இதோ! ஓநாய்களிடையே ஆடுகளை அனுப்புவதைப்போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன். எனவே பாம்புகளைப்போல முன்மதி உடையவர்களாகவும் புறாக்களைப்போலக் கபடு அற்றவர்களாகவும் இருங்கள்.
(மத்தேயு 10:16)

நீங்கள் போய் எல்லா மக்களினத்தாரையும் சீடராக்குங்கள்; தந்தை, மகன், தூய ஆவியார் பெயரால் திருமுழுக்குக் கொடுங்கள். நான் உங்களுக்குக் கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்களும் கடைப்பிடிக்கும்படி கற்பியுங்கள். இதோ! உலக முடிவுவரை எந்நாளும் நான் உங்களுடன் இருக்கிறேன்
(மத்தேயு 28:19-20)

நீ அவற்றை உன் பிள்ளைகளின் உள்ளத்தில் பதியுமாறு சொல். உன் வீட்டில் இருக்கும்போதும், உன் வழிப்பயணத்தின் போதும், நீ படுக்கும்போது, எழும்போதும் அவற்றைப் பற்றிப் பேசு.
(இணைச்சட்டம் 6:7)

பெறுபவர்களாக அல்ல கொடுப்பவர்களாக...

ஆண்டு – 2

(1 அரச 17: 10-16
எபி 9: 24-28
மாற் 12: 38-44)

எல்லாவற்றையும்
தன்வயப்படுத்திக்கொள்ள
விரும்புகின்றனர் சிலர்
பணம்
பட்டம்
பதவி
செல்வம்
சொத்து
பெருமை
புகழ்
நீண்டுக்கொண்டே
போகும் இப்பட்டியலுக்குச்
சொந்தக்காரர்களாக
மாறிட ஆசைப்படுகின்றனர்
இன்னும் சிலர்
நாம் நிற்கின்ற
தோரணையிலேயே
சிலர் நம்மைப் பார்த்து
நடுங்க வேண்டுமென்று
எண்ணுகின்றனர்
பணம் படைத்தவர்கள்
அடியாள்களை
வைத்திருப்பவர்கள்
இவ்விரண்டையும் கொண்டு
மக்களை ஒடுக்குகின்றனர்
இதுவும்
இவ்வுலகில் பரவலாய்
காணப்படுகின்ற ஒன்று!
அடிப்படையில்
மனிதன் பெறுவதற்கு அல்ல
கொடுப்பதற்காகவே
படைக்கப்பட்டிருக்கிறான்
இது புரியாதபட்சத்தில்தான்
பெறுவதற்கே
நம் கைகள் நீள்கின்றது
இலவசம் என்ற பெயரில்
பெறுகின்ற மக்களாய்
மாற்றப்பட்ட நாம்
இந்த டெக்னிக்கைக்
கடவுளுக்கும் பயன்படுத்திப்
பார்க்க துணிந்துவிட்டோம்
நம்முடைய ஆன்மிக வாழ்வும்கூட
எம்; என் சி கம்பெனிகளைப் போல
இலாபத்தை முன்னிறுத்தி
பயணிக்கின்ற போக்கு
தென்பட்டுவிட்டது என்பது
உண்மையிலும் உண்மை!
ஆகையால்தான்
நாம் கடவுளிடம்
பேரம் பேசுவதும்
இலவசத்தை எண்ணிப்பார்த்து
நிற்பதும் எதார்த்தமாகிவிட்டது!
இன்றைய இறைவாக்கு வழிபாடு
நம்மைப் பெறுவதற்கு அல்ல
கொடுப்பதற்கு அழைக்கிறது
மூன்று வாசகங்களுமே
பெறுவதைக் காட்டிலும்
கொடுப்பதற்கான
அதுவும்
முழுமையாய் கொடுப்பதற்கான
மனம் நம்மிடம்
இருக்க வேண்டும் என்ற
செய்தி வலியுறுத்துகிறது!
முதல் வாசகத்தில்
சாரிபாத்து கைம்பெண்
இறைவாக்கினர் எலியாவுக்கு
தன்னிடம்; இருந்த
எல்லாவற்றையும் அவருக்கு கொடுத்தார்
இரண்டாம் வாசகத்தில்
புனித பவுல்
இயேசு தன்னையே முழுவதுமாக
கையளித்து நம் பாவங்களுக்கு
ஈடாக கொடுத்தார்
என்கிற செய்தியையும்
நற்செய்தியில்
ஏழைக் கைம்பெண்
தன்னிடம் இருந்த
இரண்டு செப்புக்காசுகளையும்
காணிக்கையாகக் கொடுத்தார்
இம்மூன்று வாசகத்திலும்
மையம் பெறுவது கொடுப்பதே
ஆனால் இத்தகைய
பண்பைப் புறந்தள்ளிவிட்டு
பெறுவதிலேயே குறியாய்
இருந்தவர்களைக் கோடிட்டு
காட்டுகிறார் இயேசு
தொங்கல் ஆடை
சந்தைவெளிகளில் வணக்கம்
தொழுகைக் கூடங்களில்
முதன்மையான இருக்கை
கைம்பெண்களின் வீடுகளைப்
பிடுங்குதல்
வேண்டுவதாக நடித்தல்
இது அன்றைய
மறைநூல் அறிஞர்களுக்கு
மட்டுமல்ல
இன்றைய இப்பேர்பட்ட
மனநிலை கொண்ட அத்தனை
மனிதர்களுக்குமே பொருந்தும்
அதனால் அவர்களுக்கு
கடும் தண்டனை உண்டென்று
நற்செய்தி வாசகம் சொல்கிறது!
ஆக
நம்முடைய வாழ்வைப்
பெறுவதிலேயே செலவழிக்காமல்
கொடுப்பதில்
கொஞ்சம் அக்கறை காட்டுவோம்
அதுவும் நிறைவாகவும்
முழுமையாகவும் கொடுப்போம்
அன்று அந்தக் கைம்பெண்ணுக்கு
இரண்டு செப்புக்காசுகள் என்றால்
இன்று நமக்கு
படிப்பைச் சொல்லித் தருதலும்
திறமையை வளர்த்தெடுத்தலும்
கலைகளைக் கற்றுக்கொடுத்தலும்
மக்களை ஒன்றிணைத்து
உரிமைக்குரல் கொடுக்க செய்தலும்
தீமைகளை வேரறுக்க
உழைத்தலும்
செப்புக்காசுகளாய் உள்ளன
இவையெல்லாமே பெறுவதற்காய் அல்ல
கொடுப்பதற்காய்
கடவுள் நமக்குத் தந்துள்ளார்
முயன்றமட்டும் கொடுங்கள்
கொடுப்பதால் யாரும் குறைவதில்லை
கொடுப்பதால் யாரும் கெட்டுப்போவதில்லை
கொடுப்பதால் யாரும் தாழ்ந்துபோவதில்லை
கொடுப்பதால்
பெறுகிறார்கள் அதுதான் உண்மை
கொடுப்பதில் மகிழ்ச்சி அடையுங்கள்
பெற வேண்டியவை
தானாக வரும்
அதுவும் நீஙகள் நினைப்பதற்கு
மேலாய் வந்துசேரும்
உங்கள் வாழ்க்கையை இனிதாக்கும்!
- ஆமென்


எழுத்துருவாக்கம்
சகோ.மாணிக்கம்
திருச்சி மறைமாவட்டம்