மெட்யுகோரியோவில்(Medjugorje) மரியன்னையின் தரிசனங்கள்


பொஸ்னியா-கேர்சேகோவினா(Bosnia-Herzegovina) என்னும் நாட்டில் மெட்யுகோரியோ(Medjugorje) என்னும் இடத்தில் அன்னை மரியாள் 25-06-1981இல் 7 இளையோருக்கு முதலாவது தடவையாக காட்சி அளித்தாள். திருச்சபை வரலாற்றில் என்றுமே இல்லாதவாறு இக்காட்சிகள் இன்றும் தொடர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றன். ஒவ்வொரு மாதமும் புனித கன்னி மரியாள் இங்கு காட்சி அளித்து கொண்டு இருக்கிறாள். இறைமகன் இயேசு ஒவ்வொரு முறையும் தமது செய்தியை முழு உலகத்துக்கும் தமது அன்னை வழியாக வழங்கி வருகிறார். இச் செய்தியின் தமிழ் வடிவம் இங்கு உடனுக்குடன் தரவேற்றம் செய்யப்படும்.

2019-02-25 அன்று அன்னை மரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

„அன்பான பிள்ளைகளே! இன்று நான் உங்களை ஒரு புதுவாழ்விற்காக அழைக்கிறேன். நீங்கள் எந்த வயதினர் என்பது முக்கியமானதல்ல, உங்கள் இதயத்தை இயேசுவிற்காகத் திறவுங்கள், அவர் உங்களுக்கு இவ்வேளையை இரக்கத்தின் காலமாக மாற்றியமைப்பதுடன், நீங்கள் இயற்கை போன்று இறைவனின் அன்பில் புதுப்பிறப்பு அடைவதுடன், நீங்கள் உங்கள் இதயங்களை வானகம் நோக்கியும் விண்ணரசு நோக்கியும் திறந்து கொள்வீர்களாக. நான் எப்போதும் போன்று உங்களுடன் உள்ளேன், ஏனென்றால் இறைவன் உங்களை அன்புசெய்ய என்னை அனுமதித்துள்ளார். என் அழைப்பைக் கேட்பதற்காக உங்களுக்கு நன்றி கூறுகிறேன்!“
2019-01-25 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

அன்பான பிள்ளைகளே! இன்று நான் அன்னையாக உங்களை மனம்திரும்ப அழைக்கிறேன். இந்தக் காலம் உங்களுக்கு எனது அன்பார்ந்த பிள்ளைகளே, அமைதியினதும் செபத்தினதும் காலம். ஆகவே உங்கள் இதயத்தை சூடாக்கி, விசுவாசம் எனும் விதைகளால் நம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள், எனது அன்பார்ந்த பிள்ளைகளே நாளுக்கு நாள் செபத்தின் தேவை அதிகமாகி வருவதை உணர்ந்து கொள்வீர்கள். உங்கள் வாழ்க்கை ஒழுங்காகவும் பொறுப்புக் கூறுவதாகவும் அமையட்டும். எனது அன்பார்ந்த பிள்ளைகளே, இந்த உலகம் நிரந்தரமில்லாதது என்பதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்வதுடன், இறைவன் அருகில் இருக்கிறார் என்பதையும் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள், உங்கள் அன்பு அனுபவங்கள் இறைவனுக்குச் சாட்சி பகர்வதாக அமைவதுடன் அதை மற்றவர்களுடனும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நான் உங்களுடன் இருப்பதுடன் உங்களுக்காக மன்றாடுகின்றேன், ஆனால் நீங்கள் ஆம் என்று சொல்லாவிட்டால் என்னால் இது முடியாது. எனது அழைப்பை நீங்கள் கேட்பதற்காக நன்றி கூறுகிறேன்.
2019-01-02 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

அன்பான பிள்ளைகளே! கவலைக்குரிய விதத்தில் உங்கள் மத்தியில் பல சண்டை சச்சரவுகள், வெறுப்புகள், சொந்த விருப்புகள், சுயநலங்கள் உள்ளன. நீங்கள் இலகுவாக எனது மகனையும் அவரது வார்த்தைகளையும் அவரது அன்பையும் மறந்து விடுகின்றீர்கள். பல ஆன்மாக்களில் நம்பிக்கை அழிந்து விடுவதுடன், இதயம் உலகப் பொருட்களின் மாயையில் அமிழ்ந்து விடுகின்றது. ஆனால் தற்போதும் நம்பிக்கை மற்றும் அன்பைக் காட்டுவது மற்றும் எனது மகனை எவ்வாறு நெருங்கி வருவது எனவும், களைப்படையாமல் எனது மகனைத் தேடுவதுடன்- என்னையும் நீங்கள் தேடிக்கொள்கின்றீர்கள் என அன்னையின் இதயத்தைக் கொண்ட எனக்குத் தெரியும். வேதனைகள் மற்றும் துன்பங்களை பணிவுடன் ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்பவர்களுக்கு அமைதியான வகையில் நம்பிக்கை கிடைப்பதுடன் அனைத்திலும் மேலாக விசுவாசத்தை பரப்புகின்றனர். இவர்களே எனது அன்பின் தூதர்கள், எனது பிள்ளைகளே, நான் உங்களுக்குக் கற்றுத்தருகிறேன், எனது மகன் எவ்வேளையிலும் நீங்கள் செபித்துக்கொண்டு இருப்பதை விரும்பவில்லை மாறாக உங்கள் இரக்கச்செயல்களால் மற்றவர்களை மகிழ்விக்கவே விரும்புகிறார். உங்கள் செபங்களால் நம்பிக்கை வளரவேண்டும் என விரும்புகிறார். அவர் விரும்புவது ஒருவர் ஒருவரை அன்பு செய்ய வேண்டும் என்பதையே. இதுவே நித்திய வாழ்விற்கான வழியாகும். எனது பிள்ளைகளே! எனது மகன் பார்க்க விரும்பியவர்களுக்கும் அதைப் பெற விரும்பியவர்களுக்கும் ஒளியைக் கொண்டுவந்தார் என்பதை மறவாதீர்கள். நீங்களே உண்மையின், சமாதானத்தின் மற்றும் அன்பின் ஒளி. நான் அன்னையாக உங்களை வழிநடத்துவதுடன், நீங்கள் எனது மகனிடம் செபிக்கவும், எனது மகனை அன்புசெய்யவும், உங்கள் எண்ணங்கள், வார்த்தைகள் மற்றும் செயல்கள் எனது மகனை நோக்கியதாகவும் அவர் பெயரிலும் இருக்கட்டும். இதனால் எனது இதயம் நிறைந்திருக்கும். நான் உங்களுக்கு நன்றிகூறுகிறேன்.
2018-12-25 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

அன்பான பிள்ளைகளே! நான் உங்களை எனது மகன் இயேசுவிடம் எடுத்துச் செல்கிறேன், அவரே சமாதானத்தின் அரசர். அவர் உங்களுக்கு சமாதானத்தைத் தருவது மட்டுமல்லாமல், மற்றவர்களுக்கும் மகிழ்வையும் பணிவையும் தருவார். நான் உங்களுடன் இருப்பதுடன் உங்களுக்காக இந்த இரக்கத்தின் காலத்தில் செபித்துக்கொள்வேன். நான் உங்களுடன் இருக்கும் வேளையில் எனது அன்பின் அடையாளமாக உங்களைப் பாதுகாப்பதுடன் நித்திய வாழ்விற்கு வழி நடத்துகிறேன். நீங்கள் எனது அழைப்பைக் கேட்பதற்காக நன்றி கூறுகிறேன்.
2018-11-25 அன்று அன்னை மரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

„அன்பான பிள்ளைகளே! இது இரக்கத்தின் மற்றும் செபத்தின் காலம், காத்திருக்கும் மற்றும் அன்பளிப்பு வழங்கும் காலம். இறைவன் தன்னை உங்களுக்கு வழங்குகிறார், அதன்மூலம் நாங்கள் அனைத்திலும் மேலாக அவரை நேசிக்கின்றோம். ஆகவே, அன்பான பிள்ளைகளே, உங்கள் இதயங்கள் மற்றும் குடும்பங்களைத் திறவுங்கள், அதன்மூலம் இந்த காத்திருப்பு மற்றும் செபம் அன்பாக உருவெடுப்பதுடன் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அதை வழங்குவதில் தங்கியிருக்கும். நான் உங்களுடன் உள்ளேன், அன்பான பிள்ளைகளே, உங்களை ஆயத்தமாக வைத்திருங்கள், நல்லவற்றைக் கைவிடாமல், நல்லவற்றை விட்டுவிடாமல் இருங்கள், ஏனென்றால் அதன் பலனை தொடர்ந்தும் காணவேண்டும் என்பதுடன் அவற்றைக் கேட்கவும் வேண்டும். ஆகவே இதுகுறித்து சாத்தான் கோபமடைவதுடன் உங்கள் செபங்களைக் குழப்ப அனைத்து விதமான முயற்சிகளையும் எடுத்துக் கொள்ளும். நீங்கள் எனது அழைப்பைக் கேட்பதற்கு நன்றி கூறுகிறேன்."
2018-11-02 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

"அன்பான பிள்ளைகளே! நான் எனது பிள்ளைகளைப் பார்க்கும்போது, அவர்கள் உண்மைக்காக வாழாமல் தம்மை மறைத்துக்கொள்வதுடன், உணர்வுடனும் செயல்முறையிலும் செபிக்காததால் எனது தாய்க்குரிய இதயம் வேதனைப்படுகிறது. நான் எனது மகனிடம், அதிகமான எனது பிள்ளைகள் விசுவாசம் அற்று உள்ளனர், அவர்களுக்கு அவரை -எனது மகனைத்- தெரியாது உள்ளனர் எனக் கூறும்போது நான் மிகவும் கவலையடைகிறேன். ஆகவே நான் உங்களை அழைக்கிறேன், எனது அன்பான தூதர்களே, மனித இதயங்களின் அடித்தளங்களைக் காண்பதற்கு முயலுங்கள், அங்கு நீங்கள் நிச்சயமாக ஒரு சிறிய மாற்றத்திற்கான பெறுமதிகளைக் கண்டுகொள்வர்கள். இந்த வழியில் பார்ப்பது, வானகத் தந்தையின் இரக்கத்தின் பார்வையாக அமையும். தீமைகளிலும் நன்மையைத் தேடுவதுடன், மற்றவர்களைத் தீர்ப்பிடாது ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்ள முயலுங்கள், இதுவே எனது மகன் உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்வது. அவர் சொல்வதைக் கேட்குமாறு, அன்னையாக நான் உங்களை அழைக்கிறேன். எனது பிள்ளைகளே, உடல் மற்றும் அன்பை எடுத்துச் செல்வது மற்றும் அது குறித்த செயற்பாடுகளிலும் பார்க்க ஆன்மா முக்கியமானது, இது அனைத்துத் தடைகளையும் கடந்து செல்லும். எனது மகன் உங்களில் வாழ்கிறார் மற்றும் அவர் உங்களை அன்பு செய்கிறார் என்பதை மறக்க வேண்டாம். அவரே உலகின் ஒளி அத்துடன் அவர் முன்னால் எவரும் எதுவும் முடிவில்லாத பிரகாசமாக நிற்க முடியாது. ஆகவே எனது அன்பான தூதர்களே, நீங்கள் உண்மைக்குச் சாட்சிகூறப் பயப்படாதீர்கள். எனது மகனை இதுவரை கண்டறிந்திராவர்களுக்கு அவர் குறித்த உண்மையை எடுத்துரைக்க மறவாதீர்கள். நான் உங்களுடன் இருப்பதுடன், உங்களுக்கு உற்சாகம் அளிப்பேன். சாட்சியமான அன்பு ஒருபோதும் முடிவதில்லை, ஏனென்றால் அது வானகத் தந்தையிடமிருந்த வருகின்றது, அது முடிவில்லாதது, மற்றும் எப்போதும் எனது அனைத்துப் பிள்ளைகளுக்கும் வழங்கப்படுகின்றது. எனது மகனின் ஆவி உங்களோடு இருப்பதாக. மீண்டும் நான் உங்களை அழைக்கிறேன், எனது பிள்ளைகளே, உங்கள் மேய்ப்பர்களுக்காக செபியுங்கள், அவர்களை எனது மகனின் அன்பு வழிநடத்தட்டும். நான் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகிறேன்"
2018-10-25 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

„அன்பான பிள்ளைகளே! உங்களுக்கு அதிகளவு இரக்கம் உள்ளது ஏனென்றால் நீங்கள் நான் வழங்கும் தூதுரைகள் மூலம் ஒரு புதுவாழ்விற்கு அழைக்கப்படுகின்றீhகள். எனது அன்பான பிள்ளைகளே, இது ஒரு இரக்கத்தின் காலம், உங்களையும் எதிர்கால சந்ததிகளையும் மனம்மாறுவதற்கு அழைக்கும் காலம். ஆகவே உங்களை அழைக்கிறேன் எனது அன்பான பிள்ளைகளே, மேலும் செபிப்பதுடன் உங்கள் இதயங்களை எனது மகன் இயேசுவுக்காகத் திறந்து கொள்ளுங்கள். நான் உங்களுடன் இருந்து உங்களை அன்பு செய்வதுடன் அனைவரையும் எனது தாய்க்குரிய பாசத்துடன் ஆசீர்வதிக்கிறேன். நீங்கள் எனது அழைப்பைக் கேட்பதற்கு நன்றி கூறுகிறேன்."
2018-10-02 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

அன்பான பிள்ளைகளே! களைப்படையாமல் உற்சாகமாக இருக்குமாறு நான் உங்களை அழைக்கிறேன் ஏனென்றால் ஒரு சிறிய நன்மைதானும், ஒரு சிறிய அன்பின் அடையாளம்தானும் சாத்தானை வெற்றி கொள்ளும் என்பதை நாம் கண்டுகொள்ளலாம். எனது பிள்ளைகளே, நான் கூறுவதைக் கேளுங்கள், இதன்மூலம் நன்மை வெற்றியடைவதுடன், எனது மகனின் அன்பை அறிந்து கொள்ள நேரிடலாம். இது ஒரு பெரிய மகிழ்வாகும் - எவர் ஆன்மாவை விரும்புகிறார்களோ, எவர் உங்களுக்காக தம்மை வழங்குகின்றார்களோ மற்றும் எப்பொழுதும் புதிதாக நற்கருணையை உட்கொள்கின்றார்களோ அவர்களை எனது மகனின் கைகள் அரவணைப்பதுடன், அவரிடமிருந்து நித்திய வாழ்விற்கான வார்த்தைகளைப் பெற்றுக்கொள்கின்றார்கள். அவரது அன்பைக் கண்டறிந்து கொள்வது மற்றும் அவரது பாதச்சுவடுகளைப் பின்தொடர்வது என்பதன் அர்த்தம், ஆன்மீகத்தில் நிறைவாக இருப்பது என்பதாகும். இதுவே நிறைவானது, இது சிறப்பான உணர்வுகளை வழங்குவதுடன், அன்பையும் நன்மையையும் எங்கும் காணச்செய்கின்றது. எனது அன்புத் தூதர்களே, எனது பிள்ளைகளே, சூரியக் கதிர்கள் போன்றிருங்கள், அது எனது மகனின் அன்பை சுற்றியுள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் வழங்கி சூடாக்கட்டும். எனது பிள்ளைகளே, உலகிற்கு அன்புத் தூதர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள், உலகிற்கு அதிகம் செபங்கள் தேவைப்படுகிறது, ஆனால் செபங்கள் உதடுகளால் முணுமணுக்கப்படாமல் இதயத்தாலும் ஆன்மாவாலும் சொல்லப்பட வேண்டும். எனது பிள்ளைகளே, உங்கள் செபங்கள், உங்கள் வார்த்தைகள், எண்ணங்கள் மற்றும் செயல்கள் அனைத்தும் உங்களுக்காக வானகத்தின் கதவுகளைத் திறக்கவோ அல்லது மூடவோ செய்கின்றன. எனது மகன் உங்களுக்கான வழிகளைக் காட்டியதுடன் உங்களுக்கு நம்பிக்கையை வழங்கியுள்ளார், நான் உங்களுக்கு ஆறுதலளிப்பதுடன் உற்சாகப்படுத்துகின்றேன். ஏனென்றால், எனது பிள்ளைகளே, நான் வேதனைகளை அனுபவித்தவள், ஆனால் எனக்கு விசுவாசமும் நம்பிக்கையும் இருந்தது. அதனால் இப்போது எனது மகனின் இராச்சியத்தில் வாழும் பரிசைப் பெற்றுள்ளேன். ஆகவே, நான் சொல்வதைக் கேளுங்கள், களைப்படையாமல் உற்சாகமாக இருங்கள். நான் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகிறேன்.
2018-09-25 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

“அன்பான பிள்ளைகளே! இயற்கையும் உங்களை அன்புசெய்வதற்கு எடுத்துக்காட்டாக பழங்களைத் தருகின்றது. நீங்களும், எனது வருகையின் மூலம் அதிகளவு வெகுமதிகளையும் ஆசீரையும் பெற்றுள்ளீர்கள். எனது அன்பான பிள்ளைகளே, நீங்கள் எனது அழைப்பிற்கு எந்த அளவில் பதிலளித்துள்ளீர்கள் என்பதை இறைவன் அறிவார். நான் உங்களை அழைக்கிறேன்: இன்னும் தாமதமாகவில்லை, நீங்கள் தூயவற்றிற்கும் இறைவனின் இரக்கத்திற்கும் சமாதானத்திற்கும் முடிவெடுங்கள். இறைவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பதுடன், நீங்கள் அவரில் நம்பிக்கை வைத்தால் அவர் உங்களுக்கு நூறு மடங்காக வழங்குவார். எனது அழைப்பைக் கேட்பதற்காக நன்றி கூறுகின்றேன்„
2018-09-02 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

„அன்பான பிள்ளைளே! எனது வார்த்தைகள் எளிமையானவை, ஆனால் அவை அன்னையின் அன்பும் அரவணைப்பும் நிரம்பியவை. எனது பிள்ளைகளே, இருளின் நிழல் மற்றும் ஏமாற்றுதல்கள் உங்களுக்கு அதிகரிக்கலாம், ஆனால் ஒளியாக மற்றும் உண்மையாக வாழுமாறு நான் உங்களை எனது மகனின் பெயரால் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அவரால் மட்டுமே ஏமாற்றங்கள் மற்றும் துன்பங்களை சமாதானமாக மற்றும் இன்பகரமாக மாற்றமுடியும், அவரால் மட்டுமே கடுமையான வேதனைகளுக்கு நம்பிக்கை தரமுடியும். எனது மகனே உலகின் வாழ்வாகும். நீங்கள் எவ்வளவு அதிகமாக அவரை கண்டறிந்து கொள்கின்றீர்களோ, எவ்வளவு அதிகமாக அவருக்கு அருகில் வருகின்றீர்களோ, அவ்வளவு அதிகமாக அவரை அன்பு செய்வீர்கள், ஏனென்றால் எனது மகன் அன்பானவர். அன்பு அனைத்தையும் மாற்றியமைக்கும், அனைத்தையும் அழகாக்கும், அன்பில்லாமல் போனால் அவை உங்களுக்கு அர்த்தமற்றதாகிவிடும். ஆகவே நான் உங்களுக்கு மீண்டும் கூறுகின்றேன், நீங்கள் உள்ளத்தால் வளர்ச்சிபெற விரும்பினால், நீங்கள் அதிகம் அன்பு செய்ய வேண்டும். எனது அன்பான தூதர்களே, இது எப்பொழுதும் இலகுவாக இருப்பதில்லை என்பதை நான் அறிவேன், அத்துடன் வேதனையான பாதைகள் உள வளர்ச்சியைத் தருவதுடன், எனது மகனில் நம்பிக்கை கொள்ள வைக்கும் பாதைக்கு இட்டுச்செல்கின்றது. எனது பிள்ளைகளே, செபியுங்கள், எனது மகனை நினைவிற் கொள்ளுங்கள். நாளின் ஒவ்வொரு வினாடியிலும் உங்கள் ஆன்மாவை அவரிடம் எழுப்புங்கள், உங்கள் செபங்களை அழகான தோட்டத்தில் பறிக்கும் பூக்களைப் போன்று நான் எடுத்து எனது மகனிடம் ஒப்படைப்பேன். நீங்கள் உண்மையில் எனது அன்பின் தூதர்களாக வாழுங்கள், எனது மகனின் அன்பை அனைவரிடமும் பரப்புங்கள், அழகிய தோட்டத்தில் உள்ள மலர்கள் போன்று வாழுங்கள். உங்கள் மேயப்;பர்கள் மனநிறைவுள்ள தந்தையர்களாக வாழவும் அனைத்து மனிதரையும் அன்பால் ஆட்கொள்ளவும் உங்கள் செபத்தால் உதவுங்கள். நான் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகிறேன்."
2018-08-25 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

„அன்பான பிள்ளைகளே! இது இரக்கத்தின் காலம். எனது அன்பான பிள்ளைகளே, அதிகம் செபியுங்கள், கதைப்பதைக் குறையுங்கள் அத்துடன் நீங்கள் மனம்திரும்பும் வழியில் செல்ல இறைவனிடம் உங்களை ஒப்படையுங்கள். நான் உங்களுடன் இருப்பதுடன் தாய்க்குரிய பாசத்துடன் உங்களை அன்பு செய்கிறேன். எனது அழைப்பைக் கேட்பதற்காக நன்றி கூறுகிறேன்.“
2018-07-25 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

அன்பான பிள்ளைகளே! கடவுள் உங்களை அவரிடம் வழிநடத்துமாறு என்னை அழைத்துள்ளார், ஏனென்றால் அவரே உங்கள் பலமாகும். ஆகவே நான் உங்களை அழைக்கிறேன், அவரிடம் மன்றாடுவதுடன் அவரில் நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள், அவரே அனைத்துத் தீமைகளில் இருந்தும் உங்களை விடுவிப்பார், அத்துடன் அவரால் அழைக்கப்பட்டுள்ள உங்கள் அனைவரின் ஆன்மாக்களுக்கும் இரக்கத்தையும் மகிழ்வையும் தருவார். எனது அன்பான பிள்ளைகளே, வானக வாழ்வை இவ் உலகில் வாழுங்கள், அன்மூலம் நீங்கள் சிறப்படைந்து, இறைவனின் கட்டளைகளை மதித்து வாழுவதுடன், உங்கள் வழிகளெல்லாம் ஒளிமயமாகட்டும். நான் உங்களுடன் இருப்பதுடன் உங்கள் அனைவரையும் தாயன்புடன் அன்பு செய்கிறேன். எனது அழைப்பைக் கேட்பதற்கு நன்றி கூறுகிறேன்.
2018-07-02 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

"அன்பான பிள்ளைகளே! நான் உங்களுக்கு அன்னையாக இருக்கிறேன், ஆகவே அஞ்சாதீர்கள், நான் உங்கள் மன்றாட்டுக்களைக் கேட்கின்றேன் நீங்கள் என்னைத் தேடுகிறீர்கள் என்பது எனக்குத் தெரியும் ஆகவேதான் நான் எனது மகனிடம் உங்களுக்காகப் பரிந்துபேசுகிறேன் - எனது மகன், வானகத் தந்தையுடனும் தேறுதல் தரும் தூய ஆவியுடனும் ஒன்றித்துள்ளார், எனது மகன் ஆன்மாக்களை நிறைவாழ்விற்கு இட்டுச்செல்வதுடன் சமாதானத்தினதும் ஒளியினதும் நிறைவைக் கொண்டுள்ளார். எனது பிள்ளைகளே, உங்களுக்கு எதையும் தேர்ந்து கொள்வதற்கு சுதந்திரம் தரப்பட்டுள்ளது, ஆனால் அன்னையாக நான் உங்களைக் கேட்டுக்கொள்வது என்னவென்றால், சுதந்திரமாக நல்லவற்றைத் தேர்ந்துகொள்ளுங்கள். நீங்கள், சாதாரணமான மற்றும் தூய்மையான இதயத்துடன் உண்மை எதுவென்று உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் - சிலவேளைகளில் நீங்கள் வார்த்தைகளை விளங்கிக்கொள்ளாதுவிடினும். எனது பிள்ளைகளே, பிழையானவற்றைப் பின்பற்றி உண்மையையும் உண்மையான வாழ்வையும் இழந்துவிடாதீர்கள். உண்மை நிறைந்த வாழ்வு வானகப் பேரின்பத்தில் உங்கள் இதயத்தை நுழையச் செய்வதுடன், சமாதானத்தையும் அன்பையும் வழங்கிக்கொள்ளும். எனது பிள்ளைகளே, நீங்கள் சொந்தமாகத் தேடாதுவிடின் எனது மகனுக்குத் தூரத்தில் சென்றுவிடுவீர்கள். உங்களது அயலாரோடு அன்புடனும் புரிந்துணர்வுடனும் நடந்து கொள்ளுங்கள். அயலாருக்காகச் செபியுங்கள். எனது மகனில் வாழ்வதுடன் அவரை அன்பு செய்யுங்கள், இதனால் அவர் உங்களிலும், உங்களுக்காகவும் ஆசீர் வழங்குவார். எனது பிள்ளைகளே, விடாது எனது மகனை அளவுகடந்து அன்பு செய்யுங்கள், இதனால் நீங்கள் உண்மையான நிறைவாழ்வைப் பெறுவீர்கள், அதுவே முடிவில்லாததாக இருக்கும். எனது அன்பின் தூதர்களே நான் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகிறேன்."
2018-06-25 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

„அன்பான பிள்ளைகளே! இந்த நாளை இறைவன் எனக்குத் தந்து, அவர் சார்பில் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நீங்கள் மனம்திரும்பியதற்காக மற்றும் எனது செய்தியைப் பெற்றுக்கொள்வதற்காக அத்துடன் மனம்திரும்புவதற்கும் தூயவர்களாவதற்கும் தயாராக இருப்பதற்காக நன்றி கூறுகிறேன். அன்பான பிள்ளைகளே! நீங்கள் மகிழுங்கள். இறைவன் இரக்கமுடைய இதயமுள்ளவராக இருப்பதுடன் உங்கள் அனைவரையும் அளவுகடந்து அன்பு செய்கிறார் அத்துடன் நான் இங்கு வருவதன் ஊடாக உங்களை இஙகு அழைத்து வந்து உங்களுக்கு சுகமளிக்கிறார். நான் உங்கள் அனைவரையும் அன்பு செய்வதுடன் உங்களை எனது மகனிடம் அர்ப்பணிக்கிறேன். இதன்மூலம் அவர் உங்களுக்கு சமாதானத்தை வழங்குவார். நீங்கள் எனது அழைப்பைக் கேட்பதற்கு நன்றி கூறுகிறேன்„
2018-06-02 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

"அன்பான பிள்ளைகளே! உங்கள் இலகுவான இதயத்தோடு எனது வார்த்தைகளைப் பெற்றுக்கொள்ளுமாறு நான் உங்களை அழைக்கிறேன், உங்கள் தாயாக இருந்து நான் கூறுவது என்னவென்றால், நீங்கள் முழுமையான ஒளியாக, தூய்மையானவர்களாக, எனது மகனின் தனித்துவமான அன்பில் நிலைத்திருங்கள். ஒரு மகிழ்ச்சி, ஒரு ஒளி, போன்றவைகளை மனிதரின் வார்த்தைகளில் விளங்கப்படுத்த முடியாவிட்டாலும், இவை உங்கள் ஆன்மாக்குள் புகுந்து எனது மகனின் சமாதானத்தையும் அன்பையும் கொடுக்கட்டும். இதையே நான் அனைத்துப் பிள்ளைகளுக்கும் விரும்புகிறேன். ஆகவே, எனது அன்பான தூதர்களே, அன்பு செய்வது மற்றும் மன்னிப்பதை நீங்கள் அறிந்தவர்கள், நீங்கள் தீர்ப்பளிக்காதீர்கள், நீங்கள் அனைவருக்கும் முன்மாதிரிகையாக இருங்கள். பிறருக்கு உங்கள் வாழ்வின் ஊடாக உண்மையைக் காட்டுங்கள். அவர்களுக்கு அன்பைக் காட்டுங்கள், அந்த அன்பு பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பவைகளாக இருக்கட்டும், அத்துடன் எனது அனைத்துப் பிள்ளைகளும் அன்பின் தாகத்துடன் வாழுங்கள். நீங்கள் அன்பில் ஒன்றித்திருப்பது எனக்கும் எனது மகனுக்கும் நீங்கள் வழங்கும் வெகுமதியாகும். ஆனால், எனது பிள்ளைகளே, கவனத்திற் கொள்ளுங்கள், அன்பு செய்வது என்பதன் அர்த்தம், பிறருக்கு நல்லது செய்ய நினைப்பது மற்றும் பிறரின் ஆன்மாவை மனந்திருப்ப விரும்புவதாகும். என்னைச் சுற்றி நீங்கள் கூடியுள்ளதைப் பார்க்கும்போது, எனது இதயம் கவலையடைகிறது, ஏனென்றால் இங்கு நான் குறைவான சகோதர அன்பு, இரக்கத்தைப் பார்க்கிறேன். எனது பிள்ளைகளே, எனது மகன் நற்கருணை வடிவில் உங்கள் மத்தியில் உயிருடன் உள்ளார், அவரது வார்த்தைகள் அதை விளங்கிக்கொள்ள உதவும், ஏனென்றால் அவரது வார்த்தைகள் வாழ்வாகும், அவரது வார்த்தைகள் ஆன்மாவை சுவாசிக்கச் செய்கின்றது, அவரது வார்த்தைகள் அன்பை வெளிப்படுத்தச் செய்கின்றது. அன்பான பிள்ளைகளே, நன்மை செய்யும் உங்கள் தாயாக இருந்து மீண்டும் கேட்டுக்கொள்கிறேன், உங்கள் மேய்ப்பர்களை அன்ப செய்யுங்கள், அவர்களுக்காகச் செபியுங்கள். நான் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகிறேன்."
2018-05-25 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

„அன்பான பிள்ளைகளே! இந்த சமாதானம் அற்ற காலத்தில்„ மேலும் கடவுளில் நம்பிக்கை வைக்குமாறு நான் உங்களை வேண்டுகிறேன்„ அவரே வானகத் தந்தையாக இருப்பதுடன் உங்களை அவரிடம் இட்டுச் செல்வதற்காக என்னை அனுப்பிவைத்தார். நீங்கள்„ உங்கள் முழுமனதுடன் உங்கள் இதயத்தைத் திறவுங்கள்„ இதையே அவர் உங்களுக்குத் தரவிரும்புகிறார்„ இதய அமைதியுடன் தனது வாழ்வை உங்களுக்காக வழங்கிய எனது மகன் இயேசுவிடம் மன்றாடுங்கள்„ அவர் உங்களை நித்திய வாழ்விற்கு இட்டுச்சசெல்ல விரும்புகிறார். நாளாந்த வாழ்வில் இறைவனைச் சந்திப்பதில் மகிழ்வடையுங்கள். ஆகவே உங்களை நான் வேண்டுகிறேன்: செபத்தை விட்டுவிடாதீர்கள்„ அதுவே புதுமைகளை ஏற்படுத்தும். நன்றி„ நீங்கள் எனது அழைப்பைக் கேட்பதற்கு."
2018-04-02 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

„அன்பான பிள்ளைகளே! வானகத் தந்தையின் அளப்பெரிய அன்பால் அன்னையான நான் உங்கள் அருகிலும், எனது அன்பின் தூதர்களான நீங்கள் எனது அருகிலும், இடைவிடாது என்னைச் சுற்றிக் கூடிவருகின்றீர்கள். எனது பிள்ளைகளே, நீங்கள் எனது மகனிடம் முழுவதுமாக செபத்தில் இணைந்து கொள்ளுங்கள், இதனூடாக நீங்கள் அவரை அன்பு செய்வதிலும் பார்க்க அவர் உங்களை அன்பு செய்வார், இதனால் எனது மகனை அறியாதவர்களும் அவரை அறிந்து கொள்ள விரும்புவார்கள். எனது அன்பான திருத்தூதர்களே, நீங்கள் அதிகம் செபிப்பதுடன் உங்கள் இதயத்தை தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும், இதன்மூலம் நீங்கள் முதலில் எனது மகன் செல்லும் வழியில் நடப்பதுடன், நீங்கள் நீதிமான்களாக இருந்து, எனது மகனின் நீதியில் ஒன்றிணைந்து கொள்வீர்கள். எனது பிள்ளைகளே, எனது தூதர்களான நீங்கள், எனது மகனிடமிருந்து வரும் ஒன்றிப்பில் இணைந்து கொள்ளுங்கள், எனது பிள்ளைகளே எனது மகனை அறியாதவர்களும் அவரை அறிந்து அவரில் ஒன்றித்திடும் வாழ்வின் வழியைத் தேடட்டும். நான் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகின்றேன்."
2018-03-25 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

„அன்பான பிள்ளைகளே! இருள், ஒளிக்கு எதிராகப் போராடும் இந்த இரக்கத்தின் காலத்தில் என்னுடன் சேர்ந்து செபிக்குமாறு நான் உங்களை அழைக்கிறேன். செபியுங்கள் எனது அன்பார்ந்த பிள்ளைகளே, ஒப்புரவு அருட்சாதனம் பெற்று இரக்கம் நிறைந்த புது வாழ்வை ஆரம்பியுங்கள். நீங்கள் இறைவனில் நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள், அவர் உங்களைத் தூயவழியில் நடத்திச் செல்வார், சிலுவை உங்களுக்கு வெற்றியின் சின்னமாக இருப்பதுடன் நம்பிக்கை வழங்கட்டும். நீங்கள் திருமுழுக்குப் பெற்றிருப்பது குறித்துப் பெருமிதம் கொள்ளுங்கள், அத்துடன் இறைவன் திட்டத்தில் நீங்களும் ஒரு பகுதியாக இருப்பது குறித்து உங்கள் இதயத்தால் நன்றி கூறுங்கள். நீங்கள் எனது அழைப்பைக் கேட்பதற்காக நன்றிகூறுகிறேன்!“
2018-03-02 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

“அன்பான பிள்ளைகளே, வானகத் தந்தை எனக்காற்றிய மேன்மையான செயல்கள் போன்று யார் அவரை மென்மையாக அன்பு செய்கின்றார்களோ, யார் அவருக்கு நம்பிக்கையுடன் மற்றும் பணிவுடன் சேவைபுரிகின்றார்களோ அவர்களையும் மேன்மைப்படுத்துவார். எனது பிள்ளைகளே, வானகத்தந்தை உங்களை அன்பு செய்கின்றார், அவரின் இந்த அன்பின் ஊடாகவே நான் உங்களுடன் இங்கு உள்ளேன். அவர் உங்களுடன் பேசுகிறார், ஏன் நீங்கள் அந்த அடையாளங்களைக் காண மறுக்கின்றீர்கள்? அவரில் அனைத்தும் இலகுவாகும். அவரை நம்பி வாழும்போது வேதனைகளும் மறைந்துபோகும். நம்பிக்கைதான் வேதனைகளின்போது உதவுகின்றது அதேவேளை நம்பிக்கை இல்லாதபோது வேதனைகள் சந்தேககத்தைத் தோற்றுவிக்கின்றன. வேதனைகளை கடவுளிடம் ஒப்படைக்கும்போது அவை மறைந்துவிடுகின்றன. எனது மகன் தனது வேதனைகள் நிறைந்த பாடுகள் ஊடாக உலகை மீட்கவில்லையா? நான் அவரது அன்னையாக வேதனைகளிலும் துன்பங்களிலும் இருந்ததைப் போன்று உங்கள் அனைவருடனும் இருக்கிறேன். எனது பிள்ளைகளே, நான் உங்களுடன் வாழ்வில், வேதனையில், துன்பங்களில், மகிழ்வில் மற்றும் அன்பில் இருந்து வருகிறேன். ஆகவே நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள். இந்த நம்பிக்கையே, உங்களுக்கு வாழ்வு உள்ளது என நம்பிக்கை கொள்ள வைக்கட்டும். எனது பிள்ளைகளே, நான் உங்களுடன் பேசுகிறேன், எனது குரல் உங்கள் ஆன்மாவுடன் பேசுகிறது, எனது இதயம் உங்கள் இதயத்துடன் பேசுகின்றது. ஓ, எனது அன்பின் தூதர்களே, நீங்கள் எவ்வளவு அதிகமாக எனது இதயத்தை நேசிக்கின்றீர்கள். எவ்வளவு விடயங்களை நான் உங்களுக்குக் கற்றுத் தரவேண்டியுள்ளது. நீங்கள் முழுமையானவர்களாக இருப்பதற்கு உங்கள் உடல் மற்றும் ஆன்மாவை உங்களுடன் ஒன்றிணைத்தால் மட்டுமே சாத்தியமாகும், அதையே அன்னையாகிய எனது இதயமும் மிகவும் விரும்புகின்றது. எனது பிள்ளைகளாகிய உங்களிடம் நான் வேண்டிக்கொள்வது, திருச்சபைக்காகவும் அதன் பணியாளர்களுக்காகவும் உங்கள் மேய்ப்பர்களுக்காகவும் செபியுங்கள், -திருச்சபை எனது மகன் விரும்பியது போன்று இருக்கட்டும்- தெளிவான கிணற்று நீரைப் போலவும் நிறைந்த அன்புடனும் இருக்கட்டும். நான் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகின்றேன்.“
2018-02-25 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

அன்பான பிள்ளைகளே! இந்த இரக்கத்தின் காலத்தில் உங்கள் மனதைத் திறந்து கொள்ளுமாறு நான் உங்கள் அனைவரையும் கேட்பதுடன் கடவுள் வழங்கிய கற்பனைகளின்படி வாழுமாறு வேண்டுகிறேன், இதன்மூலம் அவை உங்களை அருட்சாதனங்கள் ஊடாக மனம்திரும்புதலுக்கு இட்டுச்செல்லட்டும். உலக மாயை மற்றும் உலகினது வேடிக்கைகள் உங்களை சோதனைக்கு உள்ளாக்கலாம், ஆனால் எனது அன்பார்ந்த பிள்ளைகளே, கடவுளின் படைப்புகளைப் பாருங்கள், அவர் உங்களுக்கு அழகானவற்றையும் சிறப்பானவற்றையும் தந்துள்ளார், அன்பான பிள்ளைகளே, அனைத்திலும் மேலாக கடவுளை அன்பு செய்யுங்கள், அவர் உங்களை மீட்பின் வழியில் நடத்திச்செல்வார். எனது அழைப்பைக் கேட்பதற்காக நன்றி கூறுகின்றேன்.
2018-02-02 அன்று அன்னை மரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

„அன்பான பிள்ளைகளே! உங்களில் எவர் எனது மகனை அன்பு செய்கின்றார்களோ, உங்களில் எவரை நான் அளவுக்கதிகமாக அன்பு செய்கின்றேனோ, அவர்கள் சுயநலத்தில் வாழாது, தமது சொந்த அன்பால் உலகை ஆள்வார்கள். அன்பும் நன்மைகளும் மறைந்திருக்க அனுமதிக்க முடியாது. அன்பு செய்யப்படும் நீங்கள், எனது மகனின் அன்பை கண்டறிந்தவர்கள், மறக்காதீர்கள், அன்பு செய்யப்படுவது என்பது அன்பைக் கொடுப்பதாகும். எனது பிள்ளைகளே, நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குமானால், நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதுடன் சமாதானத்தைப் பரப்புவீர்கள், உங்கள் ஆன்மா மகிழ்ச்சியால் பூரிப்படையும். இந்த ஆன்மாவே எனது மகன். நீங்கள் உங்களை நம்பிக்கைக்கும் அன்புக்கும் உட்படுத்தினால், நீங்கள் அயலாருக்கு நன்மை செய்தால், உங்கள் ஆன்மா குறித்து எனது மகன் சிரித்துக்கொள்வார். எனது அன்பின் திருத்தூதர்களே, உங்கள் அன்னையாக உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன், என்னைச் சுற்றிக் கூடியிருக்கும் உங்களை, அன்பு மற்றும் நம்பிக்கையின் வழியில் நடத்த நான் விரும்புகின்றேன், உலகிற்கு ஒளியேற்றும் வழியில் நடத்திச் செல்ல விரும்புகிறேன். நம்பிக்கைக்காகவே நான் இங்கு வந்துள்ளேன், ஏனென்றால் நான் அன்னையாகிய எனது ஆசீரையும், நம்பிக்கையையும் சக்தியையும் உங்களது பாதைகளில் தர விரும்புகிறேன் - ஏனென்றால் எனது மகனிடம் செல்லும் பாதை இலகுவானதல்ல. இது அதிகமானவற்றை துறந்துகொள்வது, விட்டுக்கொடுப்பது, இழந்துகொள்வது, மன்னிப்பது மற்றும் அதிகமாக அன்பு செய்வதாகும், இருப்பினும் இந்த வழி சமாதானத்துக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் இட்டுச்செல்வது. எனது பிள்ளைகளே, பொய்க் குரல்களையும், மாயைப் பேச்சுகளையும் நம்ப வேண்டாம். எனது பிள்ளைகளே நீங்கள் இறைவார்த்தைக்கு செவிமடுங்கள். நான் அளவுக்கதிகமான அன்போடு உங்களைப் பார்ப்பதுடன், இறைவனின் இரக்கத்தின் ஊடாக நான் உங்களுக்கு சாட்சியாக உள்ளேன். எனது பிள்ளைகளே, என்னோடு வாருங்கள். உங்கள் ஆன்மா மகிழ்ச்சியால் துள்ளட்டும். நான் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகின்றேன்“
2018-01-25 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

„அன்பான பிள்ளைகளே! இந்தக் காலத்தை உங்கள் செபத்தின் காலமாகக் கொள்ளுங்கள், இதன்மூலம் தூயஆவியானவரின் வல்லமை உங்கள்மேல் இறங்குவதுடன் அது உங்களை மனம் திருப்பட்டும். உங்கள் இதயத்தைத் திறப்பதுடன் விவிலியத்தை வாசியுங்கள், இதன்மூலம் நீங்கள் அதனால் ஏற்படும் பலனால் இறைவனுக்கு அண்மையாக வருவீர்கள். எனது அன்பான பிள்ளைகளே, இறைவனையும் அவருக்குரியவற்றையும் தேடுவதுடன், உலகை இந்த உலக மாயைகளை விரும்புபவர்களுக்கு விட்டுவிடுங்கள், ஏனென்றால் சாத்தான் சாம்பலிலும் பாவத்திலுமிருந்து உங்களை கவர்ந்து கொள்கிறான். ஆகவே தூயவற்றையும் வானகத்திற்கு உகந்தவற்றையும் தேடிக்கொள்ளுங்கள். எனது அழைப்பைக் கேட்பதற்காக நன்றி கூறுகிறேன்.“
2018-01-02 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

”அன்பான பிள்ளைகளே! எப்போது உலகில் அன்பு மறைந்து செல்ல ஆரம்பிக்கின்றதோ, எப்போது மீட்பின் வழியைக் காணமுடியாமல் போகின்றதோ, அன்னையாகிய நான் உண்மையான நம்பிக்கையைக் கொடுத்து உதவுவதற்கு உங்களிடம் வருகின்றேன். -அன்பு செய்து வாழ்பவர்களையும் பிறரையும்- உண்மையான அன்பில் வாழ்கின்றார்களா என்பதைக் கண்டறிந்து கொள்கின்றேன். அன்னையாகிய நான், நீங்கள் ஒருவர் ஒருவரை அன்பு செய்து, நல்லவர்களாக, தூயவர்களாக இருப்பதை விரும்புகிறேன், நீங்கள் நீதிமான்களாக, அன்புசெய்பவர்களாக இருப்பதை விரும்புகிறேன். எனது பிள்ளைகளே, உங்கள் ஆன்மாவில், தூய்மையில், சிறுவர்களாக மகிழுங்கள். எனது மகன் எப்பொழுதும் தான் தூய இதயங்களை அன்பு செய்வதாகக் கூறினார், தூய இதயங்கள் எப்பொழுதும் இளமையானதும் மகிழ்ச்சி நிறைந்ததுமாகும். எனது மகன் உங்களுக்கு மன்னிக்குமாறும் ஒருவர் ஒருவரை அன்பு செய்யுமாறும் கூறினார். இது எப்போதும் இலகுவானதல்ல என்பது எனக்குத் தெரியும். துன்பங்கள் உங்களை ஈடேற்றத்திற்கு அழைத்துச் செல்லும். நீங்கள் இயலுமானவரை ஆன்மீகத்தில் வளர்ச்சியடைவதற்கு, நீங்கள் கட்டாயமாக கீழ்படிவானவர்களாகவும் உண்மையுள்ளவர்களாகவும் மன்னித்து அன்பு செய்யவேண்டும். உலகில் எனது பிள்ளைகளில் பலருக்கு எனது மகனைத் தெரியவில்லை, அவர்கள் அவரை அன்பு செய்யவில்லை, ஆனால் நீங்கள் எனது மகனை அன்பு செய்கின்றீர்கள், நீங்கள் அவரை உங்கள் இதயத்தில் காவிச் செல்கின்றீர்கள், செபியுங்கள், செபியுங்கள் செபத்தால் எனது மகன் உங்கள் பக்கமாக இருந்து கொள்வார். உங்கள் ஆன்மா அவரின் ஆவியை சுவாசித்துக் கொள்ளும். நான் உங்களுடன் இருப்பதுடன் சிறிய மற்றும் பெரிய விடயங்கள் குறித்துக் கதைத்துக் கொள்வேன். நான் உங்களுடன் எனது மகன் குறித்து, உண்மையான அன்பு குறித்து, கதைப்பதில் ஒருபோதும் களைப்படைவதில்லை. ஆகவே, எனது பிள்ளைகளே, உங்கள் இதயத்தை எனக்காகத் திறவுங்கள். அன்னையாக உங்களை வழிநடத்த என்னை அனுமதியுங்கள். எனது மகனுக்கும் எனக்கும் அன்பின் அன்பின் தூதர்களாக நீங்கள் இருந்து கொள்ளுங்கள். அன்னையாக நான், உங்களை வழிநடத்த எனது மகனால் அழைக்கப்பட்டவர்களை மறந்துவிட வேண்டாம் என உங்களைத் தயவாகக் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அவர்களையும் உங்கள் இதயத்தில் தாங்கி அவர்களுக்காக செபித்துக்கொள்ளுங்கள். நான் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகிறேன்.„
2017-12-25 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

„அன்பான பிள்ளைகளே! இன்று நான் எனது மகன் இயேசுவை உங்களுக்கு எடுத்து வருகின்றேன், இதன்மூலம் அவர் உங்களுக்குத் தனது சமாதானத்தையும் ஆசீரையும் வழங்குவார். எனது அன்பார்ந்த பிள்ளைகளே, நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டஇரக்கத்தையும் ஆசீரையும் வாழவும், சாட்சிகளாக இருக்கவும் நான் உங்களை அழைக்கிறேன். நீங்கள் பயப்படாதீர்கள்! செபியுங்கள், இதன்மூலம் தூயஆவியானவர் நீங்கள் மகிழ்ச்சியை அறிவிப்பவர்களாகவும் சமாதானத்தின் மற்றும் நம்பிக்கையின் மனிதர்களாகவும் இருக்க உங்களுக்குப் பலம் கொடுப்பார். நன்றி நீங்கள் எனது அழைப்பைக் கேட்பதற்கு“