மெட்யுகோரியோவில்(Medjugorje) மரியன்னையின் தரிசனங்கள்


பொஸ்னியா-கேர்சேகோவினா(Bosnia-Herzegovina) என்னும் நாட்டில் மெட்யுகோரியோ(Medjugorje) என்னும் இடத்தில் அன்னை மரியாள் 25-06-1981இல் 7 இளையோருக்கு முதலாவது தடவையாக காட்சி அளித்தாள். திருச்சபை வரலாற்றில் என்றுமே இல்லாதவாறு இக்காட்சிகள் இன்றும் தொடர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றன். ஒவ்வொரு மாதமும் புனித கன்னி மரியாள் இங்கு காட்சி அளித்து கொண்டு இருக்கிறாள். இறைமகன் இயேசு ஒவ்வொரு முறையும் தமது செய்தியை முழு உலகத்துக்கும் தமது அன்னை வழியாக வழங்கி வருகிறார். இச் செய்தியின் தமிழ் வடிவம் இங்கு உடனுக்குடன் தரவேற்றம் செய்யப்படும்.

2017-12-02 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

அன்பார்ந்த பிள்ளைகளே! நான் உங்கள் அன்னையாக, நீதிமான்களின் அன்னையாக, அன்பு செய்பவர்களதும் துன்பத்தில் இருப்பவர்களதும் அன்னையாக, புனிதர்களின் அன்னையாக உங்களிடம் வருகின்றேன். எனது பிள்ளைகளே, நீங்களும் புனிதர்களாக வாழலாம், ஆனால் அது உங்கள் கைகளிலேயே தங்கியுள்ளது. புனிதர்கள் எனப்படுவோர், வானகத் தந்தையை அளவில்லாமல் அன்பு செய்தவர்கள், அனைத்திலும் பார்க்க அவரை அன்புசெய்தவர்கள். ஆகவே, எனது பிள்ளைகளே எப்பொழுதும் சிறப்பாக இருக்க முயற்சி செய்யுங்கள். நீங்கள் நன்றாக இருப்பதற்கு முயற்சித்தால், நீங்கள் புனிதர்களாக இருக்கலாம், இருப்பினும் அது நீங்கள் நினைப்பது போன்று இலகுவானதல்ல. இந்த அமைதியற்ற உலகில் அதிக பயமுறுத்தல்கள் எழுகின்றன, எனது அன்பான திருத்தூதர்களே, உங்களது கரங்கள் செபத்திற்கும் இரக்கத்திற்கும் திறந்திருக்கட்டும். அத்துடன் எனக்கு, எனது பிள்ளைகளே, செபமாலையை வழங்குங்கள், அந்த றோசாவையே நான் மிகவும் விரும்புகின்றேன். உங்களது செபங்களே எனது றோசாக்கள், அதை நீங்கள் உதட்டளவில் அசைத்துக் கொள்ளாமல் இதயத்தால் வெளிப்படுத்த வேண்டும். உங்களது செப வேண்டுதல்களே எனது றோசாக்கள். எனது மகன் சிறுபிள்ளையாக இருந்தபோது, அவர் எனக்கு அதிகளவில் பிள்ளைகள்; இருக்க வேண்டுமென்றும் அவர்கள் எனக்கு பல றோசாக்களை எடுத்து வரவேண்டும் எனவும் கூறுவார். அவர் கூறியதை நான் விளங்கிக்கொள்ளவில்லை. இப்போது எனக்குத் தெரியும், நீங்களே அந்தப் பிள்ளைகள், நீங்களே அந்த றோசாக்களை எடுத்து வருகின்றீர்கள், அந்த றோசாக்கள் என்பது அனைத்திலும் பார்க்க எனது மகனை நேசிப்பது, இதயத்தால் செபிப்பது, ஏழைகளுக்கு உதவுவதாகும். இதுவே எனது றோசாக்கள். இதுவே நம்பிக்கை, இதுவே அனைத்தையும் அன்பால் இணைப்பது. ஆகவே, எனது அன்பான திருத்தூதர்களே, அன்பை அறியாதவர்களுக்காக செபியுங்கள், உங்களை அன்பு செய்யாதவர்களுக்காக, உங்களுக்குத் தீமை செய்தவர்களுக்காக, எனது மகனின் அன்பை அறிந்து கொள்ளாதவர்களுக்காக செபியுங்கள். எனது பிள்ளைகளே இதையே நான் உங்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்கின்றேன், செபிப்பது என்பதன் அர்த்தம் அன்பு செய்வதும் மன்னிப்பதுமாகும். நான் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகின்றேன்.
2017-11-25 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

அன்பான பிள்ளைகளே! இந்த இரக்கத்தின் காலத்தில் செபிக்குமாறு உங்களை அழைக்கிறேன். எனது பிள்ளைகளே செபிப்பதுடன் சமாதானத்தைத் தேடுங்கள். உலகிற்கு வந்த கிறிஸ்து உங்களுக்கு அவரது சமாதானத்தைத் தரவே வந்தார், எனது மகனாகிய அவர், உங்கள் சகோதரன், என் மூலமாக மனம்திரும்புமாறு உங்களை அழைக்கின்றார், இறைவன் இல்லாமல் உங்களுக்கு எதிர்காலமோ அல்லது நித்திய வாழ்வோ இல்லை. ஆகவே, நம்பிக்கை கொள்வதுடன் செபியுங்கள், இரக்கத்தில் வாழ்வதுடன் அவரை நீங்கள் தனிமையில் சந்திக்க எதிர்பார்த்திருங்கள். நீங்கள் எனது அழைப்பைக் கேட்பதற்காக நன்றி கூறுகிறேன்.
2017-11-02 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

அன்பான பிள்ளைகளே! உங்கள் அன்னையாம், என்னைச் சுற்றிக் கூடிவந்திருக்கும் உங்களைப் பார்க்கும்போது, பல தூய்மையான ஆன்மாக்களை, அன்பு மற்றும் ஆறுதல் தேடும் எனது பல பிள்ளைகளைக் காண முடிகின்றது, ஆனால் அதை எவரும் அதை உங்களுக்குத் தரவில்லை. அத்துடன் எனது மகனைக் கண்டறியாத பலர், முன்மாதிரிகையாக இல்லாமல் பாவத்தில் வாழ்வதையும் காண முடிகின்றது. நல்லவை அமைதியாகவும், தூய இதயத்தின் ஊடாகப் பெருகுவதாலும், அது பலமடைந்து, இந்த உலகிற்கு வழங்கப்படுகின்றது. பல்வேறு பாவங்கள் இருப்பினும், அன்பும் உள்ளது. எனது மகன் அனைவருக்கும் அன்னையான என்னை உங்களிடம் அனுப்பி உங்களுக்கு அன்பைக் கற்பிப்பதற்கும், இதன்மூலம் நீங்கள் அனைவரும் சகோதரர்கள் என அறியவும் செய்துள்ளார். எனது அன்பார்ந்தத தூதர்களே, உயிர்த்துடிப்பான நம்பிக்கையின் விருப்பம் மற்றும் போதுமான அன்பு போன்றவற்றை எனது மகன் ஏற்றுக்கொள்வார். இருப்பினும் நீங்கள் அதைப் பெற மனதுள்ளவர்களாகவும், நல்ல விருப்பமுள்ளவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும். திறந்த இதயத்தில் எனது மகன் உள்நுழைவார். நீங்கள் எனது மகனைப் போதுமான அளவில் கண்டறியவும், -கடவுளிடமிருந்து பிறந்த இறைவனை- அளப்பெரிய இரக்கத்தை அறிந்து கொள்ளவும் முடியும், இது அதிகம் உங்களுக்குத் தேவைப்படுகின்றது. அவர் உங்கள் பாவங்களைத் தன்மேல் ஏற்றுக்கொண்டார், உங்களுக்கு பரிகாரத்தைத் தேடிக்கொண்டார், இதற்கு மறுபக்கப் பலனாக ஒருவர் ஒருவரை அன்பு செய்ய வேண்டும் என எதிர்பார்க்கின்றார். அன்பே எனது மகன். அவர் எவ்வித வித்தியாசமுமின்றி அனைத்து நாட்டவரையும், எல்லா இனத்தவரையும் அன்பு செய்கிறார். எனது பிள்ளைகளே, நீங்கள் எனது மகனின் அன்பில் வாழ்வீர்களானால், அவரது இராச்சியம் ஏற்கனவே இப் பூமியில் வந்துவிடும். ஆகவே எனது அன்பின் தூதர்களே, எனது மகனும் அவரது அன்பும் எங்களுக்கு அண்மையாக இருக்க வேண்டும். இதற்காக செபியுங்கள், செபியுங்கள். எனது மகன் மூன்றும் ஒன்றுசேர்ந்து வாழ்பவர்களுள் ஒருவர் என்பதை மறவாதீர்கள். உங்கள் மேய்ப்பர்களை அன்பு செய்வதுடன் அவர்களுக்காக செபியுங்கள். நான் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகின்றேன்.
2017-10-25 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

அன்பான பிள்ளைகளே! இந்த வேளையில் இரக்கத்தின் காலத்திற்காக செபிக்குமாறு நான் உங்களை அழைக்கிறேன். உங்கள் அனைவருக்கும் பிரச்சினைகள், தேவைகள், துன்பங்கள் மற்றும் திருப்தியடையாத நிலைமைகள் உள்ளன. புனிதர்கள் உங்களுக்கு முன்மாதிரிகையாக இருப்பதுடன் நீங்கள் தூயவர்களாக இருப்பதற்கு அவர்கள் உந்துசக்தி தருவார்கள். இறைவன் உங்களின் அண்மையாக இருப்பதுடன் அவரைத் தேடுவதால் நீங்கள் இறைவனிடம் மீண்டும் மனம்திரும்பி வாருங்கள். இந்த விசுவாசமே உங்கள் நம்பிக்கையாக இருப்பதுடன், உங்கள் இதயம் மகிழ்ச்சியால் நிரம்பட்டும். நீங்கள் எனது வேண்டுகோளைக் கேட்பதற்கு நன்றி கூறுகிறேன்.
2017-09-25 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

„அன்பார்ந்த பிள்ளைகளே! பாரிய சோதனைகளுக்கு முகம்கொடுக்கும் சகோதர சகோதரிகளுக்காக, பேராசைகளைத் தவிர்ப்பதுடன், தவமிருந்து செபிக்குமாறு நான் உங்களை அழைக்கிறேன். விசேடமாக, நீங்கள் அருட்பணியாளர்கள் மற்றும் திருநிலைப்படுத்தப்பட்ட அனைவருக்காகவும்; அவர்கள் மேலும் உறுதியுடன் இயேசுவை அன்புசெய்யவும்; தூய ஆவியானவர் அவர்களின் இதயத்தை மகிழ்ச்சியால் நிரப்பவும்; வானகம் மற்றும் வானக இரகசியங்களுக்கு சாட்சிகளாய் வாழவும் செபிக்குமாறு நான் உங்களைத் தயவாகக் கேட்டுக்கொள்கிறேன். பலரது ஆன்மாக்கள் பாவத்தில் மூழ்கியுள்ளன ஏனென்றால், தம்மை ஒறுத்து அவர்களின் மனம்திரும்புதலுக்காக செபிப்பதற்கு பலரும் தயாராக இல்லை. நான் உங்களுடன் இருப்பதுடன், உங்கள் இதயம் மகிழ்ச்சியால் நிரம்ப வேண்டுமென செபிக்கிறேன். நீங்கள் எனது அழைப்பைக் கேட்பதற்கு நன்றி”
2017-09-02 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

என் அன்பார்ந்த பிள்ளைகளே,
என் மகனின் வேதனைகளைக்குறித்து என்னைத்தவிர யாரினால் உங்களுக்கு சொல்ல இயலும்.காரணம் நான் அவரோடு வாழ்ந்திருக்கின்றேன். நான் அவரோடு பாடுகளில் பங்கு பெற்றேன். காரணம் எனது உலகவாழ்வில் அவரது தாயாக அவரது பாடுகளை நானும் அனுபவித்தேன். எனது மகன் தந்தை இறைவனது செயல்களையும் அவரது நினைவுகளையும் எப்போதும் விரும்பினார். அவர் எனக்கு தான் உங்களை மீட்க வந்ததாக சொன்னார். அன்பின் காரணமாக நான் எனது அநேக பாடுகளை மறைத்தேன். ஆனால் என் பிள்ளைகளே,நீங்கள் எப்போதும் அதிக கேள்விகளை கேட்டுகொண்டே இருக்கிறீர்கள். துன்பங்களை தாங்கி கொள்ள முயல்வதில்லை. இறை அன்பினால் நீங்கள் உங்கள் வாழ்வில் வரும் பாடுகளை தாங்கிகொள்ள வேண்டும். எல்லா மனிதரும் தங்களுடைய வாழ்வில் அவர்களுக்கு அருளப்படும் அளவில் துன்பங்களை அனுபவிக்க நேரிடும். மனிதனாக பிறந்த என் மகனாகிய கடவுள் அருளும் உள்ள சமாதானமும், நம்பிக்கையும் அவரது வார்தைகளும் உங்களை முடிவில்லாத வாழ்வை நோக்கி நடாத்தும். நல்ல ஆன்மாவில் விதைக்கப்படும் வார்த்தைகள நல்ல கனிகளைத் தரும். எனது மகன் எல்லா துன்பங்களையும் தாங்கிக் கொண்டார் காரணம் அவர் உங்களுடைய பாவங்களை ஏற்றுச் சுமந்தார். எனவே என் அன்பார்ந்த அப்போஸ்தலர்களே உங்கள் வாழ்வில் வரும் பாடுகளை நீங்கள் தாங்கும் போது பரலோக பிரசன்னம் உங்களுக்குள் இறங்கும், அந்த பரலோக சமாதானம் உங்களை சூழ்ந்துள்ள மற்றவர்களுக்கு, பரலோக அன்பை கொடுக்கும். நன்றி.
2017-08-25 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

அன்பான பிள்ளைகளே! இன்று நான் உங்களை செபத்தின் மக்களாக இருக்குமாறு அழைக்கிறேன். செபம் உங்களுக்கு மகிழ்வைத்தரட்டும் அத்துடன் அனைத்திலும் வல்லவரை சந்திக்கும் வரை செபியுங்கள். அவர் உங்கள் இதயத்தை மாற்றியமைப்பார் இதனால் நீங்கள் அன்பின் மற்றும் சமாதானத்தின் மக்களாக ஆகுவீர்கள். அன்பான பிள்ளைகளே, சாத்தான் வலுவானது என்பதை மறக்காதீர்கள், அத்துடன் அது உங்களை செபத்தின் பாதையிலிருந்து திசைதிருப்பிவிடும்.இறைவனை சந்திப்பதற்கான இரகசியத் திறப்பு செபம் என்பதை நீங்கள் மறந்து விடாதீர்கள். ஆகவே உங்களை வழிநடத்த நான் உங்களோடு இருக்கிறேன். செபத்தைக் கைவிடாதீர்கள். எனது அழைப்பைக் கேட்பதற்கு நன்றி கூறுகிறேன்.
2017-08-02 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

அன்பான பிள்ளைகளே! வானகத் தந்தையின் சித்தத்திற்கு அமைய, உங்களை நேசிக்கும் அன்னையாகிய நான், இறைவனை நீங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கும் அவர்வழியில் நடக்கவும் உதவ வந்துள்ளேன், எனது மகன் அவரது பாதச் சுவடுகளை விட்டுச்சென்றுள்ளார், இதனால் நீங்கள் அவரைப் பின்பற்றுவது இலகுவாக உள்ளது. நீங்கள் பயப்படாதீர்கள்! எதற்கும் அஞ்சாதீர்கள் நான் உங்களுடன் உள்ளேன். மனம் தளராதீர்கள், யார் செபிக்காமல், அன்பு செய்யாமல், எனது மகனை அறியாமல் உள்ளார்களோ அவர்களுக்கே அதிக செபம் தேவையாகிறது. உங்கள் அயலவர்களான சகோதரர்களுக்கு உதவுங்கள். எனது அன்பான தூதர்களே, எனது குரல் உங்களில் கேட்பதுடன், தாயாகிய எனது அன்பால் நிறையட்டும். ஆகவே செபியுங்கள், உதவிச் செபியுங்கள், அன்பால் செபியுங்கள், தொழிலால் செபியுங்கள் எப்போதும் எனது மகனின் பெயரில் நினைவைக் கொண்டிருங்கள். நீங்கள் எவ்வளவு அன்பு செய்கின்றீர்களோ, அவ்வளவுக்கு மேலாக நீங்கள் அன்பைப் பெறுவீர்கள். அன்பான இதயத்தில் இருந்து புறப்படும் அன்பே உலகத்தில் பிரகாசிக்கும். அன்பே இரட்சிக்கும் அன்புக்கு முடிவில்லை. எனது மகன் மீண்டும் உலகிற்கு வரும்போது, அவர் உங்கள் இதயங்களில் அன்பைத் தேடுவார். எனது பிள்ளைகளே, அன்பிற்கான பல செயற்பாடுகளை அவர் உங்களுக்காக செய்துள்ளார். அவற்றை காணுமாறும், விளங்குமாறும், அதற்காக அவரை அன்பு செய்வதால் மற்றும் அயலாரை மன்னிப்பதால் அவருக்கு நன்றிகூறுமாறும் நான் உங்களுக்குக் கற்பிக்கின்றேன். அதாவது எனது மகனை அன்புசெய்வதென்றால் மற்றவர்களை மன்னிப்பதாகும். எவராவது தனது அயலானை மன்னிக்காவிட்டால் அல்லது அயலாரை தண்டிப்பதுடன் அவர்களுக்குத் தீர்ப்பு வழங்கினால் எனது மகனை அன்பு செய்யமுடியாது. எனது பிள்ளைகளே, நீங்கள் அன்பு செய்து, மன்னிக்காமல் இருந்தால் செபத்தால் என்ன பயன் ஏற்படும்? நான் நன்றி கூறுகிறேன்.
2017-07-25 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

அன்பான பிள்ளைகளே! கடவுளுக்கும் அவரது கட்டளைகளுக்கும் தூரமாக இருக்கும் அனைவருக்காகவும் செபிப்பதுடன் அவர்களுக்கு கடவுளின் அன்பை வெளிப்படுத்துங்கள். அன்பான பிள்ளைகளே, மனம்திரும்புவதில் உண்மையாகவும் உறுதியாகவும் இருப்பதுடன், நீங்கள் வாழ்வில் தூய்மையானவர்களாகவும், ஒருவருக்கொருவர் செபங்களினால் உற்சாகமளிப்பவர்களாகவும் இருங்கள், இதனால் உலகில் உங்கள் வாழ்வு மேலும் சிறப்படையட்டும். நீங்கள் எனது அழைப்பை ஏற்றுக்கொள்வதற்காக நன்றி கூறுகிறேன்.
2017-07-02 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

அன்பான பிள்ளைகளே! எனது அழைப்பை நீங்கள் கேட்பதற்கும் இங்கு உங்கள் வானக அன்னையான என்னைச் சுற்றிக கூடியிருப்பதற்கும் நான் நன்றி கூறுகின்றேன். நீங்கள் அன்புடனும் நம்பிக்கையுடனும் என்னை நினைக்கின்றீர்கள் என்பது எனக்குத் தெரியும். நான் உங்களில் அன்பு கொண்டுள்ளேன் அதுபோன்றே எனது அன்பு மகனும் உங்கள் மீது அன்பு கொண்டுள்ளார், அவரே தனது இரக்கமுள்ள இதயத்தின் மூலமாக மீண்டும் மீண்டும் என்னை உங்களிடம் அனுப்புகிறார். அவர் மனிதனாகவும் இறைமகனாகவும் இருந்தவர், ஒன்றாகவும் மூன்றாகவும் இருப்பவர். அவர் உங்களுக்காக உடல் மற்றும் ஆன்மாவின் தாக்குதலுக்கு உள்ளானவர். உங்களின் ஆன்மாவிற்கு உணவாக தன்னையே அப்பமாக ஆக்கி உங்களைக் காத்து வருபவர். எனது பிள்ளைகளே, நீங்கள் எவ்வாறு அவரது அன்பை பாராட்டுவது என்பதை நான் உங்களுக்குக் கற்றுத்தருகிறேன். அதன்மூலம் நீங்கள் அவர்மீது உங்கள் எண்ணத்தை நிலைநிறுத்துங்கள், அதன்மூலம் நீங்கள் எனது மகனை அன்புசெய்யுங்கள். எனது அன்பின் தூதர்களே, நான் உங்களை எனது மேலாடையால் போர்த்துக் கொள்கிறேன், ஏனென்றால் நான் தாயாக உங்களைப் பாதுகாக்க விரும்புகிறேன். முழு உலகிற்குமாக செபிக்குமாறு நான் உங்களை வேண்டுகிறேன். எனது இதயம் துயரப்படுகின்றது. பாவங்கள் பெருகிச் செல்கின்றது, அவை எண்ணுக்கணக்கற்றவை, ஆனால் உங்கள் உதவிகளால், துணிவான செயல்களால், அடக்கத்தினால், நிறைவான அன்பினால், அமைதியினால் மற்றும் பரிசுத்த தனத்தினால் எனது இதயத்தை வெற்றி கொள்ளுங்கள். எனது மகனை அனைத்திற்கும் மேலாக அன்பு செய்வதுடன் அனைத்து உலகும் அவருக்கு ஊடாகச் செல்லட்டும். உங்கள் ஒவ்வொரு சகோதரரும் தம்மில் மிகவும் பெறுமதியான ஆன்மாவைக் கொண்டுள்ளனர் என்பதை மறவாதீர்கள். ஆகவே எனது பிள்ளைகளே, எனது மகனை அறியாத அனைவரையும் அன்பு செய்யுங்கள், செபங்கள் மற்றும் அன்பால் அவர்களது ஆன்மாவை காத்துக் கொள்ள மற்றும் நித்திய வாழ்விற்கு தயார்படுத்துங்கள். எனது தூதர்களே, எனது பிள்ளைகளே, எனது மகன் உங்களுக்குக் கூறியுள்ளார், நீங்கள் ஒருவர் ஒருவரை அன்பு செய்யவேண்டுமென, இது உங்கள் இதயத்தில் உறுதியாக எழுதப்பட்டுள்ளதுடன், செபத்தின் ஊடாக இந்த அன்பை வாழச்செய்யுங்கள். நான் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகிறேன்.
2017-06-25 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

„அன்பான பிள்ளைகளே! இன்று நான் உங்களது விடாமுயற்சிக்காக நன்றிகூற விரும்புவதுடன், நீங்களாகவே ஆழமான செபத்தை ஆரம்பிக்குமாறு உங்களை அழைக்கிறேன். செபம், எனது அன்பான பிள்ளைகளே, நம்பிக்கையின் இதயமாக இருப்பதுடன், நித்திய வாழ்வுக்கு நம்பிக்கையாக அமைகின்றது. ஆகவே, உங்கள் இதயம் உங்களைப் படைத்து வாழ்வு தந்த இறைவனுக்கு நன்றிக் கீதம் பாடட்டும். நான் உங்களுடன் இருக்கிறேன், எனது அன்பான பிள்ளைகளே, அத்துடன் உங்களுக்கு அன்னையின் சமாதான ஆசீரை வழங்குகின்றேன். நன்றி, நீங்கள் எனது அழைப்பைக் கேட்பதற்கு“
2017-06-02 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

அன்பான பிள்ளைகளே! வேறு இடங்களில் நான் உங்களிடம் வந்தது போன்று, இங்கும் நான் உங்களை செபிக்குமாறு அழைக்கிறேன். எனது மகனை அறியாதவர்களுக்கும், இறைவனின் அன்பைத் தெரிந்து கொள்ளாதவர்களுக்கும், பாவங்களுக்கு எதிராகவும் செபியுங்கள். அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர்களுக்காக - எவரை எனது மகன் அழைத்துள்ளாரோ அவர்களுக்காகவும், இதன்மூலம் உங்களுக்கு அன்பும், ஆவியின் சக்தியும் கிடைக்க செபியுங்கள். எனது மகனிடம் செபியுங்கள், அவரின் அருகில் அனுபவிக்கும் அன்பு, உங்களுக்கு சக்தியைத் தருவதுடன், அன்புச் செயல்களுக்கு உங்களை ஆயத்தமாக்கி, அவற்றை அவரது பெயரில் செயற்படத் தூண்டட்டும். எனது பிள்ளைகளே, ஆயத்தமாகுங்கள்! இந்த வேளையே ஒரு திருப்புமுனையாகும்! ஆகவே விசுவாசத்தையும் நம்பிக்கையையும் புதுப்பிக்குமாறு நான் உங்களை அழைக்கிறேன். நீங்கள் செல்ல வேண்டிய வழியை நான் உங்களுக்குக் காண்பிப்பேன், அவை விவிலிய வார்த்தைகளாகும். எனது அன்புத் தூதர்களே இந்த உலகிற்கு எனது மகன் மூலம், இறைத்தந்தையிடம் வானகத்தை நோக்கி உயர்த்தப்பட்ட உங்களின் கரங்கள் தேவைப்படுகின்றது. அதிகம் பணிவும் இதயத் தூய்மையும் தேவைப்படுகின்றது. எனது மகனில் நம்பிக்கை கொள்வீகளானால், நீங்கள் எப்பொழுதும் சிறப்புடன் இருப்பீர்கள். எனது தாய்மை இதயம் உங்களிடம் விரும்புகிறது, எனது அன்பின் தூதர்களே, உலகிற்கு ஒரு சிறு விளக்காக இருங்கள், எங்கு இருள் உள்ளதோ அங்கு நீங்கள் பிரகாசிப்பீர்களாக, உங்கள் செபம் மற்றும் அன்பின் மூலம் ஆன்மாவைக் காத்துக் கொள்ளும் உண்மையின் வழியைக் காட்டுங்கள். நான் உங்களுடன் உள்ளேன். நான் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகிறேன்.
2017-05-25 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

„அன்பான பிள்ளைகளே! எல்லாம் வல்லவர், நான் உங்களை மீண்டும் புதிதாக மனம்திரும்ப அழைக்க அனுமதித்துள்ளார். எனது அன்பான பிள்ளைகளே, உங்கள் இதயத்தை நீங்கள் அனைவரும் எதற்காக அழைக்கப்பட்டுள்ளீர்களோ, அந்த இரக்கத்திற்காகத் திறவுங்கள். அமைதியில்லாத உலகில் சமாதானத்திற்கும் அன்புக்கும் சாட்சிகளாக இருங்கள். இவ்வுலகில் உங்கள் வாழ்வு நிலையற்றது. செபியுங்கள், நீங்கள் செபிப்பதன் ஊடாக வானகத்தையும் அதன் பரிசுத்த நிலையையும் உணரமுடியும், அத்துடன் உங்கள் இதயம் அனைத்தையும் வித்தியாசமானவைகளாகக் கண்டுகொள்ளும். நீங்கள் தனியாக இல்லை, நான் உங்களுடன் இருப்பதுடன் உங்களுக்காக எனது மகன் இயேசுவின் முன்பாக வேண்டிக்கொள்கிறேன். நீங்கள் எனது அழைப்பைக் கேட்டுக்கொள்வதற்காக நன்றி கூறுகிறேன்“
2017-05-02 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

„அன்பான பிள்ளைகளே! நான் உங்களை செபிக்க அழைக்கிறேன், என்னிடம் கேட்பதற்காக அல்ல, மாறாக தியாகச் செயல்கள் புரிவதற்காக - உங்களைத் தியாகம் செய்வதற்காக அழைக்கிறேன். உண்மையையும் இரக்கமுள்ள அன்பையும் வெளிப்படுத்த நான் உங்களை அழைக்கிறேன். உங்கள் இதயத்தில் விசுவாசம் தொடர்ந்தும் குறைந்து செல்லாமல் இருக்க, நான் எனது மகனிடம் செபிக்கிறேன். இறைத் தூயஆவியால் உங்களுக்கு உதவிபுரியுமாறு அவரை வேண்டுவதுடன், நானும் அன்னையாகிய எனது ஆசீரால் உங்களுக்கு உதவிபுரிவேன். எனது பிள்ளைகளே, நீங்கள் மேலும் திறம்பட வேண்டும். எவரெவர், தூய்மையானவர்களாக, தாழ்மையானவர்களாக மற்றும் அன்பால் நிறைந்துள்ளார்களோ அவர்கள் மட்டுமே உலகைச் சுவீகரித்துக் கொள்கின்றனர் - அவர்கள் தம்மையும் உலகையும் காத்துக்கொள்கின்றனர். எனது பிள்ளைகளே, எனது மகனே உலகின் இதயமாக உள்ளார். அவரை அன்புசெய்வதுடன் அவரிடம் மன்றாடுங்கள் ஆனால் எப்பொழுதும் புதிய பிரச்சினைகளைக் கூறாதீர்கள். ஆகவே, எனது அன்பின் தூதர்களே, உங்கள் நன்நடத்தை, உங்கள் செபம் மற்றும் இரக்க அன்பு மூலமாக மனிதர்களின் இதயத்தில் விசுவாசத்தை பெருகச் செய்யுங்கள். நான் உங்களுடன் இருக்கின்றேன், நான் உங்களுக்கு உதவுவேன். உங்கள் மேய்ப்பர்களுக்கு மேலும் ஒளி கிடைக்கச் செபியுங்கள், இதன் மூலம் அவர்கள் இருட்டில் வாழுபவர்களுக்கு ஒளிபரவச் செய்வார்களாக. நான் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகின்றேன்.„
2017-04-25 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

„அன்பான பிள்ளைகளே! தொலைவில் இருக்கும் அனைவருக்கும் எனது வருகை அன்பும் செபமும் கொண்ட சாட்சியமாக இருக்கட்டும். உங்கள் சாட்சியம் மற்றும் உதாரணமான வாழ்க்கையினால் இறைவனுக்கும் அவரது இரக்கத்திற்கும் தொலைவாக இருப்பவர்களின் இதயங்களை அவருக்கு அண்மையாகக் கொண்டுவரலாம். நான் உங்களுடன் இருப்பதுடன், நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் அன்புடனும் இரக்கத்துடனும் இருக்க மன்றாடிக்கொள்கிறேன், இதன்மூலம் நீங்கள் எனது மாசற்ற இதயத்திற்குத் தொலைவில் உள்ள அனைவருக்கும் சாட்சிகளாகவும் அவர்களை உற்சாகப்படுத்துபவர்களாகவும் இருங்கள். எனது அழைப்பிற்கு செவிசாய்ப்பதற்காக நன்றி கூறுகின்றேன்.“
2017-04-02 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

அன்பான பிள்ளைகளே! எனது அன்பான தூதர்களே, எனது மகனின் அன்பை இதுவரை அறிந்திராத அனைவருக்கும் அதைப் பரவச்செய்வது உங்களிலேயே தங்கியுள்ளது. உலகிற்கு சிறு வெளிச்சமாக உள்ள உங்களுக்கு, தெளிவாக முழுப் பிரகாசத்துடன் அன்னையாகிய எனது அன்புடன் கற்பிக்கிறேன். செபம் உங்களுக்கு உதவும், செபம் உங்களைப் பாதுகாக்கும், செபம் உலகைப் பாதுகாக்கும். ஆகவே, எனது பிள்ளைகளே, வார்த்தைகளுடன், உணர்வுடன், இரக்கமுள்ள இதய அன்புடன் செபியுங்கள். எனது மகன் உங்களுக்குப் பாதையைக் காட்டியுள்ளார். அவர், மாமிசமாகியவர், என்னிடமிருந்தே முதல் கிண்ணமாகினார், அவர் உங்களுக்கு தன்னைப் பலியாக்கியதன் மூலமாக, எவ்வாறு மற்றவர்களை அன்புசெய்ய வேண்டும் எனக் காட்டியுள்ளார். ஆகவே, எனது பிள்ளைகளே, உண்மையை உரைப்பதற்கு நீங்கள் பயப்படாதீர்கள். உங்களையும் உலகையும் மாற்றுவதற்கு பயப்படாதீர்கள். எனது மகன் எவ்வாறு அன்புடனும் செயல் வடிவிலும் காட்டியுள்ளாரோ அதுபோன்றே நீங்களும் செய்யுங்கள். நான் அன்னையாக என்றும் உங்களுடன் இருப்பேன். நான் எனது மகனிடம் உங்களுக்கு உதவுமாறு அன்புடன் இரந்து மன்றாடிக்கொள்வேன். அன்பே நிலையானது. இவ்வாறான அன்பையே நான் உங்களுக்குக் கற்பிக்கின்றேன் - அதாவது தூய அன்பை. எனது தூதர்களே, இதை நீங்கள் அடையாளம் கண்டு, அதைப் பரப்புவது உங்களிலேயே தங்கியுள்ளது. உங்கள் மேய்ப்பர்கள் எனது மகனின் அன்புக்கு சாட்சிகளாகத் திகழ நீங்கள் உணர்வுடன் செபியுங்கள். நான் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகின்றேன்.
2017-03-25 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

“அன்பான பிள்ளைகளே! இந்த மன்னிப்பின் காலத்தில் உங்கள் இதயத்தை இறைவனை நோக்கித் திறக்குமாறு நான் உங்கள் அனைவரையும் அழைக்கிறேன், இதன்மூலம் நீங்கள் செபத்தின் ஊடாக, மன்னிப்புப் பெற்று தூயவர்களாகப் புதுவாழ்வை ஆரம்பிக்க முடிவுசெய்யுங்கள். இந்த வசந்த காலத்தில் உங்கள் எண்ணங்கள் மற்றும் இதயத்தை புதிய வாழ்விற்கு மாற்றிக்கொள்ள முனையுங்கள். ஆகவே, எனது அன்பான பிள்ளைகளே, நீங்கள் ஒருமித்து இறைவனுக்கும் அவரது இறை படிப்பினைகளுக்கும் ஆம் என்று கூறுவீர்களானால், நான் உங்களுக்கு உதவுவதற்காக உங்களுடன் இருப்பேன். நீங்கள் தனியாக இல்லை, நான் மன்னிப்பின் மூலமாக, உன்னதமானவர் என்னிடம், உங்களுக்கும் உங்கள் தலைமுறைக்கும் வழங்கியவைகளை உங்களுக்கு வழங்குவேன். நீங்கள் எனது அழைப்பைப் பின்பற்றுவதற்காக நன்றி கூறுகிறேன்.„
2017-03-02 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

„அன்பான பிள்ளைகளே! தாயின் அன்புடன் நான் உங்களுக்கு மேலும் அன்பாக உதவ வருகிறேன், இதன் அர்த்தம் மேலும் நம்பிக்கை கொள்வதாகும். நான் உங்களுக்கு உதவுவதற்காக, எனது மகனின் வார்த்தைகளை அன்புடன் வாழ்வதற்காக வருகின்றேன், இதன்மூலம் உலகம் மாற்றமடையட்டும். ஆகவே, எனது அன்பின் திருத்தூதர்களே, என்னைச் சுற்றியுள்ள உங்களுடன் நானும் சேர்ந்து கொள்கிறேன். உங்கள் இதயத்தால் என்னைப் பாருங்கள், உங்கள் அன்னையிடம் பேசுவது போன்று உங்கள் வேதனைகளை, துன்பங்களை, மகிழ்ச்சிகளை என்னிடம் கூறுங்கள். எனது மகனிடம் நான் உங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ள என்னைத் தேடுங்கள். எனது மகன் இரக்கமுள்ள இதயமுள்ளவர், நீதியானவர். நீங்களும் அவ்வாறே இருக்க வேண்டுமென அன்னையாம் எனது இதயமும் விரும்புகிறது. ஆகவே எனது பிள்ளைகளே, செபியுங்கள், செபியுங்கள், இதயத்தால் செபியுங்கள், அன்புடன் செபியுங்கள், நற்செயல்களால் செபியுங்கள். அனைவரும் எனது மகனை அறிந்து கொள்வதற்காகச் செபியுங்கள், இதனால் உலகம் மாற்றம் பெறட்டும், இதனால் உலகம் பாதுகாக்கப்படட்டும். எனது மகனின் அன்பு வார்த்தைகளுடன் வாழுங்கள். தீர்ப்பிடாதீர்கள், மாறாக ஒருவரை ஒருவர் அன்பு செய்யுங்கள், இதன்மூலம் எனது இதயம் வெற்றி பெறும். நான் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகின்றேன்“.
2017-02-25 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

„அன்பான பிள்ளைகளே! இன்று நான் உங்களை விசுவாசத்தில் ஆழமாக வாழ்வதற்கும் அதில் உறுதியாக இருப்பதற்கும் மன்றாட அழைக்கிறேன். இதன் மூலமாக காற்றோ அல்லது புயலோ உங்களை அசைக்காதிருக்கட்டும். உங்கள் விசுவாசத்தின் வேர்கள் செபங்களாகவும் நித்திய வாழ்வில் நம்பிக்கை கொண்டதாகவும் இருக்கட்டும். இப்போதிருந்தே, எனது அன்பான பிள்ளைகளே, இந்த இரக்கத்தின் காலத்திற்காக உங்களைத் தயார்படுத்திக் கொள்ளுங்கள், இதன் வழியாகவே இறைவன் உங்களுக்கு இரக்கத்தை அருளுவார், நீங்கள் பற்றற்று வாழ்வதன் ஊடாகவும் மனம்திரும்புவதனாலும் தெளிவான விசுவாசமும் நம்பிக்கையும் உள்ள மனிதர்களாக இருந்து கொள்ளுங்கள். நீங்கள் எனது அழைப்பைப் பின்பற்றுவதற்கு நன்றி.“
2017-02-02 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

„அன்பான பிள்ளைகளே! நீங்கள் யாரென்றால், ஒவ்வொரு நாளும் உங்கள் வாழ்வை எனது மகனுக்காக ஒப்புக்கொடுப்பதற்கு முயல்பவர்கள், நீங்கள் யாரென்றால் அவரில் வாழ எத்தனிப்பவர்கள், நீங்கள் யாரென்றால் செபிப்பவர்கள் மற்றும் துன்பப்படுபவர்கள் - நீங்களே சமாதானமற்ற இவ்வுலகிற்கு நம்பிக்கை தருபவர்கள். நீங்களே எனது மகனின் ஒளிக் கதிர்கள் - வாழும் நற்செய்திகள், மற்றும் நீங்களே எனது அன்பிற்குரிய அன்பான தூதர்கள். எனது மகன் உங்களுடன் உள்ளார். எவர் அவரை நினைக்கின்றார்களோ, எவர் அவரிடம் செபிக்கின்றார்களோ அவர்களுடன் அவர் இருக்கிறார். அத்துடன் அவர் தன்னை அறியாதவர்களும் மனம்திரும்பப் பொறுமையுடன் காத்திருக்கின்றார். ஆகவே, நீங்கள், எனது அன்பான தூதர்களே இதயத்தால் செபிப்பதுடன் செயல்கள் மூலமாக எனது மகனின் அன்பை வெளிப்படுத்துங்கள். இதுவே உங்களுக்கு ஒரேயொரு நம்பிக்கையாகவும் அத்துடன் இதுவே உங்கள் நித்திய வாழ்விற்கு ஒரேயொரு வழியாகவும் அமையும். தாயாக நான், இங்கே உங்களோடு உள்ளேன். உங்களால் என்னிடம் வேண்டப்பட்ட செபங்கள்; அனைத்தும் எனக்கான மிகவும் அழகுள்ள அன்பின் றோசாக்கள். எங்கு றோசாவின் நறுமணத்தை உணர்கின்றேனோ அங்கு என்னால் இருக்க முடியாது. ஆனால் நம்பிக்கை உள்ளது. நான் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகின்றேன்.“
2017-01-25 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

„அன்பான பிள்ளைகளே! இன்று நான் உங்களை சமாதானத்திற்காக செபிக்க அழைக்கிறேன், மனிதரின் இதயத்தினுள் சமாதானம், குடும்பங்களில் சமாதானம் மற்றும் உலகில் சமாதானத்திற்காக செபிப்போம். சாத்தான் பலமாக இருப்பதுடன் உங்கள் அனைவரையும் இறைவனுக்கு எதிராகத் திருப்பவும், மனிதாபிமானவைகள், இதயத்தில் இறைவனுக்கு சார்ந்த அனைத்து உணர்வுகளை மழுங்கடிக்கவும் இறைவன் சார்ந்த அனைத்தையும் இல்லாதொழிக்க விரும்புகிறான். எனது அன்பார்ந்த பிள்ளைகளே, உலகம் தரும் பொருட்சாதனங்கள், அழகுச் சாதனங்கள் மற்றும் சுயநல விருப்புகளுக்கு எதிராக செபிப்பதுடன் போராடுங்கள். எனது அன்பார்ந்த பிள்ளைகளே, தூயவர்களாக இருப்பதற்கு முடிவு செய்யுங்கள், நான் எனது மகன் இயேசுவிடம் உங்களுக்காகப் பரிந்து பேசுவேன். நன்றி, நீங்கள் எனது அழைப்பைப் பின்பற்றுவதற்காக.„
02.01.2017 அன்று மரியன்னை மரிஜானாவுக்கு வழங்கிய செய்தி

அன்பார்ந்த பிள்ளைகளே, எனது மகன் இந்த உலகில் இருந்த போது, உலகில் உள்ள எல்லா மக்களுக்கும் அன்பாகவும் ஒளியாகவும் இருந்தார். என் அன்பார்ந்த அப்போஸ்தலர்களே, அவரது ஒளியைப் பின் பெற்றுங்கள். இது இலகுவானது அல்ல. நீங்கள் தாழ்ச்சி உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். இயேசுவின் அன்பினாலும் உங்கள் விசுவாசத்தினாலும் நீங்கள் உங்களை மற்றவர்களிலும் பார்க்க தாழ்த்த வேண்டும். விசுவாசம் இன்றி எவரும் தெய்வீக அனுபவங்களை பெறமுடியாது. நான் உங்களோடு இருக்கின்றேன், நான் என்னை இந்த தரிசனத்தின் மூலமும் இவ் வார்த்தைகளின் மூலமும் வெளிப்படுத்துகின்றேன். நீங்கள் எனது தாய்க்குரிய அன்புக்கு சாட்சிகளாக இருக்க வேண்டுமென விரும்புகின்றேன். என் அன்பார்ந்த பிள்ளைகளே, தேவையற்ற கேள்விகளை கேட்டு உங்களுடைய நேரத்தை வீணடிக்காதீர்கள். அவற்றிக்கு நீங்கள் ஒருபோதும் விடைகாண மாட்டீர்கள். இவ்வுலக வாழ்க்கைப்பயணம் முடிவடைகின்ற போது, பரலோக தந்தை அவற்றுக்கு முடிவு தருவார். எப்போதும் கடவுள் எல்லாவற்றையும் அறிவார் என்பதையும் அவர் எல்லாவற்றையும் பார்க்கின்றார் என்பதையும் அறிந்து கொள்ளுங்கள். என் அன்பார்ந்த மகன் வாழ்வை வழங்குகின்றார், இருளை அகற்றுகின்றார் எனது தாய்க்குரிய அன்பு என்னை உங்களிடம் கொண்டு வருகின்றது, இது வார்த்தைகளால் வெளிக்காட்ட முடியா ஆனால் உண்மையான் அன்பு. நான் எனது தாய்க்குரிய அன்பை உள்ளுணர்வுடன் வெளிப்படுத்துகின்றேன். நான் உங்களிடம் செப ரோஜாக்களை உங்கள் அன்பிற்கு அடையாளமாக கேட்கின்றேன். நான் இந்த செபங்களை உங்களுக்காக பிறந்த எனது மகனிடம் ஒப்படைப்பேன். அவர் உங்களைப் காண்பார் உங்கள் செபங்களைக் கேட்பார். நாங்கள் எப்போதும் உங்களுக்கு அருகில் இருக்கின்றோம். இந்த எமது அன்பு தான், உங்களை அழைத்து, மாற்றி, ஒன்றாக்கி, ஊக்குவித்து நிறைவடையச் செய்கின்றது. ஆகவே என் அப்போஸ்தலர்களே, ஒருவருக்கு ஒருவர் அன்பு செய்யுங்கள். எல்லாவற்றிக்கும் மேலாக எனது மகனை அன்பு செய்யுங்கள். இதுவே மீட்பிற்கும் முடிவில்லா வாழ்வுக்கும் ஒரே வழி. இதுவே எனது அன்பார்ந்த செபமும், என் உள்ளத்தை நிரப்பும் வாசனை மிகுந்த ரோஜாவும் ஆகும். செபியுங்கள், உங்கள் மேய்ப்பர்கள் எனது மகனின் ஒளியினால் பெலமடையவும் செபியுங்கள், நன்றி
25-12-2016 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

என் அன்பார்ந்த பிள்ளைகளே, மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு எனது மகனை சுமந்தபடி அவரது சமாதானத்தை உங்களுக்கு தருவதற்காக வருகின்றேன். உங்களுடைய இருதயத்தை அவரது சமாதானத்திற்க்காக திறவுங்கள். மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு நீங்கள் அதைப்பெற்றுக் கொள்வீர்கள். உங்களிலும் உங்கள் குடும்பங்களிலும் சமாதானத்தை தருவதற்காக விண்ணகம் விளைகின்றது. உங்களின் செபத்தினால் இந்த சமாதானத்தை பெற்று கொள்வீர்கள். உங்களுடைய நம்பிக்கையை இழந்து விடாதீர்கள் என, எனது மகனுடன் உங்களை அசீர்வதிக்கின்றேன். உங்களுடைய உள்ளம் தளராத உள்ளத்தோடு எப்போதும் பரலோகத்தை நோக்கி இருப்பதாக. அப்போது கடவுளின் திட்டம் நிறைவேறும். எனது அழைப்பிற்கு செவிசாய்த்தமைக்கு நன்றி.
2016-12-02 அன்று அன்னை மரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

„அன்பான பிள்ளைகளே! எனது பிள்ளைகள் நடந்து கொள்ளும் விதத்தை நான் பார்க்கும்போது, எனது தாய்மைக்குரிய இதயம் அழுகின்றது. பாவங்கள் அதிகரிக்கின்றன, தூய்மையான ஆன்மா எப்பொழுதும் முக்கியமானது என்பதுடன் எனது மகனை பலர் மறந்து விடுகின்றனர், பலவேளைகளில் அவரை மதிப்பது குறைவடைகின்றது, எனது பிள்ளைகள் தண்டிக்கப்படுகின்றனர். ஆகவே நீங்கள், எனது பிள்ளைகளே, எனது அன்பின் சீடர்களே, எனது மகனின் பெயரால் இதயத்தாலும் ஆன்மாவாலும் அழைக்கிறேன். அவரே ஒளியின் வார்த்தைகளாக உங்களுக்கு இருப்பார். அவர் உங்களுக்குத் தன்னை வெளிப்படுத்துவார், அவர் உங்களுடன் அப்பத்தைப் பிட்பதுடன் அதை அன்பு வார்த்தைகளாக வழங்குவார், இதன்மூலம் நீங்கள் அதை இரக்கமுள்ள இதயச் செயல்களாக மாற்றுவதுடன் உண்மைக்கு சாட்சிகளாக இருந்து கொள்ளுங்கள். ஆகவே, எனது அன்பான பிள்ளைகளே, பயம் கொள்ளாதீர்கள். உங்களில் எனது மகன் இருப்பதற்கு அனுமதியுங்கள். அவர் உங்களின் காயங்களைப் பராமரிப்பதுடன் இழந்துபோன ஆன்மாவை மீட்டெடுக்க உதவுவார். ஆகவே, எனது பிள்ளைகளே, செபமாலை செபிப்பதற்கு திரும்பி வாருங்கள். அவரிடம் நல்ல உணர்வுகளுடன், இரக்கமுள்ள இதயத்துடன் செபியுங்கள். வார்த்தைகளால் செபிப்பதோடு மட்டும் நின்றுவிடாது, இரக்கச் செயல்களாலும் காட்டுங்கள். அன்புடன் அனைத்து மனிதர்களுக்காகவும் செபியுங்கள். எனது மகன் அன்பைக் காணிக்கையாக்குபவர்களின் வேண்டுகோள்களைக் கேட்டுக்கொள்வார். ஆகவே, அவருடன் வாழுங்கள், அன்பாக இருப்பது மற்றும் பலமும் நம்பிக்கையும் கொள்வது, நித்திய வாழ்விற்கு இட்டுச்செல்லும். இறைவனின் அன்பின் மூலம் நான் உங்களுடன் இருப்பதுடன் தாய்மையின் அன்பில் வழிநடத்துவேன். நான் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகின்றேன்.“