மெட்யுகோரியோவில்(Medjugorje) மரியன்னையின் தரிசனங்கள்


பொஸ்னியா-கேர்சேகோவினா(Bosnia-Herzegovina) என்னும் நாட்டில் மெட்யுகோரியோ(Medjugorje) என்னும் இடத்தில் அன்னை மரியாள் 25-06-1981இல் 7 இளையோருக்கு முதலாவது தடவையாக காட்சி அளித்தாள். திருச்சபை வரலாற்றில் என்றுமே இல்லாதவாறு இக்காட்சிகள் இன்றும் தொடர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றன். ஒவ்வொரு மாதமும் புனித கன்னி மரியாள் இங்கு காட்சி அளித்து கொண்டு இருக்கிறாள். இறைமகன் இயேசு ஒவ்வொரு முறையும் தமது செய்தியை முழு உலகத்துக்கும் தமது அன்னை வழியாக வழங்கி வருகிறார். இச் செய்தியின் தமிழ் வடிவம் இங்கு உடனுக்குடன் தரவேற்றம் செய்யப்படும்.

2020-02-02 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

அன்பான பிள்ளைகளே! இறைவன் தனது முடிவை செயற்படுத்தியது மற்றும் அவரது அன்பு காரணமாக, நான் இறைவனதும் உங்களதும் தாயாகத் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டேன். அத்துடன் வானகத் தந்தை மீதான எனது விருப்பம் மற்றும் அளவிடமுடியாத அன்பு மற்றும் அவரில் கொண்ட எனது முழு நம்பிக்கை, எனது உதரத்தை இறைமைந்தரின் பாத்திரம் ஆக்கியது. நான் உண்மைக்காக, அன்புக்காக மற்றும் மீட்பிற்காகப் பணிசெய்தேன், இப்போது நான் உங்கள் மத்தியில் வந்து அனைவரையும் அழைக்கிறேன், எனது பிள்ளைகளே, எனது அன்பின் தூதர்களே, உண்மையை தாங்கிச்செல்பவர்களாக இருங்கள், அவரது வார்த்தைகளை -மீட்பின் வார்த்தைகளை- எனது மகனில் விருப்பத்துடனும், அன்புடனும் பரவச் செய்யுங்கள், இவ்வாறான உங்கள் நடவடிக்கைகள் மூலம் எனது மகனை அறியாத அனைவருக்கும் அவரது அன்பை நீங்கள் எடுத்துக் காட்டுங்கள். நீங்கள் திருப்பலியில் உங்களுக்கான சக்தியைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள், எனது மகன் அவரது உடலால் ஊட்டம் தருவதுடன் இரத்தத்தால் சக்தியைத் தருகிறார். எனது பிள்ளைகளே, உங்கள் கைகளைக் குவித்து அமைதியாகத் திருச்சிலுவையைப் பாருங்கள். இதன் வழியாகவே உங்கள் நம்பிக்கையை வளர்ப்பதுடன் அதை பிறருக்கு வழங்க முடியும், உண்மைக்குச் சாட்சி பகருங்கள், இதன் மூலமே உண்மையாக அன்பு செய்வதற்கான வித்தியாசத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம், எனது பிள்ளைகளே, அன்பின் தூதர்களே, உங்கள் கைகளைக் குவியுங்கள், திருச்சிலுவையைப் பாருங்கள், சிலுவையே மீட்பைத் தரும். நான் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகின்றேன்.
2020-01-25 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

„அன்பான பிள்ளைகளே! இன்று நான் உங்களை, உங்கள் இதயங்களில் பரிசுத்தமான மன்னிப்பை உணரும் வரையாக மென்மேலும் செபிக்க அழைக்கிறேன். பரிசுத்தம் குடும்பங்களில் ஏற்பட வேண்டும், ஏனென்றால் எனது அன்பார்ந்த பிள்ளைகளே, அன்பு மற்றும் பரிசுத்தம் இல்லாமல் உலகிற்கு எதிர்காலம் இல்லை - பரிசுத்தம் மற்றும் மகிழ்வை, நீங்கள் உங்களைப் படைத்துக் காத்து அளவில்லாத அன்பு செய்துவரும் இறைவனுக்குக் கொடுக்கின்றீர்கள். ஆகவேதான் அவர் என்னை உங்களிடம் அனுப்புகிறார். எனது அழைப்பைக் கேட்பதற்காக நன்றி கூறுகிறேன்.”
2020-01-02 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

„அன்பான பிள்ளைகளே! நான் உங்கள் வாழ்விலும் இதயத்திலும் எப்போதும் உள்ளேன் என்பது எனக்குத் தெரியும். நான் உங்கள் அன்பை உணர்கிறேன், உங்கள் செபத்தைக் கேட்கிறேன் மற்றும் அவற்றை எனது மகனிடம் வழங்கி வருகின்றேன். ஆனால், எனது பிள்ளைகளே, நான் தாயக்குரிய அன்புடன் எனது அனைத்துப் பிள்ளைகளின் வாழ்விலும் இருக்க விரும்புகின்றேன். எனது அனைத்துப் பிள்ளைகளும் எனது தாய்குரிய போர்வைக்குக் கீழாக என்னைச்சுற்றி ஒன்றுசேர்வதை விரும்புகின்றேன். ஆகவே, நான் உங்களை அழைக்கிறேன், அத்துடன் எனது அன்பின் தூதர்கள் எனப் பெயரிட்டுள்ளேன், இதன்மூலம் நீங்கள் எனக்கு உதவுகிறீர்கள். எனது பிள்ளைகளே, எனது மகன் „எங்கள் தந்தையே“ என்ற வார்த்தையைக் கூறியுள்ளர் - எங்கள் தந்தையே, நீர் எங்கும் இருக்கிறீர் என்பதுடன் எமது இதயத்திலும் உள்ளீர்- ஏனென்றால் அவர் உங்களுக்கு செபிக்கும் வார்த்தைகளையும் உணர்வுகளையும் கற்பிக்க விரும்புகிறார். நீங்கள் எப்பொழுதும் சிறப்புறவும் இரக்கம் மிகுந்த வாழ்வை வாழவும் உங்கள் அயலாருக்கு ஆறுதல் வார்த்தைகளையும், அவர்கள் பிரச்சினைகளை உணர்ந்து நீதியின்மேல் தாகம் கொண்டவர்களாகவும் வாழவும் அவர் விரும்புகிறார். ஆனால், எனது அன்பான தூதர்களே நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு எதை வழங்குகின்றீர்களோ, எனது மகன் அவற்றை பரிசாக ஏற்றுக்கொள்கின்றார். அத்துடன் நான் உங்களுடன் உள்ளேன், ஏனென்றால் எனது அன்பு ஒளிக்கீற்றுக்களாக உங்கள் ஆன்மாக்கு மீள உயிர்கொடுக்கவும், நீங்கள் சமாதானத்தையும் நித்திய வாழ்வையும் தேட உதவுமாறு எனது மகன் விரும்புகிறார். ஆகவே எனது அன்பான பிள்ளைகளே, ஒருவர் ஒருவரை அன்பு செய்யுங்கள். எனது மகனுடன் ஒன்று சேருங்கள், கடவுளின் பிள்ளைகளாகுங்கள், அனைவரும் ஒன்றுசேர்ந்து நிறைந்த திறந்த சுத்தமான இதயத்துடன் „எங்கள் தந்தையே“ என்று கூவி அழைப்போம். நீங்கள் பயம் கொள்ளாதீர்கள். நான் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகிறேன்.“
2019-12-25 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

“அன்பான பிள்ளைகளே! நான் எனது மகன் இயேசுவை உங்களை ஆசீர்வதிக்க மற்றும் அவரது அன்பை வெளிப்படுத்த வானகத்திலிருந்து உங்களிடம் கொண்டு வருகிறேன். உங்கள் இதயம் சமாதானத்திற்காக ஏங்குகின்றது, இது உலகின் மிகவும் குறைந்து செல்கின்றது. ஆகவேதான் மக்கள் இறைவனை விட்டு தூரவிலகிச்செல்வதுடன், அவர்கள் ஆன்மாக்கள் நோய்வாய்ப்பட்டு ஆன்மீக இறப்புக்கு உள்ளாகின்றனர். அன்பான பிள்ளைகளே! இறைவன் உங்களை ஈடேற்றத்திற்கு அழைக்கும் வழியில் நான் உங்களோடு இருந்து வழிநடத்துவேன். எனது அழைப்பைக் கேட்பதற்கான நான் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகிறேன்.“
2019-12-02 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

“அன்பான பிள்ளைகளே! நீங்கள் எனது மகனை அன்பு செய்வதை நான் பார்க்கும்போது, எனது இதயம் மிகுந்த மகிழ்ச்சியால் நிரம்புகிறது. நான் உங்களுக்கு அன்னையாம் எனது ஆசீரை வழங்குகிறேன். இவ்வாறான அன்னையின் ஆசீரை, நான் உங்கள் மேய்ப்பர்களுக்கும் வழங்குகிறேன் - உங்களில் எவர் எனது மகனின் வார்த்தைகளை எடுத்துரைக்கின்றார்களோ, யார் தமது கைகளால் ஆசீர்வதிக்கின்றார்களோ மற்றும் யார் அவரை அதிகம் அன்பு செய்கிறார்களோ, அதாவது யார் அவருக்காக ஒவ்வொரு தியாகங்களையும் செய்ய மகிழ்ச்சியுடன் ஆயத்தமாக உள்ளார்களோ அவர்களுக்கு அவரின் ஆசீர் கிடைப்பதாக. நீங்கள் அவரைப் பின்தொடர்கின்றீர்கள், அவரே முதல் ஆயன், முதல் நற்செய்தி அறிவிப்பாளர். எனது பிள்ளைகளே, அன்பின் தூதர்களே, மற்றவர்களுக்காக வாழ்வது மற்றும் பணியாற்றுவது, அத்துடன் யாரை நீங்கள் எனது மகன் மூலமாக அன்பு செய்கின்றீர்களோ, அதுவே உலக வாழ்வில் மகிழ்வையும் ஆறுதலையும் தரும். எனது மகனை அன்பு செய்வோர் மற்றும் அவரின் மூலமாக ஒருவரை ஒருவர் அன்பு செய்வோருக்கு மத்தியில் வார்த்தைகள் அவசியமில்லை. பேசப்படாத வார்த்தைகள் மற்றும் கூறப்படாத உணர்வுகளைக் கேட்பதற்கு, பார்வை ஒன்றே போதுமானது. எங்கே அன்பு ஆளுகின்றதோ அங்கு காலங்கள் கணக்கிடப்படுவதில்லை. நாங்கள் உங்களுடன் உள்ளோம். எனது மகன் உங்களை அறிந்திருப்பதுடன் உங்களை அன்பு செய்கிறார். ஆகவே எனது அன்பார்ந்த பிள்ளைகளே, நீங்கள் எங்கு சென்றாலும் அன்பையும் நம்பிக்கையையும் வழங்கி அன்பின் தூதர்களாகப் பிரகாசியுங்கள். நான் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகின்றேன்.“
2019-11-25 அன்று அன்னை மரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

“அன்பான பிள்ளைகளே! இந்த நேரம் உங்களுக்கு ஒரு செபிக்கும் நேரமாக அமையட்டும். இறைவன் இல்லாமல் உங்களுக்கு அமைதி இருக்காது. ஆகவே, எனது அன்பான பிள்ளைகளே, உங்கள் இதயத்தில் அமைதிக்காக மற்றும் குடும்பங்களுக்காகச் செபியுங்கள், இதனால் இயேசு உங்களில் பிறப்பதுடன் அவரது அன்பையும் ஆசீரையும் வழங்குவார். உலகம் போரை விரும்புகிறது ஏனென்றால் அதன் இதயம் முழுவதும் வெறுப்பும் பொறாமையும் நிரம்பியுள்ளது. எனது அன்பார்ந்த பிள்ளைகளே, உங்கள் கண்களில் திருப்தியின்மை தெரிகின்றது ஏனென்றால் உங்கள் வாழ்வில் இயேசு பிறக்க நீங்கள் அனுமதிக்கவில்லை. அவரைத் தேடுங்கள், செபியுங்கள், அவர் தன்னை உங்களுக்கு குழந்தையாகத் தருவதுடன் அக் குழந்தையே மகிழ்வையும் அமைதியையும் தரும். நான் உங்களுடன் இருப்பதுடன் உங்களுக்காகச் செபிக்கிறேன். நீங்கள் என் அழைப்பைக் கேட்பதற்காக நன்றி கூறுகின்றேன்.”
2019-11-02 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

„அன்பான பிள்ளைகளே! எனது அன்பான மகன் எப்பொழுதும் செபித்ததுடன் வானகத்தந்தையிடம் ஆசீர் பெற்றார். அவர் எப்பொழுதும் அனைத்தையும் தந்தைக்குக் கூறியதுடன் அவரின் சித்தத்தில் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார். இதுபோன்றே நீங்கள் நடந்து கொள்ளவேண்டும். அன்பான பிள்ளைகளே, வானகத்தந்தை எப்பொழுதும் தனது பிள்ளைகளின் வேண்டுதலைக் கேட்டுக்கொள்வார். வானகத்தந்தை தனது மனித வடிவத்தைப் பரிசாகத் தந்துள்ளார் அது எனது மகனின் வடிவமாகும். எனது அன்பின் தூதர்களே, நீங்கள் எப்பொழுதும் எனது மகனின் வடிவத்தை உங்கள் இதயத்தில் தாங்க வேண்டும். நீங்கள் எப்பொழுதும் அவரது அன்பையும் அவரது தியாகத்தையும் நினைவிற்கொள்ள வேண்டும். எனது அன்பின் தூதர்களே எனது மகனை அறியாதவர்களுக்கு உதவுவதன் மூலம் அவர்களும் எனது மகனின் அன்பைக் கண்டறியச் செய்யுங்கள். எனது பிள்ளைகளே, திருவிவிலியத்தை வாசியுங்கள். அதில் எப்பொழுதும் புதிதான ஒன்றைக் காண்பதுடன், அதுவே உங்களை எனது மகனுடன் இணைக்கின்றது. எனது அன்பான தூதர்களே எனது மகனின் அன்பையும் சமாதானத்தையும் உங்கள் சசோதர சகோதரிகளுக்கு வழங்குங்கள். எவரையும் தீர்ப்பிடாதீர்கள். அனைவரோடும் எனது மகனை அன்புசெய்வது போன்று நடந்து கொள்ளுங்கள். இவ்வாறான வழியிலேயே நீங்கள உங்கள் ஆன்மாவைப் பாதுகாக்க முடியும், அதுவே உங்களிடம் உள்ள அனைத்துப் பொருட்களிலும் பெறுமதி மிக்கது. நான் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகிறேன்.„
2019-10-25 அன்று அன்னை மரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

“அன்பான பிள்ளைகளே! இன்று உங்களை நான் செபிக்க அழைக்கிறேன். இச் செபம் உங்கள் ஆன்மாக்கு ஒரு தைலம் போன்று இருக்கட்டும், ஏனென்றால் செபத்தின் பலன் மகிழ்வு, உங்கள் வாழ்வின் ஊடாக - இறைவனை மற்றவர்களுக்குக் கொடுத்து சாட்சி பகருங்கள். அன்பான பிள்ளைகளே, இறைவனிடம் முழுமையாகச் சரணடைந்தால், அவர் உங்களுக்கான அனைத்தையும் கவனித்துக் கொள்வதுடன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார், உங்களது தியாகங்களுக்கு ஒரு அர்த்தம் கிடைக்கும். நான் உங்களுடன் இருப்பதுடன் உங்கள் அனைவருக்கும் அன்னையாம் எனது ஆசீரை வழங்குகின்றேன். நீங்கள் எனது அழைப்பைக் கேட்பதற்காக நன்றி கூறுகிறேன்.“
2019-10-02 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

“அன்பான பிள்ளைகளே வானகத் தந்தையின் விருப்பம் மற்றும் அவரது அன்பின் பிரதிபலிப்பாக நான் உங்கள் மத்தியில் வந்துள்ளேன், தாயின் அன்புடன் உதவவும், நம்பிக்கையை இதயத்தில் வளர்க்கவும், இதனூடக நீங்கள் உலக வாழ்வின் ஊடான நித்திய வாழ்வின் உண்மையான நோக்கத்தையும் இறைத் தந்தையின் இரக்கத்தையும் கண்டுகொள்ளவும் அழைக்கிறேன். அன்பான பிள்ளைகளே, உலக வாழ்வு நித்தியத்திற்கு, உண்மைக்கு மற்றும் மறு வாழ்விற்கு இட்டுச்செல்கின்றது, உண்மை மற்றும் நம்பிக்கையில் தாகம் இருந்தாலேயே நீங்கள் கிணற்றிலிருந்து அவற்றை அருந்த முடியும். வானகத் தந்தையில் நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள், அவரது அன்பில் நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள். அவரது சித்தத்திற்கு உங்களை அர்ப்பணியுங்கள், நீங்கள் பயப்படாதீர்கள். உங்களுக்குச் சிறப்பானவைகள் அனைத்தும், உங்களை நித்திய வாழ்விற்கு இட்டுச் செல்லும் அனைத்தும், உங்களுக்குத் தரப்பட்டுள்ளன. வாழ்வின் நோக்கம், விருப்பம் மற்றும் எடுப்பதில் இல்லாமல் மாறாக அன்புசெய்வதிலும் கொடுப்பதிலும் உள்ளது என்பதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளுங்கள். உங்களிடம் உண்மையான சமாதானம் மற்றும் உண்மையான அன்பு இருக்கட்டும். நீங்கள் அன்பின் தூதர்களாக இருப்பீர்களாக. நீங்கள் உங்களை உதாரணமாகக் காட்டிக்கொள்ளுங்கள், எனது மகனையும் அவரது அன்பையும் அறியாத எனது பிள்ளைகளுக்கு அவர் குறித்து அறிவியுங்கள். எனது பிள்ளைகளே, எனது அன்பார்ந்த தூதர்களே, என்னுடன் சேர்ந்து எனது மகனிடம் மன்றாடுவதுடன் அனைத்திலும் பார்க்க அவரை அன்பு செய்யுங்கள். அவரது உண்மையில் வாழ்வதற்கு நீங்கள் எப்பொழுதும் முயற்சியுங்கள். நான் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகிறேன்.”
2019-09-25 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

“அன்பான பிள்ளைகளே! இன்று நான் எனது எண்ணங்களுக்காகச் செபிக்க உங்களை அழைக்கிறேன், அப்போதுதான் என்னால் உங்களுக்கு உதவ முடியும். எனது அன்பார்ந்த பிள்ளைகளே, செபமாலையைச் செபியுங்கள் அத்துடன் அதிலுள்ள இரகசியங்களைத் தியானியுங்கள், ஏனென்றால் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்களும் மகிழ்ச்சி மற்றும் கவலைகளுக்கு ஊடாகக் கடந்து செல்ல வேண்டியிருக்கும். இதுபோன்றே நீங்களும் உங்கள் வாழ்வை இறைவனின் கரங்களில் ஒப்படைக்கும் வரை இரகசியங்களைக் கடத்திச் செல்ல வேண்டியிருக்கும். இதேவழியில் நீங்கள் பேதுருவுக்கு இருந்தது போன்ற விசுவாச அனுபவங்களைக் கொண்டிருங்கள், யார் இயேசுவைச் சந்திக்கின்றார்களோ அவர்களின் இதயங்கள் தூயஆவியானவரால் நிரப்பப்படும். அன்பார்ந்த பிள்ளைகளே, நீங்களும் இறைவனுக்குச் சாட்சியாக ஒவ்வொரு நாளும் அன்பால் வாழ்ந்து காட்டுவதற்கு அழைக்கப்பட்டுள்ளீர்கள். ஆகவே அன்பார்ந்த பிள்ளைகளே, இதயத்தைத் திறந்து நம்பிக்கையுடன் செபியுங்கள். நீங்கள் எனது அழைப்பைக் கேட்பதற்காக நன்றி கூறுகிறேன்.”
2019-09-02 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

„அன்பான பிள்ளைகளே! செபியுங்கள்! செபியுங்கள்! ஒவ்வொரு நாளும் செபமாலையைத் தியானியுங்கள். இந்த பூ வளையமானது, அன்னையாகிய எனக்கு உங்கள் வேதனைகள், துயரங்கள், விருப்பங்கள் மற்றும் நம்பிக்கைகளை நேரடியாக இணைத்து வைக்கின்றது. எனது அன்பான தூதர்களே, எனது மகனின் இரக்கம் மற்றும் அன்;பு காரணமாக நான் உங்களுடன் இருப்பதுடன் செபிக்குமாறு உங்களை உற்சாகப்படுத்துகின்றேன். உலகத்திற்கு உங்கள் செபங்கள் மிகவும் தேவைப்படுகின்றது, இதனால் ஆன்மாக்கள் மனம்திரும்பட்டும். எனது மகன் முழு நம்பிக்கையுடன் உங்கள் இதயங்களைத் திறப்பதுடன் அவரது வார்த்தைகளை ஒன்றுபடுத்தி வழங்குகிறார்-இதுவே அன்பாகும். எனது பிள்ளைகளே, அன்னையாக நான் உங்களுக்குக் கூறுகிறேன், எனது மகனின் முன்பாக முழந்தாள்படியிடுவதற்கு இதுவே சரியான தருணம், அத்துடன் அவரை உங்கள் இறைவனாக -உங்கள் வாழ்வின் நடுப்புள்ளியாக- தெரிந்து கொள்ளுங்கள். அவருக்கு விருப்பமான காணிக்கைகளை வழங்குங்கள், அதாவது அயலாரை அன்புசெய்வது, இரக்கம்காட்டுவது மற்றும் தூய இதயத்தைக் கொண்டிருப்பது. எனது அன்பார்ந்த தூதர்களே, எனது பல பிள்ளைகள் எனது மகனை தமது இறைவனாக இதுவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, அவர்கள் அவரது அன்பை இதுவரை கண்டறிந்து கொள்ளவில்லை. நீங்கள் உங்கள் செபங்கள் மூலமாக, தூய மற்றும் திறந்த இதயத்துடன் கேட்டு, உங்கள் காணிக்கைகளை எனது மகனிடம் கொடுப்பதன் ஊடாக கடுமையாக இருக்கும் இதயங்களைத் திறக்கச் செய்யுங்கள். எனது அன்பார்ந்த தூதர்களே, பலமுள்ள இதயத்தால் வேண்டப்படும் செபங்கள் உலகத்தை மாற்றியமைக்கும். ஆகவே எனது பிள்ளைகளே, செபியுங்கள், செபியுங்கள், செபியுங்கள். நான் உங்களோடு இருக்கிறேன். நான் உங்களுக்கு நன்றிகூறுகின்றேன்.„
2019-08-25 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

"அன்பான பிள்ளைகளே, நீங்கள் செயற்படுவதுடன் அன்பால் வானக இராச்சியத்திற்கு சான்று பகருங்கள், இதன்மூலம் இவ்வுலகில் உங்களுக்கு நலமுண்டாகட்டும். எனது அன்பார்ந்த பிள்ளைகளே, இறைவன் உங்கள் முயற்சிகளை நூறுமடங்கு ஆசீர்வதிப்பார், நீங்கள் மக்களுக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்களாக, இறைவனை நம்பாதோரின் ஆன்மாக்கள் மனம்திரும்பி இரக்கத்தை உணர்வார்கள், இதனால் வானகம் உங்கள் முயற்சிகளுக்கும் இழப்புகளுக்கும் நன்றியுடையதாய் இருக்கும். எனது அன்பார்ந்த பிள்ளைகளே, உங்கள் கைகளில் செபமாலையை வைத்துக்கொண்டு சான்று பகருங்கள், நீங்கள் என்னுடையதாய் இருப்பதுடன், நீங்கள் தூயவர்களாக இருக்க முடிவுசெய்துகொள்ளுங்கள். நீங்கள் எனது அழைப்பைக் கேட்பதற்கு நன்றி கூறுகின்றேன்."
2019-08-02 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

„அன்பான பிள்ளைகளே! எனது மகனின் அன்பு பெரிதானது. நீங்கள் அவரது அன்பின் ஆழத்தை அறிந்து கொள்வீர்களானால், அவரிடம் செபிப்பதையும் அவரை நினைப்பதையும் விட்டுவிடமாட்டீர்கள். அவர் எப்பொழுதும் நற்கருணையில் உங்களுடன் உயிரோடு உள்ளார், ஏனென்றால் நற்கருணை அவரது இதயமாகும், நற்கருணை விசுவாசத்தின் இதயமாகும். அவர் உங்களை விட்டு எப்போதுமே பிரிந்ததில்லை. ஆகவே நீங்கள் அன்பால் நிறைந்து அவரிடம் மனம்திரும்பி வரும்போது அன்னையாகிய எனது இதயம் மகிழ்வடைகின்றது, நீங்கள் ஒப்புரவுபெற்று, அவரின் அன்பு மற்றும் நம்பிக்கையைத் தேடி வருவதை நான் காணும்போது மகிழ்வடைகின்றேன். எனது திருத்தூதர்களே, நீங்கள் விசுவாசத்தின் வழியில் நடக்கும்போது, மொட்டாகவும் மலராகவும் உள்ளீர்கள், ஆனால் செபம் மற்றும் நோன்பு இருக்கும்போது நீங்கள் பழம் ஆகின்றீர்கள். நீங்கள் ஒளியை ஏந்துபவர்களாக இருக்க வேண்டும் அத்துடன் நீங்கள் அன்பு மற்றும் மதிநுட்பத்துடன் உங்களைச் சுற்றியுள்ள அனைத்திற்கும் ஒளியாக இருக்க வேண்டும். எனது பிள்ளைகளே, அன்னையாக உங்களிடம் வேண்டுகிறேன்: செபியுங்கள், செபத்தின் தேவைகளை நினைவிற்கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு நடந்த அனைத்தையும்- அழகானவை, வேதனையானவை, மகிழ்வானவை, தூயதானவைகளை நினைவிற் கொள்ளுங்கள், நீங்கள் உளரீதியாக வளர்ச்சியடைந்தால், எனது மகன் உங்களில் வளர்ச்சியடைவார். எனது பிள்ளைகளே, உங்களை அவரிடம் ஒப்படையுங்கள், அவரில் நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள், அவரது அன்பை நம்புங்கள், அவர் உங்களை வழிநடத்தட்டும். திருப்பலி வழிபாடு உங்கள் ஆன்மாவை அண்மையாக அழைத்துவரும் இடமாக இருக்கட்டும், அதில் அன்பும் உண்மையும் பெருகி, எனது மகனுக்குச் சாட்சியம் பகரட்டும். நான் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகிறேன்."
2019-07-25 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

„அன்பான பிள்ளைகளே! உங்களுக்கான எனது அழைப்பு செபமாகும். செபங்கள் உங்களுக்கு மகிழ்வைத் தருவதுடன் ஒரு வளையம் போன்று இறைவனுடன் பிணைக்கின்றது. அன்பான பிள்ளைகளே, தீர்ப்பு வரப்போகின்றது ஆனால் நீங்கள் உறுதியாக இருக்காது போனால், பாவங்களே வெற்றி பெறும், ஆனால் நீங்கள் எனது மகனின் இதயத்தில் அடைக்கலம் புகுந்திருந்தால், வெற்றி எமக்கே எனக் கூறமுடியும். ஆகவே எனது அன்பார்ந்த பிள்ளைகளே, செபத்திற்குத் திரும்புங்கள், இச் செபங்கள் பகலிலும் இரவிலும் உங்கள் வாழ்வாக மாறும்வரை தொடரட்டும். எனது அழைப்பைக் கேட்பதற்காக நன்றிகூறுகின்றேன்.„
2019-07-02 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

"அன்பான பிள்ளைகளே! இரக்கமுள்ள தந்தையின் விருப்பத்தின்படி, அன்னையின் அடையாளத்தை நான் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவதுடன், இதை நான் தொடர்ந்தும் செய்துகொள்வேன். எனது பிள்ளைகளே, ஆன்மாக்கள் குணமடைவதே அன்னையின் விருப்பம். அதாவது எனது ஒவ்வொரு பிள்ளையும் உண்மையான விசுவாசத்துடன் வியப்பான அனுபவங்களை அனுபவிப்பதுடன் எனது மகனின் வார்த்தைகளான ஊற்றைக் குடிக்க வேண்டும்- இதுவே வாழ்வின் வார்த்தைகள். எனது பிள்ளைகளே, எனது மகன், நம்பிக்கையின் ஒளியை தனது அன்பு மற்றும் அர்ப்பணிப்பணிப்பு மூலம் உலகிற்கு மீட்பு வழங்கியதுடன், உங்களுக்கு நம்பிக்கையின் வழியைக் காட்டியுள்ளார். எனது பிள்ளைகளே, நம்பிக்கை வேதனை மற்றும் துன்பங்களை அதிகரிக்கின்றது. உண்மையான நம்பிக்கை செபத்திற்கு நல் உணர்வைக் கொடுப்பதுடன், இரக்கமுள்ள இதயத்தின் செயற்பாட்டை செயற்படுத்துகின்றது. நம்பிக்கை கொண்டுள்ள எனது ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் எப்படியிருந்தபோதும் மகிழ்வாக இருக்கின்றார்கள், ஏனென்றால் அவர்கள் வானக மகிழ்வின் தொடக்கத்தை உலகிலேயே அனுபவிக்கின்றார்கள். ஆகவே எனது பிள்ளைகளே, எனது அன்பின் தூதர்களே, நீங்கள் உண்மையான விசுவாசத்திற்கு உதாரணமானவர்களாக வாழுங்கள், எனது மகனின் அன்புக்குச் சாட்சியாக எங்கு இருள் உள்ளதோ அங்கு ஒளியை ஏற்ற அழைக்கிறேன். எனது பிள்ளைகளே, அன்னையாக உங்களுக்குக் கூறுகிறேன், நீங்கள் உங்களது மேய்ப்பர்கள் இல்லாமல் விசுவாசத்தின் வழியில் செல்லமுடியாது என்பதுடன் எனது மகனைப் பின்பற்ற முடியாது. அவர்கள் உங்களை அன்புடன் வழிநடத்தப் பலத்தைக் கேட்டுச் செபியுங்கள். உங்கள் செபங்கள் எப்பொழுதும் அவர்களுக்கு எற்றபடியாக இருக்கட்டும். நான் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகிறேன்."
2019-06-25 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

"அன்பான பிள்ளைகளே! உங்கள் ஒவ்வொருவருக்காகவும் நான் இறைவனுக்கு நன்றி கூறுகிறேன். எனது அன்பார்ந்த பிள்ளைகளே விசேடமான வகையில் நீங்கள் எனது அழைப்பைக் கேட்பதற்காக நன்றி கூறுகின்றேன். நான் உங்களுக்காக புதிய காலத்தை ஆயத்தப்படுத்துகிறேன், இதன்மூலம் நீங்கள் விசுவாசத்தில் பற்றுடனும் செபத்தில் உறுதியுடனும் இருப்பீர்களாக, தூயஆவியானவர் உங்கள் மூலமாக செயலாற்றுவதுடன் உலகின் அமைப்பைப் புதுப்பித்துக்கொள்வார். நானும் உங்களுடன் சேர்ந்து அமைதிக்காகச் செபிக்கிறேன், இதுவே பெறுமதியான பரிசாகும், சாத்தான் போரையும் வெறுப்பையும் விரும்பினாலும், எனது அன்பார்ந்த பிள்ளைகளே, எனது விரித்த கரங்களுடன் இறைவனோடு செல்வதில் பெருமையடையுங்கள். நீங்கள் எனது அழைப்பைக் கேட்பதற்காக நன்றி கூறுகிறேன்."
2019-06-02 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

"அன்பான பிள்ளைகளே, தூய மற்றும் திறந்த இதயமுள்ளவர்கள் மட்டுமே எனது மகனை உண்மையாக கண்டறிந்து கொள்வார்கள் என்பதுடன், எனது மகனி;ன் அன்பை அறியாத அனைவரும் உங்கள் மூலமாக அவரை அறிந்து கொள்ளட்டும். அன்பு மட்டுமே உங்களைப் புரிந்துகொள்ளச் செய்கின்றது அது இறப்பிலும் பார்க்க வலிமையானது ஏனென்றால் உண்மையான அன்பு இறப்பை வெற்றி கொள்வதுடன் இறப்பை இல்லாமல் செய்கின்றது. எனது பிள்ளைகளே, மன்னிப்பு அன்பின் உச்சக்கட்ட நிலையாகும். எனது அன்பான தூதர்களே, புரிந்து கொள்தல் மற்றும் மன்னிப்பு அன்பினதும் இரக்கத்தினதும் உதாரணங்களாகும். புரிந்துகொள்ளல் மற்றும் மன்னிப்பு என்பது ஒரு கொடை, அதற்காகச் செபிப்பதும் மற்றும் அதை வழக்கத்தில் கொள்வதும் அவசியமாகும். மன்னிப்பதின் மூலம் எவ்வாறு அன்பு செய்யலாம் என்பதை நீங்கள் எடுத்துக்காட்டுகின்றீர்கள். சற்று அவதானியுங்கள் எனது பிள்ளைகளே, வானகத் தந்தை எவ்வாறு உங்களை அதிக அன்புடன், புரிதலுடன், மன்னிப்புடன் மற்றும் நீதியுடன் அன்பு செய்கிறார், அவர் உங்களுக்கு என்னைத் தந்துள்ளார் - உங்கள் இதயத் தாயை. இங்கு நான் உங்கள் மத்தியில் அன்னையின் ஆசீரை வழங்குவதற்காக, உங்களை ஒறுத்தலுடன் செபிக்குமாறு அழைக்க வந்துள்ளேன். நம்புங்கள், நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள், மன்னியுங்கள், செபியுங்கள் மற்றும் அனைத்திலும் மேலாக எல்லையில்லாது அன்பு செய்வதுடன் உங்கள் மேய்ப்பர்களுக்காகச் செபியுங்கள் எனக் கூற வந்துள்ளேன். எனது பிள்ளைகளே, என்னைப் பின்தொடருங்கள். எனது வழி சமாதானத்தினதும் அன்பினதும் வழி, எனது மகனின் வழி. இந்த வழியே எனது இதயத்தை வெற்றிக்கு இட்டுச்செல்லும் வழியாகும். உங்களுக்கு நன்றி."
2019-05-25 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

„அன்பான பிள்ளைகளே! இறைவன் தமது இரக்கமுள்ள இதயத்தின் ஊடாக என்னை உங்களிடம் வருவதற்கும், உங்களுக்கு அறிவிப்பதற்கும், மனம்திரும்பும் வழியில் வழிநடத்தவும் அனுமதித்துள்ளார். எனது அன்பான பிள்ளைகளே, நீங்கள் அனைவரும் முழு இதயத்தோடு செபிக்கவும், அதன்மூலம் உங்களுக்கும், உங்கள் ஊடாக மற்றவர்களுக்கும் உடல், உள நலம் பெற அழைக்கப்பட்டுள்ளீர்கள். எனது அன்பார்ந்த பிள்ளைகளே, வாழ்க்கை குறுகியது என்றும் நித்தியவாழ்வு உங்களுக்கான பரிசாக வரவுள்ளது என்பதும் உங்களுக்குத் தெரிந்திருக்கும். ஆகவே செபியுங்கள், செபியுங்கள், செபியுங்கள், இதன்மூலம் நீங்கள் இறைவன் கைகளில் பாராட்டுப்பெறும் கருவிகளாக இருப்பீர்கள். நீங்கள் எனது அழைப்பைக் கேட்பதற்காக நன்றி கூறுகிறேன்.“
2019-05-02 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

"அன்பான பிள்ளைகளே! அன்னைக்குரிய அன்புடன் உங்களை நான் தூய மற்றும் திறந்த இதயத்துடன் எனது மகனில் வைத்துள்ள அதிக அன்பில் நம்பிக்கை கொள்ளுமாறு அழைக்கிறேன். அவரது அன்பு எவ்வளவு அதிகமானது என்பதை நான் அறிவேன். நான் அவரை எனது இதயத்தில் ஒளியாகவும் உலகின் அன்பாகவும் தாங்கிக் கொள்கிறேன். எனது பிள்ளைகளே, நான் உங்களிடம் வருவது உங்களுக்கு எனது அன்பினதும் வானகத் தந்தையின் அடையாளமாகவும் இருக்கின்றது. எது மகனின் இரத்தம் உங்கள் அன்பிற்காகச் சிந்தப்பட்டது. இந்த விலைமதிப்பில்லாத எனது மகனின் அன்பு நித்திய வாழ்விற்கு அழைக்கின்றது. வானகத் தந்தை மனிதரை முடிவில்லாத அன்பின் ஊடாகப் படைத்தார். எனது மகனின் அன்பை அறிந்தவர்கள், அவரை பின்பற்றுவோர் என்றுமே இறப்பதில்லை. ஆகவே எனது பிள்ளைகளே, எனது அன்பின் தூதர்களே, செபம் உங்களுக்கு வழியைக் காட்டுவதுடன் எனது மகனின் அன்பை எடுத்துக்காட்டுவதாக அமையட்டும். எனது பிள்ளைகளே, நீங்கள் எனது மகனின் வார்த்தைகளில் வாழ முயற்சிக்கும்போதும் செபத்தை விட்டுவிடாதீர்கள். நீங்கள் அன்புசெய்யும் பிறரைச் சந்திக்கும்போது எனது மகனின் அன்பையும் பகிர்ந்துகொள்ள மறக்காதீர்கள். அன்பு வானுலகத்தின் கதவுகளைத் திறந்துவிடும். எனது பிள்ளைகளே, ஆரம்பம் தொடக்கமே நான் திருச்சபைக்காக செபித்துவருகிறேன். ஆகவே எனது தூதர்களே நீங்களும் திருச்சபைக்காகவும் எனது மகனால் அழைக்கப்பட்ட அதன் பணியாளர்களுக்காகவும் செபிக்குமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றேன். நான் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகின்றேன்."
2019-04-25 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

„அன்பான பிள்ளைகளே!
இது ஒரு இரக்கத்தின் காலம், ஒவ்வொருவரும் மற்றவரில் கருணை கொள்ளும் காலம். எனது அன்பார்ந்த பிள்ளைகளே, வெறுப்புகள் மற்றும் திருப்பதியற்ற காற்றுக்கள் உங்களைச் சுற்றி வீசாதபடி பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். எனது அன்பார்ந்த பிள்ளைகளே, அன்பையும் செபத்தையும் கொடுப்பதற்காக நீங்கள் அழைக்கப்பட்டுள்ளீர்கள். சாத்தான் சமாதானத்தையும் ஒழுங்கையும் குலைக்க முனையலாம், ஆனால் எனது அன்பார்ந்த பிள்ளைகளே, உங்கள் ஒவ்வொருவருக்காகவும் மரித்து உயிர்த்த இயேசுவில் நீங்கள் மகிழுங்கள். அவர் உங்களுக்கு நித்திய வாழ்வைக் கொடுப்பதற்காக சாவை வென்றார். ஆகவே, எனது அன்பார்ந்த பிள்ளைகளே, நீங்கள் அவரில் உயிர்த்தமைக்கு சாட்சிகளாகவும் பெருமைப்படுபவர்களாகவும் இருங்கள். நீங்கள் எனது அழைப்பைக் கேட்பதற்காக நன்றி கூறுகிறேன்.
2019-04-02 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

"அன்பான பிள்ளைகளே! அன்னையாக, தனது பிள்ளைகளைத் தெரிந்தவளாக, நீங்கள் எனது மகனைத் தேடுகின்றீர்கள் என்பது எனக்குத் தெரியும். நீங்கள் உண்மையை, சமாதானத்தை, மாசற்ற தூய்மையானவற்றைத் தேடுகின்றீர்கள் என்பது எனக்குத் தெரியும். ஆகவே அன்பான இறைவன் ஊடாக அன்னையாக உங்களிடம் வருவதுடன், நீங்கள் திறந்த இதயத்துடன் செபித்து, நீங்களாகவே எனது மகனை- அவரது அன்பை, அவரது இரக்கமுள்ள இதயத்தை அறிந்து கொள்ளுமாறு உங்களை அழைக்கிறேன். எனது மகன் அனைத்தையும் அழகாகக் காணுகின்றார். அவர் அனைத்து ஆன்மாக்களிலும் நல்லதைத் தேடுகின்றார், ஆகவே எனது பிள்ளைகளே, எனது அன்பின் தூதர்களே, அவரிடம் செபிப்பதுடன், இடைவிடாது நன்றி கூறி அவரைப் போற்றுங்கள். அவர் உங்களுக்கு இறை வார்த்தைகளைக் கூறியுள்ளார், இந்த இறை வார்த்தைகள் அனைவருக்கும் மற்றும் எக்காலத்துக்கும் உரியவை. ஆகவே, எனது பிள்ளைகளே, மகிழ்வாக, பேருவையாக, ஒன்றுபட்டு மற்றும் ஒருவரோடு ஒருவர் அன்பாக இருங்கள். இதுவே, இன்றைய உலகில் உங்களுக்குத் தேவையாக உள்ளது, இதன்மூலமே நீங்கள் எனது அன்பின் தூதர்களாவீர்கள், இதன்மூலமே நீங்கள் எனது மகனுக்கு உண்மையான சாட்சிகளாவீர்கள். நான் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகிறேன்".
2019-03-25 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

„அன்பான பிள்ளைகளே! இது ஒரு இரக்கத்தின் காலம். இயற்கை எவ்வாறு தனக்கு புதுவாழ்வை மீள வழங்குகின்றதோ, அதுபோன்று நீங்களும் மனம்திரும்ப அழைக்கப்படுகின்றீர்கள். நீங்கள் இறைவனிடம் தஞ்சமடையுங்கள்! எனது அன்பான பிள்ளைகளே, நீங்கள் வெறுமையாகவும் நண்பர்கள் எவருமின்றியும் உள்ளீர்கள், ஏனென்றால் இறைவன் உங்களிடம் இருக்கவில்லை. ஆகவே செபங்கள் உங்களுக்கு வாழ்வாக அமையுமட்டும் செபியுங்கள். இறைவனைத் தேடுங்கள், அவர் உங்களை இயற்கையிலிருந்து உருவாக்கினார், அந்த இயற்கை வாழ்விற்காகப் போராடுகிறதே தவிர இறப்பிற்காக அல்ல. மக்களினங்களின் இதயங்களில் போர் நிறைந்துள்ளது, ஏனென்றால் அவர்களிடம் சமாதானம் இல்லை, எனது அன்பான பிள்ளைகளே, உங்கள் அயலாரை சகோதரராகக் கொள்ளுங்கள். இறைவனிடமும் செபத்திலும் மனம் திரும்புங்கள். நீங்கள் எனது அழைப்பைக் கேட்பதற்கு நன்றி கூறுகிறேன்!„
2019-02-25 அன்று அன்னை மரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

„அன்பான பிள்ளைகளே! இன்று நான் உங்களை ஒரு புதுவாழ்விற்காக அழைக்கிறேன். நீங்கள் எந்த வயதினர் என்பது முக்கியமானதல்ல, உங்கள் இதயத்தை இயேசுவிற்காகத் திறவுங்கள், அவர் உங்களுக்கு இவ்வேளையை இரக்கத்தின் காலமாக மாற்றியமைப்பதுடன், நீங்கள் இயற்கை போன்று இறைவனின் அன்பில் புதுப்பிறப்பு அடைவதுடன், நீங்கள் உங்கள் இதயங்களை வானகம் நோக்கியும் விண்ணரசு நோக்கியும் திறந்து கொள்வீர்களாக. நான் எப்போதும் போன்று உங்களுடன் உள்ளேன், ஏனென்றால் இறைவன் உங்களை அன்புசெய்ய என்னை அனுமதித்துள்ளார். என் அழைப்பைக் கேட்பதற்காக உங்களுக்கு நன்றி கூறுகிறேன்!“
2019-01-25 அன்று அன்னைமரியாளினால் வழங்கப்பட்ட செய்தி

அன்பான பிள்ளைகளே! இன்று நான் அன்னையாக உங்களை மனம்திரும்ப அழைக்கிறேன். இந்தக் காலம் உங்களுக்கு எனது அன்பார்ந்த பிள்ளைகளே, அமைதியினதும் செபத்தினதும் காலம். ஆகவே உங்கள் இதயத்தை சூடாக்கி, விசுவாசம் எனும் விதைகளால் நம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள், எனது அன்பார்ந்த பிள்ளைகளே நாளுக்கு நாள் செபத்தின் தேவை அதிகமாகி வருவதை உணர்ந்து கொள்வீர்கள். உங்கள் வாழ்க்கை ஒழுங்காகவும் பொறுப்புக் கூறுவதாகவும் அமையட்டும். எனது அன்பார்ந்த பிள்ளைகளே, இந்த உலகம் நிரந்தரமில்லாதது என்பதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்வதுடன், இறைவன் அருகில் இருக்கிறார் என்பதையும் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள், உங்கள் அன்பு அனுபவங்கள் இறைவனுக்குச் சாட்சி பகர்வதாக அமைவதுடன் அதை மற்றவர்களுடனும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நான் உங்களுடன் இருப்பதுடன் உங்களுக்காக மன்றாடுகின்றேன், ஆனால் நீங்கள் ஆம் என்று சொல்லாவிட்டால் என்னால் இது முடியாது. எனது அழைப்பை நீங்கள் கேட்பதற்காக நன்றி கூறுகிறேன்.