ஞாயிறு மறையுரைகள்

மதிப்பிற்குரிய அருட்பணியாளர்களே, துறவிகளே, அருட் கன்னியரே, உங்கள் ஞாயிறு மறையுரைகளை எமது இணையத்தளத்தின் ஆன்மீக வலத்தில் பிரசுரித்து, ஆண்டவர் இயேசுவின் நற்செய்தியை எல்லோருக்கும் அறிவிக்க விரும்பினால், info@tamilcatholicnews.com என்ற எமது மின்னஞ்சலுக்கு உங்களுடைய ஆக்கங்களை அனுப்பிவைக்கவும். உங்கள் மறையுரைகள் உலகெங்கும் இருக்கும் அனைத்து தமிழ் உள்ளங்களையும் சென்றடையும்.


இதோ! ஓநாய்களிடையே ஆடுகளை அனுப்புவதைப்போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன். எனவே பாம்புகளைப்போல முன்மதி உடையவர்களாகவும் புறாக்களைப்போலக் கபடு அற்றவர்களாகவும் இருங்கள்.
(மத்தேயு 10:16)

வழங்குபவர்

அருட்பணி.யேசு கருணாநிதி
Archbishop’s House, K.Pudur,Madurai 625 007, India
Email: yesu@live.in

திகதி ஆண்டு ஞாயிறு வாசகங்கள் தலைப்பு மேலும்
2023-10-15Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 28-ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 25:6-10
பிலிப்பியர் 4:12-14, 19-20
மத்தேயு 22:1-14
விருந்துக்கான அழைப்பும் பதிலிறுப்பும்
2023-10-08Aபொதுக்காலம் 27-ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 5:1-7
பிலிப்பியர் 4:6-9
மத்தேயு 21:33-43
கைமாறிய திராட்சைத் தோட்டம்
2023-09-24Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 25-ஆம் ஞாயிறுஎசா 55:6-9
பிலி 1:20-24, 27
மத் 20:1-16
கண்ணோட்ட மாற்றம்
2023-09-17Aபொதுக்காலம் 24-ஆம் ஞாயிறுசீஞா 27:30-28:7
உரோ 14:7-9
மத் 18:21-35
மன்னிப்பின் வழி மன்னிப்பு
2023-09-10Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 23-ஆம் ஞாயிறுஎசே 33:7-9
உரோ 13:8-10
மத் 19:15-20
அடுத்தவரை வெற்றிகொள்தல்!
2023-09-03Aபொதுக்காலம் 22-ஆம் ஞாயிறுஎரே 20:7-9.
உரோ 12:1-2
மத் 16:21-27
திரும்பிப் பார்த்து!
2023-08-20Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 20-ஆம் ஞாயிறுஎசா 56:1, 6-7
உரோ 11:13-15, 29-32
மத் 15:21-28
நம்பிக்கையின் ரொட்டித் துண்டுகள்!
2023-08-15Aஅன்னை கன்னி மரியாவின் விண்ணேற்புதிவெ 11:9, 12:1-6, 10.
1 கொரிந்தியர் 15:20-26
லூக்கா 1:39-56
மன்னவரின் மாளிகைக்குள் நுழையும்போது
2023-08-13Aபொதுக்காலம் 19-ஆம் ஞாயிறு1 அர 19:9, 11-13
உரோ 9:1-5
மத் 14:22-33
நொறுங்குண்ட மூவர்!
2023-07-30Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 17-ஆம் ஞாயிறு1 அர 3:5, 7-12
உரோ 8:28-30
மத் 13:44-52
புதையல்
2023-07-23Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 16ஆம் ஞாயிறுசாஞா 12:13, 16-19
உரோ 8:26-27
மத் 13:24-43
இரு விதைகளும் வினைகளும்
2023-07-16Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 15ஆம் ஞாயிறுஎசா 55:10-11
உரோ 8:18-23
மத் 13:1-23
விதைப்பவர்
2023-07-09Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 14ஆம் ஞாயிறுசெக் 9:9-10
உரோ 8:9,11-13
மத் 11:25-30
தலைகீழ் மாற்றம்
2023-07-02Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 13ஆம் ஞாயிறு2 அர 4:8-11, 14-16
உரோ 6:3-4, 8-11
மத் 10:37-42
பிளவுபடாத அன்பு – மறுக்காத சிலுவை – மறுக்கப்படாத கைம்மாறு
2023-06-18Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 11ஆம் ஞாயிறுவிப 19:2-6அ.
உரோ 5:6-11.
மத் 9:36-10:8
இறைவேண்டல் - பெயரிடப்படுதல் - கொடை
2023-06-11Aகிறிஸ்துவின் திருவுடல் திருஇரத்தப் பெருவிழாஇச 8:2-3,14-16
1 கொரி 10:16-17
யோவா 6:51-58
பசி – நற்கருணை - இணைந்திருத்தல்
2023-05-28A தூய ஆவியார் பெருவிழா (பெந்தக்கோஸ்து ஞாயிறு)திப 2:1-11
1 கொரி 12:3-7,12-13
யோவா 20:19-23
வெளியேறு – துணிவுகொள் - கூவியழை
2023-05-14Aஉயிர்ப்புக் காலம் 6ஆம் ஞாயிறுதிருத்தூதர் பணிகள் 8:5-8,14-17
1 பேதுரு 3:15-18
யோவான் 14:15-21
உள்ளத்தின் உயிர்ப்பு
2023-05-07Aஉயிர்ப்புக் காலம் 5ஆம் ஞாயிறுதிருத்தூதர் பணிகள் 6:1-7
1 பேதுரு 2:4-9
யோவான் 14:1-12
பந்தி பரிமாறுவது முறையல்ல!
2023-04-30Aஉயிர்ப்புக் காலம் 4ஆம் ஞாயிறுதிருத்தூதர் பணி 2:14,36-41
1 பேதுரு 2:20-25
யோவான் 10:1-10
ஆயன்போல திருடன்போல
2023-04-23Aஉயிர்ப்புக் காலம் 3ஆம் ஞாயிறுதிருத்தூதர் பணி 2:14,22-33
1 பேதுரு 1:17-21
லூக்கா 24:13-35
திசைதிரும்பிய எதிர்பார்ப்புக்கள்
2023-04-02Aஆண்டவரின் திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறுஎசா 50:4-7
பிலி 2:6-11
மத் 26:14-27:66
குருத்தோலையும் சிலுவை மரமும்
2023-03-19Aதவக்காலம் நான்காம் ஞாயிறு1 சாமுவேல் 16:1,6-7,10-13
எபேசியர் 5:8-14
யோவான் 9:1-41
நாங்களுமா பார்வையற்றோர்?
2023-03-12Cதவக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறுவிடுதலைப் பயணம் 17:3-7
உரோமையர் 5:1-2,5-8
யோவான் 4:5-42
குடிக்க எனக்கு தண்ணீர் கொடு!
2023-03-05Aதவக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறுதொடக்கநூல் 12:1-4
2 திமொத்தேயு 1:8-10
மத்தேயு 17:1-9
உள்ஒளி
2023-02-26Aதவக்காலம் முதல் ஞாயிறுதொடக்கநூல் 2:7-9, 3:1-7
உரோமையர் 5:12-19
மத்தேயு 4:1-11
கட்டின்மை போற்றுதல்
2023-02-19Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 7ஆம் ஞாயிறுலேவியர் 19:1-2, 17-18
1 கொரிந்தியர் 3:16-23
மத்தேயு 5:36-48
நிறைவுள்ளவராக!
2023-02-12Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 6ஆம் ஞாயிறு சீராக்கின் ஞானம் 15:15-20
1 கொரிந்தியர் 2:6-10
மத்தேயு 5:17-37
இதய உருவாக்கம்!
2023-02-05Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 5ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 58:7-10
1 கொரிந்தியர் 2:1-5
மத்தேயு 5:13-16
மனிதர்முன் ஒளிர்க!
2023-01-29Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 4ஆம் ஞாயிறுசெப்பனியா 2:3, 3:12-13
1 கொரிந்தியர் 1:26-31
மத்தேயு 5:1-12
மகிழ்ச்சியே நற்செய்தியாக
2023-01-15Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 2ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 49:3,5-6
1 கொரிந்தியர் 1:1-3
யோவான் 1:29-34
இரு கேள்விகள்
2023-01-08Aஆண்டவரின் திருக்காட்சிப் பெருவிழாஎசாயா 60:1-6
எபேசியர் 3:2-3,5-6
மத்தேயு 1:1-12
சிறியதில் பெரியதைக் காண்பது
2022-12-25Aகிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா (இரவில் திருப்பலி)எசாயா 9:2-7
தீத்து 2:11-14
லூக்கா 2:1-14
வலுவின்மையின் மாற்றம்
2022-12-18Aதிருவருகைக்காலம் நான்காம் ஞாயிறுஎசாயா 7:10-14
உரோமையர் 1:1-7
மத்தேயு 1:18-24
தூக்கத்திலிருந்து விழித்தெழுதல்
2022-12-11Aதிருவருகைக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறுஎசாயா 35:1-6,10
யாக்கோபு 5:7-10
மத்தேயு 11:2-11
மகிழ்ச்சி மெசியாவின் செயல்
2022-12-04Aதிருவருகைக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறுஎசாயா 11:1-10
உரோமையர் 15:4-9
மத்தேயு 3:1-12
இயல்பு மாற்றம்
2022-11-27Aதிருவருகைக்காலம் முதல் ஞாயிறுஎசாயா 2:1-5
உரோமையர் 13:11-14
மத்தேயு 24:37-44
ஆண்டும், ஆலயமும், விழித்திருத்தலும்
2022-11-20Cகிறிஸ்து அரசர் பெருவிழா2 சாமுவேல் 5:1-3
கொலோசையர் 1:12-20
லூக்கா 23:35-43
நினைவிற்கொள்ளும் அரசர்!
2022-11-13Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 33ஆம் ஞாயிறுமலாக்கி 4:1-2
2 தெசலோனிக்கர் 3:7-12
லூக்கா 21:5-19
வாழ்வின் மறுபக்கம்
2022-11-06Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 32ஆம் ஞாயிறு2 மக்கபேயர் 7:1-2,9-14
2 தெசலோனிக்கர் 2:16-3:5
லூக்கா 20:27-38
இறப்பை நிரப்பும் நம்பிக்கை!
2022-10-30Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 31ஆம் ஞாயிறுசாலமோனின் ஞானம் 11:22-12:2
2 தெசலோனிக்கர் 1:11-2:2
லூக்கா 19:1-10
செல்ஃபி வித் சக்கேயு!
2022-10-23Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 30ஆம் ஞாயிறுசீராக்கின் ஞானம் 35:12-14,16-18
2 திமொத்தேயு 4:6-8,16-18
லூக்கா 18:9-14
அகஒளி
2022-10-09Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 28ஆம் ஞாயிறு2 அரசர்கள் 5:14-17
2 திமொத்தேயு 2:8-13
லூக்கா 17:11-19
திரும்பி வருதல்
2022-10-02Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 27ஆம் ஞாயிறுஅபக்கூக்கு 1:2-3,2:2-4
2 திமொத்தேயு 1:6-8,13-14
லூக்கா 17:5-10
நம்பிக்கையை வாழ்தல்
2022-09-25Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 26ஆம் ஞாயிறுஆமோஸ் 6:1, 4-7
1 திமொத்தேயு 6:11-16
லூக்கா 16:19-31
அக்கறையின்மை
2022-09-18Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 25ஆம் ஞாயிறுஆமோஸ் 8:4-7
1 திமொ 2:1-8
லூக்கா 16:1-13
வளமான எதிர்காலம் அவரில்!
2022-09-11Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 24ஆம் ஞாயிறுவிடுதலைப் பயணம் 32:7-11,13-14
1 திமொத்தேயு 1:12-17
லூக்கா 15:1-32
அவர் பெயர் இரக்கம்!
2022-09-04Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 23ஆம் ஞாயிறுசாலமோனின் ஞானம் 9:13-18
பிலமோன் 9-10,12-17
லூக்கா 14:25-33
மீட்பு அளிக்கும் ஞானம்!
2022-08-28Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 22ஆம் ஞாயிறுசீராக்கின் ஞானம் 3:17-18,20,28-29
எபிரேயர் 12:18-19,22-24
லூக்கா 14:1,7-14
பணிவும் பரிவும்!
2022-08-21Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 21ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 66:18-21
எபிரேயர் 12:5-7,11-13
லூக்கா 13:22-30
அனைவரும் வருக!
2022-08-15Cபுனித கன்னி மரியாவின் விண்ணேற்புதிருவெளிப்பாடு 11:9, 12:1-6
1 கொரிந்தியர் 15:20-26
லூக்கா 1:39-56
மன்னவரின் மாளிகைக்குள் நுழையும்போது
2022-08-14Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 20ஆம் ஞாயிறுஎரேமியா 38:4-6, 8-10
எபிரேயர் 12:1-4
லூக்கா 12:49-53
இணைக்கும் பிளவுகள்
2022-07-31Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 18ஆம் ஞாயிறுசபை உரையாளர் 1:2, 2:21-23
கொலோசையர் 3:1-5, 9-11
லூக்கா 12:13-21
செல்லும் செல்வம்!
2022-07-24Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 17ஆம் ஞாயிறுதொநூ 18:20-32
கொலோ 2:12-14
லூக் 11:1-13
விரல் தொடும் குரல்!
2022-07-17Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 16ஆம் ஞாயிறுதொடக்கநூல் 18:1-10
கொலோசையர் 1:24-28
லூக்கா 10:38-42
ஆனால் தேவையானது ஒன்றே!
2022-07-10Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 15ஆம் ஞாயிறுஇணைச்சட்டம் 30:10-14
கொலோசையர் 1:15-20
லூக்கா 10:25-37
வாயில்! இதயத்தில்! கையில்!
2022-07-03Cபுனித தோமா – இந்தியாவின் திருத்தூதர், பெருவிழாஎசாயா 52:7-10
எபேசியர் 2:19-22
யோவான் 20:24-29
திதிம் என்னும் தோமா
2022-06-26Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 13ஆம் ஞாயிறு1 அரசர்கள் 19:16, 19-21
கலாத்தியர் 5:13-18
லூக்கா 9:51-62
முறிவுகளே முடிவுகளாக
2022-06-19Cகிறிஸ்துவின் திருவுடல் திருஇரத்தப் பெருவிழாதொடக்க நூல் 14:18-20
1 கொரிந்தியர் 11:23-26
லூக்கா 9:11-17
முழுமையான அக்கறை
2022-06-12Cமூவொரு இறைவன் பெருவிழாநீதிமொழிகள் 8:22-31
உரோமையர் 5:1-5
யோவான் 16:12-15
ஏன் கடவுள்? என் கடவுள்!
2022-06-05Cதூய ஆவியார் பெருவிழாதிருத்தூதர் பணிகள் 2:1-11
1 கொரிந்தியர் 12:3-7, 12-13
யோவான் 20:19-23
பணிக்குத் தயார்நிலை!
2022-05-29Cஆண்டவரின் விண்ணேற்றம்திருத்தூதர் பணிகள் 1:1-11
எபிரேயர் 9:24-28, 10:19-23
லூக்கா 24:46-53
மறைதலே இறைமை
2022-05-15Cபாஸ்கா காலம் 5ஆம் ஞாயிறுதிருத்தூதர் பணிகள் 14:21-27
திருவெளிப்பாடு 21:1-5
யோவான் 13:31-35
நிறைவேற்றுதல்!
2022-05-08Cபாஸ்கா காலம் 4ஆம் ஞாயிறுதிருத்தூதர் பணிகள் 13:14,43-52
திருவெளிப்பாடு 7:9,14-17
யோவான் 10:27-30
ஆட்டுக்குட்டி - ஆயன்: அவரும் நானும்
2022-05-01Cபாஸ்கா காலம் 3ஆம் ஞாயிறுதிருத்தூதர் பணிகள் 5:27-32, 40-41
திருவெளிப்பாடு 5:11-14
யோவான் 21:1-19
என் சாக்குத் துணியைக் களைகிறார்!
2022-04-24Cபாஸ்கா காலம் 2ஆம் ஞாயிறுதிருத்தூதர் பணிகள் 5:12-16
திருவெளிப்பாடு 1:9-13,17-19
யோவான் 20:19-31
கூட்டிலிருந்து வெளியே
2022-04-17Cபாஸ்கா திருவிழிப்புx
x
லூக்கா 24:1-12
கதிரவன் எழும் வேளையில்!
2022-04-10Cஆண்டவரின் திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறுஎசாயா 50:4-7
பிலிப்பியர் 2:6-11
லூக்கா 22:14 - 23:56
ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு விலை
2022-04-03Cதவக்காலம் ஐந்தாம் ஞாயிறுஎசாயா 43:16-21
பிலிப்பியர் 3:8-14
யோவான் 8:1-11
தொடர்ந்து ஓடு!
2022-03-20Cதவக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறுவிடுதலைப் பயணம் 3:1-8அ,13-15
1 கொரிந்தியர் 10:1-6,10-12
லூக்கா 13:1-9
பாலைநிலத்திலிருந்து இல்லம் திரும்ப
2022-03-13Cதவக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறுதொடக்கநூல் 15:5-12,17-18,21
பிலிப்பியர் 3:17-4:1
லூக்கா 9:28-36
உறுதியற்ற நிலையை எதிர்கொள்ளல்
2022-03-06Cதவக்காலம் முதல் ஞாயிறுஇணைச்சட்ட நூல் 26:4-10
உரோமையர் 10:8-13
லூக்கா 4:1-13
செயல் என்பதே சொல்
2022-02-27Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 8ஆம் ஞாயிறுசீராக்கின் ஞானம் 27:4-7
1 கொரிந்தியர் 15:54-56
லூக்கா 6:39-45
நற்கனிகள் அறிதலும் தருதலும்
2022-02-20Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 7ஆம் ஞாயிறு1 சாமுவேல் 26:2,7-9,12-13,22-23
1 கொரிந்தியர் 15:45-49
லூக்கா 6:27-38
கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா
2022-02-13Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 6ஆம் ஞாயிறுஎரேமியா 17:5-8
1 கொரிந்தியர் 15:12,16-20
லூக்கா 6:17,20-26
நங்கூரப் புள்ளிகள்
2022-02-06Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 5ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 6:1-2அ, 3-8
1 கொரிந்தியர் 15:1-11
லூக்கா 5:1-11
குறையே ... இறையால் ... நிறையாய்!
2022-01-30Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 4ஆம் ஞாயிறுஎரேமியா 1:4-5, 17-19
1 கொரிந்தியர் 12:31-13:13
லூக்கா 4:21-30
எதிராளியாய்
2022-01-23Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 3ஆம் ஞாயிறுநெகேமியா 8:2-4,5-6,8-10
1 கொரிந்தியர் 12:12-30
லூக்கா 1:1-4, 4:14-21
அறியாமையிலிருந்து விடுதலை
2022-01-16Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 2ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 62:1-5
1 கொரிந்தியர் 12:4-11
யோவான் 2:1-12
தீர்ந்தது நிறைந்தது!
2022-01-09Cஆண்டவரின் திருமுழுக்கு விழாஎசாயா 40:1-5, 9-11
தீத்து 2:11-14, 3:4-7
லூக்கா 3:15-16, 21-22
அவரது குரல்!
2021-12-26Cதிருக்குடும்பத் திருவிழா1 சாமுவேல் 1:20-22,24-28
1 யோவான் 3:1-2,21-24
லூக்கா 2:41-52
இறைவனில் உறையும் குடும்பம்
2021-12-25Cகிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா (நள்ளிரவுத் திருப்பலி)எசாயா 9:2-4,6-7
தீத்து 2:11-14
லூக்கா 2:1-14
ஒளி-மகிழ்ச்சி-பயணம்
2021-12-19Cதிருவருகைக் காலம் நான்காம் ஞாயிறுமீக்கா 5:2-5
எபிரேயர் 10:5-10
லூக்கா 1:39-45
அன்பின் வருகை
2021-12-12Cதிருவருகைக் காலம் மூன்றாம் ஞாயிறுசெப்பனியா 3:14-17
பிலிப்பியர் 4:4-7
லூக்கா 3:10-18
கலங்காத மகிழ்ச்சி
2021-12-05Cதிருவருகைக் காலம் இரண்டாம் ஞாயிறுபாரூக்கு 5:1-9
பிலிப்பியர் 1:4-6,8-11
லூக்கா 3:1-6
புதிய பாதை
2021-11-28Cதிருவருகைக் காலம் முதல் ஞாயிறுஎரேமியா 33:14-16
1 தெசலோனிக்கர் 3:12-4:2
லூக்கா 21:25-28,34-36
உம்மை நோக்கி என் உள்ளம்
2021-11-21Bஇயேசு கிறிஸ்து அனைத்துலக அரசர் பெருவிழாதானியேல் 7:13-14
திருவெளிப்பாடு 1:5-8
யோவான் 18:33-37
ஆண்டவரின் ஆட்சி!
2021-11-07Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 33ஆம் ஞாயிறுதானியேல் 12:1-3
எபிரேயர் 10:11-14,18
மாற்கு 13:24-32
நான் அசைவுறேன்!
2021-10-31Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 31ஆம் ஞாயிறுஇணைச்சட்டம் 6:2-6
எபிரேயர் 7:23-28
மாற்கு 12:24-34
வாழ்வின் முதன்மைகள்
2021-10-24Bபொதுக்காலம் 30ஆம் ஞாயிறுஎரேமியா 31:7-9
எபிரேயர் 5:1-6
மாற்கு 10:46-52
அடிமை நிலையை மாற்றிய ஆண்டவர்
2021-10-17Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 29ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 53:10-11
எபிரேயர் 4:14-16
மாற்கு 10:35-45
தோழமை-பங்கேற்பு-பணி
2021-10-10Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 28ஆம் ஞாயிறுசாலமோனின் ஞானம் 7:7-11
எபிரேயர் 4:12-13
மாற்கு 10:17-30
தெளிவும் தெரிவும்
2021-10-03Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 27ஆம் ஞாயிறுதொடக்கநூல் 2:18-24
எபிரேயர் 2:9-11
மாற்கு 10:2-16
உயிர்முதல் ஒன்றே!
2021-09-26Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 26ஆம் ஞாயிறுஎண்ணிக்கை 11:25-29
யாக்கோபு 5:1-6
மாற்கு 9:38-48
அறியாப் பிழை!
2021-09-19Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 25ஆம் ஞாயிறுசாலமோனின் ஞானம் 2:17-20
யாக்கோபு 3:16-4:3
மாற்கு 9:30-37
யார் பெரியவர்?
2021-09-12Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 24ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 50:5-9
யாக்கோபு 2:14-18
மாற்கு 8:27-35
தெரிவும் அர்ப்பணமும்
2021-09-05Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 23ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 35:4-7அ
யாக்கோபு 2:1-5
மாற்கு 7:31-37
யாவற்றையும் நன்றாக!
2021-08-29Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 22ஆம் ஞாயிறுஇணைச்சட்டம் 4:1-2,6-8
யாக்கோபு 1:17-18,21-22,27
மாற்கு 7:1-8,14-15,21-23
இதய உருவாக்கம்
2021-08-22Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 21ஆம் ஞாயிறுயோசுவா 24:1-2,15-17,18
எபேசியர் 5:21-32
யோவான் 6:60-69
ஆண்டவரைத் தெரிந்துகொள்தல்
2021-08-15Bபுனித கன்னி மரியாவின் விண்ணேற்பு பெருவிழாதிருவெளிப்பாடு 11:9, 12:1-6, 10
1 கொரிந்தியர் 15:20-26
லூக்கா 1:39-56
மன்னவரின் மாளிகைக்குள் நுழையும்போது
2021-08-08Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 19ஆம் ஞாயிறு1 அரசர்கள் 19:4-8
எபேசியர் 4:30-5:2
யோவான் 6:41-51
அவர் எத்துணை இனியவர்!
2021-08-01Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 18ஆம் ஞாயிறுவிடுதலைப் பயணம் 16:2-4,12-15
எபேசியர் 4:17,20-24
யோவான் 6:24-35
தவறான ஊட்டத்தின்மேல் நாட்டம்
2021-07-25Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 17ஆம் ஞாயிறு2 அரசர்கள் 4:42-44
எபேசியர் 4:1-6
யோவான் 6:1-15
இம்மக்களுக்கு உண்ணக் கொடு!
2021-07-18Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 16ஆம் ஞாயிறுஎரேமியா 23:1-6
எபேசியர் 2:13-18
மாற்கு 6:30-34
கற்பி – கலகம் செய் - ஒன்றுசேர்!
2021-07-11Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 15ஆம் ஞாயிறுஆமோஸ் 7:12-15
எபேசியர் 1:3-14
மாற்கு 6:7-13
வியத்தகு மாற்றங்கள்
2021-07-04Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 14ஆம் ஞாயிறுஎசேக்கியேல் 2:2-5
2 கொரிந்தியர் 12:7-10
மாற்கு 6:1-6
வலுவின்மையில் வல்லமை
2021-06-27Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 13ஆம் வாரம்சாலமோனின் ஞானம் 1:13-15, 2:23-24
2 கொரிந்தியர் 8:7,9,13-15
மாற்கு 5:21-43
இருவகை வாழ்க்கை
2021-06-20Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 12ஆம் ஞாயிறுயோபு 38:1,8-11
2 கொரிந்தியர் 5:14-17
மாற்கு 4:35-41
உன் அலைகள் எங்கே?
2021-06-13Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 11ஆம் ஞாயிறுஎசேக்கியேல் 17:22-24
2 கொரிந்தியர் 5:6-10
மாற்கு 4:26-34
எதுவும் செய்யாமலே!
2021-06-06Bஆண்டவரின் திருவுடல் திருஇரத்தப் பெருவிழாவிடுதலைப் பயணம் 24:3-8
எபிரேயர் 9:11-15
மாற்கு 14:12-16,22-26
பயணத் தொடக்கம்
2021-05-30Bமூவொரு கடவுள் பெருவிழாஇணைச்சட்டம் 4:32-34,39-40
உரோமையர் 8:14-17
மத்தேயு 28:16-20
உறவும் பணியும்
2021-05-23Bதூய ஆவியார் பெருவிழாதிருத்தூதர் பணிகள் 2:1-11
கலாத்தியர் 5:16-25
யோவான் 15:26-27, 16:12-15
உம் ஆவியை அனுப்பி
2021-05-16Bஆண்டவரின் விண்ணேற்றப் பெருவிழாதிருத்தூதர் பணிகள் 1:1-11
எபேசியர் 4:1-13
மாற்கு 16:15-20
ஆண்டவரின் உடனிருப்பும் செயலாற்றுதலும்
2021-05-09Bஉயிர்ப்புக் காலம் 6ஆம் ஞாயிறுதிருத்தூதர் பணிகள் 10:25-26,34-35,44-48
1 யோவான் 4:7-10
யோவான் 15:9-17
வாக்குறுதிகள்
2021-05-02Bஉயிர்ப்புக் காலம் 5ஆம் ஞாயிறுதிருத்தூதர் பணிகள் 9:26-31
1 யோவான் 3:18-24
யோவான் 15:1-8
இணைந்திருத்தல்
2021-04-25Bஉயிர்ப்புக் காலம் 4ஆம் ஞாயிறுதிப 4:8-12
1 யோவா 3:1-2
யோவா 10:11-18
ஆண்டவரால் இது நிகழ்ந்துள்ளது!
2021-04-18Bஉயிர்ப்புக் காலம் 3ஆம் ஞாயிறுதிருத்தூதர் பணிகள் 3:13-15,17-19
1 யோவான் 2:1-5
லூக்கா 24:35-48
உம் முகத்தின் ஒளி
2021-04-11Bபாஸ்கா காலம் 2ஆம் ஞாயிறுதிருத்தூதர் பணிகள் 4:32-35
1 யோவான் 5:1-6
யோவான் 20:19-31
நம்பிக்கையின் கனிகள்
2021-04-04Bஆண்டவரின் உயிர்ப்பு பெருவிழா (நள்ளிரவுத் திருப்பலி)விப 14:15-15:1
உரோ 6:3-11
மாற் 16:1-7
கல்லை நமக்கு யார் புரட்டுவார்?
2021-04-02Bதிருப்பாடுகளின் வெள்ளிஎசாயா 52:13-53:12
எபிரேயர் 4:14-16, 5:7-9
யோவான் 18:1-19:42
நான் காணும் சிலுவை
2021-04-01Bஆண்டவரின் இராவுணவுத் திருப்பலி (பெரிய வியாழன்)விடுதலைப் பயணம் 12:1-8,11-14
1 கொரிந்தியர் 11:23-26
யோவான் 13:1-15
இறுதி வரை அன்பு
2021-03-21Bதவக்காலம் ஐந்தாம் ஞாயிறுஎரேமியா 31:31-34
எபிரேயர் 5:7-9
யோவான் 12:20-33
துன்பமும் தூய்மையும்
2021-03-14Bதவக்காலம் 4ஆம் ஞாயிறு (மகிழ்ச்சி ஞாயிறு)2 குறிப்பேடு 36:14-16,19-23
எபேசியர் 2:4-10
யோவான் 3:14-21
தூரமும் இனிமையே!
2021-03-07Bதவக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறுவிடுதலைப் பயணம் 20:1-17
1 கொரிந்தியர் 1:22-25
யோவான் 2:13-25
பொன்னினும் தேனினும்
2021-02-28Bஆண்டவருடைய திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறுஎசாயா 50:4-7
பிலிப்பியர் 2:6-11
மாற்கு 14:1-15:47
நம்மோடு துன்பத்தில்
2021-02-21Bதவக்காலம் முதல் ஞாயிறுதொடக்கநூல் 9:8-15
1 பேதுரு 3:18-22
மாற்கு 1:12-15
இரண்டாம் தொடக்கம்
2021-02-14Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 6ஆம் ஞாயிறுலேவியர் 13:1-2, 44-46
1 கொரிந்தியர் 10:31 - 11:1
மாற்கு 1:40-45
தாயினும் சாலப் பரிந்து
2021-02-07Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 5ஆம் ஞாயிறுயோபு 7:1-4,6-7
1 கொரிந்தியர் 9:16-19,22-23
மாற்கு 1:29-39
துன்பம் ஏற்றல்
2021-01-31Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 4ஆம் ஞாயிறுஇணைச்சட்டம் 18:15-20
1 கொரிந்தியர் 7:32-35
மாற்கு 1:21-28
அதிகாரத்தின் ஊற்றும் பணியும்
2021-01-24Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 3ஆம் ஞாயிறுயோனா 3:1-5,10
1 கொரிந்தியர் 7:29-31
மாற்கு 1:14-20
நற்செய்தி - பறைசாற்றுதலும் பதிலிறுத்தலும்
2021-01-17Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 2ஆம் ஞாயிறு1 சாமுவேல் 3:3-10,19
1 கொரிந்தியர் 6:13-15,17-20
யோவான் 1:35-42
அழைத்தலும் அறிதலும்
2021-01-10Bஆண்டவரின் திருமுழுக்குஎசாயா 55:1-11
1 யோவான் 5:1-9
மாற்கு 1:7-11
நீர்நிலைகளுக்கு வாருங்கள்!
2021-01-01Bபுத்தாண்டுப் பெருவிழா - மரியா இறைவனின் தாய்எண்ணிக்கை 6:22-27
கலாத்தியர் 4:4-7
லூக்கா 2:16-21
தாய் மூவர்
2020-12-27Bதிருக்குடும்பத் திருவிழாசீராக்கின் ஞானம் 3:2-7,12-14
கொலோசையர் 3:12-21
லூக்கா 2:22-40
ஒன்றும் இரண்டும் ஐந்து
2020-12-25Bகிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா (நள்ளிரவு)எசாயா 9:2-4, 6-7
தீத்து 2:11-14
லூக்கா 2:1-14
தீவனத் தொட்டியில் குழந்தை
2020-12-20Bதிருவருகைக்காலம் நான்காம் ஞாயிறு2 சாமுவேல் 7:1-5,8-12,14-16
உரோமையர் 16:25-27
லூக்கா 1:26-38
ஆண்டவர் உம்மோடு
2020-12-06Bதிருவருகைக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறுஎசாயா 40:1-5,9-11
2 பேதுரு 3:8-14
மாற்கு 1:1-8
தடைகளை நீக்குதல்
2020-11-29Bதிருவருகைக்காலம் முதல் ஞாயிறுஎசாயா 63:16-17, 64:1, 3-8
1 கொரிந்தியர் 1:3-9
மாற்கு 13:33-37
நீரே எங்கள் தந்தை!
2020-11-22Aஇயேசு கிறிஸ்து அனைத்துலக அரசர்எசேக்கியேல் 34:11-12,15-17
1 கொரிந்தியர் 15:20-26,28
மத்தேயு 25:31-46
விண்ணரசுக்கான அக்கறை
2020-11-15Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 33ஆம் ஞாயிறுநீதிமொழிகள் 31:10-13,19-20,30-31
1 தெசலோனிக்கர் 5:1-6
மத்தேயு 25:14-30
விண்ணரசுக்காகச் செயலாற்றுதல்
2020-11-08Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 32ஆம் ஞாயிறுசாலமோனின் ஞானம் 6:12-16
1 தெசலோனிக்கர் 4:13-16
மத்தேயு 25:1-13
விண்ணரசுக்காக விழித்திருத்தல்
2020-11-01Cபுனிதர் அனைவர் பெருவிழாதிருவெளிப்பாடு 7:2-4,9-14
1 யோவான் 3:1-3
மத்தேயு 5:1-12
அருளின் கனியே புனிதம்
2020-10-25Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 30ஆம் ஞாயிறுவிடுதலைப் பயணம் 22:21-27
1 தெசலோனிக்கர் 1:5-10
மத்தேயு 22:34-40
உம்மை அன்பு செய்கிறேன்
2020-10-18Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 29ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 45:1,4-6
1 தெசலோனிக்கர் 1:1-5
மத்தேயு 22:15-21
அதிகார வரையறை
2020-10-11Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 28ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 25:6-10
பிலிப்பியர் 4:12-14,19-20
மத்தேயு 22:1-14
நிரம்பி வழியும் பாத்திரம்!
2020-10-04Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 27ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 5:1-7
பிலிப்பியர் 4:6-9
மத்தேயு 21:33-43
காட்டுப் பழங்கள்
2020-09-27Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 26ஆம் ஞாயிறுஎசேக்கியேல் 18:25-28
பிலிப்பியர் 2:1-11
மத்தேயு 21:28-32
சாக்குப் போக்குகள்
2020-09-20Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 25ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 55:6-9
பிலிப்பியர் 1:20-24,27
மத்தேயு 20:1-16
எங்களோடு இவர்களையும் இணையாக்கிவிட்டீரே!
2020-09-13Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 24ஆம் ஞாயிறுசீராக்கின் ஞானம் 27:30-28:7
உரோமையர் 14:7-9
மத்தேயு 18:21-35
மன்னிப்பு தேவை!
2020-09-06Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 23ஆம் ஞாயிறுஎசேக்கியேல் 33:7-9
உரோமையர் 13:8-10
மத்தேயு 19:15-20
உங்கள் உறவு தொடரும்!
2020-08-30Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 22ஆம் ஞாயிறுஎரேமியா 20:7-9
உரோமையர் 12:1-2
மத்தேயு 16:21-27
கடவுளை 'unfriend' செய்வது
2020-08-23Aபொதுக்காலம் 21ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 22:19-23
உரோமையர் 11:33-36
மத்தேயு 16:13-20
கடவுளின் தெரிவு
2020-08-16Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 20ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 56:1,6-7
உரோமையர் 11:13-15,29-32
மத்தேயு 15:21-28
அறிவு வெல்லும்!
2020-08-09Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 19ஆம் ஞாயிறு1 அரசர்கள் 19:9, 11-13
உரோமையர் 9:1-5
மத்தேயு 14:22-33
நொறுங்குண்ட மூவர்!
2020-08-02Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 18ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 55:1-3
உரோமையர் 8:35,37-39
மத்தேயு 14:13-21
பன்னிரண்டு கூடைகள்
2020-07-26Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 17ஆம் ஞாயிறு1 அரசர்கள் 3:5,7-12
உரோமையர் 8:28-30
மத்தேயு 13:44-52
புதையல்
2020-07-19Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 16ஆம் ஞாயிறுசாலமோனின் ஞானம் 12:13,16-19
உரோமையர் 8:26-27
மத்தேயு 13:24-43
இரு விதைகளும் வினைகளும்
2020-07-12Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 15ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 55:10-11
உரோமையர் 8:18-23
மத்தேயு 13:1-23
ஆறுவகை நிலங்கள்
2020-07-05Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 14ஆம் ஞாயிறுசெக்கரியா 9:9-10
உரோமையர் 8:9, 11-13
மத்தேயு 11:25-30
கழுதையும் குதிரையும்
2020-06-28Aபொதுக்காலம் 13ஆம் ஞாயிறு2 அரசர்கள் 4:8-11,14-16
உரோமையர் 6:3-4,8-11
மத்தேயு 10:37-42
தோற்பதால் வெல்தல்
2020-06-21Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 12ஆம் ஞாயிறுஎரேமியா 20:10-13
உரோமையர் 5:12-15
மத்தேயு 10:26-33
சிட்டுக்குருவிகளை விட
2020-06-14Aகிறிஸ்துவின் திருவுடல் திருஇரத்தம் பெருவிழாஇணைச்சட்ட நூல் 8:2-3,14-16
1 கொரிந்தியர் 10:16-17
யோவான் 6:51-58
பசியும் உணவும்
2020-06-07Aமூவொரு இறைவன் பெருவிழாவிடுதலைப் பயணம் 34:4-6, 8-9
2 கொரிந்தியர் 13:11-13
யோவான் 3:16-18
நீர் என்னோடு இருப்பதால்!
2020-05-31Aதூய ஆவியார் பெருவிழாதிருத்தூதர் பணிகள் 2:1-11
1 கொரிந்தியர் 12:3-7,12-13
யோவான் 20:19-23
இது எப்படி?
2020-05-24Aஆண்டவர் விண்ணேற்ற பெருவிழாதிருத்தூதர் பணி 1:1-11
எபேசியர் 1:17-23
மத்தேயு 28:16-20
வாழப் பழகிக்கொள்ளுங்கள்!
2020-05-17Aஉயிர்ப்புக் காலம் ஆறாம் ஞாயிறுதிருத்தூதர் பணிகள் 8:5-8,14-17
1 பேதுரு 3:15-18
யோவான் 14:15-21
உள்ளத்தின் உயிர்ப்பு
2020-05-10Aஉயிர்ப்புக் காலம் ஐந்தாம் ஞாயிறுதிருத்தூதர் பணிகள் 6:1-7
1 பேதுரு 2:4-9
யோவான் 14:1-12
பந்தி பரிமாறுவது முறையல்ல!
2020-05-03Aஉயிர்ப்புக் காலம் நான்காம் ஞாயிறுதிருத்தூதர் பணி 2:14,36-41
1 பேதுரு 2:20-25
யோவான் 10:1-10
அவர்கள் புரிந்துகொள்ளவில்லை!
2020-04-26Aஉயிர்ப்புக் காலம் மூன்றாம் ஞாயிறுதிருத்தூதர் பணி 2:14,22-33
1 பேதுரு 1:17-21
லூக்கா 24:13-35
திசைதிரும்பிய எதிர்பார்ப்புக்கள்
2020-04-19Aஉயிர்ப்புக் காலம் இரண்டாம் ஞாயிறுதிருத்தூதர் பணிகள் 2:42-47
1 பேதுரு 1:3-9
யோவான் 20:19-31
நம்பிக்கைகொள்!
2020-04-12Aஆண்டவரின் உயிர்ப்பு பெருவிழாA
B
C
ஈஸ்டர் என்னும் வதந்தி
2020-04-10Aஆண்டவரின் திருப்பாடுகளின் வெள்ளிஎசாயா 52:13-53:12
எபிரேயர் 4:14-16, 5:7-9
யோவான் 18:1-19:42
என்னோடு பேச மாட்டாயா?
2020-04-09Aஆண்டவரின் இராவுணவுத் திருப்பலிவிடுதலைப் பயணம் 12:1-8,11-14
1 கொரிந்தியர் 11:23-26
யோவான் 13:1-15
இறுதிவரையும் அன்பு செலுத்தினார்!
2020-04-05Aஆண்டவரின் திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறுஎசாயா 50:4-7
பிலிப்பியர் 2:6-11
மத்தேயு 26:14-27:66
இவை ஆண்டவருக்குத் தேவை!
2020-03-29Aதவக்காலம் ஐந்தாம் ஞாயிறுஎசேக்கியேல் 37:12-14
உரோமையர் 8:8-11
யோவான் 11:1-45
நீர் இங்கே இருந்திருந்தால்!
2020-03-22Aதவக்காலம் நான்காம் ஞாயிறு1 சாமுவேல் 16:1,6-7,10-13
எபேசியர் 5:8-14
யோவான் 9:1-41
நாங்களுமா பார்வையற்றோர்?
2020-03-15Aதவக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறுவிடுதலைப் பயணம் 17:3-7
உரோமையர் 5:1-2,5-8
யோவான் 4:5-42
குடிக்க எனக்கு தண்ணீர் கொடு!
2020-03-08Aதவக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறுதொடக்கநூல் 12:1-4
2 திமொத்தேயு 1:8-10
மத்தேயு 17:1-9
உள்ஒளி
2020-03-01Aதவக்காலம் முதல் ஞாயிறுதொடக்கநூல் 2:7-9, 3:1-7
உரோமையர் 5:12-19
மத்தேயு 4:1-11
கீழ்ப்படிதல்
2020-02-23Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 7ஆம் ஞாயிறுலேவியர் 19:1-2, 17-18
1 கொரிந்தியர் 3:16-23
மத்தேயு 5:36-48
நிறைவுள்ளவராக!
2020-02-16Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 6ஆம் ஞாயிறுசீராக்கின் ஞானம் 15:15-20
1 கொரிந்தியர் 2:6-10
மத்தேயு 5:17-37
இதய உருவாக்கம்!
2020-02-09Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 5ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 58:7-10
1 கொரிந்தியர் 2:1-5
மத்தேயு 5:13-16
மனிதர்முன் ஒளிர்க!
2020-02-02Aஆண்டவரைக் காணிக்கையாக அர்ப்பணித்தல் விழாமலாக்கி 3:1-4
எபிரேயர் 2:14-18
லூக்கா 2:22-40
மீட்பைக் கண்டுகொள்தல்
2020-01-26Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 3ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 9:1-4
1 கொரிந்தியர் 1:10-13,17
மத்தேயு 4:12-23
என் கப்பர்நாகும் எங்கே?
2020-01-19Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 2ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 49:3,5-6
1 கொரிந்தியர் 1:1-3
யோவான் 1:29-34
இரு கேள்விகள்
2020-01-12Aஆண்டவரின் திருமுழுக்கு திருவிழாஎசாயா 42:1-4,6-7
திருத்தூதர்பணிகள் 10:34-38
மத்தேயு 3:13-17
அக்கரை உறவுகள்!
2020-01-05Aஆண்டவரின் திருக்காட்சிப் பெருவிழாஎசாயா 60:1-6
எபேசியர் 3:2-3,5-6
மத்தேயு 1:1-12
சிறியதில் பெரியதைக் காண்பது
2020-01-01Aகன்னி மரியாள் இறைவனின் தாய்எண்ணிக்கை 6:22-27
கலாத்தியர் 4:4-7
லூக்கா 2:16-21
சொல்லப்பட்டவாறே எல்லாம்!
2019-12-29Aதிருக்குடும்ப திருவிழாசீஞா 3:2-6,12-14
கொலோ 3:12-21
மத் 2:13-15,19-23
வலுவின்மைகளைக் கொண்டாடுதலே குடும்பம்
2019-12-25Aகிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா - நள்ளிரவுத் திருப்பலிஎசாயா 9:2-7
தீத்து 2:11-14
லூக்கா 2:1-14
கிறிஸ்து பிறப்பு அனுபவம்
2019-12-22Aதிருவருகைக்காலம் நான்காம் ஞாயிறுஎசாயா 7:10-14
உரோமையர் 1:1-7
மத்தேயு 1:18-24
இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவீர்!
2019-12-15Aதிருவருகைக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறுஎசாயா 35:1-6,10
யாக்கோபு 5:7-10
மத்தேயு 11:2-11
என்றுமுள மகிழ்ச்சி
2019-12-08Aதிருவருகைக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறுஎசாயா 11:1-10
உரோமையர் 15:4-9
மத்தேயு 3:1-12
இயல்பு மாற்றம்
2019-12-01Aதிருவருகைக்காலம் முதல் ஞாயிறுஎசாயா 2:1-5
உரோமையர் 13:11-14
மத்தேயு 24:37-44
ஆண்டவரின் மலைக்குச் செல்வோம்!
2019-11-24Cகிறிஸ்து அரசர் பெருவிழா2 சாமுவேல் 5:1-3
கொலோசையர் 1:12-20
லூக்கா 23:35-43
நினைவிற்கொள்ளும் அரசர்!
2019-11-17Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 33ஆம் ஞாயிறுமலாக்கி 4:1-2
2 தெசலோனிக்கர் 3:7-12
லூக்கா 21:5-19
வாழ்வின் மறுபக்கம்
2019-11-03Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 31ஆம் ஞாயிறுசாலமோனின் ஞானம் 11:22-12:2
2 தெசலோனிக்கர் 1:11-2:2
லூக்கா 19:1-10
செல்ஃபி வித் சக்கேயு!
2019-10-27Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 30ஆம் ஞாயிறுசீராக்கின் ஞானம் 35:12-14,16-18
2 திமொத்தேயு 4:6-8,16-18
லூக்கா 18:9-14
அகஒளி
2019-10-20Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 29ஆம் ஞாயிறுவிடுதலைப் பயணம் 17:8-13
2 திமொத்தேயு 3:14-4:2
லூக்கா 18:1-8
இறை மின்னேற்றிகள்
2019-10-13Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 28ஆம் ஞாயிறு2 அரசர்கள் 5:14-17
2 திமொத்தேயு 2:8-13
லூக்கா 17:11-19
திரும்பி வருதல்
2019-10-06Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 27ஆம் ஞாயிறுஅபகூக்கு 1:2-3,2:2-4
2 திமொத்தேயு 1:6-8,13-14
லூக்கா 17:5-10
நம்பிக்கையை வாழ்தல்
2019-09-29Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 26ஆம் ஞாயிறுஆமோஸ் 6:1, 4-7
1 திமொத்தேயு 6:11-16
லூக்கா 16:19-31
அழிவுதரும் அக்கறையின்மை!
2019-09-22Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 25ஆம் ஞாயிறுஆமோஸ் 8:4-7
1 திமொ 2:1-8
லூக்கா 16:1-13
வளமான எதிர்காலம் அவரில்!
2019-09-15Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 24ஆம் ஞாயிறுவிடுதலைப் பயணம் 32:7-11,13-14
1 திமொத்தேயு 1:12-17
லூக்கா 15:1-32
அவர் பெயர் இரக்கம்!
2019-09-08Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 23ஆம் ஞாயிறுசாலமோனின் ஞானம் 9:13-18
பிலமோன் 9-10,12-17
லூக்கா 14:25-33
மீட்பு அளிக்கும் ஞானம்!
2019-09-01Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 22ஆம் ஞாயிறுசீராக்கின் ஞானம் 3:17-18,20,28-29
எபிரேயர் 12:18-19,22-24
லூக்கா 14:1,7-14
பணிவும் பரிவும்!
2019-08-25Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 21ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 66:18-21
எபிரேயர் 12:5-7,11-13
லூக்கா 13:22-30
அனைவரும் வருக!
2019-08-18Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 20ஆம் ஞாயிறுஎரேமியா 38:4-6, 8-10
எபிரேயர் 12:1-4
லூக்கா 12:49-53
இணைக்கும் பிளவுகள்
2019-08-11Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 19ஆம் ஞாயிறுசாலமோனின் ஞானம் 18:6-9
எபிரேயர் 11:1-2, 8-12
லூக்கா 12:32-48
நம்பிக்கையின் பொருள்
2019-08-04Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 18ஆம் ஞாயிறுசபை உரையாளர் 1:2, 2:21-23
கொலோசையர் 3:1-5, 9-11
லூக்கா 12:13-21
செல்லும் செல்வம்!
2019-07-28Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 17ஆம் ஞாயிறுதொநூ 18:20-32
கொலோ 2:12-14
லூக் 11:1-13
விரல் தொடும் குரல்!
2019-07-21Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 16ஆம் ஞாயிறுதொடக்கநூல் 18:1-10
கொலோசையர் 1:24-28
லூக்கா 10:38-42
ஆனால் தேவையானது ஒன்றே!
2019-07-14Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 15ஆம் ஞாயிறுஇணைச்சட்டம் 30:10-14
கொலோசையர் 1:15-20
லூக்கா 10:25-37
வாயில்! இதயத்தில்! கையில்!
2019-07-07Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 14ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 66:10-14
கலாத்தியர் 6:14-18
லூக்கா 10:1-12, 17-20
அவர் மடியில் மகிழ்ச்சி!
2019-06-30Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 13ஆம் ஞாயிறு1 அரசர்கள் 19:16, 19-21
கலாத்தியர் 5:13-18
லூக்கா 9:51-62
முறிவுகளே முடிவுகளாக
2019-06-23Cகிறிஸ்துவின் திருவுடல் திருஇரத்தப் பெருவிழாதொடக்க நூல் 14:18-20
1 கொரிந்தியர் 11:23-26
லூக்கா 9:11-17
முழுமையான அக்கறை
2019-06-16Cமூவொரு இறைவன் பெருவிழாநீதிமொழிகள் 8:22-31
உரோமையர் 5:1-5
யோவான் 16:12-15
ஏன் கடவுள்? என் கடவுள்!
2019-06-09Cதூய ஆவியார் பெருவிழாதிருத்தூதர் பணிகள் 2:1-11
1 கொரிந்தியர் 12:3-7, 12-13
யோவான் 20:19-23
பணிக்குத் தயார்நிலை!
2019-06-02Cஆண்டவரின் விண்ணேற்றப் பெருவிழாதிருத்தூதர் பணிகள் 1:1-11
எபிரேயர் 9:24-28, 10:19-23
லூக்கா 24:46-53
மறைதலே இறைமை
2019-05-26Cபாஸ்கா காலம் 6ஆம் ஞாயிறுதிருத்தூதர் பணிகள் 15:1-2, 22-29
திருவெளிப்பாடு 21:10-14, 22-23
யோவான் 14:23-29
வெறுமையை நிரப்பும் இறை அமைதி!
2019-05-19Cபாஸ்கா காலம் 5ஆம் ஞாயிறுதிருத்தூதர் பணிகள் 14:21-27
திருவெளிப்பாடு 21:1-5
யோவான் 13:31-35
நிறைவேற்றுதல்!
2019-05-12Cபாஸ்கா காலம் 4ஆம் ஞாயிறுதிருத்தூதர் பணிகள் 13:14, 43-52
திருவெளிப்பாடு 7:9, 14-17
யோவான் 10:27-30
சரியான குரலைக் கேட்க!
2019-05-05Cபாஸ்கா காலம் 3ஆம் ஞாயிறுதிருத்தூதர் பணிகள் 5:27-32, 40-41
திருவெளிப்பாடு 5:11-14
யோவான் 21:1-19
என் சாக்குத் துணியைக் களைகிறார்!
2019-04-28Cபாஸ்கா காலம் 2ஆம் ஞாயிறுதிருத்தூதர் பணிகள் 5:12-16
திருவெளிப்பாடு 1:9-13,17-19
யோவான் 20:19-31
கூட்டிலிருந்து வெளியே
2019-04-20Cபாஸ்கா திருவிழிப்புxxx
xxx
லூக்கா 24:1-12
கதிரவன் எழும் வேளையில்!
2019-04-19Cஆண்டவரின் திருப்பாடுகளின் கொண்டாட்டம்எசாயா 52:13-53:12
எபிரேயர் 4:14-16, 5:7-9
யோவான் 18:1-19:42
இதோ மனிதன்!
2019-04-18Cஆண்டவரின் இறுதி இராவுணவுக் கொண்டாட்டம்விடுதலைப் பயணம் 12:1-8, 11-14
1 கொரிந்தியர் 11:23-26
யோவான் 13:1-15
உங்களுக்குப் புரிந்ததா?
2019-04-14Cஆண்டவரின் திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறுஎசாயா 50:4-7
பிலிப்பியர் 2:6-11
லூக்கா 22:14 - 23:56
ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு விலை
2019-04-07Cதவக்காலம் ஐந்தாம் ஞாயிறுஎசாயா 43:16-21
பிலிப்பியர் 3:8-14
யோவான் 8:1-11
தொடர்ந்து ஓடு!
2019-03-31Cதவக்காலம் நான்காம் ஞாயிறுயோசுவா 5:9,10-12
2 கொரிந்தியர் 5:17-21
லூக்கா 15:1-3,11-32
அவர் இனியவர்
2019-03-24Cதவக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறுவிடுதலைப் பயணம் 3:1-8, 13-15
1 கொரிந்தியர் 10:1-6,10-12
லூக்கா 13:1-9
பாலைநிலத்திலிருந்து திரும்ப
2019-03-17Cதவக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறுதொடக்க நூல் 15:5-12,17-18,21 
பிலிப்பியர் 3:17-4:1 
லூக்கா 9:28-36
உறுதியற்ற நிலையை எதிர்கொள்ளல்
2019-02-24Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 7ஆம் ஞாயிறு1 சாமுவேல் 26:2,7-9,12-13,22-23
1 கொரிந்தியர் 15:45-49
லூக்கா 6:27-38
கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா
2019-02-17Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 6ஆம் ஞாயிறுஎரேமியா 17:5-8
1 கொரிந்தியர் 15:12,16-20
லூக்கா 6:17,20-26
நங்கூரப் புள்ளிகள்
2019-02-10Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 5ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 6:1-2அ, 3-8
1 கொரிந்தியர் 15:1-11
லூக்கா 5:1-11
குறையே ... இறையால் ... நிறையாய்!
2019-02-03Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 8ஆம் ஞாயிறுசீராக்கின் ஞானம் 27:4-7
1 கொரிந்தியர் 15:54-56
லூக்கா 6:39-45
நற்கனிகள் அறிதலும் தருதலும்
2019-01-27Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 3ஆம் ஞாயிறுநெகேமியா 8:2-4,5-6,8-10
1 கொரிந்தியர் 12:12-30
லூக்கா 1:1-4, 4:14-21
அறியாமையிலிருந்து விடுதலை
2019-01-20Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 2ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 62:1-5
1 கொரிந்தியர் 12:4-11
யோவான் 2:1-11
தலைவனின் தழுவல்
2019-01-13Cஆண்டவரின் திருமுழுக்கு பெருவிழாஎசாயா 40:1-5,9-11
தீத்து 2:11-14, 3:4-7
லூக்கா 3:15-16,21-22
கரை சேர்க்கும், கரை சேரும் கடவுள்
2019-01-06Cஆண்டவரின் திருக்காட்சி பெருவிழாஎசாயா 60:1-6
எபேசியர் 3:2-3, 5-6
மத்தேயு 2:1-12
இரண்டாம் முறை விண்மீன்
2019-01-01Cபுத்தாண்டு நாள் Num 6:22-17
Gal 4:4-7
Lk 2:16-21
தாய்மையோடு புத்தாண்டில்
2018-12-30Cதிருக்குடும்ப விழா1 சாமுவேல் 1:20-22, 24-28
1 யோவான் 3:1-2, 21-24  
லூக்கா 2:41-52
குழந்தையே தந்தை
2018-12-25Cகிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா (நள்ளிரவுத் திருப்பலி)எசாயா 9:2-7
தீத்து 2:11-14
லூக்கா 2:1-14
இதுவே உங்களுக்கு அடையாளம்
2018-12-23Cதிருவருகைக்காலம் நான்காம் ஞாயிறுமீக்கா 5:2-5
எபிரேயர் 10:5-10
லூக்கா 1:39-45
நற்செய்தி - தூதும், தூதுவர்களும்
2018-12-16Cதிருவருகைக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறுசெப்பனியா 3:14-17
பிலிப்பியர் 4:4-7
லூக்கா 3:10-18
கலங்காத மகிழ்ச்சி
2018-12-09Cதிருவருகைக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறுபாரூக்கு 5:1-9
பிலிப்பியர் 1:4-6,8-11
லூக்கா 3:1-6
புதிய பாதை
2018-12-02Cதிருவருகைக்காலம் முதல் ஞாயிறுஎரேமியா 33:14-16
1 தெசலோனிக்கர் 3:12-4:2
லூக்கா 21:25-28,34-36
உம்மை நோக்கியே உள்ளம்
2018-11-25Cகிறிஸ்து - அனைத்துலக அரசர் பெருவிழாதானியேல் 7:13-14
திருவெளிப்பாடு 1:5-8
யோவான் 18:33-37
நீ அரசன்தானோ?
2018-11-18Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 33ஆம் ஞாயிறுதானியேல் 12:1-3
எபிரேயர் 10:11-14,18
மாற்கு 13:24-32
உண்மையைக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்!
2018-11-11Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 32ஆம் ஞாயிறு1 அரசர்கள் 17:10-16
எபிரேயர் 9:24-28
மாற்கு 12:38-44
வெறுங்கை முழம் போடுமா?
2018-11-04Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 31ஆம் ஞாயிறுஇணைச்சட்ட நூல் 6:2-6
எபிரேயர் 7:23-28
மாற்கு 12:28-34
அன்பின் வழியது உயிர்நிலை
2018-10-28Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 30ஆம் ஞாயிறுஎரேமியா 31:7-9
எபிரேயர் 5:1-6
மாற்கு 10:46-52
மேலுடையை எறிந்துவிட்டு
2018-10-21Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 29ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 53:10-11
எபிரேயர் 4:14-16
மாற்கு 10:35-45
இயலும் - இயலாதவர்களுக்காக!
2018-10-14Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 28ஆம் ஞாயிறுசாலமோனின் ஞானம் 7:7-11
எபிரேயர் 4:12-13
மாற்கு 10:17-30
தெளிவும் தெரிவும்
2018-10-07Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 27ஆம் ஞாயிறுதொடக்கநூல் 2:18-24
எபிரேயர் 2:9-11
மாற்கு 10:2-16
மதிப்பிற்குரிய மறுபாதி
2018-09-30Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 26ஆம் ஞாயிறுஎண்ணிக்கை 11:25-30
யாக்கோபு 5:1-6
மாற்கு 9:38-48
கொடைகளைக் கொண்டாடுங்கள்!
2018-09-23Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 25ஆம் ஞாயிறுசாலமோனின் ஞானம் 2:12, 17-20
யாக்கோபு 3:16-4:3
மாற்கு 9:30-37
யார் பெரியவர்?
2018-09-16Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 24ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 50:5-9
யாக்கோபு 2:14-18
மாற்கு 8:27-35
தெரிவும் அர்ப்பணமும்
2018-09-09Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 23ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 35:4-7
யாக்கோபு 2:1-5
மாற்கு 7:31-37
அவரைப் போல பார்க்க
2018-09-02Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 22ஆம் ஞாயிறுஇணைச்சட்டம் 4:1-2,6-8
யாக்கோபு 1:17-18,22-22,27
மாற்கு 7:1-8.14-15,21-23
கிறிஸ்தவ அடையாளம்
2018-08-26Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 21ஆம் ஞாயிறுயோசுவா 24:1-2,15-17,18
எபேசியர் 5:21-32
யோவான் 6:60-69
இப்போது முடிவு செய்யுங்கள்!
2018-08-19Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 20ஆம் ஞாயிறுநீதிமொழிகள் 9:1-6
எபேசியர் 5:15-20
யோவான் 6:51-58
வாங்கிவிட்டீர்களா?
2018-08-12Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 19ஆம் ஞாயிறு1 அரசர்கள் 19:4-8
எபேசியர் 4:30-5:2
யோவான் 6:41-51
நமக்குத் தெரியாதா?
2018-08-05Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 18ஆம் ஞாயிறுவிடுதலைப் பயணம் 16:2-4,12-15
எபேசியர் 4:17,20-24
யோவான் 6:24-35
உங்கள் மனப்பாங்கு
2018-07-29Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 17ஆம் ஞாயிறு2 அரசர்கள் 4:42-44
எபேசியர் 4:1-6
யோவான் 6:1-15
எல்லார்க்குள்ளும், எல்லார் வழியாகவும் இறைவன்
2018-07-22Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 16ஆம் ஞாயிறுஎரேமியா 23:1-6
எபேசியர் 2:13-18
மாற்கு 6:30-34
பரிவின் பரிமாணங்கள்
2018-07-15Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 15ஆம் ஞாயிறுஆமோஸ் 7:12-15
எபேசியர் 1:3-14
மாற்கு 6:7-13
ஆண்டவரின் பேரன்பு
2018-07-08Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 14ஆம் ஞாயிறுஎசேக்கியேல் 2:2-5
 2 கொரிந்தியர் 12:7-10
மாற்கு 6:1-6
உடலில் தைத்த முள்
2018-07-01Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 13ஆம் ஞாயிறுசாலமோனின் ஞானம் 1:13-15,2:23-24
2 கொரிந்தியர் 8:7,9,13-15
மாற்கு 5:21-43
ஏன் இந்த அமளி?
2018-06-24Bபுனித திருமுழுக்கு யோவானின் பிறப்புஎசாயா 49:1-6
திருத்தூதர் பணிகள் 13:22-26
லூக்கா 1:57-66,80
இக்குழந்தையின் பெயர் யோவான்!
2018-02-11Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 6ஆம் ஞாயிறுலேவியர் 13:1-2, 44-46
1 கொரிந்தியர் 10:31-11:1
மாற்கு 1:40-45
தொழுநோயாளர் இருவர்
2018-02-04Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 5ஆம் ஞாயிறுயோபு 7:1-4, 6-7
1 கொரிந்தியர் 9:16-19, 22-23
மாற்கு 1:29-39
தறியின் ஓடுகட்டை
2017-12-25Bகிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழாxyz
abc
லூக்கா 2:1-20
தீவனத்தொட்டியில் மெசியா
2017-12-17Bதிருவருகைக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறுஎசாயா 61:1-2,10-11
1 தெசலோனிக்கர் 5:16-24
யோவான் 1:6-8,19-28
நீங்கள் அறியாத ஒருவர்
2017-12-10Bதிருவருகைக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறுஎசாயா 40:1-5,9-11
2 பேதுரு 3:8-14
மாற்கு 1:1-8
நற்செய்தியின் தொடக்கம் நம்பிக்கை
2017-12-03Aதிருவருகைக்காலம் முதல் ஞாயிறுஎசாயா 63:16-17, 64:1-3,8
1 கொரிந்தியர் 1:3-9
மாற்கு 13:33-37
எல்லா வகையிலும் செல்வராக!
2017-11-26Aகிறிஸ்து அரசர் பெருவிழாஎசேக்கியேல் 34:11-12,15-17
1 கொரிந்தியர் 15:20-26,28
மத்தேயு 25:31-46
அரசர் - சின்னஞ்சிறியவர்களின்,  சின்னஞ்சிறியவர்களோடு,  சின்னஞ்சிறியவர்களுக்காய்
2017-11-19Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 33ஆம் ஞாயிறுநீமொ 31:10-13,19-20,30-31
1 தெச 5:1-6
மத் 25:14-30
ஒற்றைத் தாலந்து
2017-11-12Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 32ஆம் ஞாயிறுசாலமோனின் ஞானம் 6:12-16
1 தெசலோனிக்கர் 4:13-18
மத்தேயு 25:1-13
பத்துக் கன்னியர் உவமை - ஒரு மறுவாசிப்பு
2017-11-05Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 31ஆம் ஞாயிறுமலாக்கி 1:14-2:1-2,8-10
1 தெசலோனிக்கர் 2:7-9,13
மத்தேயு 23:1-12
தாய்மடி தவழும் குழந்தை என
2017-10-29Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 30ஆம் ஞாயிறுவிடுதலைப் பயணம் 22:21-27
1 தெசலோனிக்கர் 1:5-10
மத்தேயு 22:34-40
தன்னலமே அன்பாய்!
2017-10-22Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 29ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 45:1,4-6
1 தெசலோனிக்கர் 1:1-5
மத்தேயு 22:15-21
கடவுளுக்கு உரியதும், உரியவர்களும்!
2017-10-15Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 28ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 25:6-10
பிலிப்பியர் 4:12-14, 19-20
மத்தேயு 22:1-14
எல்லாம் தயாராய் உள்ளது!
2017-10-08Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 27ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 5:1-7
பிலிப்பியர் 4:6-9
மத்தேயு 21:33-43
தமக்குச் சேர வேண்டிய பழங்கள்!
2017-10-01 Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 26ஆம் ஞாயிறுஎசேக்கியேல் 18:25-28
பிலிப்பியர் 2:1-11
மத்தேயு 21:28-32
எண்ணங்களை மாற்றி!
2017-09-24Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 25ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 55:6-9
பிலிப்பியர் 1:20-24,27
மத்தேயு 20:1-16
அவரும், அவர்களும்!
2017-09-17Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 24ஆம் ஞாயிறுசீராக்கின் ஞானம் 27:30-28:7
உரோமையர் 14:7-9
மத்தேயு 18:21-25
மன்னிக்கும் மனம்
2017-09-10Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 23ஆம் ஞாயிறுஎசேக்கியேல் 33:7-9
உரோமையர் 13:8-10
மத்தேயு 18:15-20
மனம் ஒத்திருத்தல் - கடமைகளும், உரிமைகளும், தடைகளும்
2017-09-03Aபொதுக்காலம் 22ஆம் ஞாயிறுஎரேமியா 20:7-9
உரோமையர் 12:1-2
மத்தேயு 16:21-27
உம்மீது கொள்ளும் அன்பால்!
2017-08-27Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 21ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 22:19-23
உரோமையர் 11:33-36
மத்தேயு 16:13-20
இருவகை அனுபவம்: இரத்தமும்-சதையும், வெளிப்பாடும்
2017-08-20Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 20ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 56:1,6-7
உரோமையர் 11:13-15,29-32
மத்தேயு 15:21-28
பிள்ளைகளும், நாய்க்குட்டிகளும்!
2017-08-13Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 19ஆம் ஞாயிறு1 அரசர்கள் 19:9, 11-13
உரோமையர் 9:1-5
மத்தேயு 14:22-33
கைதொடும் கடவுள்
2017-08-06Aஆண்டவரின் உருமாற்ற விழாதானியேல் 7:9-10,13-14
2 பேதுரு 1:16-19
மத்தேயு 17:1-9
இறை நல்லது!
2017-07-30Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 17ஆம் ஞாயிறு1 அரசர்கள் 3:5,7-12
உரோமையர் 8:28-30
மத்தேயு 13:44-52
முழுமையாக, முதன்மையாக, மேன்மையாக!
2017-07-23Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 16ஆம் ஞாயிறுசாலமோனின் ஞானம் 12:13,16-19
உரோமையர் 8:26-27
மத்தேயு 13:24-43
அவசியம், அவசரமில்லை - அவருக்கு!
2017-07-16Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 15ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 55:10-11
உரோமையர் 8:18-23
மத்தேயு 13:1-23
விதைகளின் போராட்டம்!
2017-07-09Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 14ஆம் ஞாயிறுசெக்கரியா 9:9-10
உரோமையர் 8:9,11-13
மத்தேயு 11:25-30
சுமைதாங்கியே சுமையானால் மகிழ்ச்சி!
2017-07-02Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 13ஆம் ஞாயிறு2 அரசர்கள் 4:8-11, 14-16
உரோமையர் 6:3-4,8-11
மத்தேயு 10:37-42
என்னுடையவர் - ஆதலும், ஆக்குதலும்!
2017-06-25Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 12ஆம் ஞாயிறுஎரேமியா 20:10-13
உரோமையர் 5:12-15
மத்தேயு 10:26-33
கணிதமறியா கடவுள்
2017-06-18Aஆண்டவரின் திருவுடல், திருஇரத்தப் பெருவிழாஇணைச்சட்ட நூல் 8:2-3,14-16
1 கொரிந்தியர் 10:16-17
யோவான் 6:51-58
நாமும் நற்கருணையே!
2017-06-11Aமூவொரு இறைவன் பெருவிழாவிடுதலைப் பயணம் 34:4-6,8-9
2 கொரிந்தியர் 13:11-13
யோவான் 3:16-18
மூன்றாகி ஒன்றானவா!
2017-06-04Aதூய ஆவியானவர் பெருவிழாதிருத்தூதர் பணிகள் 2:1-11
1 கொரிந்தியர் 12:3-7,12-13
யோவான் 20:19-21
'உடல்கள் பல – உயிர் ஒன்றே'
2017-05-28Aஆண்டவரின் விண்ணேற்றப் பெருவிழாதிருத்தூதர் பணிகள் 11:1-11
எபேசியர் 1:17-23
மத்தேயு 28:16-20
மறைதலே இறைமை
2017-05-21Aஉயிர்ப்புக் காலம் 6ஆம் ஞாயிறுதிப 8:5-8, 14-17
1 பேது 3:15-18
யோவா 14:15-21
திக்கற்றவர்களாக விடமாட்டேன்!
2017-05-14Aஉயிர்ப்புக் காலம் ஐந்தாம் ஞாயிறுதிப 6:1-7
1 பேது 2:4-9
யோவா 14:1-12
தந்தை - நான் - நீங்கள்
2017-05-07Aஉயிர்ப்புக் காலம் நான்காம் ஞாயிறுதிப 2:14, 36-41
1 பேதுரு 2:20-25
யோவா 10:1-10
ஆயன்போல திருடன்போல
2017-04-30Aஉயிர்ப்புக் காலம் மூன்றாம் ஞாயிறுதிப 2:14, 22-33
1 பேதுரு 1:17-21
லூக் 24:13-35
என் வாழ்வின் எம்மாவு
2017-04-23Aஉயிர்ப்புக் காலம் இரண்டாம் ஞாயிறுதிருத்தூதர்பணிகள் 2:42-47
1 பேதுரு 1:3-9
யோவான் 20:19-31
தோமா அவர்களோடு இல்லை!
2017-04-14Aதிருப்பாடுகளின் வெள்ளிஎசாயா 52:13-53:12
எபிரேயர் 4:14-16, 5:7-9
யோவான் 18:1-19:42
விரக்தி மேலாண்மை
2017-04-13Aஆண்டவரின் இறுதி இராவுணவுத் திருப்பலிவிப 12:1-8,11-14
1 கொரி 11:23-26
யோவா 13:1-15
பாதங்கள் நனைந்து
2017-04-09Aஆண்டவருடைய திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறுஎசாயா 50:4-7
பிலிப்பியர் 2:6-11
மத்தேயு 26:14-27:66
முரண்படு வாழ்வு
2017-04-02Aதவக்காலம் ஐந்தாம் ஞாயிறுஎசே 37:12-14
உரோ 8:8-11
யோவா 11:1-45
கல்லறைகளைத் திறந்து
2017-03-19Aதவக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறுவிப 17:3-7
உரோ 5:1-2,5-8
யோவா 4:5-42
காலிக்குடம்
2017-03-12Aதவக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறுதொநூ 12:1-4
2 திமொ 1:8-10
மத் 17:1-9
உள் ஒளி
2017-03-05Aதவக்காலம் முதல் ஞாயிறுதொநூ 2:7-9, 3:1-7
உரோ 5:12-19
மத் 4:1-11
எந்தப் பக்கம்?
2017-02-26Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 8ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 49:14-15
1 கொரி 4:1-5
மத் 6:24-34
கவலைப்படுவதால்...
2017-02-19Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 7ஆம் ஞாயிறுலேவியர் 19:1-2, 17-18
1 கொரிந்தியர் 3:16-23
மத்தேயு 5:38-48
தூய்மை எனப்படுவது யாதெனின்...
2017-02-12A12 பிப்ரவரி 2017:  ஆண்டின் பொதுக்காலம் 6ஆம் ஞாயிறுசீராக் 15:15-20
1 கொரிந்தியர் 2:6-10
மத்தேயு 5:17-37
மிகுதியாகச் சொல்வதும், செய்வதும்!
2017-02-05Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 5ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 58:7-10
1 கொரிந்தியர் 2:1-5
மத்தேயு 5:13-16
பயன்தர!
2017-01-29Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 4ஆம் ஞாயிறுசெப்பனியா 2:3, 3:12-13
1 கொரிந்தியர் 1:26-31
மத்தேயு 5:1-12
மலைமீது ஏறி அமர
2017-01-22Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 3ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 9:1-4
1 கொரிந்தியர் 1:10-13,17
மத்தேயு 4:12-23
வாழ்க்கை மாற்றம்!
2017-01-15Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 2ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 49:3,5-6
1 கொரிந்தியர் 1:1-3
யோவான் 1:29-34
பொங்கல் சாட்சி!
2017-01-08Aஆண்டவரின் திருக்காட்சிப் பெருவிழாஎசாயா 60:1-6
எபேசியர் 3:2-3,5-6
மத்தேயு 2:1-12
அவரது விண்மீன்!
2017-01-01Aமரியாள் இறைவனின் தாய் மற்றும் புத்தாண்டு பெருவிழாஎண்ணிக்கை 6:22-27
கலாத்தியர் 4:4-7
லூக்கா 2:16-21
தாய்மையுடன் புத்தாண்டில்
2016-12-25Aகிறிஸ்து பிறப்பு திருப்பலிஎசாயா 52:7-10
தீத்து 2:11-14
லூக்கா 2:1-14
பேரொளி
2016-12-18Aதிருவருகைக்காலம் நான்காம் ஞாயிறுஎசாயா 7:10-14
உரோமையர் 1:1-7
மத்தேயு 1:18-24
நமக்காக, நம்மோடு!
2016-12-11A11 டிசம்பர் 2016: திருவருகைக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறுஎசாயா 35:1-6,10
யாக்கோபு 5:7-10
மத்தேயு 11:2-11
மகிழ்ச்சியை தேடுங்கள்!
2016-12-04Aதிருவருகைக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறுஎசாயா 11:1-10
உரோமையர் 15:4-9
மத்தேயு 3:1-12
இயல்பு மாற்றம்!
2016-11-27Aதிருவருகைக்காலம் முதல் ஞாயிறுஎசாயா 2:1-5
உரோமையர் 13:11-14
மத்தேயு 24:37-44
புத்தம் புது நோட்டு!
2016-11-20Cகிறிஸ்து அரசர் பெருவிழா2 சாமுவேல் 5:1-3
கொலோசையர் 1:12-20
லூக்கா 23:35-43
அவரும், நீங்களும், நானும் - அரசரே!
2016-11-13Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 33ஆம் ஞாயிறுமலா 3:19-20
2 தெச 3:7-12
லூக் 21:5-19
'அவர்கள்' - 'நீங்கள்'
2016-11-06Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 32ஆம் ஞாயிறு2 மக்கபேயர் 7:1-2,9-14
2 தெசலோனிக்கியர் 2:16-3:5
லூக்கா 20:27-38
Wife அன்ட் Wifi
2016-10-30Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 31ஆம் ஞாயிறுசாஞா 11:22-12:2
2 தெச 1:11-2:2
லூக் 19:1-10
கண்கள் சந்தித்தால்!
2016-10-23Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 30ஆம் ஞாயிறுசீராக் 35:12-14, 16-18
2 திமொ 4:6-8, 16-18
லூக் 18:9-1
ஏற்புடையவராய்!
2016-10-16Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 29ஆம் ஞாயிறுவிப 17:8-13
2 திமொ 3:14:4:2
லூக் 18:1-8
தளராத கை!
2016-10-09Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 28ஆம் ஞாயிறு2 அரசர்கள் 5:14-17
2 திமொத்தேயு 2:8-13
லூக்கா 17:11-19
தூரமும் இனி பக்கமே!
2016-10-02Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 27ஆம் ஞாயிறுஅபக்கூக்கு 1:2-3, 2:2-4
2 திமொத்தேயு 1:6-8, 13-14
லூக்கா 17:5-10
இன்னும் கொஞ்சம்!
2016-09-18C ஆண்டின் பொதுக்காலம் 25ஆம் ஞாயிறுஆமோஸ் 8:4-7
1 திமொத்தேயு 2:1-8
லூக்கா 16:1-13
சின்னஞ்சிறியவைகளில்
2016-09-11Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 24ஆம் ஞாயிறுவிடுதலைப் பயணம் 32:7-11,13-14
1 திமொத்தேயு 1:12-17
லூக்கா 15:1-32
காணாமற்போவதன் சுகம்!
2016-09-04Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 23ஆம் ஞாயிறுசாஞா 9:13-18
பிலமோன் 9-10, 12-17
லூக்கா 14:25-33
மனம் உவந்து முன் வா!
2016-08-28Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 22ஆம் ஞாயிறுசீஞா 3:17-18, 20, 28-29
எபி 12:18-19, 22-24
லூக் 14:1, 7-14
பிறர்மையம்
2016-08-21Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 21ஆம் ஞாயிறுஎசா 66:18-21
எபி 12:5-7, 11-13
லூக் 13:22-30
வாயில்கள் இரண்டு!
2016-08-14Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 20ஆம் ஞாயிறுஎரே 38:4-6, 8-10
எபி 12:1-4
லூக் 12:49-53
இறையரசுக் காய்ச்சல்!
2016-08-07Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 19ஆம் ஞாயிறுசாஞா 18:6-9
எபி 11:1-2, 8-19
லூக் 12:32-48
நம்பிக்கை என்பது!
2016-07-31Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 18ஆம் ஞாயிறுசஉ 1:2, 2:21-23
கொலோ 3:1-5, 9-11
லூக் 12:13-21
செல்வம் செல்லும்!
2016-07-24Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 17ஆம் ஞாயிறுதொநூ 18:20-32
கொலோ 2:12-14
லூக் 11:1-13
விரல் தொடும் குரல்!
2016-07-17Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 16ஆம் ஞாயிறுதொநூ 18:1-10
கொலோ 1:24-28
லூக் 10:38-42
விருந்தோம்பும் விருந்தினர்!
2016-07-10Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 15ஆம் ஞாயிறுஇச 30:10-14
கொலோ 1:15-20
லூக் 10:25-37
உனக்கு மிக அருகில்!
2016-07-03Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 14ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 66:10-14
கலாத்தியர் 6:14-18
லூக்கா 10:1-12, 17-20
இழப்பின் மகிழ்ச்சி!
2016-06-26Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 13ஆம் ஞாயிறு1 அரச 19:16, 19-21
கலா 5:1, 13-18
லூக் 9:51-62
களத்தில் இறங்காத கலப்பை!
2016-06-19Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 12ஆம் ஞாயிறுசெக் 12:10-11
கலா 3:26-29
லூக் 9:18-24
நான் பார்க்கும் கடவுள்!
2016-06-12Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 11ஆம் ஞாயிறு2 சாமு 12:7-10,13
கலா 2:16-19,21
லூக் 7:36-8:3
துடைத்தெடுக்கும் தூய்மை!
2016-06-05Cபொதுக்காலம் 10ஆம் ஞாயிறு1 அர 17:17-24
கலா 1:11-19
லூக் 7:11-17
ஒரே பாதை, இரண்டு பயணங்கள்!
0000-00-00Bதிருவருகைக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறுஎசாயா 61:1-2,10-11
1 தெசலோனிக்கர் 5:16-24
யோவான் 1:6-8,19-28
ஆண்டவரில் பெருமகிழ்ச்சி