ஞாயிறு மறையுரைகள்

மதிப்பிற்குரிய அருட்பணியாளர்களே, துறவிகளே, அருட் கன்னியரே, உங்கள் ஞாயிறு மறையுரைகளை எமது இணையத்தளத்தின் ஆன்மீக வலத்தில் பிரசுரித்து, ஆண்டவர் இயேசுவின் நற்செய்தியை எல்லோருக்கும் அறிவிக்க விரும்பினால், info@tamilcatholicnews.com என்ற எமது மின்னஞ்சலுக்கு உங்களுடைய ஆக்கங்களை அனுப்பிவைக்கவும். உங்கள் மறையுரைகள் உலகெங்கும் இருக்கும் அனைத்து தமிழ் உள்ளங்களையும் சென்றடையும்.


இதோ! ஓநாய்களிடையே ஆடுகளை அனுப்புவதைப்போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன். எனவே பாம்புகளைப்போல முன்மதி உடையவர்களாகவும் புறாக்களைப்போலக் கபடு அற்றவர்களாகவும் இருங்கள்.
(மத்தேயு 10:16)

வழங்குபவர் விபரம் மேலும்
Rev.Fr.Yesu Karunanidhi Archbishop’s House, K. Pudur, Madurai 625 007, India
Rev.Sr.Merina O.S.M Milan, Italy
Rev.Fr.Vedha Bodhaga Sahaya Selvaraj (OFM Cap) Burkina Faso, West Africa.
Rev.Sr. Sr.Jophy Geleen, The Netherlands
Rev.Fr.Alexander Mariadass Rome, Italy
Rev.Sr. S. Kulandai Theresa FSAG Prien Am Chiemsee, Germany
Rev.Fr.Peter Jayakanthan sss Corpus Christi Catholic Church, Houston, Texas, US
Rev.Fr. Maria Gabriel St. Jude's Church, Kajupada, Jerimeri, Mumbai, India
Rev.Fr.Gnani Raj Lazar (குடந்தை ஞானி) Mylapore, Chennai, India
Rev.Fr.John Sowri Charles SEBASTIAN ocd Würzburg, Germany
Rev.Fr.Savarimuthu Eddy Dharmanand Krankenhaus St. Valentinushaus Suttonstraße 24,65399 Kiedrich-Rheingau , Germany