திருத்தந்தையின் மறையுரைகள்

திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்


இதோ! ஓநாய்களிடையே ஆடுகளை அனுப்புவதைப்போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன். எனவே பாம்புகளைப்போல முன்மதி உடையவர்களாகவும் புறாக்களைப்போலக் கபடு அற்றவர்களாகவும் இருங்கள்.
(மத்தேயு 10:16)

திகதி ஆண்டு வாரம் தலைப்பு மேலும்
2018-07-06Bபொதுக்காலம் 13வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைபுலம்பெயர்ந்தவரின் உரிமைகள், மாண்பு மதிக்கப்பட அழைப்பு
2018-06-29Bபுனிதர்கள் பேதுரு, பவுல் - திருத்தூதர்கள் பெருவிழாகிறிஸ்துவின் மகிமையை அவரின் சிலுவையிலிருந்து பிரிக்க இயலாது
2018-06-28Bபொதுக்காலம் 12வது வாரம் வியாழக்கிழமைபிறர் காலடிகளில் அமர்ந்து பணியாற்றுவதில் வருவது அதிகாரம்
2018-06-19Bபொதுக்காலம் 11வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைபகைவரை மன்னித்து, செபித்து, அன்புகூர்வது கிறிஸ்தவ பண்பு
2018-06-18Bபொதுக்காலம் 11வது வாரம் திங்கட்கிழமைசர்வாதிகாரப் பாதை மக்களை அழிப்பதற்கு முதல் படி
2018-06-15Bபொதுக்காலம் 10வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைபெண்களை சுயநலத்திற்காகப் பயன்படுத்துவது கடவுளுக்கு எதிரான..
2018-06-14Bபொதுக்காலம் 10வது வாரம் வியாழக்கிழமை பிறரை அவமதிப்புக்கு உள்ளாக்குவது, கொல்வதற்கு ஈடாகும்
2018-06-12Bபொதுக்காலம் 10வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைகிறிஸ்தவர்களின் சாட்சிய வாழ்வு உப்பாக, ஒளியாக இருப்பது
2018-06-11Bபொதுக்காலம் 10வது வாரம் திங்கட்கிழமைநற்செய்தி அறிவிப்பில் முக்கியமான நாயகர் தூய ஆவியார்
2018-06-08Bஇயேசுவின் திருஇதயப் பெருவிழாகடவுள்மீது நாம் காட்டும் அன்பு, இரக்கச் செயல்கள் வழியாக...
2018-06-07Bபொதுக்காலம் 9வது வாரம் வியாழக்கிழமைதிருத்தந்தை-நினைவும் நம்பிக்கையும் இணைந்தே செல்ல வேண்டும்
2018-06-04Bபொதுக்காலம் 9வது வாரம் திங்கட்கிழமைதிருநற்கருணை மட்டுமே நம் இதயங்களைத் திருப்திபடுத்தும்
2018-06-01Bபொதுக்காலம் 8வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைதிருத்தந்தை - கடும் கொடுமைகளுக்கு பின்புலத்தில் தீயவன்
2018-05-29Bபொதுக்காலம் 8வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைஉலகப்போக்கு சிந்தனைகள், நடவடிக்கைகளைத் தவிர்ப்போம்
2018-05-28Bபொதுக்காலம் 8வது வாரம் திங்கட்கிழமைதிருத்தந்தை – கிறிஸ்தவர்கள் சுவாசிக்கும் காற்று மகிழ்ச்சி
2018-05-25Bபொதுக்காலம் 7வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைதிருத்தந்தை : திருமணத்தில் கடவுளின் சாயல் உள்ளது
2018-05-21Bபொதுக்காலம் 7வது வாரம் திங்கட்கிழமைதிருஅவை, அன்னை மரியா போன்று, பெண் மற்றும் அன்னை
2018-05-18Bபாஸ்கா காலம் 7வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைதன்னைச் சாராத நிகழ்வுகளில் நேரத்தை வீணாக்காமல் இருக்க...
2018-05-15Bபாஸ்கா காலம் 7வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைஆயர்கள் தம் மந்தைகள் மீது அக்கறையாய் இருப்பார்களாக
2018-05-14Bபாஸ்கா காலம் 7வது வாரம் திங்கட்கிழமைஇயேசுவின் நண்பர்களாய் வாழ அழைக்கப்பட்டுள்ளோம்
2018-05-08Bபாஸ்கா காலம் 6வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைசாத்தானின் சோதனைக்கு எதிராகப் போராட அழைப்பு
2018-05-07Bபாஸ்கா காலம் 6வது வாரம் திங்கட்கிழமைஅன்பு என்பது வார்த்தையல்ல, மற்றவருக்கான சேவை
2018-05-04Bபாஸ்கா காலம் 5வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைநல்ல ஆயர் தன் மந்தை மீது எப்போதும் கவனமுடன் இருப்பார்
2018-05-03Bபாஸ்கா காலம் 5வது வாரம் வியாழக்கிழமை எடுத்துக்காட்டான வாழ்வினால் ஈர்க்கப்பட்டு...
2018-04-30Bபாஸ்கா காலம் 5வது வாரம் திங்கட்கிழமைஇணையதள உலகில் ஆர்வக் கோளாறுகள் குறித்து எச்சரிக்கை
2018-04-27Bபாஸ்கா காலம் 4வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைவிண்ணகம், இயேசுவை முகமுகமாய்க் காணும் மகிழ்வைத் தருவது
2018-04-26Bபாஸ்கா காலம் 4வது வாரம் புதன்கிழமைஅன்பில்லாத திருஅவை, முன்னோக்கிச் செல்ல இயலாது - திருத்தந்தை
2018-04-24Bபாஸ்கா காலம் 4வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைஆவியார் கொணரும் புதிய செய்திகளுக்குத் திறந்த மனதுடையவராய்..
2018-04-19Bபாஸ்கா காலம் 3வது வாரம் வியாழக்கிழமைசாய்வு நாற்காலியில் அமர்ந்து நற்செய்தியைப் பறைசாற்ற இயலாது
2018-04-17Bபாஸ்கா காலம் 3வது வாரம் செவ்வாய்கிழமைஉண்மையை அச்சமின்றி கூறும் இறைவாக்கினர்கள் தேவை
2018-04-12Bபாஸ்கா காலம் 2வது வாரம் வியாழக்கிழமைபணத்திற்கு விலைபோகாத கிறிஸ்தவர்களின் சாட்சிய வாழ்வு
2018-04-10Bபாஸ்கா காலம் 2வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைஉலகின் பாலைநிலத்தில் கிறிஸ்துவின் சிலுவையை உயர்த்துங்கள்
2018-04-01Bஆண்டவர் இயேசுவின் உயிர்ப்பு பெருவிழாஉயிர்ப்புப் பெருவிழா ஞாயிறு – திருத்தந்தையின் மறையுரை
2018-03-30Bதவக்காலம் திருப்பாடுகளின் வெள்ளிகாலடிகளைக் கழுவிய இயேசு, கை கழுவிய பிலாத்துபோல் அல்ல
2018-03-29Bதவக்காலம் ஆண்டவரின் இராவுணவுத் திருப்பலி புனித வியாழன், அருள்பணியாளருக்கு திருத்தந்தையின் மறையுரை
2018-03-26Bபுனித வார திங்கள்சிலுவையில் அறையும் என்பதற்கு பதிலாக, குருத்து ஞாயிறு ஓசன்னா
2018-03-22Bதவக்காலம் 5வது வாரம் வியாழக்கிழமைஒப்புரவு அருளடையாளம், உடைகளை துப்புரவு செய்வதுபோல் அல்ல
2018-03-20Bதவக்காலம் 5வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைதிருச்சிலுவையை நோக்கும்போது நஞ்சான இதயங்கள் குணமாகின்றன
2018-03-12Bதவக்காலம் 4வது வாரம் திங்கட்கிழமைமுன்னோக்கி அழைத்துச் செல்வதே நம் விசுவாசம்
2018-03-06Bதவக்காலம் 3வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைநாம் பிறரை மன்னித்தால் மட்டுமே கடவுள் நம்மை மன்னிப்பார்
2018-03-05Bதவக்காலம் 3வது வாரம் திங்கட்கிழமைவிசுவாசம் கண்கவர் காட்சியல்ல, கிறிஸ்துவைப்போல் சிந்திப்பது
2018-02-27Bதவக்காலம் 2வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைதிருத்தந்தை : ஒப்புரவு அருளடையாளத்தில் மன்னிப்பு மட்டுமே
2018-02-16Bதவக்காலம் முதல் வெள்ளிதிருத்தந்தை : உண்மையான நோன்பு பிறருக்கு உதவுவதாகும்
2018-02-15Bதவக்காலம் முதல் வியாழன்நிற்க, பார்க்க, திரும்பிவர...
2018-02-13Bபொதுக்காலம் 6வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைமெல்கித்திய முதுபெரும் தந்தையுடன் திருத்தந்தை திருப்பலி
2018-02-12Bபொதுக்காலம் 6வது வாரம் திங்கட்கிழமைஇறைவன் நமக்காக பொறுமையுடன் காத்திருக்கிறார்
2018-02-08Bபொதுக்காலம் 5வது வாரம் வியாழக்கிழமைதிருத்தந்தையின் மறையுரை: பாவிகள் புனிதர்களாக மாறமுடியும்
2018-02-05Bபொதுக்காலம் 5வது வாரம் திங்கட்கிழமைஆராதனை வழிபாட்டில் அமைதியில் செபிக்க கற்றுக்கொள்வோம்
2018-02-03Bபொதுக்காலம் 4வது வாரம் சனிக்கிழமைஆண்டவரோடு நடத்தும் சந்திப்பில் அனைத்தும் ஆரம்பிக்கின்றன
2018-02-01Bபொதுக்காலம் 4வது வாரம் வியாழக்கிழமைதிருத்தந்தை: இன்று என்னை இறைவன் தன்னிடம் அழைத்தால்...
2018-01-30Bபொதுக்காலம் 4வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைமேய்ப்பர்கள் இயேசுவின் கனிவை வெளிப்படுத்த வேண்டும்
2018-01-29Bபொதுக்காலம் 4வது வாரம் திங்கட்கிழமைஅன்னையின் இருப்பால் நாம் ஒரே குடும்பமாகிறோம்
2018-01-26Bபொதுக்காலம் 3வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமை சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் திருத்தந்தை திருப்பலி
2018-01-15Bபொதுக்காலம் 6வது வாரம் வியாழக்கிழமை திருத்தந்தை: அன்னியரைச் சந்திக்க மறுக்கும் மனநிலையே பாவம்
2018-01-12Bபொதுக்காலம் 1வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைதிருத்தந்தை : கிறிஸ்தவ செபம் துணிச்சல் மிக்கது
2018-01-09Bபொதுக்காலம் 1வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைசெபிக்காத மேய்ப்பர் மக்களுக்கு நெருக்கமாக இருக்க இயலாது
2018-01-08Bபொதுக்காலம் 1வது வாரம் திங்கட்கிழமைகுடும்பத்தின் அன்பு மொழிகளால் வளர்க்கப்படும் விசுவாசம்
2018-01-06Bகிறீஸ்துபிறப்புக்காலம்இயேசுவை நோக்கியபடி பயணத்திற்குப் புறப்படுவோம்
2018-01-01Bகிறிஸ்து பிறப்பு விழாவின் 8ஆம் நாள்‘தே தேயும்’ நன்றி வழிபாட்டில் திருத்தந்தையின் மறையுரை
2017-12-05Aதிருவருகைக்காலம் 1வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைதாழ்ச்சியாய் இருப்பது,இயேசுவைப் போல அவமதிப்புக்களை ஏற்பது
2017-11-24Aபொதுக்காலம் 33வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைதிருத்தந்தை:"ஆலயங்கள் சேவைக்காக இருப்பவை"
2017-11-23Aபொதுக்காலம் 33வது வாரம் வியாழக்கிழமைகருத்தியல் வழி காலனிய ஆதிக்கம் – திருத்தந்தையின் கவலை
2017-11-21Aபொதுக்காலம் 33வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைகருத்தியல் ஆதிக்கம் வேறுபாடுகளைச் சகித்துக்கொள்வதில்லை
2017-11-17Aபொதுக்காலம் 32வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைதிருத்தந்தை : மரணத்தைப் பற்றி நினைத்துப் பார்ப்பது நல்லது
2017-11-16Aபொதுக்காலம் 32வது வாரம் வியாழக்கிழமைதிருத்தந்தை : இறையாட்சி, விளம்பரத்தோடு வருவது அல்ல
2017-11-13Aபொதுக்காலம் 32வது வாரம் திங்கட்கிழமைசொல்வது ஒன்றும் செய்வது ஒன்றுமாக இருப்பது, இடறலான வாழ்வு
2017-11-10Aபொதுக்காலம் 31வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைதிருத்தந்தை: ஊழல் வலைகளில் வீழாமல் செல்வதற்கு…
2017-11-09Aபொதுக்காலம் 31வது வாரம் வியாழக்கிழமை கட்டுதல், பாதுகாத்தல், தூய்மையாக்குதல், திருஅவைக்குத் தேவை
2017-11-07Aபொதுக்காலம் 31வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைஅன்புகூரப்படுகிறோம் என்ற உணர்வு இழக்கப்படாதிருக்க...
2017-11-06Aபொதுக்காலம் 31வது வாரம் திங்கட்கிழமை இறைவனின் கொடைகள் திரும்பப் பெறப்படுவதில்லை
2017-11-04Aபொதுக்காலம் 30வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைபோர் கொணரும் ஒரே கனி மரணம், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்
2017-11-03Aபொதுக்காலம் 30வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைபோர் கொணரும் ஒரே கனி மரணம், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்
2017-10-31Aபொதுக்காலம் 30வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைகிறிஸ்தவ விதையை விதைப்பதற்கு துணிச்சல் தேவை
2017-10-30Aபொதுக்காலம் 30வது வாரம் திங்கட்கிழமைகாயங்களை தொட்டுக் குணப்படுத்துபவரே நல் மேய்ப்பர்
2017-10-26Aபொதுக்காலம் 29வது வாரம் வியாழக்கிழமைதீமைக்கு எதிராய்ப் போராடாதவர் கிறிஸ்தவரே அல்ல
2017-10-24Aபொதுக்காலம் 29வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைதிருத்தந்தை : இயேசு கிறிஸ்துவின் பேருண்மையில் நுழையுங்கள்
2017-10-23Aபொதுக்காலம் 29வது வாரம் திங்கட்கிழமைபணத்தோடு அல்ல,கடவுளோடு உள்ள உறவில் செல்வத்தைத் தேடுங்கள்
2017-10-20Aபொதுக்காலம் 28வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைதிருத்தந்தை : வெளிவேடத்தனம், பாசாங்கு வாழ்வு நமக்கு நல்லதல்ல
2017-10-19Aபொதுக்காலம் 28வது வாரம் வியாழக்கிழமைகடவுளின் மீட்பின் கொடை எல்லாருக்கும் கதவைத் திறக்கின்றது
2017-10-17Aபொதுக்காலம் 28வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைஅறிவிலிகள், இறைவார்த்தையை கேட்பதற்கு திறனற்றவர்கள்
2017-10-13Aபொதுக்காலம் 27வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைஉலகப்போக்கு குறித்து விழிப்பாயிருக்க திருத்தந்தை வேண்டுகோள்
2017-10-12Aபொதுக்காலம் 27வது வாரம் வியாழக்கிழமைஅடக்குமுறைகளுக்கு மத்தியில், துணிச்சலுடன் தொடர்ந்து சான்று..
2017-10-10Aபொதுக்காலம் 27வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைஇறைவனின் எல்லாம்வல்ல வல்லமை இரக்கத்தில் வெளிப்படுகின்றது
2017-10-06Aபொதுக்காலம் 26வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமை ஒருவர் தன் பாவங்களுக்காக வெட்கப்படுவது கடவுளின் அருள்
2017-10-03Aபொதுக்காலம் 26வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைஇயேசுவைப் பின்பற்றுவதற்கு ஆண்டவரிடம் துணிச்சலைக் கேட்போம்
2017-09-29Aபொதுக்காலம் 26வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைநம் மீட்புப் பாதையில் ஒத்துழைப்பாளர்கள் இறைத்தூதர்கள்
2017-09-28Aபொதுக்காலம் 25வது வாரம் வியாழக்கிழமைமனச்சான்றின் குரலைக் குறித்தல்ல,அதை மறைப்பது குறித்தே அஞ்சுக
2017-09-26Aபொதுக்காலம் 25வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைஇயேசுவோடு நட்புறவு கொள்வது நம்மை விடுதலையாக்கும்
2017-09-25Aபொதுக்காலம் 25வது வாரம் திங்கட்கிழமைபிறரன்பையும் விசுவாசத்தையும் அதிகரிக்க உதவும் இறையாறுதல்
2017-09-21Aபொதுக்காலம் 24வது வாரம் வியாழக்கிழமைஇறைவனின் இரக்கம் கத்தோலிக்கர்களை இடறல்பட வைத்துள்ளது
2017-09-19Aபொதுக்காலம் 24வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைதிருத்தந்தையின் மறையுரை- இரக்கத்துடன் நெருங்கிச் செல்லுங்கள்
2017-09-18Aபொதுக்காலம் 24வது வாரம் திங்கட்கிழமைஆள்வோருக்காக செபிக்கும்படி திருத்தந்தையின் அழைப்பு
2017-09-15Aபொதுக்காலம் 23வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைசிலுவையின் அடியில் மரியா நம் அனைவரையும் பெற்றெடுத்தார்
2017-09-14Aபொதுக்காலம் 23வது வாரம் வியாழக்கிழமை திருத்தந்தை : கிறிஸ்துவின் சிலுவை அன்பின் மறையுண்மை
2017-07-07Aபொதுக்காலம் 13வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைவத்திக்கான் தொழிற்கூடத்தில் திருத்தந்தை திருப்பலி
2017-06-29Aபொதுக்காலம் 13வது வாரம் வியாழக்கிழமைபுனித பேதுரு, பவுல் பெருவிழாவில் திருத்தந்தையின் மறையுரை
2017-06-23Aபொதுக்காலம் 11வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமை ஆண்டவரின் குரலைக் கேட்பதற்கு சிறியவர்களாக மாற வேண்டும்
2017-06-16Aபொதுக்காலம் 10வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைஇறைவனின் வல்லமை நம்மை பாவத்திலிருந்து மீட்கின்றது
2017-06-09Aபொதுக்காலம் 9வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைதுயரங்களில் இறைவன் அருகே வருவதை உணர்வதே அழகு
2017-06-05Aபொதுக்காலம் 9வது வாரம் திங்கள்கிழமைமன்னிப்பே அனைத்திலும் உயர்ந்த அன்பு
2017-06-01Aபாஸ்கா காலம் 7வது வாரம் வியாழக்கிழமைகொடுமைகளுக்கு நடுவே, நற்செய்தியை பறைசாற்ற...
2017-05-29Aபாஸ்கா காலம் 7வது வாரம் திங்கட்கிழமைதூய ஆவியானவர் நமக்குள் இயங்க அனுமதிப்போம்
2017-05-18Aபாஸ்கா காலம் 5வது வாரம் வியாழக்கிழமைஇறையன்பை சுவைத்தவர்கள், மகிழ்வைப் பகிர்ந்துகொள்வர்
2017-05-11Aபாஸ்கா காலம் 4வது வாரம் வியாழக்கிழமைஇறைமக்களின் நம்பிக்கையை ஆழப்படுத்தும் பயணம்
2017-05-09Aபாஸ்கா காலம் 4வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைதூய ஆவியாரைப் பணிவோடு வரவேற்போம்
2017-05-08Aபாஸ்கா காலம் 4வது வாரம் திங்கள்கிழமைஇறைவனின் ஆச்சரியங்களுக்கு திறந்த மனம் கொண்டிருக்க அழைப்பு
2017-05-05Aபாஸ்கா காலம் 3வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைதிருஅவையில் சாந்த குணம் வளர திருத்தந்தை அழைப்பு
2017-05-04Aபாஸ்கா காலம் 3வது வாரம் வியாழக்கிழமைமக்களின் மகிழ்வுக்கும், கவலைக்கும் செவிமடுக்கும் திருஅவை
2017-05-02Aபாஸ்கா காலம் 3வது வாரம் செவ்வாய்கிழமைஆண்டவர் கல்லாலான இதயத்தை சதையாலான மாற்றுபவர்
2017-04-27Aபாஸ்க்கா காலம் 2வது வாரம் வியாழக்கிழமைஇறைவனுக்குக் கீழ்ப்படிவதே, கிறிஸ்தவருக்கு மிக முக்கியம்
2017-04-25Aபாஸ்காகாலம் 2வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைநற்செய்தியை தாழ்ச்சியோடு அறிவிக்க வேண்டும்
2017-04-24Aபாஸ்க்கா காலம் 2வது வாரம் திங்கட்கிழமைசெயல்களில் வெளிப்படுவது கிறிஸ்தவ நம்பிக்கை
2017-04-16Aஆண்டவர் இயேசுவின் உயிர்ப்பு பெருவிழாஉயிர்ப்பு விழா திருப்பலியில் திருத்தந்தையின் மறையுரை
2017-04-14Aதிருப்பாடுகளின் வெள்ளிபலியானோ சிறையில் திருத்தந்தை வழங்கிய மறையுரை
2017-04-10Aபுனிதவாரம் இயேசுவின் முகத்தை ஏழைகளில் கண்டு தியானித்தல்
2017-04-06Aதவக்காலம் 5வது வாரம் வியாழக்கிழமைஇறைவனின் கொடைகளை அசைபோட அழைக்கும் திருத்தந்தை
2017-04-04Aதவக்காலம் 5வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைஅணிந்துகொள்ளும் சிலுவை, அலங்காரப் பொருள் அல்ல
2017-04-03Aதவக்காலம் 5வது வாரம் திங்கட்கிழமைதீர்ப்பிட வந்தோரே, குற்றவாளிகளாய் – திருத்தந்தையின் மறையுரை
2017-03-30Aதவக்காலம் 4வது வாரம் வியாழக்கிழமைநாம் விலகிச்சென்றாலும், நம்மைவிட்டு விலகாத இறைவன்
2017-03-28Aதவக்காலம் 4வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைமுறையீடு ஏதுமின்றி, வாழ்வை மகிழ்வுடன் ஏற்றுக்கொள்ள அழைப்பு
2017-03-23Aதவக்காலம் 3வது வாரம் வியாழக்கிழமைகடினப்படுத்தப்பட்ட உள்ளத்தைக் கொண்டிருந்தால், நாம் கடவுள் நம்பிக்கையற்ற கத்தோலிக்கராய் வாழ்வோம்
2017-03-21Aதவக்காலம் 3வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைஒப்புரவு அருளடையாளத்தைப் பெறும் இடம் சலவை இயந்திரமல்ல
2017-03-20Aதவக்காலம் 3வது வாரம் திங்கட்கிழமைகனவு காணும் வல்லமை கொண்ட, இயலாமைகளின் பாதுகாவலர்
2017-03-16Aதவக்காலம் 2வது வாரம் வியாழக்கிழமைவறியோர் மீது அக்கறையற்று வாழ்வது, பாவம் - திருத்தந்தை
2017-03-14Aதவக்காலம் 2வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைமனமாற்றம் : தீமையைத் தவிர்த்து நன்மை செய்யக் கற்றுக்கொள்வது
2017-03-03Aதிருநீற்றுப் புதனுக்குப் பின் வரும் வெள்ளிக்கிழமைஉண்மையான நோன்பு பிறருக்கு உதவுவதாகும்
2017-03-02Aதிருநீற்றுப் புதனுக்குப் பின் வரும் வியாழக்கிழமைவாழ்வில் நுழைந்த கடவுளை நம்புவதற்கு அழைக்கும் தவக்காலம்
2017-02-28Aபொதுக்காலம் 8வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைஉண்மையான கிறிஸ்தவர் மகிழ்வான முகங்களைக் கொண்டிருப்பர்
2017-02-24Aபொதுக்காலம் 7வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைகடவுளில், நீதி என்பது இரக்கம், இரக்கம் என்பது நீதி
2017-02-23Aபொதுக்காலம் 7வது வாரம் வியாழக்கிழமைமனமாற்றம் பெறுவதைத் தள்ளிப்போட வேண்டாம்
2017-02-21Aசெவ்வாய்க்கிழமை 7வது வாரம் பொதுக்காலம்பேராசைகள், பாவச் சங்கிலித் தொடரையே கொணர்கின்றன‌
2017-02-16Aபொதுக்காலம் 6வது வாரம் வியாழக்கிழமைமனித மனதில் போர் துவங்குகிறது
2017-02-14Aபொதுக்காலம் 6வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைதுணிவு, செபம், தாழ்மையுடன் நற்செய்தியை அறிவியுங்கள்
2017-02-13Aபொதுக்காலம் 6வது வாரம் திங்கட்கிழமைபொறாமை எனும் குணம், சகோதரத்துவ பிணைப்பை ஒழித்துவிடும்
2017-02-10Aபொதுக்காலம் 5வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைசோதனை நேரத்தில் செபிக்க வேண்டும்
2017-02-09Aபொதுக்காலம் 5வது வாரம் வியாழக்கிழமைபெண்கள் இல்லையெனில், உலகில் நல்லிணக்கம் இருக்காது
2017-02-07Aபொதுக்காலம் 5வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைகடவுள் தம் சாயலில் தம் பிள்ளைகளாக நம்மைப் படைத்தார்
2017-02-06Aபொதுக்காலம் 5வது வாரம் திங்கட்கிழமைசட்டங்களின் வளையா நிலைகளுக்குள் மறைந்து கொள்ளாதீர்கள்
2017-01-31Aபொதுக்காலம் 4வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைநம்மைக் குறித்த அனைத்து விடயங்களிலும் ஆர்வமுள்ளவர் இயேசு
2017-01-30Aபொதுக்காலம் 4வது வாரம் திங்கட்கிழமைஆதிகாலத்தைவிட தற்போது மறைசாட்சிகளின் எண்ணிக்கை அதிகம்
2017-01-27Aபொதுக்காலம் 3வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைஅனைத்திற்கும் பயப்படும் பாவம் கிறிஸ்தவர்களை முடமாக்குகின்றது
2017-01-26Aபொதுக்காலம் 2வது வாரம் வியாழக்கிழமை வரலாற்றுக் காயங்களை மறந்து, இணைந்து நடக்க அழைப்பு
2017-01-24Aபொதுக்காலம் 3வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைஇறைவிருப்பத்தை புரிந்துகொள்ள முயல்வது, கிறிஸ்தவ வாழ்வு
2017-01-23Aபொதுக்காலம் 3வது வாரம் திங்கட்கிழமைகிறிஸ்துவின் குருத்துவத்தின் மகிமை
2017-01-20Aபொதுக்காலம் 2வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமை தன்னலப்போக்கை கைவிடுமாறு கிறிஸ்தவர்களுக்கு அழைப்பு
2017-01-19Aபொதுக்காலம் 2வது வாரம் வியாழக்கிழமைகிறிஸ்தவ வாழ்வு என்பது ஒரு போராட்டம்
2017-01-17Aபொதுக்காலம் 2வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைநம்பிக்கையில் வேரூன்றிய துணிச்சல்மிகு கிறிஸ்தவர்கள் நாம்
2017-01-13Aபொதுக்காலம் 1வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைஇயேசுவைப் பின்செல்வது எளிமையானதல்ல, ஆனால் இனிமையானது
2017-01-12Aபொதுக்காலம் 1வது வாரம் வியாழக்கிழமைஇன்றைய நாள் திரும்ப வராது என்ற உணர்வில் வாழ அழைப்பு
2017-01-10Aபொதுக்காலம் 1வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைஉண்மையை அதிகாரத்தோடு போதித்தவர் இயேசு
2017-01-09Aபொதுக்காலம் 1வது வாரம் ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு பெருவிழா.எடுத்துக்காட்டான வாழ்வால் பிள்ளைகளுக்கு விசுவாசத்தை...
2017-01-06Aகிறீஸ்துபிறப்புக்காலம் ஞானிகள், இறைவன்மீது தாகம் கொண்டுள்ள அனைவரின் உருவகம்
2016-12-25Aதிருவழிபாடு ஆண்டு - A கிறிஸ்மஸ் விழா இரவு திருப்பலியில் திருத்தந்தையின் மறையுரை
2016-12-16Cதிருவருகைக்காலம் 3வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமை திருமுழுக்கு யோவான் போன்று இயேசுவுக்கு சாட்சி பகர..
2016-12-15Cதிருவருகைக்காலம் 3வது வாரம் வியாழக்கிழமை திருத்தந்தை : மேய்ப்பர்கள் உண்மை பேச வேண்டும்
2016-12-13Cதிருவருகைக்காலம் 3வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைகுருத்துவத்தை முன்னிலைப்படுத்தும் அதிகாரப் போக்கு தீமையானது
2016-12-09Cதிருவருகைக்காலம் 2வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைதிருத்தந்தை: இறை அன்பை மக்களுக்குக் கொணரும் ஒரு பாலம்
2016-12-06Cதிருவருகைக்காலம் 2வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைதிருத்தந்தை : யூதாஸ், முழுமையாக வழிதவறிய ஆடு
2016-12-05Cதிருவருகைக்காலம் 2வது வாரம் திங்கட்கிழமைதிருத்தந்தை : நாம் புதுப்பிக்கப்பட அனுமதிப்போம்
2016-12-01Cதிருவருகைக்காலம் 1வது வாரம் வியாழக்கிழமைதிருத்தந்தை: அருளைப் பெறுவதற்கு உள்ளங்களில் மறுப்புகள்
2016-11-29Cதிருவருகைக்காலம் 1வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைகிறிஸ்தவத் தாழ்மை, குழந்தை போன்ற நற்பண்பைக் கொண்டிருப்பது
2016-11-28Cதிருவருகைக்காலம் 1வது வாரம் திங்கட்கிழமைஇறைவனைக் கண்டடைய, பெரிய கோட்பாடுகள் தேவையில்லை
2016-11-25Cபொதுக்காலம் 34வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமை திருத்தந்தை: இறுதித் தண்டனைத் தீர்ப்பு, சித்ரவதைக்கூடம் அல்ல
2016-11-24Cபொதுக்காலம் 34வது வாரம் வியாழக்கிழமைஊழல், ஒருவகையான தெய்வ நிந்தனை – திருத்தந்தையின் மறையுரை
2016-11-22Cபொதுக்காலம் 34வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைகடவுளுக்கு விசுவாசமாக இருந்தால் மரண பயம் தேவையில்லை
2016-11-21Cபொதுக்காலம் 34வது வாரம் திங்கட்கிழமைஇரக்கத்தின் உண்மை கதவுகள் எப்போதும் திறந்தே இருக்கும்
2016-11-18Cபொதுக்காலம் 33வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைபணத்தாசை கொண்ட அருள்பணியாளரை மக்கள் மன்னிக்கமாட்டார்கள்
2016-11-17Cபொதுக்காலம் 33வது வாரம் வியாழக்கிழமைஇயேசுவின் இதயத்தை இன்றும் புண்படுத்துகிறோம் - திருத்தந்தை
2016-11-15Cபொதுக்காலம் 33வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைவெதுவெதுப்பான கிறிஸ்தவர்களாக மாறாமல் இருப்பதில் கவனம்
2016-11-14Cபொதுக்காலம் 33வது வாரம் திங்கட்கிழமைதிருத்தந்தை : கடவுளும், அயலவருமே நம் பெரும் செல்வங்கள்
2016-11-11Cபொதுக்காலம் 32வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைகிறிஸ்தவ அன்பு இரக்கச் செயல்களில் வெளிப்பட வேண்டும்
2016-11-10Cபொதுக்காலம் 32வது வாரம் வியாழக்கிழமைகிறிஸ்தவ மதத்தை காட்சிப்பொருளாக மாற்றும் சோதனை - திருத்தந்தை
2016-11-08Cபொதுக்காலம் 32வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைகடவுளுக்கும், உலகுக்கும் ஒரே நேரத்தில் பணியாற்ற முடியாது
2016-11-07Cபொதுக்காலம் 32வது வாரம் திங்கட்கிழமைசிறைப்பட்டோரின் யூபிலி விழாவில் திருத்தந்தையின் மறையுரை
2016-11-04Cபொதுக்காலம் 31வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைஇறந்த கர்தினால்கள், ஆயர்களுக்காக திருத்தந்தை திருப்பலி
2016-11-03Cபொதுக்காலம் 31வது வாரம் வியாழக்கிழமைஅனைத்து ஆன்மாக்களின் திருநாளில் திருத்தந்தையின் மறையுரை
2016-10-28Cபொதுக்காலம் 30வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமை நமக்காகச் செபிக்கும் இயேசு நம் வாழ்வின் மூலைக்கல்
2016-10-27Cபொதுக்காலம் 30வது வாரம் வியாழக்கிழமைஇறைவன் கண்ணீர் வடிக்கிறார் – திருத்தந்தையின் மறையுரை
2016-10-25Cபொதுக்காலம் 30வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைஇறையாட்சி, நிர்வாக அட்டவணைகளால் அல்ல, பணிவினால் வளர்கின்றது
2016-10-24Cபொதுக்காலம் 30வது வாரம் திங்கட்கிழமைஇறைவனின் சட்டங்கள் வழங்குவது குழந்தைகளுக்குரிய விடுதலையை
2016-10-21Cபொதுக்காலம் 29வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைகிறிஸ்தவர்கள் ஒன்றிப்புக்காகப் பணியாற்ற அழைப்பு
2016-10-20Cபொதுக்காலம் 29வது வாரம் வியாழக்கிழமை'கிறிஸ்துவை அறிந்துகொள்ளுதல்' - திருத்தந்தையின் மறையுரை
2016-10-18Cபொதுக்காலம் 29வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைநல்ல மேய்ப்பர் அதிகாரத்தையும் பணத்தையும் வெறுப்பவர்
2016-10-14Cபொதுக்காலம் 28வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைவெளிவேடம், ஒருவகை ஆன்மீக மூளைக்கோளாறு நோய்
2016-10-13Cபொதுக்காலம் 28வது வாரம் வியாழக்கிழமை"இறைவனுக்குச் சொந்தமான மக்களின்" பண்புகள் - திருத்தந்தை
2016-10-11Cபொதுக்காலம் 28வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைதாழ்மையோடு நல்லதைச் செய்ய திருத்தந்தை அழைப்பு
2016-10-10Cபொதுக்காலம் 28வது வாரம் திங்கட்கிழமைஅன்னை மரியா இரக்கத்தின் அன்னை - திருத்தந்தையின் உரை
2016-10-06Cபொதுக்காலம் 27வது வாரம் வியாழக்கிழமைதிருஅவையை முன்னோக்கி நடத்திச் செல்வது, தூய ஆவியார்
2016-09-27Cபொதுக்காலம் 26வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைஆன்மீகத் தனிமையை அகற்ற மதுபானங்கள் அல்ல, செபமே உதவும்
2016-09-22Cபொதுக்காலம் 25வது வாரம் வியாழக்கிழமைவீண்பெருமை ஆன்மாவை உடைக்கும் நோய்
2016-09-20Cபொதுக்காலம் 25வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைதுன்புறும் மக்களின் அழுகுரல்களுக்கு நம் செவிகளைத் திறப்போம்
2016-09-19Cபொதுக்காலம் 25வது வாரம் திங்கட்கிழமைஒளியின் மக்களாகச் செயல்படுவோம் - திருத்தந்தை
2016-09-17Cபொதுக்காலம் 24வது வாரம் சனிக்கிழமைசுயநலத்தைவிட்டு வெளியேறும் தூதர்கள்
2016-09-16Cபொதுக்காலம் 24வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமை'நாளை மறுநாள்' என்பதே, கிறிஸ்தவ ஆன்மீகம்
2016-09-15Cபொதுக்காலம் 24வது வாரம் வியாழக்கிழமை எந்நிலையிலும் நமக்கொரு தாய் இருக்கிறார்
2016-09-14Cபொதுக்காலம் 24வது வாரம் புதன்கிழமைஇறைவன் பெயரால் கொலை செய்வது, சாத்தானின் வழி
2016-09-13Cபொதுக்காலம் 24வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைசந்திப்புக் கலாச்சாரத்தைக் கட்டியெழுப்புவோம்
2016-09-12Cபொதுக்காலம் 24வது வாரம் திங்கட்கிழமைதிருஅவையை பிளவின்றி காப்பது, கிறிஸ்தவரின் கடமை
2016-09-09Cபொதுக்காலம் 23வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைதிருத்தந்தை - நற்செய்தி அறிவிப்புப்பணி ஒரு கலை
2016-09-04Cபொதுக்காலம் 23ஆம் வாரம் புனிதர் பட்டத் திருப்பலியில் திருத்தந்தை வழங்கிய மறையுரை
2016-08-26Cபொதுக்காலம் 21வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமை புனித கிளாரா ஆதீன சகோதரிகளுடன் சேர்ந்து திருத்தந்தை செபம்
2016-06-29Cபொதுக்காலம் 12வது வாரம் சனிக்கிழமைதிருத்தந்தையின் மறையுரை : மனச் சிறைகளிலிருந்து விடுதலை
2016-06-20Cபொதுக்காலம் 12வது வாரம் திங்கட்கிழமைபிறரைத் தீர்ப்பிடுவதற்கு முன் கண்ணாடியைப் பாருங்கள்
2016-06-16Cபொதுக்காலம் 11வது வாரம் வியாழக்கிழமைஇறைவேண்டல் செபம், நம் செப வாழ்வின் மூலைக்கல்
2016-06-14Cபொதுக்காலம் 11வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைபகைவர்க்காகச் செபிப்பது நம் இதயங்களைக் குணமாக்கும்
2016-06-13Cபொதுக்காலம் 11வது வாரம் திங்கட்கிழமைமாற்றுத்திறனாளிகளுக்குக் கண்களை மூடுவது வேதனையளிக்கிறது
2016-06-10Cபொதுக்காலம் 10வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைதிருத்தந்தை : கிறிஸ்தவர் கடவுளை வரவேற்க எழுந்து நிற்கிறார்
2016-06-09Cபொதுக்காலம் 10வது வாரம் வியாழக்கிழமை இது அல்லது ஒன்றுமில்லை என்று சொல்பவர் கத்தோலிக்கர் அல்ல
2016-06-07Cபொதுக்காலம் 10வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைதிருத்தந்தை : பிறரின் வாழ்வில் நற்செய்தியால் சுவையூட்டுங்கள்
2016-06-06Cபொதுக்காலம் 10வது வாரம் திங்கட்கிழமைமலைப்பொழிவு கிறிஸ்தவ வாழ்வுப் பாதையில் வழிநடத்துகின்றது
2016-06-03Cபொதுக்காலம் 9வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைஅருள்பணியாளரின் இதயம், இயேசுவை,மக்களை மட்டுமே அறிந்துள்ளது
2016-05-31Cபொதுக்காலம் 9வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைதிருத்தந்தை : கிறிஸ்தவர்கள் மகிழ்வோடு பணிபுரிபவர்கள்
2016-05-30Cபொதுக்காலம் 9வது வாரம் திங்கட்கிழமைதிருத்தந்தை : திருஅவை இறைவாக்குக்குத் திறந்தமனம் கொண்டது
2016-05-24Cபொதுக்காலம் 8வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைதிருத்தந்தை : தூய்மை, விலைக்கு வாங்க முடியாதது
2016-05-23Cபொதுக்காலம் 8வது வாரம் திங்கட்கிழமைகிறிஸ்தவரின் அடையாள அட்டை நற்செய்தியின் மகிழ்வு
2016-05-20Cபொதுக்காலம் 7வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைதிருத்தந்தை:மனிதப் பலவீனங்களைப் புரிந்துகொள்ள வலியுறுத்தல்
2016-05-19Cபொதுக்காலம் 7வது வாரம் வியாழக்கிழமைதிருத்தந்தை: ஏனையோர் உழைப்பை உறுஞ்சுவோர், அட்டைப்பூச்சிகள்
2016-05-17Cபொதுக்காலம் 7வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைபணமும், பதவியும் திருஅவையை அழுக்கடையச் செய்கின்றன
2016-05-16Cபொதுக்காலம் 7வது வாரம் திங்கட்கிழமைகிறிஸ்தவராய் இருப்பது, வாழ்வால் சாட்சியம் பகர்வது
2016-05-12Cபாஸ்கா காலம் 7வது வாரம் வியாழக்கிழமைதிருத்தந்தை: கிறிஸ்தவக் குடும்பத்தில் பிளவுகளை விதைப்போர்
2016-05-10Cபாஸ்காகாலம் 7வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைமறைப்பணியாளர் தூய ஆவியாரால் தூண்டப்படுகின்றனர்
2016-05-09C பாஸ்காகாலம் 7வது வாரம் மாய பிம்பங்களாக அல்ல, மெய் நிலையினராக மாற்றுபவர் தூய ஆவியே
2016-05-06Cபாஸ்கா காலம் 6ஆம் வாரம் புனித தோமினிக் சாவியோகிறிஸ்தவர், துன்பத்தில் நம்பிக்கையுடன் வாழ்கின்றார்
2016-05-03Cபாஸ்கா காலம் 6ஆம் வாரம் புனிதர்கள் பிலிப்பு, யாக்கோபு விழா கிறிஸ்தவர்க்கு இயேசுவே உண்மையான வழி
2016-05-02Cபாஸ்கா காலம் 6ஆம் வாரம் புனித அத்தனாசியார்நாம் அனுபவிக்கும் சித்ரவதைகளே, கிறிஸ்தவ சாட்சியத்தின் விலை
2016-04-29Cபாஸ்க்கா காலம் 5ஆம் வாரம்

புனித சியான்னா கத்தரின்
திருத்தந்தை : கிறிஸ்தவர்க்கு இரட்டை வாழ்வு கூடாது
2016-04-28Cபாஸ்கா காலம் 5ஆம் வாரம்

புனித லூயிமொன்போட் வியான்னி
திருத்தந்தை: தூய ஆவியார் நம்மை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துகிறார்
2016-04-25Cபாஸ்காகாலம் 5ஆம் வாரம்

புனித மாற்கு - நற்செய்தியாளர் விழா
திருத்தந்தை - அன்பே கிறிஸ்தவரின் அடையாள அட்டை
2016-04-22Cபாஸ்கா காலம் 4ஆம் வாரம்கிறிஸ்தவர்க்கு நற்செய்தியை அறிவிப்பதற்கு துணிச்சல் தேவை
2016-04-21Cபாஸ்கா காலம் 4ஆம் வாரம்கடவுள் ஆற்றும் செயல்களை நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டும்
2016-04-19Cபாஸ்கா காலம் 4வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைஇறைத்தந்தையால் கவரப்படாதவர், உள்ளத்தில் அநாதைகளே
2016-04-18Cபாஸ்கா காலம் 4வது வாரம் திங்கட்கிழமைதிருத்தந்தை : வாழ்வின் பாதையில், இயேசுவைப் பின்செல்லுங்கள்
2016-04-15Cபாஸ்க்கா காலம் 3வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைதிருத்தந்தை : தூய ஆவிக்கு பணிவுள்ளவர்களாக செயல்படுவோம்
2016-04-14Cபாஸ்க்கா காலம் 3வது வாரம் வியாழக்கிழமைதிருத்தந்தை : தூய ஆவியாருக்குப் பணிந்து நடங்கள்
2016-04-12Cபாஸ்க்கா காலம் 3வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைதுன்பத்திற்குள்ளாவது திருஅவையின் அன்றாட உணவு
2016-04-11Cபாஸ்க்கா காலம் 3வது வாரம் திங்கட்கிழமைமூடிய இதயங்களுடன் தீர்ப்பிடுபவர்க்கு திருத்தந்தை எச்சரிக்கை
2016-04-09Cபாஸ்காகாலம் 2வது வாரம் சனிக்கிழமைநசுக்கப்படுதலும்,துன்பங்களும் கிறிஸ்தவத்தின் சான்றுகள்
2016-04-07Cபாஸ்காகாலம் 2வது வாரம் வியாழக்கிழமைபுனிதர்களும், மறைசாட்சிகளும் திருஅவையை வழிநடத்துகின்றனர்
2016-04-05Cபாஸ்க்கா காலம் 2வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைநல்லிணக்கத்தோடு வாழ்வது தூய ஆவியாரின் கொடை
2016-04-04Cபாஸ்க்கா காலம் 2வது வாரம் திங்கட்கிழமைதிருத்தந்தை: 'ஆம்' என்று சொல்லும் மனிதர்களே, கிறிஸ்தவர்கள்
2016-03-27Cஆண்டவர் இயேசுவின் உயிர்ப்பு பெருவிழாதிருத்தந்தை: நம்பிக்கையின்மை, நம்மை மூடியிருக்கும் முதல் கல்
2016-03-24Cஇயேசு - ”குருத்துவம்” மற்றும் ”நற்கருனண” ஏற்படுத்திய நாள் கடைசி இரா உணவுத் திருப்பலிபுனிதஎண்ணெய் அர்ச்சிக்கும் திருப்பலியில் திருத்தந்தை மறையுரை
2016-03-21Cபுனிதவாரம் இயேசுவின் தாழ்ச்சி, அவரின் பாடுகளில் தன் உச்சத்தை எட்டியது
2016-03-19Cதவக்காலம் 5வது வாரம் சனிக்கிழமைதிருத்தந்தை : செபத்தின் உதவியின்றி எதுவும் ஆற்ற முடியாது
2016-03-17Cதவக்காலம் 5வது வாரம் வியாழக்கிழமைதிருத்தந்தை: கிறிஸ்தவ நம்பிக்கை, பணிவான, உறுதியான புண்ணியம்
2016-03-15Cதவக்காலம் 5வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைஇறை அன்பு குறித்து தெரிந்துகொள்ள சிலுவையை நோக்குங்கள்
2016-03-14Cதவக்காலம் 5வது வாரம் திங்கட்கிழமைதீமைகளைக் களைவதற்கு நம் விசுவாசம் அழைப்பு விடுக்கிறது
2016-03-03Cதவக்காலம் 3வது வாரம் வியாழக்கிழமைதிறந்ததோர் இதயமே இறை இரக்கத்தைப் பெறமுடியும் - திருத்தந்தை
2016-03-01Cதவக்காலம் 3வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைதிருத்தந்தை - இறை இரக்கம் மன்னிக்கிறது மற்றும் மறக்கிறது
2016-02-29Cதவக்காலம் 3வது வாரம் திங்கட்கிழமைஅரசியல் கட்சிகளால், குருகுலத்தால் நாம் மீட்கப்படவில்லை
2016-02-25Cதவக்காலம் 2வது வாரம் வியாழக்கிழமைதிருத்தந்தை: வாசலைத் தட்டும் வறியோரைக் காண்பது ஒரு வரம்
2016-02-23Cதவக்காலம் 2வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைகிறிஸ்தவம், இயல்பிலேயே நன்மைக்காகச் செயல்படும் மதம்
2016-02-22Cதவக்காலம் 2வது வாரம் திங்கட்கிழமைஅன்றாட வாழ்வில் இரக்கப் பண்பை நடைமுறைப்படுத்துங்கள்
2016-02-11Cதிருநீற்றுப் புதனுக்குப் பின் வரும் வியாழன் 1வது வாரம் வியாழக்கிழமைஇரக்கத்தின் மறைப்பணியாளர்களை அனுப்பியத் திருத்தந்தை
2016-02-05Cபொதுக்காலம் 4வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமை தாழ்மையின் வழியாக கடவுள் வெற்றி பெறுகிறார்
2016-02-04Cபொதுக்காலம் 4வது வாரம் வியாழக்கிழமை நாம் விட்டுச் செல்லக்கூடிய பாரம்பரியச் சொத்து, நம்பிக்கையே
2016-02-03Cபொதுக்காலம் 4வது வாரம் புதன்கிழமைதிருத்தந்தை-தனி வரங்களை கொள்கைத் திரட்டாக பூட்டிவைப்பது தவறு
2016-02-01Cபொதுக்காலம் 4வது வாரம் புதன்கிழமைதிருத்தந்தை - மனத்தாழ்மை, தூய வாழ்வின் பாதையாகும்
2016-01-29Cபொதுக்காலம் 3வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமை மன்னிப்பு கிடைக்கும் என்பதில் ஒருபோதும் சந்தேகப்படக் கூடாது
2016-01-28Cபொதுக்காலம் 3வது வாரம் வியாழக்கிழமைதிருத்தந்தை : பெற்ற ஒளியை பிறருடன் பகிருங்கள்
2016-01-26Cபொதுக்காலம் 3வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைகிறிஸ்தவர்கள் ஒருவர் ஒருவரைப் புண்படுத்தியதற்காக மன்னிப்பு
2016-01-22Cபொதுக்காலம் 2வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமைஓர் ஆயர் செபிக்கவில்லையெனில், இறைமக்கள் துன்புறுவார்கள்
2016-01-21Cபொதுக்காலம் 2வது வாரம் வியாழக்கிழமைதிருத்தந்தையின் மறையுரை - பொறாமையின் விளைவுகள்
2016-01-19Cபொதுக்காலம் 2வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைபாவமில்லாத புனிதர் இல்லை, வருங்காலம் இல்லாத பாவி இல்லை
2016-01-18Cபொதுக்காலம் 2வது வாரம் திங்கட்கிழமைபிடிவாதக் கிறிஸ்தவர்கள், சிலைகளை வழிபடுபவர்கள்
2016-01-15Cமூன்றாவது திருவழிபாடு ஆண்டு திருத்தந்தை : எவருமே விசுவாசத்தை விலைக்கு வாங்க முடியாது
2016-01-14Cமூன்றாவது திருவழிபாடு ஆண்டு பொதுக்காலம் 1வது வாரம் வியாழக்கிழமை நம்பிக்கை எப்போதும் வெல்கிறது – திருத்தந்தையின் மறையுரை
2016-01-12Cஇரண்டாவது திருவழிபாடு ஆண்டு பொதுக்காலம் 1வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைசெபம், திருஅவையின் வாழ்வுக்கு உண்மையான உந்து சக்தி
2016-01-10Cஆண்டவரின் திருமுழுக்கு பெருவிழாபெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு வழங்கும் மரபுரிமைச் செல்வம் விசுவாசம்
2016-01-08Cதிருக்காட்சிகாலம் கடவுளன்பை ஏற்பது, நம் பாவங்களை அற்றுப்போகச் செய்யும்
2016-01-07Cதிருக்காட்சிகாலம்இரக்கத்தின் செயல், நம்பிக்கையின் இதயமாக உள்ளது - திருத்தந்தை
2016-01-06Cமூன்றாவது திருவழிபாடு ஆண்டு

திருக்காட்சிகாலம்
திருக்காட்சி விழா மறையுரை : நீதிக் கதிரவனின் நிலா, திரு அவை
2016-01-01Cகிறிஸ்து பிறப்புக்காலம் ஒன்றுகூடி இறைவனுக்கு புகழ்பாடுவது, மிகவும் அர்த்தமுள்ளது
2015-12-27Cகிறீஸ்துபிறப்புக்காலம் 1ஆம் வாரம்குடும்பத்தின் ஒவ்வொரு நாள் திருப்பயணம் முக்கியமான மறைப்பணி
2015-09-20Bபொதுக்காலம் இருபத்தைந்தாம் ஞாயிறு வழியில் நீங்கள் எதைப்பற்றி வாதாடிக் கொண்டிருந்தீர்கள்?
2015-05-31Aபொதுக்காலம் 9வது வாரம்திருத்தந்தை:இயேசுவை நம் வாழ்விலிருந்து தூக்கி எறிந்துள்ளோம்
2015-05-24Aதூய ஆவிப் பெருவிழா‏தூய ஆவியாரின் வருகையைத் தடுப்பது பாவம்
2015-05-22Aஉயிர்ப்பின் காலம் 7 ஆம் ஞாயிறுஇயேசுவின் கூரிய பார்வை நம் இதயங்களை மாற்றுவதாக
2015-03-29Aகுருத்து ஞாயிறு மற்றும் மார்ச் 25 பொது சந்திப்பு மறையுரைகள்குருத்து ஞாயிறு மற்றும் மார்ச் 25 பொது சந்திப்பு மறையுரைகள்
2014-12-10Aதிருவருகை காலம் - 2ஆம் ஞாயிறு ஆயர் பேரவை பாராளுமன்றமல்ல மாறாக தூய ஆவி செயல்படுமிடம்!!!
2014-11-26Aபொதுக்காலம் 33ஆம் வாரம்இறையரசு பயணத்தின் திருப்பயணியே, திருச்சபை!!
2014-11-12Aபொதுக்காலம் 31ஆம் வாரம்ஆயர்கள்... அருட்பணியாளர்கள்... திருத்தொண்டர்களாகிய நீங்கள் தாழ்ச்சியுடன் பணியாற்ற அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள்!
2014-11-05Aபொதுக்காலம் 31ஆம் வாரம்உங்கள் ஆயர்களுக்கு நீங்கள் ஆதரவு தாருங்கள்.
2014-10-29Aபொதுக்காலம் 30வது வாரம்நாமே கிறிஸ்துவின் திருச்சபை...!
2014-10-22Aபொதுக்காலம் 29வது வாரம்நன்றியுள்ள இதயம், மகிழ்ச்சியான இதயம்
2014-10-15Aபொதுக்காலம் 28ஆம் வாரம்எப்போதும் நம் ஆண்டவரோடு இருப்போம்.
2014-10-08Aபொதுக்காலம் 27ஆம் வாரம்கிறிஸ்தவர்களுக்கு இடையேயான பிரிவினைகளே... திருச்சபையின் காயங்கள்!
2014-10-01Aபொதுக்காலம் 26ஆம் வாரம்உங்களுக்கு இறைவன் கொடுத்த கொடைகளை... பயன்படுத்துங்கள்.
2014-09-24Aபொதுக்காலம் 25ஆம் வாரம்மறைசாட்சிகள்... என்றும் நம் வெற்றியாளர்கள்...
2014-09-17Aபொதுக்காலம் 24ஆம் வாரம்அப்போஸ்தல கத்தோலிக்க திருச்சபை - அதன் உதயமும், அர்த்தமும்...
2014-09-10Aபொதுக்காலம் 23ஆம் வாரம்சிறந்த உலகம் படைக்க தேவையான நற்செய்தி... பரிவிரக்கமே!
2014-09-03Aபொதுக்காலம் 22 ஆம் வாரம்நாம் அனாதைகள் அல்ல.. திருச்சபையே நமது அன்னை!
2014-08-27Aபொதுக்காலம் 21 ஆம் வாரம்மனமாற்றமடைய தினமும் அழைக்கப்படுகிறோம்
2014-08-13Aபொதுக்காலம் 20 ஆம் வாரம்கொரியத்திருப்பயணம் தருவது... நினைவுகள்... நம்பிக்கை....சாட்சியம்...
2014-08-06Aபொதுக்காலம் 19 ஆம் வாரம்உங்கள் வெறுப்புணர்வுகளுக்கு கடவுளின் பெயரைப் பயன்படுத்தாதீர்
2014-07-30Aபொதுக்காலம் 18 ஆம் வாரம்ஏழைகளின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யுங்கள்
2014-07-23Aபொதுக்காலம் 17 ஆம் வாரம்நிறுத்தப்படட்டும்