ஞாயிறு மறையுரைகள்

மதிப்பிற்குரிய அருட்பணியாளர்களே, துறவிகளே, அருட் கன்னியரே, உங்கள் ஞாயிறு மறையுரைகளை எமது இணையத்தளத்தின் ஆன்மீக வலத்தில் பிரசுரித்து, ஆண்டவர் இயேசுவின் நற்செய்தியை எல்லோருக்கும் அறிவிக்க விரும்பினால், info@tamilcatholicnews.com என்ற எமது மின்னஞ்சலுக்கு உங்களுடைய ஆக்கங்களை அனுப்பிவைக்கவும். உங்கள் மறையுரைகள் உலகெங்கும் இருக்கும் அனைத்து தமிழ் உள்ளங்களையும் சென்றடையும்.


இதோ! ஓநாய்களிடையே ஆடுகளை அனுப்புவதைப்போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன். எனவே பாம்புகளைப்போல முன்மதி உடையவர்களாகவும் புறாக்களைப்போலக் கபடு அற்றவர்களாகவும் இருங்கள்.
(மத்தேயு 10:16)

வழங்குபவர்

Rev.Fr.Savarimuthu Eddy Dharmanand,
Krankenhaus St. Valentinushaus Suttonstraße 24,65399 Kiedrich-Rheingau , Germany

திகதி ஆண்டு ஞாயிறு வாசகங்கள் தலைப்பு மேலும்
2015-01-11BFest Taufe des HerrnJesaja 42,5a.1-4.6-7
Apostelgeschichte 10,34-38
Markus 1,7-11
Taufe des Herrn
2014-12-25BHochfest der Geburt des Herrn – WeihnachtenJesaja 52,7-10
Hebräer 1,1-6
Johannes 1,1-18
Gott ist Mensch geworden.
2014-11-02AAllerseelen2 Makkabäer 12,43-45
1hessalonicher 4,13-18
Johannes 11,17-27
Schlafen ist wie der Tod, und Aufstehen ist wie die Geburt
2014-11-01AHochfest Allerheiligen Offenbarung 7,2-4.9-14.
1 Johannes 3,1-3.
Matthäus 5,1-12a.
Erkennen wir die Heiligen unter uns?
2014-10-26A30. Sonntag im Jahreskreis Exodus 22,20-26
Thessalonic 1,5c-10
Matthäus 22,34-40
Lieben ist das Leben geben.
2014-10-19A29. Sonntag im JahreskreisJesaja 45, 1.4-6
Thessalonicher 1,1-5b
Matthäus 22, 15-21
Den Hass hinter uns lassen ohne Blut zu vergießen