இவ் மறையுரையை வழங்குபவர்

Rev.Fr.Savarimuthu Eddy Dharmanand,
Krankenhaus St. Valentinushaus Suttonstraße 24,65399 Kiedrich-Rheingau , Germanyஞாயிறு மறையுரைகள்

மதிப்பிற்குரிய அருட்பணியாளர்களே, துறவிகளே, அருட் கன்னியரே, உங்கள் ஞாயிறு மறையுரைகளை எமது இணையத்தளத்தின் ஆன்மீக வலத்தில் பிரசுரித்து, ஆண்டவர் இயேசுவின் நற்செய்தியை எல்லோருக்கும் அறிவிக்க விரும்பினால், info@tamilcatholicnews.com என்ற எமது மின்னஞ்சலுக்கு உங்களுடைய ஆக்கங்களை அனுப்பிவைக்கவும். உங்கள் மறையுரைகள் உலகெங்கும் இருக்கும் அனைத்து தமிழ் உள்ளங்களையும் சென்றடையும்.


இதோ! ஓநாய்களிடையே ஆடுகளை அனுப்புவதைப்போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன். எனவே பாம்புகளைப்போல முன்மதி உடையவர்களாகவும் புறாக்களைப்போலக் கபடு அற்றவர்களாகவும் இருங்கள்.
(மத்தேயு 10:16)

நீங்கள் போய் எல்லா மக்களினத்தாரையும் சீடராக்குங்கள்; தந்தை, மகன், தூய ஆவியார் பெயரால் திருமுழுக்குக் கொடுங்கள். நான் உங்களுக்குக் கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்களும் கடைப்பிடிக்கும்படி கற்பியுங்கள். இதோ! உலக முடிவுவரை எந்நாளும் நான் உங்களுடன் இருக்கிறேன்
(மத்தேயு 28:19-20)

நீ அவற்றை உன் பிள்ளைகளின் உள்ளத்தில் பதியுமாறு சொல். உன் வீட்டில் இருக்கும்போதும், உன் வழிப்பயணத்தின் போதும், நீ படுக்கும்போது, எழும்போதும் அவற்றைப் பற்றிப் பேசு.
(இணைச்சட்டம் 6:7)Allerseelen

Schlafen ist wie der Tod, und Aufstehen ist wie die Geburt

2 Makkabäer 12,43-45
1hessalonicher 4,13-18
Johannes 11,17-27

Was bedeuten die Geburt und der Tod?

Das eine bringt Freude, das andere bringt Trauer.

Eines kommt am Anfang, das andere kommt am Ende.

Beides merkt man nicht selbst, aber die anderen bemerken das.

An dieser Stelle kommen die geliebten Verstorbeben des Betroffenen zusammen und zeigen ihre Solidarität.

Beides spielt eine große Rolle im Leben des Menschen. Diese Erfahrung machen wir täglich in unserem Leben.

„Uranguvathu pol irappu urangi eluvathu pol pirappu“, sagte ein tamilischer Dichter. Schlafen ist wie der Tod, und Aufstehen ist wie die Geburt. Wir erleben täglich beides. Aber wir nehmen es nicht ernst.

Schlafen und Tod sind Brüder, sagte Diogenes. Was wir benötigen ist die bewusste Kenntnis von beiden. Wenn uns dieses bewusst ist, dann leben wir jede Sekunde mit Freude und Genuß.

Unsere Kirche hat uns aufgefordert den Verstorbenen zu gedenken. Wir gedenken heute unserer Lieben. Einmal lebten sie mit uns, nun sind sie in unserem Gedächtnis. Wir lieben sie immer. Wir weinen auch manchmal, weil sie von uns getrennt sind. Das zeigt noch heute unsere Liebe für sie.

Aus unserem Glauben beten wir für ihre ewige Ruhe und Teilnahme am himmlischen Mahl.

Lernen wir von ihnen, wie wir leben sollen; wie wir lieben müssen, wie wir glauben sollen.

Die heutige Generation steht auf den Schultern unsererVorfahren. Sie haben gelitten für uns und uns eine bessere Zukunft geschenkt.

In Dankbarkeit erinnern wir uns und beten weiter für alle Verstorbenen in dieser Heiligen Messe. Amen.