இவ் மறையுரையை வழங்குபவர்

Rev.Fr.Savarimuthu Eddy Dharmanand,
Krankenhaus St. Valentinushaus Suttonstraße 24,65399 Kiedrich-Rheingau , Germanyஞாயிறு மறையுரைகள்

மதிப்பிற்குரிய அருட்பணியாளர்களே, துறவிகளே, அருட் கன்னியரே, உங்கள் ஞாயிறு மறையுரைகளை எமது இணையத்தளத்தின் ஆன்மீக வலத்தில் பிரசுரித்து, ஆண்டவர் இயேசுவின் நற்செய்தியை எல்லோருக்கும் அறிவிக்க விரும்பினால், info@tamilcatholicnews.com என்ற எமது மின்னஞ்சலுக்கு உங்களுடைய ஆக்கங்களை அனுப்பிவைக்கவும். உங்கள் மறையுரைகள் உலகெங்கும் இருக்கும் அனைத்து தமிழ் உள்ளங்களையும் சென்றடையும்.


இதோ! ஓநாய்களிடையே ஆடுகளை அனுப்புவதைப்போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன். எனவே பாம்புகளைப்போல முன்மதி உடையவர்களாகவும் புறாக்களைப்போலக் கபடு அற்றவர்களாகவும் இருங்கள்.
(மத்தேயு 10:16)

நீங்கள் போய் எல்லா மக்களினத்தாரையும் சீடராக்குங்கள்; தந்தை, மகன், தூய ஆவியார் பெயரால் திருமுழுக்குக் கொடுங்கள். நான் உங்களுக்குக் கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்களும் கடைப்பிடிக்கும்படி கற்பியுங்கள். இதோ! உலக முடிவுவரை எந்நாளும் நான் உங்களுடன் இருக்கிறேன்
(மத்தேயு 28:19-20)

நீ அவற்றை உன் பிள்ளைகளின் உள்ளத்தில் பதியுமாறு சொல். உன் வீட்டில் இருக்கும்போதும், உன் வழிப்பயணத்தின் போதும், நீ படுக்கும்போது, எழும்போதும் அவற்றைப் பற்றிப் பேசு.
(இணைச்சட்டம் 6:7)29. Sonntag im Jahreskreis

Den Hass hinter uns lassen ohne Blut zu vergießen

Jesaja 45, 1.4-6
Thessalonicher 1,1-5b
Matthäus 22, 15-21

Einmal wollte ein Junge die Weisheit eines Älteren prüfen. So hat er die Frage gestellt: Ich habe einen Spatz in meiner Hand. Sagen sie, ob er lebt oder nicht.

Der Ältere überlegte: Wenn ich antworte, dass er nicht lebt, dann wird der Junge den Spatz freilassen. Damit kann er mich lächerlich machen. Wenn ich antworte: Er lebt, dann wird er den Spatz töten und mir zeigen, dass der Spatz schon tot ist.

Deshalb antwortete er: Das Leben des Spatz ist in deiner Hand.

Im heutigen Evangelium hatten die Pharisäer Jesus mit einer Frage eine Falle stellen wollen. Jesus hat klug geantwortet. Beide sind wichtig der Staat und die Religion. Früher war die Religion mächtiger, so dass die Päpste die Könige gekrönt haben. Heutzutage ist der Staat stärker, so dass die Religion sich nicht dazugehörig fühlt. Papst Franziskus hat zwischen dem palästinensischen dem israelischen Präsidenten ein Friedensgebet initiiert, aber ohne Erfolg. Wenige Tage später befanden sich die beiden Staaten im Krieg.

Der Staat sorgt für die materiellen Elemente und die Religion für die spirituellen Elemente. Beide sind wichtig, und zwar so wie das Gehirn und das Herz im Körper eines Menschen.

Warum waren sie gegen Jesus?

Jesus war ein armer junger Mann ohne starke Familie, ohne finanziellen Hintergrund. Er war gefährlich für jüdische, politische und religiöse Gruppen. Was hat er gemacht? Er hat die Wahrheit gesagt. Aber ohne die Dinge zu verniedlichen. Die Jungen haben manchmal gesagt: Diese Rede ist überzogen. Und die Schriftgelehrten sagten: Meister, du hast uns beleidigt. Aber für die Armen hat er Trost gespendet und den Regierenden hat er ins Gewissen geredet. Deshalb wollten die Leute ihm zuhören, aber die andere Gruppe wollte ihm eine Falle stellen.

Es gibt ein Sprichwort: Bevor ihr den Hund tötet, sagt ihr, dass der Hund verrückt ist.

Sie wollen ihn töten und nun kommt die Anklage, dass er verrückt ist.

Manchmal machen wir auch das Gleiche. Wenn wir Jemanden nicht mögen oder sogar hassen, dann versuchen wir der Person aus dem Weg zu gehen. Eigentlich müssen wir unseren Hass auf diese Person überwinden, sie lieben, so wie es Jesus getan hat.

Wenn wir das tun können, dann sind wir Nachfolger Christi.

Wir versuchen den Hass hinter uns zu lassen.

Wir versuchen die Liebe zu entwickeln und sie zu lieben.
Amen.