இவ் மறையுரையை வழங்குபவர்

Rev.Fr.John Sowri Charles SEBASTIAN ocd
Karmeliten Kloster, Würzburg, Germanyஞாயிறு மறையுரைகள்

மதிப்பிற்குரிய அருட்பணியாளர்களே, துறவிகளே, அருட் கன்னியரே, உங்கள் ஞாயிறு மறையுரைகளை எமது இணையத்தளத்தின் ஆன்மீக வலத்தில் பிரசுரித்து, ஆண்டவர் இயேசுவின் நற்செய்தியை எல்லோருக்கும் அறிவிக்க விரும்பினால், info@tamilcatholicnews.com என்ற எமது மின்னஞ்சலுக்கு உங்களுடைய ஆக்கங்களை அனுப்பிவைக்கவும். உங்கள் மறையுரைகள் உலகெங்கும் இருக்கும் அனைத்து தமிழ் உள்ளங்களையும் சென்றடையும்.


இதோ! ஓநாய்களிடையே ஆடுகளை அனுப்புவதைப்போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன். எனவே பாம்புகளைப்போல முன்மதி உடையவர்களாகவும் புறாக்களைப்போலக் கபடு அற்றவர்களாகவும் இருங்கள்.
(மத்தேயு 10:16)

நீங்கள் போய் எல்லா மக்களினத்தாரையும் சீடராக்குங்கள்; தந்தை, மகன், தூய ஆவியார் பெயரால் திருமுழுக்குக் கொடுங்கள். நான் உங்களுக்குக் கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்களும் கடைப்பிடிக்கும்படி கற்பியுங்கள். இதோ! உலக முடிவுவரை எந்நாளும் நான் உங்களுடன் இருக்கிறேன்
(மத்தேயு 28:19-20)

நீ அவற்றை உன் பிள்ளைகளின் உள்ளத்தில் பதியுமாறு சொல். உன் வீட்டில் இருக்கும்போதும், உன் வழிப்பயணத்தின் போதும், நீ படுக்கும்போது, எழும்போதும் அவற்றைப் பற்றிப் பேசு.
(இணைச்சட்டம் 6:7)Dreißigster Sonntag

„Not lehrt Beten“

Buch Jeremia 31, 7-9
Hebräerbrief 5, 1-6
Markus 10, 46-52

„Ein Gesunder hat viele Wünsche, ein Kranker nur einen!“ Im Eingang zu einem Krankenhaus stand dieser Satz geschrieben. Ja, Ein Kranker hat nur einen Wunsch: Er will wieder gesund werden. Vielleicht hat er auch noch andere Wünsche, aber dieser Wunsch nach Leben und Gesundheit übertrifft alles andere. Wenn der Mensch ernsthaft bedroht ist vom Unglück, Unheil und Untergang, da weiß er realistisch einzuschätzen, wie vordergründig, zweitrangig, sogar bedeutungslos manch andere „Probleme“ werden. So manches war die Aufregung oder die Anstrengung nicht wert. Anders, was wir als selbstverständlich angesehen haben, gewinnt in der Not plötzlich einen ganz wichtigen Stellenwert. „Not lehrt Beten“ sagt das Sprichwort. Not lehrt aber auch das genaue Hinschauen auf das, was wirklich wichtig ist im Leben. Not macht den Menschen wesentlich, wirft ihn auf sich selber zurück und kann ihn dadurch zu Gott führen. Wo das nicht gelingt, droht der Mensch zu zerbrechen, droht sein Leben zu scheitern.

Im Evangelium des heutigen Sonntags wird uns von einer Begegnung berichtet, die uns in unseren Glaubensweg ermutigen kann. Jesus hörte das laute Geschrei von Bartimäus, er wendete sich zu ihm um stellte ihn eine konkrete Frage: Was soll ich dir tun? Wir sind überall im Leben konkret. Es würde doch keiner von uns auf die Idee kommen, in ein Buchgeschäft zu gehen und zu dem Verkäufer sagen: „Ich möchte gerne ein Buch haben.“ Man sagt: „Ich möchte gerne das und das Buch haben von dem und dem Verfasser, Paperback, zu dem und dem Preis.“ Wir sind überall konkret, nur wenn wir beten, dann sind wir meistens nicht konkret. Bartimäus glaubte, dass er bei Jesus an der richtigen Adresse sei. Bei ihm fühlte er sich mit seinem Wunsch aufgehoben. Und darum ist diese konkrete Nachfrage Jesu so wichtig. Lernen wir das vom blinden Bartimäus: Sprich es aus, was wir konkret wollen.

Am Ende sagt Jesus zu dem blinden Bartimäus, der jetzt sehen kann: „Dein Glaube hat dich gesund gemacht.“ Jesus sagt eigenartigerweise nicht: Ich habe dich gesund gemacht, oder: der Vater im Himmel hat dich gesund gemacht. Nein, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Das bedeutet mit anderen Worten: Es hängt ein ganzes Stück an unserem Glauben, ob wir die Kraft Gottes, in diesem Fall die heilende Kraft Gottes, in unserem Leben erfahren oder nicht. Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Deswegen ist es gut, dass wir Bartimäus mit Namen kennen. Er ist das bleibende Muster dafür, das wir berufen sind, uns die eigenen Füße zu stellen. Er steht als Symbol dafür, dass Jesus der eine ist, dem wir vertrauen können. Glauben heißt daher unter der Herrschaft Gottes zu stehen, sich von Gottes Geist leiten zu lassen, Christus auf uns wirken zu lassen, der in uns ist. Was Glauben im Tiefsten bedeutet, erfahren wir bei der Eucharistiefeier. Verankern wir unser Herz bei Gott, der zugleich Wahrheit, Liebe und Treue ist. Er vermag die Sehnsucht unseres Herzens zu erfüllen. Er schenkt uns das Licht des Glaubens, sodass wir als Menschen der Hoffnung und der Liebe durch dieses Leben gehen. Amen.