ஞாயிறு மறையுரைகள்

மதிப்பிற்குரிய அருட்பணியாளர்களே, துறவிகளே, அருட் கன்னியரே, உங்கள் ஞாயிறு மறையுரைகளை எமது இணையத்தளத்தின் ஆன்மீக வலத்தில் பிரசுரித்து, ஆண்டவர் இயேசுவின் நற்செய்தியை எல்லோருக்கும் அறிவிக்க விரும்பினால், info@tamilcatholicnews.com என்ற எமது மின்னஞ்சலுக்கு உங்களுடைய ஆக்கங்களை அனுப்பிவைக்கவும். உங்கள் மறையுரைகள் உலகெங்கும் இருக்கும் அனைத்து தமிழ் உள்ளங்களையும் சென்றடையும்.


இதோ! ஓநாய்களிடையே ஆடுகளை அனுப்புவதைப்போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன். எனவே பாம்புகளைப்போல முன்மதி உடையவர்களாகவும் புறாக்களைப்போலக் கபடு அற்றவர்களாகவும் இருங்கள்.
(மத்தேயு 10:16)

வழங்குபவர்

Rev.Fr.Alexander Mariadass
Rome, Italy

திகதி ஆண்டு ஞாயிறு வாசகங்கள் தலைப்பு மேலும்
2017-04-02Aஆண்டின் தவக்காலம் 5 ஆம் ஞாயிறு எசேக்கியேல் 37:12-14, உரோமையர 8:8-11, யோவான் 11:1-45தமிழ் நாட்டின் இயேசுக்கள் - Jesuses of Tamil Nadu
2017-03-26Aஆண்டின் தவக்காலம் 4 ஆம் ஞாயிறு 1 சாமு 16:1,6-7,10-13. எபேச 5:8-14. யோவா 9:1-41.மாமனிதர்கள் - Super Humans
2017-03-19Aதவக்காலத்தின் 3ம் ஞாயிறுவிடுதலைப் பயணம் 17: 3-7 உரோமையர 5:1-2, 5-8 யோவான் 4: 5-42 தவிச்ச வாய்க்கு தண்ணீர்...??? - H 2 Woe
2017-03-12Aதவக்காலத்தின் இரண்டாம் ஞாயிறுதொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம். 12:1-4, 2 திமொத்தேயு 1:8-10, மத்தேயு 17:1-9மனிதனாய் எழுவோம் நிமிர்வோம் மிளிர்வோம்
2017-03-05Aதவக்காலம் முதல் ஞாயிறுதொநூ 2:7-9, 3:1-7 உரோ 5:12-19 மத் 4:1-11போராடுவோம் வெல்வோம்
2017-02-26Aபொதுக்காலத்தின் 8ம் ஞாயிறு ஏசாயா 49: 14-15. 1 கொரி 4: 1-5 மத்தேயு 6: 24-34பெரிதினும் பெரிது கேள்
2017-02-19Aபொதுக்காலத்தின் 7ம் ஞாயிறுலேவி 19: 1-2, 17-18. 1 கொரி 3: 16-23 மத்தேயு 5: 38-48விதிகளை மாற்றுவோம் - Change the Rules
2017-02-05Aபொதுக்காலம் 5ம் ஞாயிறு எசாயா 58:7-10 1 கொரிந்தியர 2:1-5 மத்தேயு 5:13-16ஒளியாய்...
2017-01-29Aபொதுக்காலம் 4ம் ஞாயிறுசெப்பனியா 2:3, 3:12-13, 1 கொரிந்தியர 1:26-31, மத்தேயு 5:1-12கொடுத்துவைச்சவன் யா நீ...
2017-01-22Aபொதுக்காலம் 3ம் ஞாயிறுஎசாயா 9:1-4 1 கொரிந்தியர 1:10-13,17 மத்தேயு 4:12-23இளைஞனின் எழுச்சி...மாற்றத்தின் துவக்கம்!!!
2017-01-15Aஆண்டின் பொதுக்காலம் 2 ஆம் ஞாயிறுஎசாயா 49: 3, 5-6 1 கொரி 1: 1-3 யோவான் 1: 29-34இதோ தலைவனென இனம்காண்போம்...
2017-01-08Aஆண்டவரின் திருக்காட்சி பெருவிழாஎசாயா 60:1-6
எபேசியர 3:2-3, 5-6
மத்தேயு 2: 1-12
கொஞ்சம் விலகு...
2015-10-25Bபொதுக்காலம் முப்பதாம் ஞாயிறுஎரேமியா 31:7-9
எபிரே 5:1-6
மாற். 10:46-52
கடுப்பா? கனிவா?
2015-09-06Bபொதுக்காலம் 23 ஆம் ஞாயிறு எசாயா 35:4-7
யாக்கோபு 2:1-5
மாற்கு 7:31-37
தயங்காத குரல்கள் - Voice of the Voiceless
2015-08-30Bபொதுக்காலம் 22 ஆம் ஞாயிறுஇணைச் சட்டம் 4:1-2.6-8
யாக்கோபு 1:17-18.21-22.27
மாற்கு7:1-8.14-15.21-23
கொஞ்சம் அழுக்கு.. நிறைய சந்தோசம்... Little dirt is good
2015-08-23Bபொதுக்காலத்தின் இருபத்தொன்றாம் ஞாயிறுயோசுவா 24: 1-2,15-17,18
எபேசியர 5: 21-32
யோவான் 6: 60-69
எதிர்நீச்சல் - Swim against current
2015-08-16Bபொதுக்காலம் 20 ஆம் ஞாயிறுநீதிமொழிகள் 9:1-6
எபேசியர் 5:15-20
யோவான் 6:51-58
உணவா? விஷமா??
2015-08-09Bபொதுக்காலம் 19 ஆம் ஞாயிறு1அரசர்கள் 19: 4-8
எபேசியர் 4: 30 – 5:2
யோவான் 6: 41-51
ஊக்கமூட்டும் தேவதைகள்
2015-08-02Bபொதுக்காலம் 18 ஆம் ஞாயிறு விடுதலைப்பயணம். 16: 2-4,12-14
எபேசியர 4: 17,20 – 24
யோவான் 6: 24-35
தாண்டிவிடு...தேங்கிவிடாதே... Keep moving forward
2015-07-26Bபொதுக்காலம் 17 ஆம் ஞாயிறு2அரசர்கள் 4: 42-44
பவுல் எபேசியர் 4: 1-6
யோவான் 6: 1-15
சின்னச் சின்ன துவக்கங்கள்
2015-07-19Bபொதுக்காலம் 16 ஆம் ஞாயிறுஎரேமியா 23:1-6
எபேசியர் 2:13-18
மாற்கு 6:30-34
Rest and Relaxation - சற்று ஓய்வெடுங்கள்
2015-07-12Bபொதுக்காலம் 15 ஆம் ஞாயிறு ஆமோஸ் 7:12-15
எபேசியர் 1: 3-14
மாற்கு 6:7-13
"நான்"! அல்ல... நாம்!!!
2015-05-17Bவிண்ணேற்பு விழாதிருத்தூதர் பணிகள் 1: 1-11
எபேசியர் 4: 1-13
மாற்கு 16: 15-20
பிரிதலும் புரிதலும்
2015-04-26Bநல்லாயன் ஞாயிறு
பாஸ்கா காலத்தின் நான்காம் ஞாயிறு
திருத்தூதர் பணிகள் 4: 8-12
1 யோவான் 3: 1-2
யோவான் 10: 11-18
உறவு+ தியாகம் + சேவை = ஆயர்
2015-04-19Bபாஸ்காக் காலம் மூன்றாம் வாரம்திருத்தூதர் பணிகள் 3: 13-15, 17-19
1 யோவான் 2: 1-5
லூக்கா 24: 35-48
தனித்துவமே பலம்...
2015-04-12Bபாஸ்காக் காலம் இரண்டாம் ஞாயிறுதிருத்தூதர் பணிகள் 4:32-35
1 யோவான் 5:1-6
யோவான் 20:19-31
தெளிவும் துணிவும் இரட்டைக் குழந்தைகள்
2015-03-29Bகுருத்து ஞாயிறுஎசாயா 50: 4-7
பிலிப்பியர 2: 6-11
மாற்கு 14: 1-15: 47
தனியாத் தான்....
2015-03-22Bதவக்காலம் ஐந்தாம் ஞாயிறுஎரேமியா 31: 31-34
எபிரேயர 5: 7-9
யோவான் 12: 20-33
மௌனம் கலைக்க...
2015-03-15Bதவக்காலத்தின் நான்காம் ஞாயிறு2குறிப்பேடு 36: 14-16,19-23
எபேசி 2: 4-10
யோவான் 3: 14-21
நெருப்புக்கு நிழல் இல்லை...
2015-03-08Bதவக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறுவிடுதலைப் பயண நூல 20: 1-17
1 கொரிந்தியர 1: 22-25
யோவான் 2: 13-25
மோதி மிதித்துவிடு பாப்பா...
2015-03-01Bதவக்காலத்தின் இரண்டாம் ஞாயிறுதொடக்க நூல 22: 1-2, 9-13, 15-18
உரோமையர் 8: 31-34
மாற்கு 9: 2-10
ஆச்சர்யமூட்டுகிற அனுபவங்கள்..
2015-02-22Bதவக்காலத்தின் முதல் ஞாயிறுதொடக்க நூல 9: 8-15
1 பேதுரு 3: 18-22
மாற்கு 1: 12-15
புதிய துவக்கங்கள்...
2015-02-01Bபொதுக்காலம் 4 ஆம் ஞாயிறுஇணைச்சட்டம் 18: 15-20
1கொரி 7: 32-35
மாற்கு 1: 21-28
நான் யோக்கியமா?
2015-01-25Bபொதுக்காலம் 3 ஆம் ஞாயிறுயோனா 3: 1-5, 10
1 கொரி 7: 29-31
மாற்கு 1: 14-20
இன்னும் கொஞ்சம் ஈடுபாட்டோடு
2015-01-18Bபொதுக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறு1 சாமுவேல் 3: 3b-10, 19
1 கொரி 6: 13-15,17-20
யோவான் 1: 35-42
கேளுங்க! கேளுங்க!!
2015-01-11Bஇயேசுவின் திருமுழுக்கு விழாஎசாயா 55: 1-11
1 யோவான் 5: 1-9
மாற்கு 1: 7-11
உன்ன நெனைச்சா எனக்கு பெருமையா இருக்கு ...!
2014-12-14Bதிருவருகைக் காலம் 3ம் ஞாயிறுஎசாயா நூல 61: 1-2, 10-11
1 தெசலோ 5 : 16 - 24
யோவான் 1 : 6-8, 19-28
விலகு... மதிப்புடன் நட
2014-12-07Bதிருவருகைக் காலம் இரண்டாம் ஞாயிறுஎசாயா 40: 1-5, 9-11
2 பேதுரு 3: 8-14
மாற்கு 1: 1-8
நம் தெருக்களில் திருமுழுக்கு யோவான்கள்
2014-11-30Bதிருவருகைக் காலம் முதல் ஞாயிறுஎசாயா நூல 63: 16-17; 64: 1,3-8
1 கொரிந்தியர 1: 3-9
மாற்கு 13: 33-37
நடிப்பா? நடத்தையா?
2014-11-23Aபொதுக்காலம் 34ம் ஞாயிறு. (23-11-2014 ) நம் ஆண்டவர் இயேசுக் கிறிஸ்து : அனைத்துலக அரசர் பெருவிழா.எசேக்கியேல் 34: 11-12, 15-17
1 கொரிந்தியர 15: 20-26,28
மத்தேயு 25: 31-46
அக்கறை காட்டுபவன் அரசன்!!!
2014-11-16Aபொதுக்காலம் 33ம் ஞாயிறுநீதிமொழிகள் நூல 31: 10-13, 19-20, 30-31
1 தெசலோனிக்கர 5: 1-6
மத்தேயு 25: 14-30
சாமானியர்களின் தாலந்து !!!
2014-11-09Aஇலாத்தரன் பேராலய அர்ப்பணிப்பு நாள்எசேக்கியேல் 47: 1-2,8-9,12
1கொரிந்தியர 3: 9-11, 16-17
யோவான் 2: 13-22
இயேசுவின் கையில் சாட்டை ...
2014-11-02Aபொதுக்காலம் 31ம் ஞாயிறு. இறந்த விசுவாசிகள் அனைவரின் நினைவு (கல்லறைத் திருவிழா)சாலமோனின் ஞான நூல 3: 1-9
உரோமையர 6: 3-9
மத்தேயு 25: 31-46
குடும்ப உணர்வு... புதிய பார்வை... ஒளியை பகிர...
2014-10-26Aபொதுக்காலம் 30ம் ஞாயிறுவிடுதலைப் பயண நூல 22: 21-27
தெசலோனிக்கர 1: 5-10
மத்தேயு 22: 34-40
என்னவேண்டுமானாலும் செய் அன்போடு..!
2014-10-19Aபொதுக்காலம் 29ம் ஞாயிறுஎசாயா 45: 1, 4-6
1 தெசலோனிக்கர 1: 1-5
மத்தேயு 22: 15-21
சமூக அக்கறை
2014-10-12Aபொதுக்காலம் 28ம் ஞாயிறு.எசாயா 25: 6-10
பிலிப்பியர 4: 12-14, 19-20
மத்தேயு 22: 1-14
சாக்குபோக்குகளே சறுக்கல்கள் !
2014-10-05Aபொதுக்காலம் - 27ம் ஞாயிறுஎசாயா 5: 1-7
பிலிப்பியர 4: 6-9
மத்தேயு 21: 33-43
பொறுப்புணர்வு
2014-09-28Aபொதுக்காலம் 26ம் ஞாயிறுஎசேக்கியேல் 18 : 25 - 28
பிலிப்பியர் 2 : 1 - 11
மத்தேயு 21 : 28 - 32
மறுப்பதும் திறமைதான்
2014-09-21Aபொதுக்காலம் 25ம் ஞாயிறுஎசாயா 55: 6-9
பிலிப்பியர 1: 20-24, 27
மத்தேயு 20: 1-16
கொடுப்பதில் இன்பம் பெறுவதில் இல்லை
2014-09-14Aதிருச்சிலுவையின் மகிமை விழாஎண்ணிக்கை 21: 4-9
பிலிப்பியர 2: 6-11
யோவான் 3: 13-17
வலிகளுக்கு அப்பால்...
2014-09-07Aபொதுக்காலம் 23ம் ஞாயிறுஎசேக்கியேல் 33 : 1, 7- 9
உரோமையர 13: 8-10
மத்தேயு 18 : 15 - 20
உறவுக்காக தன்முனைப்பு...
2014-08-31Aபொதுக்காலம் 22ம் ஞாயிறுஎரேமியா 20: 7-9
உரோமையர 12: 1-2
மத்தேயு 16: 21-27
சிலுவைகளே சிறகுகள்...
2014-08-24Aபொதுக்காலம் 21ம் ஞாயிறு எசாயா 22: 19-23
உரோமையர 11: 33-36
மத்தேயு 16: 13-20
மனம் திறந்து...
2014-08-17Aபொதுக்காலம் 20ம் ஞாயிறு. எசாயா 56: 1,6-7
உரோமையர 11: 13-15, 29-32
மத்தேயு 15: 21-28
நெஞ்சுரம் வேண்டும்...
2014-08-10Aபொதுக்காலம் 19ம் ஞாயிறு 1 அரசர்கள் 19: 9, 11-13
உரோமையர 9: 1-5
மத்தேயு 14: 22-33
ஆண்டவரா? ஆசாமிகளா?
2014-08-03Aபொதுக்காலம் 18ம் ஞாயிறுஎசாயா 55: 1-3
உரோமையர 8: 35, 37-39
மத்தேயு 14: 13-21
வித்தியாசமாய்...
2014-07-27Aபொதுக்காலம் 17ம் ஞாயிறு.அரசர்கள் 3: 5, 7-12
உரோமையர் 8: 28-30
மத்தேயு 13: 44-52
புறப்படு புதையல் தேட...
2014-07-20Aபொதுக்காலம் 16ம் ஞாயிறு. சாலமோனின் ஞானம் 12: 13,16-19
உரோமையர் 8: 26-27
மத்தேயு 13: 24-43
களை அகற்ற...
2014-07-13Aபொதுக்காலம் 15ம் ஞாயிறு.எசாயா 55: 10-11
உரோமையர 8: 18-23
மத்தேயு 13: 1-23
நம் வார்த்தைகளும் விதைகளே.....
2014-07-06Aபொதுக்காலம் 14ம் ஞாயிறு.செக்கரியா 9: 9-10
உரோமையர் 8: 9,11-13
மத்தேயு 11: 25-30
இயேசுவிடம் இளைபாறுதல்...
2014-06-29Aபுனிதர்கள் பேதுரு, பவுல் - திருத்தூதர்கள் பெருவிழாதிருத்தூதர் பணிகள் 12: 1-11
2 திமொத்தேயு 4: 6-8, 17-18
மத்தேயு 16: 13-19
சாக்கு போக்குக்கு சவால்...
2014-06-22Aஇயேசுவின் திருவுடல் திரு இரத்தப்பெருவிழாஇணைச்சட்டம் 8: 2-3,14b-16
1 கொரி 10 : 16 - 17
யோவான் 6: 51-58
கொடுக்கும் உறவு...
2014-06-15Aமூவொரு இறைவனின் பெருவிழாவிடுதலைப் பயணம் 34: 4b-6, 8-9
2 கொரிந்தியர் 13: 11-13
யோவான் 3: 16-18
மூவொரு இறைவனின் சாட்சிகளாக...
2014-06-08Aதூய ஆவி பெருவிழாதிருத்தூதர் பணிகள் 2: 1-11
1 கொரிந்தியர் 12: 3-7, 12-13
புனித யோவான் 20:19-23
வாரும் தூயஆவியே !
2014-06-01Aஆண்டவரின் விண்ணேற்றப் பெருவிழாதிருத்தூதர் பணிகள் 1: 1-11
எபேசியர் 1: 17-23
மத்தேயு 28: 16-20
யதார்தத்தை பார்க்க பழகுவோம்!
2014-05-25Aபாஸ்காக் காலம் 06ம் ஞாயிறுதிருத்தூதர் பணிகள் 8:5-8,14-17
1 பேதுரு 3: 15-18
யோவான் 14:15-21
கண்ணுக்கு தெரியாத நண்பன்
2014-05-18Aபாஸ்காக் காலம் 05ம் ஞாயிறு.திருத்தூதர் பணிகள் 6: 1-7
1 பேதுரு 2: 4-9
யோவான் 14: 1-12
விழுமியங்களின் வடிவாக...
2014-05-11Aபாஸ்காக் காலம் 04ம் ஞாயிறுதிருத்தூதர் பணிகள் 2:14,36-41
1 பேதுரு 2:20b-25
யோவான் 10:1-10
நல்லாயன் இயேசுவின் வழியில்...
2014-05-04Aபாஸ்காக் காலம் 03ம் ஞாயிறு திருத்தூதர் பணிகள் 2: 14, 22-33
1 பேதுரு 1: 17-21
லூக்கா 24: 13-35
நம்மிடையே இயேசுக்கள்...
2014-04-27Aபாஸ்காக் காலம் 02ம் ஞாயிறு.திருத்தூதர் பணி 2:42-47
1 பேதுரு 1: 3-9
யோவான் 20: 19-31
உயிர்ப்பின் வல்லமை உணர்வோம்
ஒன்றுபட்டு வாழ்வோம்
தூய ஆவியில் வளர்வோம்
2014-04-13Aகுருத்து ஞாயிறுஎசாயா 50: 4-7
பிலிப்பிய 2: 6-11
மத்தேயு 26 : 14 - 27 :66
துணிந்து நில் தொடர்ந்து வெல்
2014-04-06Aதவக்காலம் 05ம் ஞாயிறுஎசேக்கியேல் 37: 12-14 உரோமை 8: 8-11 யோவான் 11: 1- 45வாழ்ந்து பார்க்கலாம் வா
2014-03-30Aதவக்காலம் 4ம் வாரம்1 சாமுவேல் 16: 1,6-7,10-13
எபேசி 5:8-14
யோவான் 9: 1-41
விழியில் ஒளி பெற
2014-03-23Aதவக்காலம் 3ம் வாரம்வி.ப 17'3-7
உரோ 5'1-2, 5-8
யோவான் 17'5-42
தடைகளை தகர்ப்போம்
2014-03-16Aதவக்காலம் 02ம் ஞாயிறுதொநூ 12'1-4
திமொத்தேயு 1' 8b-10
மத்தேயு 17: 1-9
உறுதிப்படுத்தப்படுவது.....உடைபடவே
2014-03-09Aதவக்காலம் முதல் ஞாயிறு தொநூ 27-9, 3‘1-7
உரோ 5‘12-19
மத் 4‘1-11
சோதனைகள் தடைகள் அல்ல வாய்ப்புகள்