யேர்மன் தமிழ் ஆன்மீகப்பணியகம் தயாரித்து வழங்கும் நாளாந்த நற்சிந்தனை
(ஒலிவடிவம்)

முதலாவது திருவழிபாடு ஆண்டு
பொதுக்காலம் 30வது வாரம் திங்கட்கிழமை
2021-10-25
முதல் வாசகம்

நாம் கடவுளிடமிருந்து உரிமைப்பேறு பெறுபவர்கள்
திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 12-17

சகோதரர் சகோதரிகளே, நாம் ஊனியல்புக்குக் கடமைப்பட்டிருக்கவில்லை; அவ்வியல்பின்படி வாழவேண்டியதில்லை. நீங்கள் ஊனியல்புக்கு ஏற்ப வாழ்ந்தால், சாகத்தான் போகிறீர்கள்; ஆனால், தூய ஆவியின் துணையால், உடலின் தீச் செயல்களைச் சாகடித்தால், நீங்கள் வாழ்வீர்கள். கடவுளின் ஆவியால் இயக்கப்படுகிறவர்களே கடவுளின் மக்கள். மீண்டும் அச்சத்திற்கு உள்ளாக்கும் மனப்பான்மையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை; மாறாகக் கடவுளின் பிள்ளைகளுக்குரிய மனப்பான்மையையே பெற்றுக்கொண்டீர்கள். அதனால் நாம், ``அப்பா, தந்தையே'' என அழைக்கிறோம். நாம் இவ்வாறு அழைக்கும்போது நம் உள்ளத்தோடு சேர்ந்து தூய ஆவியாரும் நாம் கடவுளின் பிள்ளைகள் என்பதற்குச் சான்று பகர்கிறார். நாம் பிள்ளைகளாயின், உரிமைப்பேறு உடையவர்களாய் இருக்கிறோம். ஆம், நாம் கடவுளிடமிருந்து உரிமைப்பேறு பெறுபவர்கள், கிறிஸ்துவின் பங்காளிகள். அவருடைய துன்பங்களில் நாம் பங்கு பெற வேண்டும்; அப்போதுதான் அவரோடு மாட்சியிலும் பங்கு பெறுவோம்.

- இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு.

- இறைவா உமக்கு நன்றிபதிலுரைப் பாடல்

ஆண்டவராம் நம் இறைவனே மீட்பளிக்கும் கடவுள்.
திருப்பாடல் 68: 1,3. 5-6. 19-20

1 கடவுள் எழுந்தருள்வார்; அவருடைய எதிரிகள் சிதறடிக்கப் படுவார்கள்; அவரை வெறுப்போர் அவர் முன்னிலையினின்று ஓடிப்போவர்; 3 நேர்மையாளரோ மகிழ்ச்சியடைவர்; கடவுள் முன்னிலையில் ஆர்ப்பரிப்பர்; மகிழ்ந்து கொண்டாடுவர். -பல்லவி

5 திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்குத் தந்தையாகவும் கணவனை இழந்தாளின் காப்பாளராகவும் இருப்பவர், தூயகத்தில் உறையும் கடவுள்! 6 தனித்திருப்போர்க்குக் கடவுள் உறைவிடம் அமைத்துத் தருகின்றார்; சிறைப்பட்டோரை விடுதலை வாழ்வுக்கு அழைத்துச் செல்கின்றார். -பல்லவி

19 ஆண்டவர் போற்றி! போற்றி! நாளும் நம்மை அவர் தாங்கிக் கொள்கின்றார்; இறைவனே நம் மீட்பு. 20 நம் இறைவனே மீட்பளிக்கும் கடவுள்; நம் தலைவராகிய ஆண்டவர்தாம் இறப்பினின்று விடுதலை தர வல்லவர். -பல்லவி


நற்செய்திக்கு முன் வசனம்

ஆண்டவரே, உமது வார்த்தையே உண்மை. உண்மையினால் எங்களை உமக்கு அர்ப்பணமாக்கியருளும்.

நற்செய்தி வாசகம்

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 10-17

அக்காலத்தில் ஓய்வு நாளில் இயேசு தொழுகைக்கூடம் ஒன்றில் கற்பித்துக் கொண்டிருந்தார். பதினெட்டு ஆண்டுகளாகத் தீய ஆவி பிடித்து உடல் நலம் குன்றிய பெண் ஒருவர் அங்கு இருந்தார். அவர் சிறிதும் நிமிர முடியாதவாறு கூன் விழுந்த நிலையில் இருந்தார். இயேசு அவரைக் கண்டு அருகே கூப்பிட்டு, ``அம்மா, உமது நோயிலிருந்து நீர் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளீர்'' என்று கூறி, தம் கைகளை அவர்மீது வைத்தார். உடனே அவர் நிமிர்ந்து கடவுளைப் போற்றிப் புகழ்ந்தார். இயேசு ஓய்வு நாளில் குணமாக்கியதைக் கண்ட தொழுகைக்கூடத் தலைவர் கோபம்கொண்டு, மக்கள் கூட்டத்தினரைப் பார்த்து, ``வேலை செய்ய ஆறு நாள்கள் உண்டே; அந்நாள்களில் வந்து குணம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்; ஓய்வு நாளில் வேண்டாம்'' என்றார். ஆண்டவரோ அவரைப் பார்த்து, ``வெளிவேடக்காரரே, நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஓய்வு நாளில் தம் மாட்டையோ கழுதையையோ தொழுவத்திலிருந்து அவிழ்த்துக்கொண்டு போய்த் தண்ணீர் காட்டுவது இல்லையோ? பாருங்கள், ஆபிரகாமின் மகளாகிய இவரைப் பதினெட்டு ஆண்டுகளாகச் சாத்தான் கட்டி வைத்திருந்தான். இந்தக் கட்டிலிருந்து இவரை ஓய்வு நாளில் விடுவிப்பது முறையில்லையா?'' என்று கேட்டார். அவர் இவற்றைச் சொன்னபோது, அவரை எதிர்த்த அனைவரும் வெட்கப்பட்டனர். திரண்டிருந்த மக்கள் எல்லாரும் அவர் செய்த மாட்சிக்குரிய செயல்கள் அனைத்தையும் குறித்து மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.

- இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்செய்தி.

- கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ்.
இன்றைய சிந்தனை

''உடல்நலம் குன்றிய பெண் ஒருவர்...சிறிதும் நிமிர முடியாதவாறு கூன் விழுந்த நிலையில் இருந்தார்'' (லூக்கா 13:11)

இயேசு மக்களுக்கு நலம் அளித்தார் என்பது நற்செய்தி நமக்குத் தருகின்ற உறுதியான தகவல் ஆகும். இயேசுவின் குணமளிக்கும் பணியால் நன்மை அடைந்தவர்கள் பலர் இருந்தார்கள். பார்வை இழந்தோருக்கு இயேசு பார்வை அளித்தார்; வலிப்பு நோயால் அவதிப்பட்டோருக்கு நலமளித்தார்; முடக்குவாதத்தால் பீடிக்கப்பட்டவருக்குக் குணமளித்தார். இவ்வாறு இயேசுவின் இரக்கத்தால் தொடப்பட்ட மக்களுள் பல பெண்களும் இருந்தார்கள் என்பது குறிப்பாக லூக்கா நற்செய்தியில் வருகிறது (காண்க: லூக்கா 8:1-3). உடல் நலம் குன்றிய, கூன் விழுந்த ஒரு பெண்ணுக்கு இயேசு நலமளித்த செய்தியில் ஓர் ஆழ்ந்த பொருளை நாம் பார்க்க முடிகிறது. ஓய்வு நாளைக் கடைப்பிடிப்பதில் கண்டிப்புக் காட்டிய மனிதர்கள் மக்கள்மீது ஒரு பெரிய சுமையைச் சுமத்தியிருந்தார்கள். அதனால் மக்கள் ஒருவிதத்தில் கூன்விழுந்து, நிமிர முடியா நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டனர். இயேசு அச்சுமையை அகற்றி மக்களுக்கு உண்மையான சுதந்திரம் அளித்து, அவர்கள் கடவுளின் முன்னிலையில் உரிமையோடு கடவுளின் பிள்ளைகளாக நிமிர்ந்து நிற்பதற்கு வழிவகுத்தார். -- கூன் விழுந்த பெண்ணை அழுத்திய சுமைகள் பல. அன்றைய சமுதாயத்தில் பெண்களுக்கு உரிமைகள் இருக்கவில்லை. இயேசு பெண்களின் மாண்பினைப் போற்றினார். அவர்களும் கடவுளின் பிள்ளைகள் என்பதால் கடவுளின் அன்புக்கு உரியவர்கள் என வலியுறுத்தினார். இயேசு பெண்களைத் தம் சீடர் குழுவில் சேர்த்துக்கொண்டார். பல பெண்கள் இயேசுவின் பணியில் அவருக்கு உதவிசெய்ததாக நற்செய்தியில் வாசிக்கிறோம் (காண்க: மாற்கு 15:40-41). இன்றைய சமுதாயத்திலும் பல சுமைகள் பெண்களை அழுத்திக் கொடுமைப்படுத்துகின்றன. பெண் குழந்தை என்றாலே குடும்பத்திற்கு ஒரு பாரம் என்று கருதுகின்ற நிலை இன்றைக்கும் உள்ளது; ஏன், பெண் குழந்தைகளைக் கருவிலேயே அழித்துவிடுகின்ற கொடிய செயல்பாடு நாட்டில் உள்ளது. குடும்பத்திலும் வேலைத் தளத்திலும் சமுதாயத்தின் எந்நிலையிலும் பெண்களுக்கு எதிராக இழைக்கப்படுகின்ற வன்முறைகள் அதிகரித்துக்கொண்டே போகின்றன. இப்பின்னணியில் இயேசு ''கூன் விழுந்த பெண்''ணுக்கு நலமளித்த செய்தி நமக்கு நற்செய்தியாக அமைய வேண்டும். சமுதாயத்தில் அடிமைநிலைக்குத் தள்ளப்பட்ட பெண் இனத்திற்கு விடுதலை கொணர நம்மை அழைக்கிறார் இயேசு.

மன்றாட்டு:

இறைவா, மனித மாண்புக்கு இழுக்காக அமைகின்ற சுமைகளை அகற்றிட நன்மனதோடு நாங்கள் முன்வர அருள்தாரும்.