யேர்மன் தமிழ் ஆன்மீகப்பணியகம் தயாரித்து வழங்கும் நாளாந்த நற்சிந்தனை
(ஒலிவடிவம்)

முதலாவது திருவழிபாடு ஆண்டு
பொதுக்காலம் 6வது வாரம் திங்கட்கிழமை
2021-02-15
முதல் வாசகம்

காயின் தன் சகோதரன் ஆபேலைக் கொன்றான்.
தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 1-15,25

அந்நாள்களில் ஆதாம் தன் மனைவி ஏவாளுடன் கூடி வாழ்ந்தான். அவள் கருவுற்றுக் காயினைப் பெற்றெடுத்தாள். அவள் ``ஆண்டவர் அருளால் ஆண் மகன் ஒருவனை நான் பெற்றுள்ளேன்'' என்றாள். பின்பு அவள் அவன் சகோதரன் ஆபேலைப் பெற்றெடுத்தாள். ஆபேல் ஆடு மேய்ப்பவன் ஆனான். காயின் நிலத்தைப் பண்படுத்துபவன் ஆனான். சில நாள்கள் சென்றன. காயின் நிலத்தின் பலனிலிருந்து ஆண்டவருக்குக் காணிக்கை கொண்டு வந்தான். ஆபேலும் தன் மந்தையிலிருந்து கொழுத்த தலையீறுகளைக் கொண்டு வந்தான். ஆண்டவர் ஆபேலையும் அவன் காணிக்கையையும் கனிவுடன் கண்ணோக்கினார். ஆனால் காயினையும் அவன் காணிக்கையையும் அவர் கனிவுடன் கண்ணோக்கவில்லை. ஆகவே, காயின் கடுஞ் சினமுற்றான். அவன் முகம் வாடியது. ஆகவே, ஆண்டவர் காயினிடம், ``நீ ஏன் சினமுற்றிருக்கிறாய்? உன் முகம் வாடி இருப்பது ஏன்? நீ நல்லது செய்தால் உயர்வடைவாய் அல்லவா? நீ நல்லது செய்யாவிட்டால், பாவம் உன்மேல் வேட்கை கொண்டு உன் வாயிலில் படுத்திருக்கும். நீ அதை அடக்கி ஆளவேண்டும்'' என்றார். காயின் தன் சகோதரன் ஆபேலிடம், ``நாம் வயல்வெளிக்குப் போவோம்'' என்றான். அவர்கள் வெளியில் இருந்தபொழுது, காயின் தன் சகோதரன் ஆபேலின்மேல் பாய்ந்து அவனைக் கொன்றான். ஆண்டவர் காயினிடம், ``உன் சகோதரன் ஆபேல் எங்கே?'' என்று கேட்டார். அதற்கு அவன், ``எனக்குத் தெரியாது, நான் என்ன, என் சகோதரனுக்குக் காவலாளியோ?'' என்றான். அதற்கு ஆண்டவர், ``நீ என்ன செய்துவிட்டாய்! உன் சகோதரனின் இரத்தத்தின் குரல் மண்ணிலிருந்து என்னை நோக்கிக் கதறிக்கொண்டிருக்கிறது. இப்பொழுது, உன் கைகள் சிந்திய உன் சகோதரனின் இரத்தத்தைத் தன் வாய்திறந்து குடித்த மண்ணை முன்னிட்டு, நீ சபிக்கப்பட்டிருக்கின்றாய். நீ மண்ணில் பயிரிடும்பொழுது அது இனிமேல் உனக்குப் பலன் தராது. மண்ணுலகில் நீ நாடோடியாக அலைந்து திரிவாய்'' என்றார். காயின் ஆண்டவரிடம், ``எனக்குக் கொடுக்கப்பட்ட தண்டனை என்னால் தாங்க முடியாததாக இருக்கின்றது. இன்று நீர் என்னை இம்மண்ணிலிருந்து துரத்தியிருக்கின்றீர்; உமது முன்னிலையினின்று நான் மறைக்கப் பட்டுள்ளேன். மண்ணுலகில் நான் நாடோடியாக அலைந்து திரிய வேண்டியுள்ளது. என்னைக் காண்கின்ற எவனும் என்னைக் கொல்வானே!'' என்றான். ஆண்டவர் அவனிடம் ``அப்படியன்று; காயினைக் கொல்கின்ற எவனும் ஏழு முறை பழி வாங்கப்படுவான்'' என்று சொல்லி, காயினைக் கண்டுபிடிக்கும் எவனும் அவனைக் கொல்லாமல் இருக்க ஆண்டவர் அவன்மேல் ஓர் அடையாளம் இட்டார். ஆதாம் மீண்டும் தன் மனைவியுடன் கூடி வாழ, அவளும் மகன் ஒருவனைப் பெற்று அவனுக்குச் சேத்து என்று பெயரிட்டாள். ``காயின் ஆபேலைக் கொன்றதால் அவனுடைய இடத்தில் இன்னொருவனைக் கடவுள் வைத்தருளினார்'' என்றாள்.

- இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு.

- இறைவா உமக்கு நன்றிபதிலுரைப் பாடல்

பல்லவி: கடவுளுக்கு நன்றிப் பலி செலுத்துங்கள்.
திபா 50: 1,8. 16bஉ-17. 20-21 (பல்லவி: 14ய)

1 தெய்வங்களுக்கெல்லாம் இறைவனாம் ஆண்டவர் பேசினார்; கதிரவன் எழும் முனையினின்று மறையும் முனைவரை பரந்துள்ள உலகைத் தீர்ப்புப் பெற அழைத்தார். 8 நீங்கள் கொண்டுவரும் பலிகளை முன்னிட்டு நான் உங்களைக் கண்டிக்கவில்லை; உங்கள் எரிபலிகள் எப்போதும் என் முன்னிலையில் உள்ளன. பல்லவி

16 என் விதிமுறைகளை ஓதுவதற்கு உங்களுக்கு என்ன தகுதி? என் உடன்படிக்கை பற்றிப் பேசுவதற்கு உங்களுக்கு என்ன அருகதை? 17 நீங்களோ ஒழுங்குமுறையை வெறுக்கின்றீர்கள்; என் கட்டளைகளைத் தூக்கியெறிந்து விடுகின்றீர்கள். பல்லவி

20 உங்கள் சகோதரரைப் பற்றி இழிவாகப் பேசுகின்றீர்கள்; உங்கள் தாயின் மக்களைப் பற்றி அவதூறு பேசுகின்றீர்கள். 21 இவ்வாறெல்லாம் நீங்கள் செய்தும், நான் மௌனமாய் இருந்தேன்; நானும் உங்களைப் போன்றவர் என எண்ணிக் கொண்டீர்கள்; ஆனால், இப்பொழுது உங்களைக் கண்டிக்கின்றேன்; உங்கள் குற்றங்களை உங்கள் கண்முன் ஒவ்வொன்றாய் எடுத்துரைக் கின்றேன். பல்லவி


நற்செய்திக்கு முன் வசனம்

ஆண்டவர் கூறுகிறார்: வழியும் உண்மையும் வாழ்வும் நானே. என் வழியாய் அன்றி எவரும் தந்தையிடம் வருவதில்லை.

நற்செய்தி வாசகம்

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 11-13

அக்காலத்தில் பரிசேயர் வந்து இயேசுவோடு வாதாடத் தொடங்கினர்; வானத்திலிருந்து அடையாளம் ஒன்றைக் காட்டும்படி அவரைச் சோதித்தனர். அவர் பெருமூச்சுவிட்டு, ``இந்தத் தலைமுறையினர் அடையாளம் கேட்பதேன்? இத்தலைமுறையினருக்கு அடையாளம் எதுவும் கொடுக்கப்படமாட்டாது என உறுதியாக உங்களுக்குச் சொல்கிறேன்'' என்றார். அவர்களை விட்டு அகன்று மீண்டும் படகேறி அவர் மறு கரைக்குச் சென்றார்.

- இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்செய்தி.

- கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ்.
இன்றைய சிந்தனை

''பரிசேயர் வந்து இயேசுவோடு வாதாடத் தொடங்கினர்; வானத்திலிருந்து அடையாளம் ஒன்றைக் காட்டும்படி அவரைச் சோதித்தனர்'' (மாற்கு 8:11)

மனிதருக்கு நலம் கொணர்வதற்காக இயேசு புதுமைகள் பல செய்தார் என மாற்கு பதிவுசெய்துள்ளார். இயேசு புரிந்த புதுமைகளையும் அரும்செயல்களையும் அவருடைய சீடர்களும் பிறரும் பார்த்தார்கள். ஆனால் அவர்கள் உடனேயே இயேசுவிடம் நம்பிக்கை கொண்டார்கள் என்று கூற முடியாது. சிலர் அரும்செயல்களைக் கண்டபிறகும் இயேசுவிடம் நம்பிக்கை கொள்ளவில்லை. பரிசேயர் இவ்வாறு நம்பிக்கை கொள்ளாதிருந்தனர் என்கிறார் மாற்கு. அவர்கள் இயேசுவோடு ''வாதாடத் தொடங்குகிறார்கள்''. அதோடு அவரைச் ''சோதிக்கிறார்கள்''. பாலைநிலத்தில் இயேசுவைச் சோதித்தது சாத்தான் (மாற் 1:13). இங்கோ அவரைச் சோதிப்பவர்கள் பரிசேயர். அவர்கள் இயேசுவிடம் ''வானத்திலிருந்து அடையாளம்'' வேண்டும் எனக் கேட்கின்றார்கள். இது புதுமையான கேள்விதான்! இயேசு ஏற்கெனவே எத்தனையோ அடையாளங்களைக் காட்டிவிட்டார்: நோயாளருக்குக் குணம் நல்குவதும், பசித்த மக்களுக்கு உணவளிப்பதும், பார்வையற்றோர்க்குப் பார்வை வழங்குவதும் என பல வகைகளில் இயேசு அரும்செயல்களை நிகழ்த்தியிருந்தார். ஆனால் பரிசேயர் இயேசு ஆற்றிய அரும் செயல்கள் பற்றிக் கவலைப்படவில்லை. அவர்கள் எதிர்பார்த்தது ''வானத்திலிருந்து ஓர் அடையாளம்''.

பரிசேயரின் வேண்டுகோளை ஏற்க மறுக்கிறார் இயேசு. அதிசய செயல்களைப் பார்த்து இயேசுவை ஏற்பவர்கள் உண்மையான நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் அல்ல. இயேசுவிடத்தில் உண்மையான நம்பிக்கை கொள்கின்ற மனிதர்கள் அதிசயங்களின் அடிப்படையில் நம்பிக்கை கொள்வதில்லை. மனித கற்பனையில் கடவுள் இவ்வாறு இவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என அவர்கள் தீர்மானிக்காமல், கடவுளின் சொல்லை ஏற்று அவரிடத்திலும் அவர் அனுப்பிய இயேசுவிடத்திலும் நம்பிக்கை கொள்வார்கள். புதுமைகளைத் தேடிச் செல்வோர் ஏமாற்றமடைவர். ஏனென்றால் புதுமைகளுக்குள் கடவுளை அடக்கிவிடலாம் என்றோ, ஒருசில உத்திகளைப் பயன்படுத்தி கடவுளைக் கைவசப்படுத்திவிடலாம் என்றோ நாம் நினைத்தால் அது உண்மையான நம்பிக்கைக்கு எதிரான போக்காகவே இருக்கும்.

மன்றாட்டு:

இறைவா, அதிசயங்களை நாடாமல் ஆழமான நம்பிக்கையை நாட எங்களுக்கு அருள்தாரும்.