யேர்மன் தமிழ் ஆன்மீகப்பணியகம் தயாரித்து வழங்கும் நாளாந்த நற்சிந்தனை
(ஒலிவடிவம்)

முதலாவது திருவழிபாடு ஆண்டு
பொதுக்காலம் 20வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை
2013-08-20

புனித பேனாட்


முதல் வாசகம்

`நீ திரும்பும்வரை நான் இங்கேயே இருப்பேன்''
நீதித் தலைவர்கள் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 11-24

அந்நாள்களில் ஆண்டவரின் தூதர் ஓபிராவில் உள்ள ஒரு கருவாலி மரத்தடியில் வந்து அமர்ந்தார். அந்த மரம் அபியேசர் குடும்பத்தவரான யோவாசுக்குச் சொந்தமானது. அவர் மகன் கிதியோன், மிதியானியரிடமிருந்து கோதுமையை மறைப்பதற்காக, திராட்சை ஆலையில் கதிர்களை அடித்துக் கொண்டிருந்தார். ஆண்டவரின் தூதர் அவருக்குத் தோன்றி, ``வலிமை மிக்க வீரனே! ஆண்டவர் உன்னோடு இருக்கிறார்'' என்றார். கிதியோன் அவரிடம், ``என் தலைவரே! ஆண்டவர் எம்மோடு இருக்கிறார் என்றால் ஏன் இவை எல்லாம் எமக்கு நேரிடுகின்றன? ஆண்டவர் எம்மை எகிப்து நாட்டிலிருந்து வெளியே கொண்டு வரவில்லையா என்று கூறி, எங்கள் தந்தையர் எமக்கு வியந்துரைத்த அவரது வியத்தகு செயல்களெல்லாம் எங்கே? இப்பொழுது ஏன் ஆண்டவர் எம்மை இப்படிக் கைவிட்டுவிட்டார்? எம்மை மிதியானியரின் கைகளில் ஒப்படைத்து விட்டாரே!'' என்றார். ஆண்டவர் அவர் பக்கம் திரும்பி, ``உன்னுடைய இதே ஆற்றலுடன் செல்வாய். மிதியானியர் கையிலிருந்து இஸ்ரயேலை நீ விடுவிப்பாய். உன்னை அனுப்புவது நான் அல்லவா?'' என்றார். கிதியோன் அவரிடம், ``என் தலைவரே! எவ்வழியில் நான் இஸ்ரயேலை விடுவிப்பேன்! இதோ! மனாசேயிலேயே நலிவுற்று இருப்பது என் குடும்பம். என் தந்தை வீட்டிலேயே நான்தான் சிறியவன்'' என்றார். ஆண்டவர் அவரிடம், ``நான் உன்னோடு இருப்பதால் நீ தனி ஒரு ஆளாக மிதியானியரை வெல்வாய்'' என்றார். கிதியோன், ``உம் பார்வையில் எனக்குத் தயவு கிடைத்துள்ளது என்றால், நீர்தான் என்னுடன் பேசுகிறவர் என்பதற்கு அடையாளம் ஒன்று காட்டும். நான் உம்மிடம் திரும்பிவந்து எனது உணவுப் படையலைக் கொண்டு வந்து உம் திருமுன் வைக்கும்வரை இவ்விடத்தைவிட்டு அகலாதீர்'' என்றார். அவரும், ``நீ திரும்பும்வரை நான் இங்கேயே இருப்பேன்'' என்றார். கிதியோன் வந்து ஆட்டுக் குட்டியையும், இருபது படி அளவுள்ள ஒரு மரக்கால் மாவால் புளியாத அப்பத்தையும் தயார் செய்தார். பிறகு அவர் இறைச்சியை ஒரு கூடையிலும், குழம்பை ஒரு சட்டியிலும் எடுத்துக் கொண்டு, அந்தக் கருவாலி மரத்தடிக்கு வந்து அவரிடம் கொடுத்தார். கடவுளின் தூதர் அவரிடம், ``இறைச்சியையும் புளியாத அப்பத்தையும் கொண்டு வந்து இப்பாறை மீது வைத்துக் குழம்பை ஊற்று'' என்றார். அவரும் அவ்வாறே செய்தார். ஆண்டவரின் தூதர் தம் கையிலிருந்த கோலின் முனையால் இறைச்சியையும் புளியாத அப்பத்தையும் தொட்டார். பாறையிலிருந்து நெருப்பு எழும்பி, இறைச்சியையும் புளியாத அப்பத்தையும் எரித்தது. ஆண்டவரின் தூதர் அவர் பார்வையிலிருந்து மறைந்தார். அப்போது கிதியோன் அவர் ஆண்டவரின் தூதர் என அறிந்து கொண்டார். கிதியோன், ``ஐயோ! இவர் என் தலைவராகிய ஆண்டவர்! ஆண்டவரின் தூதரை நேருக்கு நேராக நான் பார்த்துவிட்டேனே!'' என்றார். ஆண்டவர் அவரிடம், ``உனக்கு நலமே ஆகுக! அஞ்சாதே! நீ சாக மாட்டாய்'' என்றார். கிதியோன் அங்கே ஆண்டவருக்கு ஒரு பலிபீடம் கட்டி எழுப்பினார். அதை `நலம் நல்கும் ஆண்டவர்' என அழைத்தார். அது இந்நாள்வரை அபியேசர் குடும்பத்தவருக்குச் சொந்தமான ஓபிராவில் உள்ளது.

- இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு.

- இறைவா உமக்கு நன்றிபதிலுரைப் பாடல்

நல்லதையே ஆண்டவர் அருள்வார்; நல்விளைவை நம் நாடு நல்கும்
திருப்பாடல்கள் 85;8,10-13

8 ஆண்டவராம் இறைவன் உரைப்பதைக் கேட்பேன்; தம் மக்களுக்கு, தம் பற்றுமிகு அடியார்க்கு நிறைவாழ்வை அவர் வாக்களிக்கின்றார்; அவர்களோ மடமைக்குத் திரும்பிச் செல்லலாகாது. பல்லவி

10 பேரன்பும் உண்மையும் ஒன்றையொன்று சந்திக்கும்; நீதியும் நிறைவாழ்வும் ஒன்றையொன்று முத்தமிடும். 11 மண்ணினின்று உண்மை முளைத்தெழும்; விண்ணினின்று நீதி கீழ்நோக்கும். பல்லவி

12 நல்லதையே ஆண்டவர் அருள்வார்; நல்விளைவை நம் நாடு நல்கும். 13 நீதி அவர்முன் செல்லும்; அவர்தம் அடிச்சுவடுகளுக்கு வழி வகுக்கும். பல்லவி


நற்செய்திக்கு முன் வாழ்த்தொலி

அல்லேலூயா, அல்லேலூயா! முதன்மையானோர் பலர் கடைசியாவர். கடைசியானோர் பலர் முதன்மையாவர்' அல்லேலூயா

நற்செய்தி வாசகம்

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 23-30

அக்காலத்தில் இயேசு தம் சீடரிடம், ``செல்வர் விண்ணரசில் புகுவது கடினம் என நான் உங்களுக்கு உறுதியாகச் சொல்கிறேன். மீண்டும் உங்களுக்குக் கூறுகிறேன்: செல்வர் இறையாட்சிக்கு உட்படுவதை விட ஊசியின் காதில் ஒட்டகம் நுழைவது எளிது'' என்றார். சீடர்கள் இதைக் கேட்டு, ``அப்படியானால் யார்தாம் மீட்புப் பெற முடியும்?'' என்று கூறி மிகவும் வியப்படைந்தார்கள். இயேசு அவர்களைக் கூர்ந்து நோக்கி, ``மனிதரால் இது இயலாது. ஆனால் கடவுளால் எல்லாம் இயலும்'' என்றார். அதன் பின்பு பேதுரு இயேசுவைப் பார்த்து, ``நாங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு உம்மைப் பின்பற்றியவர்களாயிற்றே; எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்?'' என்று கேட்டார். அதற்கு இயேசு, ``புதுப் படைப்பின் நாளில் மானிட மகன் தமது மாட்சிமிகு அரியணையில் வீற்றிருப்பார். அப்போது என்னைப் பின்பற்றிய நீங்களும் இஸ்ரயேல் மக்களின் பன்னிரு குலத்தவர்க்கும் நடுவர்களாய்ப் பன்னிரு அரியணைகளில் வீற்றிருப்பீர்கள் என உறுதியாக உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். மேலும் என் பெயரின் பொருட்டு வீடுகளையோ, சகோதரர்களையோ, சகோதரிகளையோ, தந்தையையோ, தாயையோ, பிள்ளைகளையோ, நில புலங்களையோ விட்டுவிட்ட எவரும் நுறு மடங்காகப் பெறுவர். நிலை வாழ்வையும் உரிமைப் பேறாக அடைவர். ஆனால் முதன்மையானோர் பலர் கடைசியாவர். கடைசியானோர் பலர் முதன்மையாவர்'' என்று அவர்களிடம் கூறினார்.

- இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்செய்தி.

- கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ்.
இன்றைய சிந்தனை

''இயேசு தம் சீடரிடம், 'செல்வர் விண்ணரசில் புகுவது கடினம் என நான் உங்களுக்கு உறுதியாகச் சொல்கிறேன். மீண்டும் உங்களுக்குக் கூறுகிறேன்: செல்வர் இறையாட்சிக்கு உட்படுவதைவிட ஊசியின் காதில் ஒட்டகம் நுழைவது எளிது' என்றார்'' (மத்தேயு 19:23-24)

ஊசியின் காதில் ஒட்டகம் நுழைவதைவிட செல்வர் விண்ணரசில் புகுவது கடினம் என இயேசு கூறிய பின்னணி என்ன? இயேசுவை அண்டிவந்த செல்வர் ஓர் இளைஞர். ஏராளமான செல்வம் அவருக்கு இருந்தது; ஆனால் செல்வத்தின்மீது அவர் கொண்டிருந்த பற்று இயேசுவின் நற்செய்தியின்மேல் அவர் கொண்ட பற்றைவிட மிகமிக அதிகமாயிருந்தது. எனவே, அந்த இளைஞர் இயேசுவைப் பின்செல்லாமல் ''வருத்தத்தோடு வீடு திரும்பினார்''. அப்போது இயேசு தம் சீடர்களுக்கு வழங்கிய அறிவுரைதான் செல்வர் இறையாட்சியில் புகுவது கடினம் என்பது. செல்வம் என்பது கடவுளுக்கு எதிரானதா, செல்வம் இல்லாமல் உலகில் நாம் நன்மை செய்ய முடியாதே என்றெல்லாம் சிலர் தடை எழுப்பலாம். செல்வம் தன்னிலேயே தீமையானது என இயேசு கூறவில்லை. மாறாக, செல்வத்தின்மீது மனிதர் அளவுமிஞ்சிய பற்றுக்கொண்டு, கடவுளையும் பிறரையும் அன்புசெய்ய மறந்துவிடும்போது, உண்மையான பற்றினைக் கைவிடும்போது செல்வம் தீங்கிழைக்கும் கருவியாகிவிடுகிறது. இந்நிலையில் பாலஸ்தீனப் பகுதிகளில் காணப்பட்ட பெரிய விலங்காகிய ஒட்டகம் மிகச் சிறிய ஊசியின் காதில் நுழைவது எப்படி இயலாத ஒன்றோ, அப்படியே செல்வத்தையே பற்றிக்கொண்டு கடவுளை மறந்துபோகின்றவர்களும் இறையாட்சியில் பங்கேற்க இயலாது என இயேசு அறிவுறுத்தினார்.

ஊசியின் காதில் ஒட்டகம் நுழைவது கடினம் என்னும் கூற்றை ஓர் உருவகமாகவும் பார்க்கலாம். அதாவது, பெரிய மதில்களால் சூழப்பட்ட நகரங்களில் பொதுமக்கள் நுழைவதற்கென பெரிய வாயில் அமைந்திருக்கும். இரவு வேளையில் பெரிய வாயிலை மூடிவிடுவார்கள். சிறிய வாயில் மட்டுமே திறந்திருக்கும். இதன் வழியே நுழைய வேண்டும் என்றால் குனிந்து, கவனமாகக் காலெடுத்து வைத்தால்தான் இயலும். இத்தகைய சிறிய நுழைவாயிலை ''ஊசியின் காது'' என அழைப்பதுண்டு. இவ்வாயிலில் பெரிய விலங்காகிய ஒட்டகம் நுழைய முற்பட்டால் முழங்காலில் அமர்ந்து, தலைகுனிந்து, தவழ்ந்து செல்ல வேண்டியிருக்கும். இது நடைமுறையில் கடினமானதே. எப்படியாயினும், செல்வத்தைக் குவிப்பதால் விண்ணரசு செல்வோம் என நினைப்போர் உண்மையான செல்வம் கடவுளைப் பற்றிக்கொள்வதே என்பதை அறியாதவர்களே. நீதிமொழிகள் நூல் கூறுவதுபோல, ''முறைகேடாய் நடக்கும் செல்வரை விட, மாசற்றவராய் இருக்கும் ஏழையே மேல்'' (நீமொ 28:6).

மன்றாட்டு:

இறைவா, இறையாட்சி என்னும் செல்வத்தை நாங்கள் தேடிக் கண்டடையவும் உம் அன்பில் நிலைத்துநின்று வாழவும் எங்களுக்கு அருள்தாரும்.