யேர்மன் தமிழ் ஆன்மீகப்பணியகம் தயாரித்து வழங்கும் நாளாந்த நற்சிந்தனை
(ஒலிவடிவம்)

முதலாவது திருவழிபாடு ஆண்டு
தவக்காலம் 5வது வாரம் புதன்கிழமை
2013-03-20


முதல் வாசகம்


தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 3:14-20, 91-92, 95

14 நெபுகத்னேசர் அவர்களை நோக்கி, சாத்ராக்கு! மேசாக்கு! ஆபேத்நெகோ! நீங்கள் மூவரும் என் தெய்வங்களை வணங்கவில்லை என்பதும், நான் நிறுவிய பொற்சிலையைப் பணிந்து தொழவில்லை என்பதும் உண்மைதானா?15 இப்பொழுதாவது எக்காளம், நாதசுரம், யாழ், கின்னரம், வீணை, பைக்குழல் முதலிய எல்லாவகை இசைக் கருவிகளும் ஒலிக்கக் கேட்டவுடன், நீங்கள் தாழவீழ்ந்து நான் செய்துவைத்துள்ள சிலையைப் பணிந்து தொழத் தயாராயிருக்கிறீர்களா? தொழாவிட்டால் அந்த நொடியிலேயே எரிகிற தீச்சூளையில் தூக்கிப் போட16 சாத்ராக்கு, மேசாக்கு, ஆபேத்நெகோ என்பவர்கள் செபுகத்னேசர் அரசனை நோக்கிப் பதில்மொழியாக, இதைக் குறித்து நாங்கள் உமக்கு மறுமொழி கூறத் தேவையில்லை.17 அப்படியே எது நிகழ்ந்தாலும், நாங்கள் வழிபடுகின்ற எங்கள் கடவுள், எரிகின்ற தீச்சூளையினின்று எங்களை மீட்க வல்லவர்.18 அவரே எங்களை உம் கையினின்றும் விடுவிப்பார். அப்படியே அவருக்கு மனமில்லாமல் போனாலும், அரசரே! நாங்கள் உம்முடைய தெய்வங்களை வழிபடமாட்டோம்: நீர் நிறுவிய பொற்சிலையையும் நாங்கள் தொழப்போவதில்லை. இது உமக்குத் தெரிந்திருக்கட்டும் என்றார்கள்.19 இதைக் கேட்ட நெபுத்னேசர் அரசன் சாத்ராக்கு, மேசாக்கு, ஆபேத்நெகோ ஆகியோர்மீது வெகுண்டெழ, அவனது முகம் சினத்தால் சிவந்தது. வழக்கத்தைவிட ஏழு மடங்கு மிகுதியாகத் தீச்சூளையைச் சூடாக்கும்படி அரசன் கட்டளையிட்டான்.20 பின்னர் சாத்ராக்கு, மேசாக்கு, ஆபேத்நெகோ ஆகியோரைக் கட்டி, எரியும் தீச்சூளைக்குள் தூக்கிப் போடுமாறு தன் படைவீரர்களுள் வலியவர் சிலருக்குக் கட்டளையிட்டான்.

- இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு.

- இறைவா உமக்கு நன்றிபதிலுரைப் பாடல்

என்றென்றும் அவரைப் புகழ்ந்து போற்றுங்கள்
தானியேல் இணைப்பு 1:29-33

29 எங்கள் மூதாதையரின் கடவுளாகிய ஆண்டவரே, நீர் வாழ்த்தப் பெறுவீராக: என்றென்றும் நீர் புகழப்பெறவும் ஏத்திப் போற்றப்பெறவும் தகுதியுள்ளவர். மாட்சியும் தூய்மையும் நிறைந்த உம் பெயர் வாழ்த்துக்குரியது. எக்காலத்துக்கும் அது புகழ்ந்தேத்தற்குரியது: எத்திப் போற்றற்குரியது.

30 உமது தூய மாட்சிவிளங்கும் கோவிலில் நீர் வாழ்த்தப்பெறுவீராக: உயர் புகழ்ச்சிக்கும் மிகு மாட்சிக்கும் நீர் உரியவர். 31 கெருபுகள்மேல் வீற்றிருந்து படுகுழியை நோக்குபவரே, நீர் வாழ்த்தப்பெறுவீராக: நீர் என்றென்றும் புகழப்படவும் ஏத்திப் போற்றப்படவும் தகுதியுள்ளவர்.

32 உமது ஆட்சிக்குரிய அரியணைமீது நீர் வாழ்த்தப்பெறுவீராக: என்றென்றும் நீர் புகழ்ந்தேத்தப் பெறுவீராக, ஏத்திப் போற்றப்பெறுவீராக.33 உயர் வானகத்தில் நீர் வாழ்த்தப் பெறுவீராக: என்றென்றும் நீர் பாடல் பெறவும், மாட்சி அடையவும் தகுதியுள்ளவர்.


நற்செய்திக்கு முன் வாழ்த்தொலி

அல்லேலூயா, அல்லேலூயா! பாவம் செய்யும் எவரும் பாவத்திற்கு அடிமை அல்லேலூயா

நற்செய்தி வாசகம்

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8:31-42

31 இயேசு தம்மை நம்பிய யூதர்களை நோக்கி, ' என் வார்த்தைகளை நீங்கள் தொடர்ந்து கடைப்பிடித்து வந்தால் உண்மையில் என் சீடர்களாய் இருப்பீர்கள்;32 உண்மையை அறிந்தவர்களாயும் இருப்பீர்கள். உண்மை உங்களுக்கு விடுதலை அளிக்கும் ' என்றார்.33 யூதர்கள் அவரைப் பார்த்து, ' ″ உங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கும ″ என நீர் எப்படிச் சொல்லலாம்? நாங்கள் யாருக்கும் ஒருபோதும் அடிமைகளாய் இருந்ததில்லை. நாங்கள் ஆபிரகாமின் வழிமரபினர் ஆயிற்றே! ' என்றார்கள்.34 அதற்கு இயேசு, ' பாவம் செய்யும் எவரும் பாவத்திற்கு அடிமை என உறுதியாக உங்களுக்குச் சொல்கிறேன்.35 வீட்டில் அடிமைக்கு நிலையான இடம் இல்லை; மகனுக்கு அங்கு என்றென்றும் இடம் உண்டு.36 மகன் உங்களுக்கு விடுதலை அளித்தால் நீங்கள் உண்மையிலே விடுதலை பெற்றவர்களாய் இருப்பீர்கள்.37 நீங்கள் ஆபிரகாமின் வழிமரபினர் என்பது எனக்குத் தெரியும். ஆனால் என் வார்த்தை உங்கள் உள்ளத்தில் இடம் பெறாததால் நீங்கள் என்னைக் கொல்ல முயலுகிறீர்கள்.38 நான் என் தந்தையிடம் கண்டதைச் சொல்கிறேன். நீங்கள் உங்கள் தந்தையிடமிருந்து கேட்டதைச் செய்கிறீர்கள் ' என்றார்.39 அவர்கள் அவரைப் பார்த்து, ' ஆபிரகாமே எங்கள் தந்தை ' என்றார்கள். இயேசு அவர்களிடம், ' நீங்கள் ஆபிரகாமின் மக்கள் என்றால் அவரைப் போலச் செயல்படுவீர்கள்.40 ஆனால் கடவுளிடமிருந்து கேட்டறிந்த உண்மையை உங்களுக்கு எடுத்துரைத்த என்னை நீங்கள் கொல்ல முயலுகிறீர்கள். ஆபிரகாம் இப்படிச் செய்யவில்லையே!41 நீங்கள் உங்கள் தந்தையைப் போலச் செயல்படுகிறீர்கள் ' என்றார். அவர்கள், ' நாங்கள் பரத்தைமையால் பிறந்தவர்கள் அல்ல; எங்களுக்கு ஒரே தந்தை உண்டு; கடவுளே அவர் ' என்றார்கள்.42 இயேசு அவர்களிடம் கூறியது: ' கடவுள் உங்கள் தந்தையெனில் நீங்கள் என்மேல் அன்பு கொள்வீர்கள். நான் கடவுளிடமிருந்தே இங்கு வந்துள்ளேன். நானாக வரவில்லை; அவரே என்னை அனுப்பினார்.

- இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்செய்தி.

- கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ்.
இன்றைய சிந்தனை

''இயேசு தம்மை நம்பிய யூதர்களை நோக்கி, 'உண்மை உங்களுக்கு விடுதலை அளிக்கும்' என்றார்'' (யோவான் 8:31-32)

இயேசு மக்களுக்கு விடுதலை அளிக்க வந்தார். ஆனால் விடுதலை என்னும் சொல்லைக் கேட்டதும் சிலர் அரசியல், பொருளாதார, சமூக, கலாச்சார விடுதலை பற்றி மட்டுமே நினைப்பார்கள். இயேசுவோ விடுதலை என்னும் சொல்லுக்கு ஆழ்ந்த ஒரு பொருள் தருகின்றார். இயேசு வழங்குகின்ற விடுதலை பாவத்திலிருந்தும் சாவிலிருந்தும் நமக்குக் கிடைக்கின்ற விடுதலை ஆகும். கிறிஸ்தவ கண்ணோட்டத்தின்படி, இவ்வுலகில் நிலவுகின்ற எல்லா அடிமைத்தனங்களுக்கும் அடக்குமுறைகளுக்கும் அட்டூழியங்களுக்கும் மூல காரணம் பாவம் ஆகும். கடவுளை எதிர்க்கின்ற போக்கு பாவம் என அழைக்கப்படுகிறது. கடவுளின் விருப்பத்தை நாம் செயல்படுத்தாமல் நம் மனம் போன போக்கிலே செல்வது பாவம் ஆகும். ஆக, பாவம் செய்வோர் ஒருவித அடிமைத்தனத்திற்கு ஆளாகின்றனர். இதற்கு முக்கிய ஊற்றாக இருப்பது நம் சுய நலம் ஆகும். கடவுளையும் பிறரையும் கருத்தில் கொள்ளாத போக்கு இந்த சுய நலம். இயேசு இந்த இழிநிலையிலிருந்து நமக்கு விடுதலை தர வருகின்றார்.

ஆக, ''உண்மை நமக்கு விடுதலை அளிக்கும்'' என்பதன் பொருள் என்ன? இயேசுவே கடவுளின் உண்மை. கடவுள் மனிதருக்கு வாழ்வளிப்பதற்காகவே தம் மகன் இயேசுவை இவ்வுலகிற்கு அனுப்பினார். கடவுளின் உண்மையை இயேசு நமக்கு வெளிப்படுத்தினார். கடவுள் என்றால் அன்பின் உருவம் என்பதே அந்த வெளிப்பாடு. இவ்வாறு உண்மையை நாம் இயேசுவின் வழியாக அறிகின்றோம். எனவே இயேசுவே தம்மை நமக்கு ''வழியும் உண்மையும் வாழ்வும் நானே'' என அறிமுகப்படுத்துகின்றார் (யோவா 14:6). இயேசுவை நம்புவோர் விடுதலை பெறுவர். இது முதன்முதலில் ஓர் உள்ளார்ந்த அனுபவம். அதே நேரத்தில் நாம் அடைகின்ற விடுதலை அனுபவத்தை நாம் பிறரோடு பகிர்ந்துகொண்டு, அவர்களும் உண்மையைக் கண்டு, ஏற்று விடுதலை அடைந்திட உழைக்க அழைக்கப்படுகிறோம்.

மன்றாட்டு:

இறைவா, எங்கள் உள்ளத்தில் விடுதலை உணர்வையும் சுதந்திர மனநிலையையும் நாங்கள் கொண்டிருக்க அருள்தாரும்.