யேர்மன் தமிழ் ஆன்மீகப்பணியகம் தயாரித்து வழங்கும் நாளாந்த நற்சிந்தனை
(ஒலிவடிவம்)

முதலாவது திருவழிபாடு ஆண்டு
தவக்காலம்
2013-02-15

திருநீற்றுப் புதனுக்குப் பின் வரும் வெள்ளிக்கிழமை


முதல் வாசகம்

யாக்கோபின் குடும்பத்தாருக்கு அவர்களின் பாவத்தையும் எடுத்துக்கூறு.
ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 58:1-9

1 பேரொலி எழுப்பிக் கூப்பிடு, நிறுத்திவிடாதே: எக்காளம் முழங்குவது போல் உன் குரலை உயர்த்து: என் மக்களுக்கு அவர்களின் வன்செயல்களையும், யாக்கோபின் குடும்பத்தாருக்கு அவர்களின் பாவத்தையும் எடுத்துக்கூறு.2 அவர்கள், நேர்மையானவற்றைச் செய்யும் மக்களினம்போலும், தங்கள் கடவுளின் கட்டளையைக் கடைப்பிடிப்போர் போலும் நாள்தோறும் என்னைத் தேடுகின்றார்கள்: என் நெறிமுறைகள் பற்றிய அறிவை நாடுகின்றார்கள்: நேர்மையான நீதித்தீர்ப்புகளை என்னிடம் வேண்டுகின்றார்கள்: கடவுளை அணுகிவர விழைகின்றார்கள்.3 நாங்கள் உண்ணா நோன்பிருந்த பொழுது, நீர் எங்களை நோக்காதது ஏன்? நாங்கள் எங்களைத் தாழ்த்திக் கொண்டபோது நீர் எங்களைக் கவனியாதது ஏன்? என்கிறார்கள். நீங்கள் நோன்பிருக்கும் நாளில் உங்கள் ஆதாயத்தையே நாடுகின்றீர்கள்: உங்கள் வேலையாள்கள் அனைவரையும் ஒடுக்குகின்றீர்கள்.4 இதோ, வழக்காடவும், வீண்சண்டையிடவும், கொடும் கையால் தாக்கவுமே நீங்கள் நோன்பிருக்கிறீர்கள்! இன்றுபோல் நீங்கள் உண்ணா நோன்பிருந்தால் உங்கள் குரல் உன்னதத்தில் கேட்கப்படாது.5 ஒருவன் தன்னை ஒடுக்கிக்கொள்ளும் நாளையா நான் உண்ணாநோன்பின் நாளாகத் தெரிந்து கொள்வது? ஒருவன் நாணலைப் போல் தன் தலையைத் தாழ்த்திச் சாக்கு உடையையும் சாம்பலையையும் அணிந்து கொள்வதா எனக்கு ஏற்ற நோன்பு? இதையா நீங்கள் நோன்பு என்றும் ஆண்டவருக்கு உகந்த நாள் என்றும் அழைக்கின்றீர்6 கொடுமைத் தளைகளை அவிழ்ப்பதும், நுகத்தின் பிணையல்களை அறுப்பவதும் ஒடுக்கப்பட்டோரை விடுதலை செய்து அனுப்புவதும், எவ்வகை நுகத்தையும் உடைப்பதும் அன்றோ நான் தேர்ந்துகொள்ளும் நோன்பு!7 பசித்தோர்க்கு உங்கள் உணவைப் பகிர்ந்து கொடுப்பதும் தங்க இடமில்லா வறியோரை உங்கள் இல்லத்திற்கு அழைத்து வருவதும், உடையற்றோரைக் காணும்போது அவர்களுக்கு உடுக்கக் கொடுப்பதும் உங்கள் இனத்தாருக்கு உங்களை மறைத்துக் கொள்ளாதிருப்பதும் அன்றோ நான் விரும்பும் நோன்பு!8 அப்பொழுது உன் ஒளி விடியல் போல் எழும்: விரைவில் உனக்கு நலமான வாழ்வு துளிர்க்கும்: உன் நேர்மை உனக்கு முன் செல்லும்: ஆண்டவரின் மாட்சி உனக்குப் பின்சென்று காக்கும்.9 அப்போது நீ ஆண்டவரை மன்றாடுவாய்: அவர் உனக்குப் பதிலளிப்பார்

- இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு.

- இறைவா உமக்கு நன்றிபதிலுரைப் பாடல்

கடவுளே! நொறுங்கிய, குற்றமுணர்ந்த உளத்தை நீர் அவமதிப்பதில்லை.
திருப்பாடல்கள் 51:1-4, 16-17

1 கடவுளே! உமது பேரன்புகேற்ப எனக்கு இரங்கும்; உமது அளவற்ற இரக்கத்திற்கேற்ப என் குற்றங்களைத் துடைத்தருளும்.2 என் தீவினை முற்றிலும் நீங்கும் படி என்னைக் கழுவியருளும்; என் பாவம் அற்றுப்போகும்படி என்னைத் தூய்மைப்படுத்தியருளும்;

3 ஏனெனில், என் குற்றங்களை நான் உணர்கின்றேன்; என் பாவம் எப்போதும் என் மனக் கண்முன் நிற்கின்றது.4 உமக்கு எதிராக நான் பாவம் செய்தேன்; உம் பார்வையில் தீயது செய்தேன்; எனவே, உம் தீர்ப்பினால் உம் நீதியை வெளிப்படுத்தியுள்ளீர்; உம் தண்டனைத் தீர்ப்பில் நீர் மாசற்றவராய் விளங்குகின்றீர்.

.16 ஏனெனில், பலியினால் உம்மை மகிழ்விக்க முடியாது; நான் எரிபலி செலுத்தினாலும் நீர் அதில் நாட்டங்கொள்வதில்லை.17 கடவுளுக்கேற்ற பலி நொறுங்கிய நெஞ்சமே; கடவுளே! நொறுங்கிய, குற்றமுணர்ந்த உளத்தை நீர் அவமதிப்பதில்லை.


நற்செய்திக்கு முன் வாழ்த்தொலி

அல்லேலூயா, அல்லேலூயா! அப்போது அவர்களும் நோன்பு இருப்பார்கள். அல்லேலூயா

நற்செய்தி வாசகம்

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9:14-15

14 பின்பு யோவானின் சீடர் இயேசுவிடம் வந்து, ' நாங்களும் பரிசேயரும் அதிகமாக நோன்பு இருக்க, உம்முடைய சீடர்கள் ஏன் நோன்பு இருப்பதில்லை? ' என்றனர்.15 அதற்கு இயேசு அவர்களை நோக்கி, ' மணமகன் தங்களோடு இருக்கும் வரை மணவிருந்தினர்கள் துக்கம் கொண்டாட முடியுமா? மணமகன் அவர்களை விட்டுப் பிரியவேண்டிய காலம் வரும். அப்போது அவர்களும் நோன்பு இருப்பார்கள்.

- இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்செய்தி.

- கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ்.
இன்றைய சிந்தனை

“அவர்களும் நோன்பு இருப்பார்கள்”!

நோன்பைப் பற்றிய இயேசுவின் பார்வை என்ன? பரிந்துரை என்ன? என்பதை இன்றைய நற்செய்தி வாசகம் தெரிவிக்கிறது. அதற்கு முன்னால் செபம், தர்மம் செய்தல், நோன்பு இருத்தல் ஆகியன பற்றி முன்னரே இயேசு மொழிந்த தெளிவுரைகளை நினைவில் கொணர்தல் நலம். மலைப்பொழிவின்போது இயேசு “நீங்கள் தர்மம் செய்யும்போது உங்களைப் பற்றித் தம்பட்டம் அடிக்காதீர்கள்” (மத் 6:2) என்றும், “நீங்கள் இறைவனிடம் வேண்டும்பொழுது வெளிவேடக்காரரைப்போல் (மக்கள் பார்க்க வேண்டுமென) இறைவேண்டல் செய்யவேண்டாம்” (மத் 6:5) என்றும், “நீங்கள் நோன்பு இருக்கும்போது மக்கள் பார்க்க வேண்டுமென்று முகவாட்டமாய் இருக்கவேண்டாம்” (மத் 6:16) என்றும் தெளிவாகப் போதித்துள்ளார். எனவேதான், யோவானின் சீடர்களும், பரிசேயர்களும் அதிகமாக நோன்பு இருக்க, இயேசு தம் சீடர் நோன்பு இருக்க வலியுறுத்தவில்லை. வெளிவேடமான நோன்பைவிட, உள்ளரங்கரமான தூய்மையும், பிறரன்புமே மேலானது என்பதைத் தம் சீடர்களுக்கு அனுபவ வாயிலாகக் கற்றுத் தந்தார் இயேசு. அதே வேளையில் வெளிவேடமற்ற நோன்பை இயேசு ஆதரித்தார். “மணமகன் அவர்களைவிட்டுப் பிரியும் காலம் வரும். அப்போது அவர்களும் நோன்பு இருப்பார்கள்” என்று உரைத்தார். அதன்படியே, இயேசுவின் விண்ணேற்றத்துக்குப் பின் தொடக்கத் திருச்சபை நோன்பிருக்கும் பழக்கத்தைத் தொடர்ந்தது. “அவர்கள் நோன்பிருந்து இறைவனிடம் வேண்டினார்கள்” (திப 13:3) என்னும் செய்தியை திருத்தூதர் பணிகள் நூலில் வாசிக்கிறோம். பாடம் இதுதான்: நமது வேண்டல், நோன்பு வெளிவேடமற்று அமையட்டும்!

மன்றாட்டு:

ஆண்டவராகிய இயேசுவே, உம்மைப் போற்றுகிறோம். எங்கள் செபம், நோன்பு, அறப் பணிகள் அனைத்தும், வெளிவேடமில்லாமல், உள்நோக்கமில்லாமல், உம்மை மாட்சிப்படுத்தும் ஒரே நோக்குடன் அமைவதாக, ஆமென்.