யாழ் ஆயர்
அதிவண . ஜஸ்ரின் பேணாட் ஞானபிரகாசம்


மன்னார் ஆயர்
அதிவண. இம்மானுவேல் பெர்னான்டோ ஆண்டகை


திருமலை ஆயர்
அதிவண.நோயெல் எம்மானுவேல் கிறிஸ்டியன் ஆண்டகைமட்டக்களப்பு ஆயர்
அதிவண. ஜோசெப் பொன்னையா ஆண்டகை

தமிழ் ஆன்மீகப் பணியக இயக்குனர்

அருட்பணி.நிரூபன் தார்சீசியஸ்

(2016.04.01-இன்றுவரை)


பணிவாழ்வு காலப்பகுதி
இயக்குனர் - தமிழ் ஆன்மீக பணியகம்,யேர்மனி 2016-04-01 இல் இருந்து