வழியும் உண்மையும் வாழ்வும் நானே. என் வழியாய் அன்றி எவரும் தந்தையிடம் வருவதில்லை.
(யோவான் 14:6)பக்க இலக்கங்களை அழுத்தி எல்லா செய்திகளையும் பார்வையிடவும்நாம் இறப்பு பற்றி மறக்கும்போது இறக்கத் துவங்குகிறோம்

மரணத்தின் அர்த்தம் என்னவென்று சிந்திக்கையில், உண்மையிலேயே அது வாழ்வு பற்றிய கேள்வியாகும் – திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் மேரி தெரேசா: வத்திக்கான் செய்திகள் நாம் இறப்பு பற்றி மறக்கும்போது இறக்கத் துவங்குகிறோம் என்று, அக்டோபர் 31, இவ்வியாழனன்று திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் அனுப்பிய ஒரு காணொளிச் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார். மெக்சிகோ நாட்டின் மெக்சிகோ நகரில், Scholas Occurrentes, World ORT ஆகிய இரு அமைப்புகள் ஏற்பாடு செய்திருந்த இளையோர் உலக மாநாட்டிற்கு அனுப்பிய காணொளிச் செய்தியில், மரணம் பற்றிய சிந்தனைகளைப் பகிர்ந்துகொண்டுள்ளார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். மரணத்தின் அர்த்தம் என்னவென்று சிந்திக்கையில், உண்மையிலேயே அது வாழ்வு பற்றிய கேள்வியாகும் என்று கூறியுள்ள திருத்தந்தை, மரணமே, வாழ்வை, உயிர்த்துடிப்புள்ளதாக்குகிறது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இறுதி இலக்கு, ஒரு கதையை எழுதுவதற்கு அல்லது, ஓர் ஒவியத்தை வரைவதற்குத் தூண்டுகிறது என்று கூறியுள்ள திருத்தந்தை, ஒவ்வொரு வார்த்தையின் இறுதி மற்றும், ஒவ்வொரு மௌனத்தின் இறுதி போன்று, ஒவ்வொரு நாள் வாழ்வின் சிறிய இலக்கில் கவனம் செலுத்துமாறு, மெக்சிகோ இளையோரைக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். சூரியனுக்குக் கீழே எதுவுமே மறைவாக இருப்பதில்லை என்றுரைத்த திருத்தந்தை, நவீன மனித சமுதாயத்தின் இயல்பு பற்றிய சிந்தனைகளையும் தெரிவித்துள்ளார். ஒவ்வொரு நொடியின் இறப்பு, நான் என்ற தன்முனைப்பின் இறப்பு, புதியதொன்றிற்கு வழிவிடும் ஓர் உலகத்தின் இறப்பு ஆகிய மூன்று வகையான இறப்புகள், நம் வாழ்வை உண்மையிலேயே நிரப்புகின்றன என்று கூறியுள்ள திருத்தந்தை, மரணம் முடிவல்ல என்பதால், வாழ்வில் நாம் ஒருவர் ஒருவருக்காக இறப்பதற்கு கற்றுக்கொண்டுள்ளோம் என்றும் கூறியுள்ளார். அக்டோபர் 28ம் தேதி மெக்சிகோ நகரில் துவங்கிய இந்த இளையோர் மாநாடு, அக்டோபர் 31, இவ்வியாழனன்று, அதாவது இவ்வெள்ளியன்று சிறப்பிக்கப்பட்ட புனிதர் அனைவரின் பெருவிழா மற்றும், இச்சனிக்கிழமையன்று இடம்பெறும், இறந்தோர் அனைவரின் நினைவு நாளுக்கு முன்பு நிறைவுற்றுள்ளது. Halloween என்பது, பல நாடுகளில் புனிதர் அனைவரின் பெருவிழாவுக்கு முந்திய நாளான அக்டோபர் 31ம் தேதி கடைப்பிடிக்கப்படும் நிகழ்வாகும். தலைக்குமேல் ஒளிவட்டத்துடன் (Hallow) சித்தரிக்கப்படும் புனிதர்கள், மறைசாட்சிகள் உட்பட இறந்த அனைவரையும் நினைப்பதற்காக, மேற்குலக கிறிஸ்தவ நாடுகளில் மூன்று நாள்களுக்கு இது கடைப்பிடிக்கப்படுகின்றது. 01 November 2019, 14:48 [2019-11-04 01:50:43]


நாம் இறப்பு பற்றி மறக்கும்போது இறக்கத் துவங்குகிறோம்

மரணத்தின் அர்த்தம் என்னவென்று சிந்திக்கையில், உண்மையிலேயே அது வாழ்வு பற்றிய கேள்வியாகும் – திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் மேரி தெரேசா: வத்திக்கான் செய்திகள் நாம் இறப்பு பற்றி மறக்கும்போது இறக்கத் துவங்குகிறோம் என்று, அக்டோபர் 31, இவ்வியாழனன்று திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் அனுப்பிய ஒரு காணொளிச் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார். மெக்சிகோ நாட்டின் மெக்சிகோ நகரில், Scholas Occurrentes, World ORT ஆகிய இரு அமைப்புகள் ஏற்பாடு செய்திருந்த இளையோர் உலக மாநாட்டிற்கு அனுப்பிய காணொளிச் செய்தியில், மரணம் பற்றிய சிந்தனைகளைப் பகிர்ந்துகொண்டுள்ளார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். மரணத்தின் அர்த்தம் என்னவென்று சிந்திக்கையில், உண்மையிலேயே அது வாழ்வு பற்றிய கேள்வியாகும் என்று கூறியுள்ள திருத்தந்தை, மரணமே, வாழ்வை, உயிர்த்துடிப்புள்ளதாக்குகிறது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இறுதி இலக்கு, ஒரு கதையை எழுதுவதற்கு அல்லது, ஓர் ஒவியத்தை வரைவதற்குத் தூண்டுகிறது என்று கூறியுள்ள திருத்தந்தை, ஒவ்வொரு வார்த்தையின் இறுதி மற்றும், ஒவ்வொரு மௌனத்தின் இறுதி போன்று, ஒவ்வொரு நாள் வாழ்வின் சிறிய இலக்கில் கவனம் செலுத்துமாறு, மெக்சிகோ இளையோரைக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். சூரியனுக்குக் கீழே எதுவுமே மறைவாக இருப்பதில்லை என்றுரைத்த திருத்தந்தை, நவீன மனித சமுதாயத்தின் இயல்பு பற்றிய சிந்தனைகளையும் தெரிவித்துள்ளார். ஒவ்வொரு நொடியின் இறப்பு, நான் என்ற தன்முனைப்பின் இறப்பு, புதியதொன்றிற்கு வழிவிடும் ஓர் உலகத்தின் இறப்பு ஆகிய மூன்று வகையான இறப்புகள், நம் வாழ்வை உண்மையிலேயே நிரப்புகின்றன என்று கூறியுள்ள திருத்தந்தை, மரணம் முடிவல்ல என்பதால், வாழ்வில் நாம் ஒருவர் ஒருவருக்காக இறப்பதற்கு கற்றுக்கொண்டுள்ளோம் என்றும் கூறியுள்ளார். அக்டோபர் 28ம் தேதி மெக்சிகோ நகரில் துவங்கிய இந்த இளையோர் மாநாடு, அக்டோபர் 31, இவ்வியாழனன்று, அதாவது இவ்வெள்ளியன்று சிறப்பிக்கப்பட்ட புனிதர் அனைவரின் பெருவிழா மற்றும், இச்சனிக்கிழமையன்று இடம்பெறும், இறந்தோர் அனைவரின் நினைவு நாளுக்கு முன்பு நிறைவுற்றுள்ளது. Halloween என்பது, பல நாடுகளில் புனிதர் அனைவரின் பெருவிழாவுக்கு முந்திய நாளான அக்டோபர் 31ம் தேதி கடைப்பிடிக்கப்படும் நிகழ்வாகும். தலைக்குமேல் ஒளிவட்டத்துடன் (Hallow) சித்தரிக்கப்படும் புனிதர்கள், மறைசாட்சிகள் உட்பட இறந்த அனைவரையும் நினைப்பதற்காக, மேற்குலக கிறிஸ்தவ நாடுகளில் மூன்று நாள்களுக்கு இது கடைப்பிடிக்கப்படுகின்றது. [2019-11-04 01:41:20]


இறந்த அனைவரின் நினைவு நாள் டுவிட்டர்

Priscilla அடிநிலக்கல்லறைகளில் திருத்தந்தை மார்செல்லினுஸ் (296-304), திருத்தந்தை முதலாம் மார்செல்லுஸ் (308-309) உட்பட குறைந்தது ஏழு திருத்தந்தையர் புதைக்கப்பட்டுள்ளனர் மேரி தெரேசா: வத்திக்கான் செய்திகள் “நம்மைப் படைத்து, நமக்காகக் காத்திருக்கும், இறைத்தந்தையின் அன்பைக் காணும் இடத்தில், நமக்குமுன் வாழ்ந்து இறந்தவர்களைச் சந்திப்போம் என்ற நம்பிக்கையில் இன்று நாம் அவர்களை நினைவுகூர்கின்றோம்” என்று, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், இச்சனிக்கிழமையன்று தன் டுவிட்டர் செய்தியில் எழுதியுள்ளார். நவம்பர் 2, இச்சனிக்கிழமையன்று கடைபிடிக்கப்பட்ட இறந்த அனைவரின் நினைவு நாளை மையப்படுத்தி, #AllSoulsDay என்ற ஹாஸ்டாக்குடன், தன் டுவிட்டர் செய்தியில் எழுதியுள்ள திருத்தந்தை, நவம்பர் 01, இவ்வெள்ளியன்று சிறப்பிக்கப்பட்ட, புனிதர் அனைவரின் பெருவிழாவை முன்னிட்டும், #AllSaintsDay என்ற ஹாஸ்டாக்குடன், தன் டுவிட்டர் செய்தியில் தன் சிந்தனைகளைப் பதிவுசெய்துள்ளார். “இவ்வுலகின் எதார்த்தங்களை மறந்துவிடாமல், அவற்றை மிகுந்த துணிச்சல் மற்றும், நம்பிக்கையுடன் எதிர்கொள்வதற்கு, புனிதர்களின் நினைவு, விண்ணை நோக்கி நம் கண்களை உயர்த்தச் செய்கின்றது” என்ற சொற்களை, இவ்வெள்ளியன்று தன் டுவிட்டர் செய்தியில் பதிவு செய்திருந்தார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். Priscilla அடிநிலக்கல்லறைகள் நவம்பர் 2, இச்சனிக்கிழமை மாலை 4 மணிக்கு, உரோம் சலாரியா சாலையிலுள்ள, Priscilla அடிநிலக்கல்லறைகளில், திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். Priscilla அடிநிலக்கல்லறைகள் அமைந்துள்ள இடம், ஒரு காலத்தில், Acilius Glabrio குடும்பத்திற்குச் சொந்தமான, மண் தோண்டியெடுக்கப்படும் இடமாக இருந்தது. அந்த இடத்தை கல்லறையாகப் பயன்படுத்துவதற்கு, பிரபுக்கள் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த Priscilla என்பவர், துவக்ககாலத் திருஅவைக்கு அனுமதியளித்தார். இவ்விடத்தில், 2ம் நூற்றாண்டு முதல், 4ம் நூற்றாண்டு வரை, பல கிறிஸ்தவர்கள் புதைக்கப்பட்டனர். இவ்விடத்தில், திருத்தந்தை மார்செல்லினுஸ் (296-304), திருத்தந்தை முதலாம் மார்செல்லுஸ் (308-309) உட்பட குறைந்தது ஏழு திருத்தந்தையர் புதைக்கப்பட்டுள்ளனர். Priscilla அடிநிலக்கல்லறைகளில், 2ம் நூற்றாண்டின் மத்திய காலத்தில் சுவரில் வரையப்பட்ட அன்னை மரியாவின் ஓவியம் உள்ளது. இந்த ஓவியம், மிகப் பழமையான அன்னை மரியா சுவரோவியம் என, சில வல்லுனர்கள் கணித்துள்ளனர். [2019-11-04 01:14:02]


திருமணமாகா நிலை திருஅவையில் பாதுகாக்கப்படும்

ருள்பணியாளர்களும், துறவியரும் மனமுவந்து ஏற்கும் திருமணமாகா நிலையை மாற்றும் கருத்து, அமேசான் சிறப்பு ஆயர்கள் மாமன்றத்தில் ஒருபோதும் எழவில்லை - கர்தினால் பேத்ரோ பரெத்தோ ஜெரோம் லூயிஸ் - வத்திக்கான் செய்திகள் அருள்பணியாளர்களும், துறவியரும் மனமுவந்து ஏற்கும் திருமணமாகா நிலையை மாற்றும் கருத்து, அமேசான் சிறப்பு ஆயர்கள் மாமன்றத்தில் ஒருபோதும் எழவில்லை என்று, மாமன்றத் தந்தையர்களில் ஒருவரான கர்தினால் பேத்ரோ பரெத்தோ (Pedro Barreto) அவர்கள் செனித் (Zenit) கத்தோலிக்க இதழுக்கு அளித்த பேட்டியில் கூறினார். திருமணமாகா நிலை, இறைவனின் கொடை அருள்பணியாளர்களும், துறவியரும் மேற்கொள்ளும் திருமணமாகா நிலை, இறைவன் திருஅவைக்கு வழங்கியுள்ள ஒரு கொடை என்பதையும், அக்கொடை, திருஅவையில் தொடர்ந்து பாதுகாக்கப்படும் என்றும், கர்தினால் பரெத்தோ அவர்கள், தன் பேட்டியில் வலியுறுத்திக் கூறினார். அமேசான் பகுதியில் அருள்பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை குறைவாக இருப்பதால், அப்பகுதியில் குடும்ப வாழ்வில் ஈடுபட்டிருக்கும் நிரந்தர தியாக்கோன்களை அருள் பணியாளர்களாக திருப்பொழிவு செய்வது குறித்த விவாதங்களே மாமன்ற அவையில் இடம்பெற்றன என்றும், இந்தக் கருத்துக்கும், திருமணமாகா நிலையை மாற்றும் கருத்துக்கும் வேறுபாடுகள் அதிகம் உள்ளன என்றும், கர்தினால் பரெத்தோ அவர்கள் விளக்கம் அளித்தார். திருஅவையின் திறந்த மனப்பான்மை இந்த மாமன்றத்தின் துவக்கத்தில், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் புனித பேதுருவின் கல்லறைக்கருகே நின்றவேளையில், அவரைச் சுற்றி, அமேசான் பகுதியின் பழங்குடியினர் தங்கள் பாரம்பரிய உடைகளுடன் நின்றது, கலாச்சாரங்களைக் குறித்து, திருஅவை கொண்டிருக்கும் திறந்த மனப்பான்மையை வெளிப்படுத்தியது என்று கர்தினால் பரெத்தோ அவர்கள் குறிப்பிட்டார். அமேசான் பகுதியில் பணியாற்றும் ஆயர்கள் மற்றும் கர்தினால்களின் சிறப்புப் பிரதிநிதியாக இந்த சிறப்பு மாமன்றத்தில் பங்கேற்ற இயேசு சபை கர்தினால் பரெத்தோ அவர்கள், அமேசான் பகுதியில் நிலவும் கலாச்சாரங்களுக்கு, திருஅவை மதிப்பு வழங்கும் அதே வேளையில், அந்த கலாச்சாரங்களைக் கொண்டுள்ள மக்களுக்கு நற்செய்தியை அறிவிப்பதும், திருஅவையின் முக்கிய பணி என்று, தன் பேட்டியில் எடுத்துரைத்தார். அன்னை மரியா, திருஅவையின் வேர் பெண்களின் பங்கு பற்றிய கேள்விக்கு பதிலளித்த கர்தினால் பரெத்தோ அவர்கள், அன்னை மரியா திருஅவையின் வேராக செயலாற்றுவதுபோல், பெண்களும், திருஅவையின் வாழ்வில் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கவேண்டும் என்பது, அமேசான் பகுதிக்கு மட்டுமல்ல, உலகமெங்கும் உணரப்படவேண்டும் என்று கூறினார். (Zenit) [2019-10-31 14:47:02]


மறைக்கல்வியுரை: நம் விலங்குகளை உடைப்பவர் தூய ஆவியார்

நம்மையும், நம்மோடு வாழ்பவர்களையும், அடிமைப்படுத்தியிருக்கின்ற விலங்குகளை, தூய ஆவியாரால் மட்டுமே தகர்க்க இயலும் என்ற விசுவாசத்தில் உறுதிப்பட வேண்டுவோம் மேரி தெரேசா: வத்திக்கான் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் வழக்கமான புதன் பொது மறைக்கல்வியுரை, அக்டோபர் 30, இப்புதன் காலையில், வத்திக்கான் புனித பேதுரு வளாகத்தில் நடைபெற்றது. திருத்தூதர் பணிகள் நூலை மையப்படுத்தி, 13 பொது மறைக்கல்வியுரைகளை வழங்கியுள்ள திருத்தந்தை, இப்புதனன்றும், அந்நூலிலுள்ள புனித பவுல் அடிகளாரின் இரண்டாவது தூதுரைப் பயணத்தில் இடம்பெற்ற பல்வேறு நிகழ்வுகள் பற்றி விளக்கினார். முதலில் திருத்தூதர் பணிகள் நூல், பிரிவு 16, இறைவசனங்கள் 9 மற்றும்,10 வாசிக்கப்பட்டன. “பவுல் அங்கு இரவில் ஒரு காட்சி கண்டார். அதில் மாசிதோனியர் ஒருவர் வந்து நின்று, “நீர் மாசிதோனியாவுக்கு வந்து எங்களுக்கு உதவி செய்யும்” என்று வேண்டினார். இக்காட்சியைப் பவுல் கண்டதும், நாங்கள் மாசிதோனியருக்கு நற்செய்தி அறிவிக்க வேண்டும் என்று கடவுள் தீர்மானித்துள்ளார் என எண்ணி, அங்குச் செல்ல வழி தேடினோம் (தி.பணி.16,9-10)”. பின்னர் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், இத்தாலியத்தில் தன் மறைக்கல்வியை ஆரம்பித்தார். திருத்தந்தையின் மறைக்கல்வி அன்புச் சகோதரர், சகோதரிகளே, உங்கள் எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம். திருத்தூதர் பணிகள் நூலை நாம் வாசிக்கும்போது, தூய ஆவியார், திருஅவையின் தூதுரைப் பணிக்கு அடித்தளமாக இருக்கிறார். அவரே, தூதுரைப் பணியாளர்கள் பின்செல்லவேண்டிய பாதையைக் காட்டி, அவர்களை வழிநடத்துகிறார் என்பதைக் காண்கிறோம். இதனை, திருத்தூதர் பவுல், துரோவா நகரை அடைந்தபோது கண்ட காட்சியில், நாம் தெளிவாகப் காண்கிறோம். அக்காட்சியில், பவுல் அடிகளாரிடம், மாசிதோனியர் ஒருவர் வந்து நின்று, “நீர் மாசிதோனியாவுக்கு வந்து எங்களுக்கு உதவி செய்யும்” என்று வேண்டினார். திருத்தூதரும், இது கடவுளிடமிருந்து வந்த அழைப்பு என்பதில் உறுதிபூண்டு, எவ்வித தயக்கமுமின்றி, தூய ஆவியாரால் வழிநடத்தப்பட்டு, மாசிதோனியாவுக்குப் புறப்பட்டார். அப்பயணத்தில் சீலாவும் பவுலுடன் இருந்தார். அவர்கள் மாசிதோனியாப் பகுதியின் முக்கிய நகரமான பிலிப்பி சென்றனர். அங்கு பவுல், ஓய்வுநாளில் இறைவேண்டல் செய்வதற்காகக் குழுமியிருந்த பெண்கள் குழுவிற்கு முதலில் போதித்தார். அப்பெண்களில் ஒருவர் லீதியா. பவுல் அடிகளார் பேசியதை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு இயேசு அவர் உள்ளத்தைத் திறந்தார். அவரும், அவரது கணவரும் திருமுழுக்குப் பெற்றனர். அதன் பயனாக, லீதியாவும், தன் வீட்டை கிறிஸ்துவைப் பின்செல்பவர்களுக்குத் திறந்து வைத்தார். கிறிஸ்தவ விருந்தோம்பல், விசுவாசத்தால் பிறப்பது என்பதற்கு, இது எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகிறது. பிலிப்பி நகரில், ஓர் அடிமைச் சிறுமியைக் குணப்படுத்தியதற்காக, பவுலும், சீலாவும், சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். சிறையில், நள்ளிரவில் கடவுளுக்குப் புகழ்ப்பா பாடி ஆண்டவரிடம் உருக்கமாக மன்றாடினர். அச்சமயத்தில், திடீரென ஏற்பட்ட பெரிய நிலநடுக்கத்தால் அவர்களின் விலங்குகள் கழன்று வீழ்ந்தன. இந்த நிகழ்வால் அதிர்ச்சியுற்ற சிறைக்காவலர் அவர்களிடம், நான் மீட்படைய என்ன செய்ய வேண்டுமென்று கேட்டார். அவர்களிடமிருந்து ஆண்டவரது வார்த்தையை கேட்டபின், சிறைக்காவலர் தனது குடும்பத்தினரோடு திருமுழுக்குப் பெற்றார். இந்நிகழ்வுகளில் நாம் தூய ஆவியாரின் பணிகளையும், நற்செய்தியின் கட்டுகடங்காத வல்லமையையும் பார்க்கிறோம். ஆண்டவரது வார்த்தையைக் கேட்டு, மற்றவர்க்குப் பணிவிடை செய்த லீதியா போன்று, நம் இதயங்கள் திறக்கப்படுமாறு தூய ஆவியாரிடம் மன்றாடுவோம். நம்மையும், நம்மைச் சுற்றியிருப்பவர்களையும், அடிமைப்படுத்தியிருக்கின்ற விலங்குகளை, தூய ஆவியாரால் மட்டுமே தகர்க்க இயலும் என்ற விசுவாசத்தில் உறுதிப்பட வேண்டுவோம். இதற்கு பவுல் மற்றும், சீலாவின் முன்மாதிரிகையைப் பின்பற்றுவோம். இவ்வாறு, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், இப்புதன் பொது மறைக்கல்வியுரையை நிறைவு செய்தார். அதன் பின்னர், ஈராக்கில் மக்களின் நியாயமான குரல்கள் கேட்கப்பட்டு, பிரச்சனைகளுக்கு, நீதியான தீர்வுகள் காணப்படுமாறு கேட்டுக்கொண்டார். இறுதியில், கொரியா, இஸ்ரேல், இந்தோனேசியா, இங்கிலாந்து, டென்மார்க் என, பல நாடுகளிலிருந்து இந்நிகழ்வில் கலந்துகொண்ட திருப்பயணிகளையும், அவர்களின் குடும்பங்களையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மகிழ்வும், அமைதியும் நிறைக்கட்டும் என வாழ்த்தி, திருப்பயணிகள் எல்லாருக்கும் தனது அப்போஸ்தலிக்க ஆசீரையும் அளித்தார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். [2019-10-31 14:42:40]


திருஅவையில் செயலாற்றும் நாயகன், தூய ஆவியார்

நாம் இறைவனின் தூண்டுதல்களை உணரும் திறன் பெற்றவர்களாகவும், நம் உடன்பிறந்தோரை வரவேற்கவும், திறந்த மனம் கொண்டிருக்க, தூய ஆவியாரை மன்றாடுவோம்" - திருத்தந்தையின் டுவிட்டர் செய்தி ஜெரோம் லூயிஸ் - வத்திக்கான் செய்திகள் மறைபரப்புப்பணி மாதமாக சிறப்பிக்கப்படும் அக்டோபர் மாதம், மற்றும், புதன் மறைக்கல்வி உரை, என்ற இரு எண்ணங்களை வெளிப்படுத்தும் 'ஹாஷ்டாக்'குகளுடன் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், அக்டோபர் 30, இப்புதனன்று, தன் டுவிட்டர் செய்தியை வெளியிட்டார். "திருஅவைப் பணியில், செயலாற்றும் நாயகனாக விளங்குவது தூய ஆவியார்: அவரே, நற்செய்திப் பணியாளர்கள் பின்பற்றவேண்டிய பாதையில் அவர்களை வழிநடத்துகிறார். நாம் இறைவனின் தூண்டுதல்களை உணரும் திறன் பெற்றவர்களாகவும், நம் உடன்பிறந்தோரை வரவேற்கவும், திறந்த மனம் கொண்டிருக்க, தூய ஆவியாரை மன்றாடுவோம்" என்ற சொற்கள், திருத்தந்தையின் டுவிட்டர் செய்தியாகப் பதிவாகியிருந்தன. டுவிட்டர் செய்திகள், இன்றளவும்... ஒவ்வொரு நாளும் @pontifex என்ற வலைத்தள முகவரியில் திருத்தந்தை வழங்கிவரும் டுவிட்டர் செய்திகள், இத்தாலியம், ஆங்கிலம், பிரெஞ்சு, இஸ்பானியம், போர்த்துகீசியம், ஜெர்மன், போலந்து, இலத்தீன் மற்றும் அரேபியம் ஆகிய ஒன்பது மொழிகளில் வெளியாகின்றன. அக்டோபர் 30, இப்புதன் முடிய, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் செய்திகள், 2,177 என்பதும், அவரது டுவிட்டர் பதிவுகளை, ஆங்கில மொழியில் பின்பற்றுவோரின் எண்ணிக்கை மட்டும், 1 கோடியே 81 இலட்சம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கன. Instagram பதிவுகள் இத்துடன், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் செயல்பாடுகளை மையப்படுத்தி, @franciscus என்ற பெயரில் இயங்கிவரும் instagram தளத்தில், இதுவரை வெளியான புகைப்படங்கள், மற்றும், காணொளிகள், 780 என்பதும், அவற்றைப் பின்பற்றுவோரின் எண்ணிக்கை 63 இலட்சம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கன. [2019-10-31 14:37:56]


கருணைக்கொலைக்கு எதிராக, யூதம், கிறிஸ்தவம், இஸ்லாம்

இறந்துகொண்டிருக்கும் மற்றும், துன்புறும் நோயாளர்களைப் பராமரிப்பது, மனிதாபிமான மற்றும் அறநெறி சார்ந்த கடமை மேரி தெரேசா: வத்திக்கான் செய்திகள் மனித வாழ்வின் மிக முக்கியமான விழுமியங்களுக்கு, அடிப்படையிலேயே முரணாக அமையும் நடவடிக்கைகளுக்கு எதிரான தங்கள் கண்டனத்தைத் தெரிவித்துள்ளனர், யூதம், கிறிஸ்தவம் மற்றும் இஸ்லாம் சமயங்களின் தலைவர்கள். அக்டோபர் 28, இத்திங்களன்று, வத்திக்கானில், ஆபிரகாமின் மதங்கள் எனப்படும் இம்மூன்று மதங்களின் தலைவர்கள், மனித வாழ்வை முடித்துக்கொள்ளும் விவகாரங்கள் குறித்த, விவாதத்துக்குரிய கருத்தியல் அறிக்கை ஒன்றில் கையெழுத்திட்டு, வெளியிட்டுள்ளனர். கருணைக்கொலையும், மருத்துவரின் உதவியுடன் ஆற்றப்படும் தற்கொலையும், இவை எந்த முறையில் நடத்தப்பட்டாலும், மனித வாழ்வின் தவிர்க்க இயலாத மதிப்பீட்டிற்கு, அடிப்படையிலேயே முரணாக உள்ளன என்று கூறும் அவ்வறிக்கை, இவை, நன்னெறி மற்றும், மதக் கோட்பாட்டின்படி தவறானவை என்றும், இவை எந்தவித விதிவிலக்கின்றி தவிர்க்கப்பட வேண்டியவை என்றும் கூறியுள்ளது. குணமாக்க இயலாது என்ற நிலையில், இறக்கும் நிலையிலுள்ளவர்களைப் பராமரிப்பது, நம் கடமை என்றும், இறந்துகொண்டிருக்கும் மற்றும், துன்புறும் நோயாளர்களைப் பராமரிப்பது, மனிதாபிமான மற்றும் அறநெறி சார்ந்த கடமை என்றும், அந்த அறிக்கை சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. ஒரு மனிதருக்கு, முழுமையாகவும், மதிப்புடனும் பராமரிப்பது வழங்குவது, இறந்துகொண்டிருக்கும் அவரின் தனித்துவமிக்க, மனித, ஆன்மீக மற்றும், சமயக் கூறுகளை ஏற்பதாகும் என்றுரைக்கும் அவ்வறிக்கை, நிதி சார்ந்தவற்றில் சுமையாக இருக்கக் கூடாது என்ற நோக்கத்தில், ஒரு நோயாளி மரணத்தைத் தேர்ந்துகொள்வதற்குச் சோதிக்கப்படக் கூடாது என்றும் கூறியுள்ளது. அதற்கு மாறாக, நோயாளிகள் அனைவருக்கும் தகுதிவாய்ந்த மற்றும், தொழில்திறமையுடன்கூடிய சிகிச்சையும், ஆதரவும் வழங்கப்படுவதற்கு ஊக்குவிக்கப்பட வேண்டும் என்றும், நாடுகளின் சட்டங்களும், கோட்பாடுகளும், இறந்துகொண்டிருக்கும் நோயாளியின் உரிமைகளையும், மாண்பையும் மதிப்பதாய் அமைய வேண்டும் என்றும், அந்த அறிக்கை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. இதன் வழியாக, கருணைக்கொலைகளைத் தவிர்க்கவும், குணமாக்கமுடியாத நோயாளிக்கும், அவரது குடும்பத்தினருக்கும் உதவவும் இயலும் என்று அவ்வறிக்கை உரைக்கின்றது. இஸ்ரேலின் யூதமத ரபி Avraham Steinberg அவர்கள், இந்த அறிக்கை கையெழுத்திடப்பட பின்புலமாக இருந்தவர். இவர் இந்தக் கருத்தை திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களிடம் பரிந்துரைத்தார். திருத்தந்தையும், இப்பணியை, திருப்பீட வாழ்வுக் கழகத்தின் தலைவர் பேராயர் வின்சென்சோ பாலியா அவர்களிடம் ஒப்படைத்தார். [2019-10-30 01:00:21]


கிறிஸ்தவ நம்பிக்கை, மூச்சுவிடும் காற்று போன்றது

நம்பிக்கை என்பது, ஆண்டவரைச் சந்திப்போம் என்ற எதிர்நோக்கில் வாழ்வதாகும். கையில் கயிற்றைப் பிடித்துக்கொண்டு, அடுத்த கரையில் நங்கூரத்தை போடுவது போலாகும் மேரி தெரேசா: வத்திக்கான் செய்திகள் நம்பிக்கை மனிதர்களாக வாழ்வதற்கு, நாம் எதன் மீதும் பற்று வைத்திருக்கக் கூடாது மாறாக, ஆண்டவரைச் சந்திப்பதை நோக்கி மிகவும் பதட்டத்தில் வாழ்பவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், இச்செவ்வாய் காலையில் வழங்கிய மறையுரையில் கூறினார். சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில், அக்டோபர் 29, இச்செவ்வாய் காலையில் நிறைவேற்றிய திருப்பலியில், கிறிஸ்தவ நம்பிக்கையை மையப்படுத்தி மறையுரையாற்றிய திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், ஆண்டவரைச் சந்திப்பதில் எப்பொழுதும் மிகுந்த ஆர்வமுள்ளவர்களாய் வாழாவிடில், கிறிஸ்தவர்களின் வாழ்வு தேக்க நிலையாக மாறும் என்று கூறினார். புனித பவுல் அடிகளார், உரோமையருக்கு எழுதிய மடலில் நம்பிக்கை பற்றிக் கூறும் இத்திருப்பலியின் முதல் வாசகத்தை (உரோம. 8:18-25) மையப்படுத்தி மறையுரையாற்றிய திருத்தந்தை, நம்பிக்கை என்பது, அடுத்த கரையில் ஒரு நங்கூரத்தை போடுவதுபோல் ஆகும் என்று கூறினார். கிறிஸ்தவ வாழ்வு என்பது, இவ்வுலகில் ஒரு கூடாரத்தை அமைக்க இயலாது என்பதை எப்போதும் அறிந்தவர்களாய், ஆண்டவரைச் சந்திப்பதிலே துடிப்புள்ளவர்களாய் வாழ்வதாகும் என்றுரைத்த திருத்தந்தை, தண்ணீர் ஓடாமல் இருந்தால், அது தேங்கியே இருக்கும், அதேபோல், கிறிஸ்தவ வாழ்வும் பரந்து விரியும் சக்தியைக் கொண்டிராவிடில், தேக்கநிலையை அடையும் மற்றும், அத்தகைய கிறிஸ்தவ வாழ்வு, மெய்யியல் கோட்பாடாக மாறும் என்று எச்சரித்தார். நாம் நம்பிக்கை மனிதர்களாக வாழ விரும்பினால், எதிலும் பற்று இல்லாத ஏழைகளாக திறந்தமனம் உள்ளவர்களாக வாழ வேண்டும், நம்பிக்கை என்பது தாழ்ச்சி என்ற புண்ணியமாகும், ஒவ்வொரு நாளும் இந்த நம்பிக்கையிலே நாம் வேலை செய்கிறோம், ஒவ்வொரு நாளும், கயிற்றை நம் கையில் பிடித்துக்கொண்டு, நங்கூரத்தை வைக்க வேண்டும், சிறிய செயல்களில்கூட நம்மில் தூய ஆவியார் வேலை செய்கிறார் என்ற பாதுகாப்பு உணர்வு நம்மில் இருக்க வேண்டும் என்றும் திருத்தந்தை கூறினார். நம்பிக்கையில் வாழ்வதற்கு, இந்நாளைய நற்செய்தி வாசகத்தில் (லூக்.13,18-21) இயேசு சொல்கிறார் என்றுரைத்த திருத்தந்தை, இறையாட்சி, தம் தோட்டத்தில் இடும் கடுகு விதைக்கு ஒப்பாகும், அது வளர்வது வரை காத்திருக்க வேண்டும், அது எவ்வாறு வளர்கின்றது என்பதை ஒவ்வொரு நாளும் நாம் சென்று பார்ப்பதில்லை, அதற்கு பொறுமை அவசியம் என்று கூறினார். நம்பிக்கைக்கும் பொறுமை அவசியம் என்று கூறியத் திருத்தந்தை, நம்பிக்கை பாதுகாப்பைத் தருகின்றது, அது ஒருபோதும் ஏமாற்றாது என்றும், நம் ஆண்டவர் அளித்துள்ள வாக்குறுதிகளுக்குத் திறந்த மனதுள்ளவர்களாய் இருப்பதற்கு அவரிடம் மன்றாடுவோம் என்றும், திருத்தந்தை கூறினார். மேலும், சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் இச்செவ்வாய் காலையில் நிறைவேற்றிய திருப்பலியை மையப்படுத்தி, ஹாஸ்டாக் (#SantaMarta) குடன் தன் டுவிட்டர் செய்தியை வெளியிட்டுள்ள திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், நம்பிக்கை என்பது, ஆண்டவரைச் சந்திப்போம் என்ற எதிர்நோக்கில் வாழ்வதாகும். கையில் கயிற்றைப் பிடித்துக்கொண்டு, அடுத்த கரையில் நங்கூரத்தை எறிவது போலாகும் என்ற வார்த்தைகளைப் பதிவு செய்துள்ளார். [2019-10-30 00:52:53]


pachamama சிலைகள் ஆற்றில் எறியப்பட்டதற்கு திருத்தந்தை மன்னிப்பு

ஊடகங்களின் மிகுந்த கவனத்தை உருவாக்கியுள்ள pachamama சிலைகள் சேதமடையாமல், டைபர் நதியிலிருந்து மீட்கப்பட்டு, இத்தாலிய தேசிய காவல்துறையின் தலைமை அலுவலகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளன மேரி தெரேசா: வத்திக்கான் செய்திகள் அமேசான் பகுதியைச் சேர்ந்த சர்ச்சைக்குரிய சிலைகள், உரோம் டைபர் நதியில் எறியப்பட்டது குறித்து, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், அக்டோபர் 25, இவ்வெள்ளி மாலையில் நடைபெற்ற 15வது பொது அமர்வில் தனது வருத்தத்தைத் தெரிவித்தார். எவ்வித சிலைவழிபாட்டு நோக்கங்களின்றி, Traspontina ஆலயத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த pachamama சிலைகள் அகற்றப்பட்டு, டைபர் நதியில் எறியப்பட்டது பற்றி ஒருசில வார்த்தைகள் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்று கூறியத் திருத்தந்தை, உரோம் ஆயர் என்ற முறையில், இந்த அடையாளத்தின் வழியாக, புண்பட்டவர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்கிறேன் என்று தெரிவித்தார். ஊடகங்களில் இவ்வளவு கவனத்தை உருவாக்கியுள்ள இந்த சிலைகள் சேதமடையாமல், டைபர் நதியிலிருந்து மீட்கப்பட்டு, இத்தாலிய தேசிய காவல்துறையின் தலைமை அலுவலகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளன என்றும் திருத்தந்தை அறிவித்தார். அமேசான் பகுதியில், கருவுற்ற பெண்களை ஆடையில்லாமல் வடிக்கப்பட்டுள்ள இந்த சிலைகள், உரோம் Santa Maria in Traspontina கார்மேல் சபை ஆலயத்தில் பாதுகாக்கப்பட்டு, அமேசான் மாமன்றத்தின் பல்வேறு நிகழ்வுகளில் வைக்கப்பட்டன. இந்த சிலைகள் அக்டோபர் 21ம் தேதி டைபர் நதியில் இருவரால் எறியப்பட்டதாகச் சொல்லப்படுகின்றது. இவை மீட்கப்பட்ட செய்தி, உரியவர்களிடம் தெரிவிக்கப்பட்ட பின்னரே, பொதுவில் அறிவிக்கப்பட வேண்டுமென, காவல்துறை தலைமை அதிகாரி விரும்பினார் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது. திருத்தந்தை, அமேசான் மான்றத்தை, அசிசி நகர் புனித பிரான்சிசிடம் அர்ப்பணித்த நிகழ்வில் இந்த சிலைகள் வைக்கப்பட்டிருந்தன மற்றும், இவை சர்ச்சையையும் ஏற்படுத்தின என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. [2019-10-26 21:13:20]


நற்செய்தியின் கதவுகளை, அனைவருக்கும் திறந்துவைக்க...

'சிறப்பான மறைபரப்புப்பணி மாதத்'தைக் கொண்டாடும் வேளையில், இறையன்பிற்கு உன்னத சாட்சிகளாக இருக்க, தூய ஆவியார் நம்மைத் தூண்டவேண்டுமென்று மன்றாடுகிறோம்" - திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் ஜெரோம் லூயிஸ் - வத்திக்கான் செய்திகள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், அக்டோபர் 23, தன் புதன் மறைக்கல்வி உரையில் பகிர்ந்துகொண்ட கருத்தையும், 'சிறப்பான மறைபரப்புப்பணி மாதம்' என்ற கருத்தையும் இணைத்து, இப்புதனன்று தன் டுவிட்டர் செய்தியை, #ExtraordinaryMissionaryMonth என்ற ‘ஹாஷ்டாக்’குடன் பதிவு செய்துள்ளார். "'சிறப்பான மறைபரப்புப்பணி மாதத்'தைக் கொண்டாடும் வேளையில், நற்செய்தியின் கதவுகளை, அனைத்து மக்களுக்கும் திறந்துவைக்கவும், இறையன்பிற்கு உன்னத சாட்சிகளாக இருக்கவும், தூய ஆவியார் நம்மைத் தூண்டவேண்டுமென்று மன்றாடுகிறோம்" என்ற சொற்கள், திருத்தந்தையின் டுவிட்டர் செய்தியில் இடம்பெற்றிருந்தன. மேலும், நற்செய்தி அறிவிப்பு பேராயத்தின் தலைவரான கர்தினால் ஃபெர்னாண்டோ ஃபிலோனி அவர்கள், Zenit கத்தோலிக்க இதழுக்கு அளித்த பேட்டியில், அக்டோபர் மாதம் சிறப்பிக்கப்படும் 'சிறப்பான மறைபரப்புப்பணி மாதத்'தைக் குறித்து தன் கருத்துக்களைப் பகிர்ந்துகொண்டார். ஒவ்வோர் ஆண்டும், அக்டோபர் மாதம் 'மறைபரப்புப்பணி மாதம்' என்று சிறப்பிக்கப்பட்டாலும், இவ்வாண்டு, திருமுழுக்கு பெற்ற அனைவருமே மறைபரப்புப்பணியில் முழுமனதோடு ஈடுபட உதவியாக, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் இவ்வாண்டின் அக்டோபர் மாதத்தை, 'சிறப்பான மறைபரப்புப்பணி மாத'மாக அறிவித்தார் என்று கர்தினால் ஃபிலோனி அவர்கள் தன் பேட்டியில் குறிப்பிட்டார். 'நம்பிக்கை பரப்புதல் பாப்பிறைக் கழகத்தை', ஏறத்தாழ 200 ஆண்டுகளுக்கு முன் உருவாக்கிய வணக்கத்துக்குரிய Pauline Jaricot அவர்கள், திருமுழுக்கு பெற்றுள்ள அனைவரும், தங்கள் செபங்களின் வழியே, மறைபரப்புப்பணியில் ஈடுபடமுடியும் என்பதைச் சொல்லித்தந்தார் என்று, கர்தினால் ஃபிலோனி அவர்கள், தன் பேட்டியில் சுட்டிக்காட்டினார். [2019-10-26 21:07:14]


பக்க இலக்கங்களை அழுத்தி எல்லா செய்திகளையும் பார்வையிடவும்