வழியும் உண்மையும் வாழ்வும் நானே. என் வழியாய் அன்றி எவரும் தந்தையிடம் வருவதில்லை.
(யோவான் 14:6)பக்க இலக்கங்களை அழுத்தி எல்லா செய்திகளையும் பார்வையிடவும்மறைக்கல்வியுரை : நம் ஒன்றிப்பின் வழியாக சாட்சி பகர்வோமாக

துவக்க காலத்திலிருந்தே, திருஅவையானது, ஓர் ஆன்மீகக் கூட்டுறவாகவும், இறைமக்கள் சமூகமாகவும் இருந்து வருவதைக் காண்கிறோம். கிறிஸ்டோபர் பிரான்சிஸ் – வத்திக்கான் வெயிலின் தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வந்தாலும், ஐரோப்பிய நாடுகளின் இக்கோடை கால விடுமுறையையொட்டி உரோம் நகர் வரும் திருப்பயணிகள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகளின் கூட்டமும் அதிகரித்துக்கொண்டுதான் வருகிறது. உரோம் நகர் தூய பேதுரு பேராலய வளாகம், மக்கள் கூட்டத்தால் நிரம்பியிருக்க, திருத்தூதர் பணிகள் குறித்த கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து கொள்வதாக திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் மறைக்கல்வியுரை இருந்தது. முதலில் திருத்தூதர் பணி நூல் ஒன்றாம் பிரிவிலிருந்து, ‘பேதுரு அவர்கள் நடுவே எழுந்து நின்று கூறியது : ஆகையால் ஆண்டவர் இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலுக்குச் சாட்சியாய் விளங்க, அவர் நம்மிடையே செயல்பட்ட காலத்தில் நம்மோடு இருந்த ஒருவரைச் சேர்த்துக்கொள்ள நாம் கூடி வரவேண்டியது தேவையாயிற்று. யோவான் திருமுழுக்குக் கொடுத்துவந்த காலமுதல் ஆண்டவர் இயேசு நம்மிடமிருந்து விண்ணேற்றமடைந்த நாள்வரை அவர் நம்மோடு இருந்திருக்கவேண்டும்....... அதன் பின் அவர்கள் சீட்டுக் குலுக்கினார்கள். சீட்டு மத்தியா பெயருக்கு விழவே, அவர் பதினொரு திருத்தூதர்களோடும் சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டார்' என்ற பகுதி பல்வேறு மொழிகளில் வாசிக்கப்பட, திருத்தந்தையும் தன் மறைக்கல்வியுரையைத் தொடர்ந்தார். அன்பு சகோதரர், சகோதரிகளே! திருத்தூதர் பணிகள் குறித்த நம் மறைக்கல்வித் தொடரில் நாம், இயேசுவின் உயிர்ப்போடு இணைந்ததாக திருஅவையின் நற்செய்தி அறிவிப்புப்பணி துவங்கியதைக் குறித்து நோக்கினோம். தூய ஆவியார் குறித்த இயேசுவின் வாக்குறுதி நிறைவேற்றப்படுவதற்கென இயேசுவின் சீடர்கள் அன்னை மரியாவோடு, மேல்மாடியில் செபத்தில் ஒன்றித்திருந்தனர். துவக்க காலத்திலிருந்தே, திருஅவையானது, ஓர் ஆன்மீகக் கூட்டுறவாகவும், இறைமக்கள் சமூகமாகவும் இருந்து வருவதைக் காண்கிறோம். இயேசு பன்னிரெண்டு சீடர்களைத் தேர்ந்தெடுத்தது, திருஅவைக்கும் இஸ்ராயேல் மக்களுக்கும் இடையே நிலவும் தொடர்ச்சியைக் காட்டுகிறது. இயேசுவின் சீடர் கூட்டத்திலிருந்து யூதாஸ் விலகிச் சென்றபின், அவரின் அந்த 12வது இடம், இன்னொருவரால் நிரப்பப்படவேண்டும் என்பதை சீடர்கள் அறிந்திருந்தனர். மத்தியாவை இறைவன் தேர்ந்தெடுத்ததை அறிந்துகொள்ள, புனித பேதுருவின் வழிகாட்டுதலில் சீடர்கள் சமூகம் செபத்தில் இணைந்திருந்தது. நீங்கள் ஒருவர் மற்றவருக்குச் செலுத்தும் அன்பிலிருந்து நீங்கள் என் சீடர்கள் என்பதை எல்லாரும் அறிந்து கொள்வர் (யோவான் 13:35), என ஏற்கனவே தன் சீடர்களிடம் கூறியுள்ளார் இயேசு. உயிர்த்த இயேசுவுக்கும் அவரின் மீட்பளிக்கும் அன்புக்கும், சீடர்களின் முதல் சாட்சியத் தோற்றமாக அவர்களின் வெளிப்படையான ஒன்றிப்பே இருந்தது. இறையன்பின் மீட்பளிக்கும் சக்திக்கு நம் ஒன்றிப்பின் வழியாக சாட்சி பகர்வோமாக. இந்த ஒன்றிப்பே, வீண்பெருமைகளையும், பிரிவினைகளையும் வெற்றிகண்டு, பன்மைத்தன்மைகளிலிருந்து ஒரே இறைமக்கள் கூட்டத்தை உருவாக்குகிறது. இவ்வாறு தன் புதன் மறைக்கல்வி உரையை வழங்கிய திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களை வழங்கி, இறுதியில் தன் அப்போஸ்தலிக்க ஆசீரையும் அளித்தார். [2019-06-12 21:02:01]


திருத்தந்தை – பிறருக்கு இலவசமாகப் பணியாற்றுங்கள்

கடவுளோடு நமக்குள்ள உறவு, முற்றிலும் இலவசமானது. எனவே, அவரின் அருளைப் பெறுவதற்கு, நம் இதயங்களைத் திறந்து வைத்திருக்க வேண்டியது அவசியம் - திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் கிறிஸ்டோபர் பிரான்சிஸ் - வத்திக்கான் செய்திகள் கடவுள் உங்களை இலவசமாக அன்புகூர்வது போன்று, நீங்களும் பிறருக்கு இலவசமாகப் பணியாற்றுங்கள் என்று, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், இச்செவ்வாய் காலையில் மறையுரையாற்றினார். திருத்தூதர் புனித பர்னபாவின் திருவிழாவாகிய, ஜூன் 11, இச்செவ்வாய் காலையில், வத்திக்கானின் சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் நிறைவேற்றிய திருப்பலியில், இயேசு திருத்தூதர்களை மறைப்பணியாற்ற அனுப்பியது பற்றிய மத்தேயு நற்செய்திப் பகுதியை (மத்.10,7-13) மையப்படுத்தி ஆற்றிய மறையுரையில், இவ்வாறு கூறினார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். கடவுளோடு நமக்குள்ள உறவு, முற்றிலும் இலவசமானது, எனவே, அவரின் அருளைப் பெறுவதற்கு, நம் இதயங்களைத் திறந்து வைத்திருக்க வேண்டியது அவசியம் என்றுரைத்த திருத்தந்தை, கடவுள், நம்மை அன்புகூர்வது போன்று, நாமும் நம் சகோதரர், சகோதரிகளுக்குப் பணிவிடைபுரியவும், அவர்களை அன்புகூரவும் அழைக்கப்பட்டுள்ளோம் என்று கூறினார் “விண்ணரசு நெருங்கி வந்துவிட்டது” எனப் பறைசாற்றுங்கள், நலம் குன்றியவர்களைக் குணமாக்குங்கள்; இறந்தோரை உயிர் பெற்றெழச் செய்யுங்கள்; தொழுநோயாளரை நலமாக்குங்கள்; பேய்களை ஓட்டுங்கள் என்ற மறைப்பணியை, இயேசு நம்மிடம் ஏற்கனவே கொடுத்துள்ளார் என்றும், திருத்தந்தை கூறினார். கிறிஸ்தவ வாழ்வு என்பது, பணியாற்றுவதே என்றும், கிறிஸ்தவத்திற்கு மனம் மாறியவர்கள், துவக்கத்தில் இறைமக்களுக்குப் பணியாற்றுவதற்குத் திறந்தமனதுள்ளவர்களாய் இருந்து, நாளடைவில், இறைமக்களைப் பயன்படுத்தத் துவங்கிவிடும் நிலை வருத்தமளிக்கின்றது எனவும், திருத்தந்தை கூறினார். இலவசமாகக் கொடுங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்வு, இலவசமாக வாழப்படுகின்றது, எந்த விலையுமின்றி அது பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது, எனவே, எந்த விலையுமின்றி அதைப் பிறருக்கு அளிக்க வேண்டுமென்றும், மீட்பை விலைகொடுத்து வாங்க இயலாது, ஏனெனில், கடவுள் நம்மை இலவசமாக மீட்டார், அதற்கு எந்த விலையுமில்லை எனவும், திருத்தந்தை கூறினார். கடவுளின் கொடைகள் எல்லாம் விலையின்றி நமக்குக் கொடுக்கப்படுகின்றன, ஆனால் அதைப் பெற இயலாமல், பலவேளைகளில், நம் இதயங்களை மூடி வைத்துக்கொள்கிறோம் எனவும் உரைத்த திருத்தந்தை, கிறிஸ்தவர்கள், குறிப்பாக, மேய்ப்பர்களும் ஆயர்களும், கடவுளின் அருள்வரங்களை விற்பதற்கு முயற்சிக்கக் கூடாது, மாறாக, அவற்றை இலவசமாகக் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார். டுவிட்டர் செய்தி மேலும், ஜூன் 11, இச்செவ்வாய் காலையில், சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் நிறைவேற்றிய திருப்பலியை மையப்படுத்தி, டுவிட்டர் செய்தி வெளியிட்டுள்ள திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், “அனைவரின் இதயங்களையும் கடவுளின் அருள்வரங்கள் சென்றடையும்பொருட்டு, கொடையாகப் பெற்றீர்கள்; கொடையாகவே வழங்குங்கள்” என்று எழுதியுள்ளார். [2019-06-11 23:46:03]


"திரு அவையின் தாய் அன்னை மரியா" விழா டுவிட்டர் செய்தி

"திரு அவையின் அன்னையான புனித மரியாவே, இயேசுவில் நம்பிக்கை கொண்டு, எம்மை முழுமையாக அவரிடம் ஒப்படைக்க எமக்கு உதவியருளும்" கிறிஸ்டோபர் பிரான்சிஸ் - வத்திக்கான் செய்திகள் திரு அவையின் தாயாம் அன்னை மரியே, இயேசுவின் அன்பில் நம்பிக்கைக் கொள்ளவும், அவரிடம் எம்மை முழுமையாக ஒப்படைக்கவும் எமக்கு உதவியருளும் என்ற கருத்தை வெளியிடும் டுவிட்டர் செய்தியை, ஜூன் 10, இத்திங்களன்று திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் வெளியிட்டார். திருஅவையில் இத்திங்களன்று சிறப்பிக்கப்பட்ட "திரு அவையின் தாய் அன்னை மரியா" என்ற விழாவையொட்டி தன் டுவிட்டர் செய்தியை வெளியிட்டுள்ள திருத்தந்தை, "திரு அவையின் அன்னையான புனித மரியாவே, குறிப்பாக எங்கள் துன்ப வேளைகளில், சிலுவையின் நிழலில் நாங்கள் நின்றுகொண்டு, எம் விசுவாச முதிர்ச்சியை நோக்கி அழைக்கப்படும் வேளையில், இயேசுவில் நம்பிக்கை கொண்டு, எம்மை முழுமையாக அவரிடம் ஒப்படைக்க எமக்கு உதவியருளும்" என்ற சொற்களைப் பதிவு செய்திருந்தார். மேலும், இவ்வாண்டு அக்டோபர் மாதம் சிறப்பிக்கப்படவிருக்கும் மறைபரப்புப்பணி நாளுக்குரிய செய்தியொன்றை, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், இஞ்ஞாயிறன்று தூய ஆவியாரின் வருகைப் பெருவிழாவையொட்டி, வெளியிட்டார். இச்செய்தியை மையப்படுத்தி இஞ்ஞாயிறன்று தன் டுவிட்டர் செய்தியை வழங்கிய திருத்தந்தை, "ஆண், பெண் மறைப்பரப்புப் பணியாளர்களுக்கும், தங்கள் திருமுழுக்கு வழியாக திரு அவையின் மறைபரப்புப்பணியில் பங்குபெறும் அனைவருக்கும், என் இதயம் நிறை ஆசீரை வழங்குகிறேன்" என்ற சொற்களைப் பதிவு செய்திருந்தார். [2019-06-10 20:41:41]


உதவி புரிய தயாராக இருப்பதே ஒரு சாட்சிய வாழ்வுதான்

பணியாளர்களுக்கும் பயணிகளுக்கும் உரிய நேரத்தில் வழங்கப்படும் உதவிகள், அவர்கள் வாழ்வில் நீண்ட கால நல்லெண்ணத்தைக் கொடுக்கும் கிறிஸ்டோபர் பிரான்சிஸ் - வத்திக்கான் செய்திகள் வானம் தொடர்புடையனவற்றில் பணியாற்றுவோருக்கும், விமானத்தளங்களில் பணிபுரிவோர், மற்றும், பயணிகளுக்கும், ஆன்மீகப் பணிகளை ஆற்றிவரும், அருள்பணியாளர்களை, இத்திங்களன்று, வத்திக்கானில் சந்தித்து, அவர்களுக்கு தன் பாராட்டுக்களையும் ஊக்கத்தையும் வழங்கினார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். இத்துறைகளில் பணியாற்றும் அருள்பணியாளர்களுக்கென ஒன்றிணைந்த மனிதகுல முன்னேற்றம் என்ற தலைப்பில் இடம்பெற்ற உலகக் கருத்தரங்கில் கலந்துகொண்ட அருள்பணியாளர்களை, இத்திங்கள் காலை வத்திக்கானில் சந்தித்த திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், தான் திருப்பயணங்களை மேற்கொண்ட வேளைகளில், விமான நிலையங்களில், ஆன்மீக அருள்பணியாளர்கள் ஆற்றும் மேய்ப்புப்பணி சேவைகளை ஆர்வமுடன் கவனித்துள்ளதாகவும், பல்வேறு மக்கள் பணிபுரியும், மற்றும், பயணம் செய்யும் இத்தகைய இடங்களில் அவர்களுக்குப் பணிபுரிய எப்போதும் தயாராக இருக்கும் அருள்பணியாளர்களின் நிலை பாராட்டுக்குரியது எனவும் கூறினார். பிறருக்கு உதவி புரிய எப்போதும் தயாராக இருப்பதே ஒரு சாட்சிய வாழ்வுதான் என்பதை எடுத்துரைத்த திருத்தந்தை, பணியாளர்களுக்கும் பயணிகளுக்கும் உரிய நேரத்தில் வழங்கப்படும் உதவிகள், அவர்கள் வாழ்வில், நீண்ட கால நல்லெண்ணத்தைக் கொடுக்கும் என்பதை, மனதில் கொள்ளவேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொண்டார். விமான நிலையங்கள் வழியே பயணம் செய்யும் அனைவரும் இறைவனின் இருப்பை உணர்ந்துகொள்ள உதவும் நோக்கத்தில், அவர்களின் ஒன்றிணைந்த வளர்ச்சி, பணிகள் மீது அக்கறை, குடும்ப வாழ்வும் கலாச்சாரமும், மதம், பொருளாதாரம், அரசியல் வாழ்வு ஆகியவற்றின் மீது அக்கறை ஆகியவற்றுடன் ஆன்மீக அருள்பணியாளர்கள் செயல்படவேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். விமான நிலையங்களில் பணிபுரிவோர், விமான ஓட்டிகள் மற்றும் விமானப் பணியாளர்களுடன் நட்புணர்வுடன் பழகி, அவர்களுக்கென நேரத்தை ஒதுக்கும்போது, அது, அவர்களுக்கும் அவர்களின் குடும்பங்களுக்கும் ஆற்றும் சிறந்த சேவையாக இருக்கமுடியும் என, மேலும் கூறினார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். [2019-06-10 20:37:19]


திருவிழிப்புத் திருப்பலியில் திருத்தந்தையின் மறையுரை

நாம் வகுக்கும் திட்டங்கள் பல, இறைவனை விட்டு விலகியதாக, நம் மீது மட்டுமே அதிக நம்பிக்கை கொண்டதாக உள்ளன – திருத்தந்தையின் மறையுரை கிறிஸ்டோபர் பிரான்சிஸ் - வத்திக்கான் செய்திகள் நம் இதயத்தைத் திறந்து, அதன்வழியே நாம் செவிமடுக்கத் துவங்கினால், நம் இதயத்திற்குள் கொழுந்துவிட்டெரியும் பெந்தக்கோஸ்து தீயை உணர்வோம் என்று, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், தூய ஆவியாரின் வருகைப் பெருவிழாவுக்கு முந்திய நாள் மாலை நிகழ்ந்த திருவிழிப்புத் திருப்பலியில் மறையரை வழங்கினார். ஜூன் 8, இச்சனிக்கிழமை மாலை, வத்திக்கான் புனித பேதுரு வளாகத்தில், திருவிழிப்பு திருப்பலியை நிறைவேற்றி மறையுரை வழங்கியத் திருத்தந்தை, திருஅவை என்பது, நம் அனைவருக்கும் தாய் இல்லமாக இருப்பதால், அங்கு நாம் எவ்வேளையிலும் திரும்பி வரமுடியும் என்று கூறினார். நாம் வகுக்கும் திட்டங்கள் பல, இறைவனை விட்டு விலகியதாக, நம் மீது மட்டுமே அதிக நம்பிக்கை கொண்டதாக உள்ளன என்பதை, தன் மறையுரையில் சுட்டிக்காட்டியத் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், இதன் வழியே, நாம் விண்ணகத்தை நோக்கிய பாதையிலிருந்து விலகி, நம்மையே ஏமாற்றிக்கொள்கிறோம் என்பதையும் எடுத்துரைத்தார். தன் மக்களின் அழுகுரலைக் கேட்டதாகவும், அவர்களின் துன்பங்களைக் கண்டதாகவும் மோசேயிடம் கூறும் இறைவன், மோசேயின் இதயமும் தன் இதயத்தைப்போல், இரக்கம் கொண்டதாகவும், மக்களின் துன்பங்களுக்குச் செவிமடுப்பதாகவும் இருக்கவேண்டும் என்று இறைவன் எதிர்பார்ப்பதையும் தன் மறையுரையில் நினைவூட்டினார், திருத்தந்தை. [2019-06-10 20:32:17]


தங்கப் பூமியில் அனைத்து ஆயுத மோதல்களும் நிறுத்தப்பட வேண்டும்

ஒருகாலத்தில், இப்பூமியின் சுவர்க்கமாக இருந்த மியான்மார், அறுபது ஆண்டுகால சர்வாதிகாரம் மற்றும் ஆயுதமோதல்களால் முடக்கப்பட்டுவிட்டது மேரி தெரேசா - வத்திக்கான் செய்திகள் மியான்மார் நாடு, மீண்டும் ‘சுவர்ணபூமியாக’, அதாவது ‘தங்க நிலமாக’ மாறுவதற்கு, அந்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இடம்பெறும் ஆயுத மோதல்கள் அனைத்தும் நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று, யாங்கூன் பேராயர், கர்தினால் சார்லஸ் மாங் போ அவர்கள் கூறினார். மியான்மாரில் இடம்பெற்றுவரும் தேசிய ஒப்புரவு நடவடிக்கைக்கு ஆதரவாக, “தங்க நிலத்திற்குத் திரும்புங்கள் – அமைதியை அறுவடை செய்யுங்கள்” என்ற தலைப்பில், பொதுவான மடல் ஒன்றை எழுதியுள்ள கர்தினால் போ அவர்கள், இவ்வாறு அழைப்பு விடுத்துள்ளார். மரம், எண்ணெய், எரிவாயு, விலைமதிப்பற்ற கற்கள், தாதுக்கனிகள் போன்ற நாட்டிலுள்ள அனைத்து வளங்கள் பற்றியும் குறிப்பிட்டுள்ள கர்தினால் போ அவர்கள், மியான்மார் மக்கள் மீது தனிப்பற்று வைத்துள்ள கடவுளின் கொடையாக, நாடு உள்ளது என்றும் கூறியுள்ளார். மியான்மாரில் மாபெரும் வளங்கள் இருக்கின்றபோதிலும், தற்போது, தென் கிழக்கு ஆசியாவில் ஏழை நாடுகளில் ஒன்றாகவும் இந்நாடு உள்ளது என்றும் கூறியுள்ள கர்தினால் போ அவர்கள், ஒருகாலத்தில், இப்பூமியின் சுவர்க்கமாக இருந்த மியான்மார், அறுபது ஆண்டுகால சர்வாதிகாரம் மற்றும் ஆயுதமோதல்களால் முடக்கப்பட்டுவிட்டது என்றும் கவலை தெரிவித்துள்ளார். இலட்சக்கணக்கான புலம்பெயர்ந்தோர், பத்து இலட்சத்துக்கும் அதிகமான உள்நாட்டிலே புலம்பெயர்ந்துள்ளோர், கட்டாயச் சிறைவைப்பு மற்றும் அடிமைமுறையால், 40 இலட்சத்துக்கும் அதிகமான இளையோர், நாட்டைவிட்டு வெளியேறியிருப்பது, பொருளாதார நிலையால், ஒரு கோடிக்கு அதிகமானோர் புலம்பெயர்வு, ஏறத்தாழ 40 விழுக்காடு ஏழ்மை விகிதம் போன்றவற்றைப் பட்டியலிட்டுள்ளார், கர்தினால் போ மனிதர்களின் முட்டாள்தனம், தங்க பூமியை, பகல் கனவாக மாற்றியுள்ளது என்றும், மனிதரால் நிகழ்ந்த இந்நிலையை, முற்றிலும் எதிர்மாறான நிலைக்கு, நிரந்தரமாக மாற்ற இயலும் என்றும் கூறியுள்ளார், ஆசிய ஆயர் பேரவைகளின் கூட்டமைப்பின் தலைவரான, கர்தினால் போ. (AsiaNews) [2019-06-10 20:27:12]


D-Day படைவீரர்களின் துணிச்சலுக்கு திருத்தந்தை பாராட்டு

1944ம் ஆண்டு, ஜூன் 6ம் தேதி, பிரான்ஸ் நாட்டின் Normandy யிலும், ஐரோப்பாவின் ஏனைய பகுதிகளிலும், நட்பு நாடுகள் எடுத்த தீர்மானம், இரண்டாம் உலகப் போர் முடிவதற்கு வழியமைத்தது மேரி தெரேசா - வத்திக்கான் செய்திகள் இரண்டாம் உலகப்போரின் முக்கிய தருணமாகக் கருதப்படும் D-Day நிகழ்வு இடம்பெற்றதன் 75ம் ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு, செய்தி அனுப்பியுள்ள, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், விடுதலை மற்றும் அமைதிக்காகத் தங்களை அர்ப்பணித்துப், போராடிய படைவீரர்களின் துணிச்சலைப் பாராட்டியுள்ளார். நாத்சிகளின் கொடுமைகளுக்கு எதிரான போரை நிறுத்துவதற்கு, 1944ம் ஆண்டு, ஜூன் 6ம் தேதியன்று, நட்பு நாடுகள், பிரான்ஸ் நாட்டின் Normandy யிலும், ஐரோப்பாவின் ஏனைய பகுதிகளிலும் தீர்மானம் எடுத்ததைக் குறிப்பிட்டுள்ள திருத்தந்தை, இத்தீர்மானம், இரண்டாம் உலகப் போர் முடிவதற்கு வழியமைத்தது என்று கூறியுள்ளார். இரண்டாம் உலகப் போரில் உயிரிழந்த படைவீரர்கள் மற்றும் இலட்சக்கணக்கான மக்களின் ஆன்மாக்கள், நிறைசாந்தியடையவும் தான் செபிப்பதாக, திருத்தந்தை அச்செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஜூன் 6, இவ்வியாழனன்று, இந்த 75ம் ஆண்டு நிறைவு திருப்பலியை நிறைவேற்றிய, பிரான்ஸ் நாட்டின் Bayeux-Lisieux ஆயர் Jean-Claude Boulanger அவர்கள், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் அனுப்பிய இச்செய்தியை வாசித்தார். இரண்டாம் உலகப்போரில் ஈடுபட்டிருந்த 16 நாடுகள், இனி, இவ்வுலகம், இதுபோன்ற போரை சந்திக்கப்போவதில்லை என்ற உறுதியுடன், 1944ம் ஆண்டு ஜூன் 6ம் தேதி, இணைந்து கையொப்பமிட்டதை நினைவுகூரும் D-Day கொண்டாட்டங்கள், பிரான்ஸ், மற்றும் பிரித்தானியாவில் இவ்வியாழனன்று சிறப்பிக்கப்பட்டன. இரஷ்ய அரசுத்தலைவர் புட்டின் மேலும், இரஷ்ய அரசுத்தலைவர் விளாடிமீர் புட்டின் அவர்கள், வருகிற ஜூலை 4ம் தேதி, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களை, வத்திக்கானில் சந்தித்து கலந்துரையாடுவார் என்று, திருப்பீட இடைக்கால செய்தித் தொடர்பாளர் அலெஸ்ஸாந்த்ரோ ஜிசோத்தி அவர்கள் அறிவித்துள்ளார். 2013ம் ஆண்டு நவம்பர் 25, 2015ம் ஆண்டு ஜூன் 10 ஆகிய இரு நாள்களில், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களைச் சந்தித்து கலந்துரையாடியுள்ள, அரசுத்தலைவர் புட்டின் அவர்கள், மூன்றாவது முறையாக, வருகிற ஜூலை 4ம் தேதி திருத்தந்தையை சந்திக்கவுள்ளார். இதற்கிடையே, இரண்டாயிரமாம் ஆண்டிலும், 2003ம் ஆண்டிலும், திருத்தந்தை புனித 2ம் ஜான் பால் அவர்களையும், 2007ம் ஆண்டில், முன்னாள் திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட் அவர்களையும் வத்திக்கானில் சந்தித்து கலந்துரையாடியுள்ளார், அரசுத்தலைவர் புட்டின். [2019-06-08 01:30:26]


அத் லிமினா சந்திப்பில் 29 பிலிப்பீன்ஸ் ஆயர்கள்

திருப்பீடத்திற்குரிய பிரான்ஸ் நாட்டுப் புதிய தூதர் Elizabeth Beton Delègue அவர்களிடமிருந்து, பணி நியமின ஆவணத்தைப் பெற்றுக்கொண்டார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் மேரி தெரேசா - வத்திக்கான் செய்திகள் இறைவன் நமது குரலுக்கு எவ்வாறு செவிமடுக்கிறார் என்பது பற்றி, ஜூன் 07, இவ்வெள்ளியன்று, தன் டுவிட்டர் செய்தியில் எழுதியுள்ளார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். “ஆண்டவர் எனது குரலுக்குச் செவிசாய்க்கிறார் என்பதை நான் அறிந்துகொள்வது எப்படி? அதை உறுதிசெய்வதற்கு நமக்கு ஒருவர் இருக்கிறார். அவர்தான் இயேசு. அவர், மாபெரும் பரிந்துரையாளர். அவர் விண்ணகம் சென்றுள்ளார் மற்றும், இறைத்தந்தையிடம் நமக்காகப் பரிந்து பேசுகிறார். அவரின் பரிந்துரை செபம், முடிவில்லாதது” என்ற சொற்கள், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் டுவிட்டரில் பதிவாகியுள்ளன. மேலும், ஜூன் 07, இவ்வெள்ளி காலையில், வத்திக்கானில், திருப்பீடத்திற்குரிய பிரான்ஸ் நாட்டுப் புதிய தூதர் Elizabeth Beton Delègue அவர்களிடமிருந்து, பணி நியமின ஆவணத்தைப் பெற்றுக்கொண்டார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். இன்னும், அத் லிமினா சந்திப்பையொட்டி, பிலீப்பீன்ஸ் நாட்டு ஆயர்கள் 29 பேரை, ஜூன் 07, இவ்வெள்ளி முற்பகலில் வத்திக்கானில் சந்தித்து கலந்துரையாடினார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். பிலிப்பீன்ஸ் ஆயர்களைச் சந்திப்பதற்கு முன்னதாக, தனது பணியை நிறைவுசெய்யும், திருப்பீடத்திற்குரிய கீரிஸ் நாட்டுத் தூதர் Alexandros Couyou அவர்களையும் சந்தித்து, வாழ்த்தினார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். [2019-06-08 01:26:21]


Pathanamthitta சீரோ-மலங்கரா மறைமாவட்டத்திற்கு புதிய ஆயர்

Pathanamthitta சீரோ-மலங்கரா மறைமாவட்டத்தின் புதிய ஆயர் சாமுவேல் மார் இரேனியோஸ் அவர்கள், அதே மறைமாவட்டத்தின் வாரிசுரிமை ஆயராகப் பணியாற்றி வந்தவர் மேரி தெரேசா - வத்திக்கான் செய்திகள் இந்தியாவின் Pathanamthitta சீரோ-மலங்கரா வழிபாட்டுமுறை மறைமாவட்டத்தின் புதிய ஆயர் நியமனத்திற்கு, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், ஜூன் 07, இவ்வெள்ளியன்று இசைவு தெரிவித்துள்ளார். சீரோ-மலங்கரா வழிபாட்டுமுறை மாமன்றம், Pathanamthitta சீரோ-மலங்கரா மறைமாவட்டத்தின் ஆயர் யோஹானன் மார் கிறிஸ்சோஸ்தம் (கல்லூர்) அவர்களின் பதவி விலகலை ஏற்று, அம்மறைமாவட்டத்திற்கு, அருள்பணி சாமுவேல் மார் இரேனியோஸ் (காட்டுக்கல்லில்) அவர்களை, புதிய ஆயராகத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளது. சீரோ-மலங்கரா வழிபாட்டுமுறை மாமன்றத்தின் இந்தத் தெரிவுக்கு, இசைவு தெரிவித்துள்ளார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். கேரளாவின் Kadammanittaவில், 1952ம் ஆண்டு மே 13ம் தேதி பிறந்த இவர், 1978ம் ஆண்டில் அருள்பணியாளராகத் திருநிலைப்படுத்தப்பட்டார். கேரளாவின் திருவனந்தபுரம் சீரோ-மலங்கரா வழிபாட்டுமுறை உயர்மறைமாவட்டத்தின் முதன்மை குருவாக, 2007ம் ஆண்டு முதல், 2010ம் ஆண்டுவரை இவர் பணியாற்றினார். 2010ம் ஆண்டு சனவரி 25ம் தேதி, அதே உயர்மறைமாவட்டத்தின் துணை ஆயராக நியமிக்கப்பட்ட, புதிய ஆயர் சாமுவேல் அவர்கள், 2018ம் ஆண்டு ஏப்ரல் 10ம் தேதி, Pathanamthitta சீரோ-மலங்கரா மறைமாவட்டத்தின் வாரிசுரிமை ஆயராக நியமிக்கப்பட்டார். [2019-06-08 01:21:13]


லூர்து நகர் அன்னை மரியா திருத்தலம் - திருத்தந்தை பிரதிநிதி

பிரான்ஸ் நாட்டின் லூர்து நகர் அன்னை மரியா திருத்தலத்தில், திருத்தந்தையின் பிரதிநிதியாக, Lille மறைமாவட்டத்தின் துணை ஆயர் Antoine Hérouard அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். [2019-06-07 00:29:53]


பக்க இலக்கங்களை அழுத்தி எல்லா செய்திகளையும் பார்வையிடவும்