இதோ! ஓநாய்களிடையே ஆடுகளை அனுப்புவதைப்போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன். எனவே பாம்புகளைப்போல முன்மதி உடையவர்களாகவும் புறாக்களைப்போலக் கபடு அற்றவர்களாகவும் இருங்கள்.
(மத்தேயு 10:16)

நீங்கள் போய் எல்லா மக்களினத்தாரையும் சீடராக்குங்கள்; தந்தை, மகன், தூய ஆவியார் பெயரால் திருமுழுக்குக் கொடுங்கள். நான் உங்களுக்குக் கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்களும் கடைப்பிடிக்கும்படி கற்பியுங்கள். இதோ! உலக முடிவுவரை எந்நாளும் நான் உங்களுடன் இருக்கிறேன்
(மத்தேயு 28:19-20)

நீ அவற்றை உன் பிள்ளைகளின் உள்ளத்தில் பதியுமாறு சொல். உன் வீட்டில் இருக்கும்போதும், உன் வழிப்பயணத்தின் போதும், நீ படுக்கும்போது, எழும்போதும் அவற்றைப் பற்றிப் பேசு.
(இணைச்சட்டம் 6:7)
திருப்பலிப் பாடல்கள்


மாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்

2018ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம்

பாடல் பாடலின் தலைப்பு பாடலை கேட்கபாடலை தரவிறக்கம் செய்ய
வருகைப் பாடல்அருட்கரம் தேடி உன் ஆலய பீடம்
தியானப் பாடல்என் இயேசுவே உன்னை நான் மறவேன்
காணிக்கைப்பாடல்உனக்கென நான் தரும் காணிக்கையை
திருவிருந்துப் பாடல்நீயே எத்தன் தெய்வம் நீ இன்றி வேறேது
நன்றிப் பாடல்இதுவரை செய்த செயல்களுக்கா
மாதா பாடல்நம்புங்கள் ஜெபியுங்கள் நல்லது நடக்கும்
பாடல்வானவர் கீதம்


பாடல் தாளை தரவிறக்கம் செய்ய கீழே அழுத்தவும்