மறையறிவுத்தேர்வு இலக்கம் 120இல் பங்கு பற்றியோர் விபரம்

(உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை பாதுகாப்பதற்காக உங்களுடைய பெயரின் ஒரு பகுதி மாத்திரமே பிரசுரிக்கப்படுகின்றது)

Full Name Country Result
Mano... Aria...United Kingdom15
Sinn... Brem...United Kingdom15
Benj... Simp...United Kingdom15
Guna... Vala...Deutschland15
nilo... cani...Canada15
Mary... kuru...Canada15
abis... Kuha...Canada15
mary... Alfr...GERMANY15
Just... Veth...Deutschland15
Abiy... Mary...India15
Hele... Norb...Germany15
Mari... Thar...UK15
Alvi... Mary...Germany15
Raje... Chin...India15
Mary... Push...India15
Pusp... Nath...India15
SOBI... SRAN...India 14
M.S.... Domi...India14
Alwi... Jose...India 14
alph... thyk...India14
alph... thyk...India14
Alph... thyk...India14
Mary... Chri...Germany14
Mary... Chri...Germany14
phil... chet...India14
Anth... Mary...Germany 14
S Ra... Viji...india13
J.la... Lath...lndia 13
Alon... Joli...Deutschland13
alph... thyk...India13
jesi... rani...India13
S. A... Ashw...India13
Amal... Mary...India 13
Arul... V.Ar...Tamilnadu.12
Alph... thyk...India12
alph... thyk...India12
Rose... Ravi...Germany12
sath... Lour...india 11
Stel... R...India11
Saha... Rodr...India11
M.B.... S.R....Tamilnadu 11
Sang... Vict...INDIA10
R Ar... Anna...India10
ROSE... Kama...india, Tamil Nadu.10
Aroc... Alos...italy. 10
Virg... Soph...Tamilnadu9
ம... ச...Norge 9
Mari... Sund...India6
John... John...Tamilnadu, India4
Caro... Esth...india1
Amal... Mary...India 0
Amal... Mary...India 0