மறையறிவுத்தேர்வு இலக்கம் 119இல் பங்கு பற்றியோர் விபரம்

(உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை பாதுகாப்பதற்காக உங்களுடைய பெயரின் ஒரு பகுதி மாத்திரமே பிரசுரிக்கப்படுகின்றது)

Full Name Country Result
Mano... Aria...United Kingdom15
Hele... Norb...Germany15
Sinn... Brem...United Kingdom15
mary... Alfr...GERMANY15
Guna... Vala...Deutschland15
nilo... cani...Canada15
Mary... kuru...Canada15
abis... Kuha...Canada15
M.S.... Domi...India15
Just... Veth...Deutschland15
Alvi... Mary...Germany15
Anth... Mary...Germany 15
Raje... Chin...India15
Benj... Simp...United Kingdom15
R Ar... Anna...India13
jazl... Alph...France 13
Mary... Chri...Germany13
Mari... Thar...United Kingdom13
jesi... rani...india13
Mary... Soos...Danmark13
phil... chet...India13
phil... chet...india13
Phil... Erut...Malaysia.13
Amal... Mary...India 12
SOBI... SRAN... India12
Arul... V.Ar...Tamilnadu.12
ம... ம...இந்தியா12
Leo... Espe...Switzerland11
SUSA... DEVA...INDIA11
Stel... R...India11
Abiy... Mary...India11
Virg... Soph...Tamilnadu11
Arok... Roya...Tamilnadu11
Alwi... Jose...India 11
Rose... Ravi...Germany11
Viya... I...Asia lndia 11
ம... ச...Norge 11
alph... thyk...india.10
Saha... Rodr...India10
Mary... Anth...Tamilnadu 10
Raym... Gnan...United Kingdom9
Amal... Mary...India 9
Kola... Amal...India9
sath... L...india8
J.la... Lath...lndia 8
Arul... Alex...India 8
peni... Anto...India8
ROSE... kama...india8
s.vi... joyk...Tamilnadu8
Alwi... Jose...India 8
S As... Ashw...India8
Sang... Vict...INDIA7
REON... KAGO...INDIA7
puni... thar...France 7
Andr... Jose...India 7
Aroc... Alos...italy. 7
Denn... Jose...India 6
John... John...Tamilnadu, India5
Caro... Esth...india 5
Reba... Reba...Tamil Nadu 4
Reba... Reba...Tamil Nadu 4
mark... A...India 1
Andr... Jose...India0
Lath... Raj...Tamilnadu 0
Lath... Raj...Tamilnadu 0
Lath... Raj...Tamilnadu 0