மறையறிவுத்தேர்வு இலக்கம் 118இல் பங்கு பற்றியோர் விபரம்

(உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை பாதுகாப்பதற்காக உங்களுடைய பெயரின் ஒரு பகுதி மாத்திரமே பிரசுரிக்கப்படுகின்றது)

Full Name Country Result
Guna... Vala...Deutschland15
R Ar... Anna...India15
Sinn... Brem...United Kingdom15
Hele... Norb...Germany15
mary... Alfr...GERMANY15
nilo... cani...Canada15
Mary... kuru...Canada15
abis... Kuha...Canada15
Andr... Jose...Tamilnadu 15
Mano... Aria...United Kingdom15
Just... Veth...Deutschland15
Alwi... Jose...India15
Denn... Jose...India15
Alvi... Mary...Germany15
Amal... Mary...India15
Raje... Chin...India15
jesi... rani...india15
Anth... Mary...Germany 15
Mary... Chri...Germany15
Mari... Thar...United Kingdom15
Leo... Espe...Switzerland14
Arul... Alex...India14
J.la... Lath...lndia 14
alph... thyk...India 14
M.S.... Domi...India14
Mary... Push...India14
Push... Nath...India14
Rose... Ravi...Germany14
Denn... Jose...India 13
Stel... R...India13
S. A... Ashw...India13
sath... L...India 13
G. G... MUTH...INDIA13
Saha... Rodr...India13
Phil... Erut...Malaysia13
Adai... Thom...India. 12
SUSA... DEVA...INDIA12
Be... Roge...india12
REON... KAGO...INDIA12
Mary... Soos...Danmark12
Jenc... Clit...Tamilnadu 12
phil... chet...India12
phil... chet...India11
ROSE... Kama...india 11
Arok... Roya...Tamilnadu11
Mary... Anth...Tamilnadu 11
SOBI... SRAN...India 10
John... John...India10
Sang... Vict...INDIA 10
Davi... Vait...India9
VIYA... l...Asia lndia 9
ம... ச...Norge 9
puni... Thar...France 9
NICH... VELA...FRANCE9
Rosa... Jess...India 8
jazl... Alph...France 8
Aroc... Alos...italy. 8
Ange... Jeni...India6
V.Ar... V.Ar...Tamilnadu.6
Saga... Raj...India5
Bask... Kuma...Italy5
mike... Eman...nigeria4
Caro... Esth...india3
Amal... Mary...India0
Mari... Rusv...India0
Dels... Delu...Tamil nadu 0
Pani... Jega...india0