மறையறிவுத்தேர்வு இலக்கம் 113இல் பங்கு பற்றியோர் விபரம்

(உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை பாதுகாப்பதற்காக உங்களுடைய பெயரின் ஒரு பகுதி மாத்திரமே பிரசுரிக்கப்படுகின்றது)

Full Name Country Result
Mano... Aria...United Kingdom15
Sinn... Brem...U K15
Hele... Norb...Germany15
Amal... Mary...India 15
mary... Alfr...GERMANY15
Denn... J...Tamil Nadu15
Andr... Jose...Tamilnadu 15
Guna... Vala...Deutschland15
J.la... Lath...lndia 15
Just... Veth...Deutschland15
M.S.... Domi...India15
Mary... Push...India15
Pusp... Nath...India15
nilo... cani...Canada15
Mary... kuru...Canada15
abis... Kuha...Canada15
Kala... Mari...Germany15
Mari... Thar...United Kingdom15
Mary... Soos...Danmark15
Joff... Mari...Deutschland15
Alvi... Mary...Germany15
Anth... Mary...Germany 15
Raje... Chin...India15
Rose... Ravi...Germany15
S. A... Ashw...India14
S Ni... Raj...India 14
Denn... Jose...INDIA 14
Leo... Espe...Switzerland14
Jesi... rani...India14
SUSA... Deva...INDIA.14
sat... L...India 14
Arul... Alex...India14
Mary... Chri...Germany14
Mary... Anth...Tamilnadu 14
Saha... Rodr...India 14
Jazl... Alph...France13
Anto... Selv...India13
R ST... R...India13
sang... Vict...India13
phil... chet...India13
puni... thar...France 13
Adai... Thom...India. 13
KOLA... AMAL...INDIA13
Bask... Kuma...Italy13
anbu... glor...தமிழ்நாடு13
V.Ar... V.Ar...Tamilnadu.13
John... John...Tamilnadu India12
S.An... Mary...india12
Anit... Jasp...india 12
ven... mani...Tamilnadu, India12
Prin... Sure...Srilanka12
JACQ... RAYA...INDIA12
ROSE... Kama.... ,,..,,....,..,..,,indian .,....,,,,,.,...,.....,..,,,.,,.,, b12
Amal... R...India12
thar... puni...France 12
S.An... Mary...india11
S.An... Mary...india11
Prin... Sure...Srilanka11
Raym... Gnan...United Kingdom11
M.S.... Cele...Tamil Nadu11
arpu... thom...India 40007811
phil... chet...India11
Alon... Joli...Deutschland11
Celi... Jerr...Tamil Nadu 11
sher... sure...india11
Jeri... Robi...TamilNadu India9
Shan... Shan...Sri Lanka 9
Anth... Mary...Germany 9
Jero... Jero...Srilanka 8
ம... ச...Norge 8
VIYA... I...Asia lndia 7
Manj... Haru...இந்தியா7
Ridi... Math...india7
john... saga...India7
peni... Rodr...India7
jero... bern...India7
jero... bern...India7
reva... sure...india7
Prav... Jeev...SriLanka6
Caro... Esth...india6
Peni... Rodr...India6
J, ... Jess...Tamil Nadu5
Albe... Albo...Malaysia5
Aroc... Alos...italy. 4
JOHN... MARI...india2