மறையறிவுத்தேர்வு இலக்கம் 112இல் பங்கு பற்றியோர் விபரம்

(உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை பாதுகாப்பதற்காக உங்களுடைய பெயரின் ஒரு பகுதி மாத்திரமே பிரசுரிக்கப்படுகின்றது)

Full Name Country Result
nilo... cani...Canada15
Hele... Norb...Germany15
Sinn... Brem...U K15
Mary... kuru...Canada15
abis... Kuha...Canada15
Mano... Aria...United Kingdom15
Denn... J...INDIA15
mary... Alfr...GERMANY15
Leo... Espe...Switzerland15
Guna... Vala...Deutschland15
M.S.... Domi...India15
Amal... Mary...INDIA15
Andr... Jose...TAMIL NADU15
Joff... Mari...Deutschland15
Just... Veth...Deutschland15
Jurm... Nobe...ITALY 15
Sang... Vict...India15
JACQ... RAYA...INDIA15
J.la... Lath...lndia 15
Mary... Push...India15
Pusp... Nath...India15
Jesi... Rani...India15
Raje... Chin...India15
ven... mani...Tamil Nadu, India15
ச... ச...இந்தியா15
JACQ... RAYA...TAMIL NADU15
Mary... Chri...Germany15
sath... L...india15
Mari... Thar...United Kingdom15
R Ar... Anna...India15
Saha... Rodr...India15
Alvi... Mary...Germany15
suga... ponr...india15
phil... chet...India.15
Kala... Mari...Germany15
Anth... Mary...Germany 15
puni... thar...France 15
S. A... Ashw...India15
Anto... Selv...India 14
Arul... Alex...India14
P, R... Kama...India 14
peni... peni...India14
Viya... I...Asia (India)14
Mary... Soos...Danmark14
Jero... Jero...Srilanka14
Thom... Adai...India. 14
Anth... Mary...Germany 14
KOLA... AMAL...INDIA14
jeba... ravk...Tamil nadu 14
SUSA... Deva...INDIA.14
Jeri... Robi...Tamil nadu13
Celi... Jerr...Tamil Nadu 13
D.R.... jude...Srilanka13
John... John...Tamilnadu, India13
JACQ... RAYA...INDIA13
Lawr... Anth...India 13
jeya... prak...tamil nadu13
J. ... Jess...Tamil Nadu13
Ani ... G...Tamilnadu India 13
i.fl... Flor...india13
ச... ச...இந்தியா13
ச... ச...இந்தியா13
peni... peni...India13
Sumi... Pann...India13
Nisa... Megr...Tamil nadu13
Caro... Esth...india13
Suni... Math...India13
Jazl... Alph...France13
M. S... Cele...Tamil Nadu.13
ர... ம...இந்தியா13
Mary... S.R....Tamil Nadu ,india13
Phil... Erut...Malaysia 13
S. A... Ashw...India13
Rose... Ravi...Germany13
Andr... Jose...TamilNadu12
alph... Phil...India12
nish... nish...Tamil Nadu12
Raym... Gnan...United Kingdom12
Bask... Kuma...Italy12
jj... jj...yy11
Dj ... ft...yy11
jj... hh...tt11
D.R.... jude...Srilanka11
stel... R...India11
Alon... Joli...Deutschland11
ம... ம...Norge 10
Aroc... Alos...italy. 10
Ceci... Susa...India9
M. A... M. A...India 9
dj... jj...dfc1
Domi... Xavi...india1