மறையறிவுத்தேர்வு இலக்கம் 109இல் பங்கு பற்றியோர் விபரம்

(உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை பாதுகாப்பதற்காக உங்களுடைய பெயரின் ஒரு பகுதி மாத்திரமே பிரசுரிக்கப்படுகின்றது)

Full Name Country Result
Hele... Norb...Germany15
nilo... cani...Canada15
abis... Kuha...Canada15
Mary... kuru...Canada15
Guna... Vala...Deutschland15
Mano... Aria...United Kingdom15
mary... Alfr...GERMANY15
Sinn... Brem...U K15
Denn... Mari...Tamilnadu, India 15
Amal... Mary...Tamilnadu,India 15
Andr... Jose...Tamilnadu, India 15
Alwi... Jose...Tamilnadu, India 15
Just... Veth...Deutschland15
Kala... Mari...Deutschland15
Mary... Chri...Germany15
Mari... Thar...United Kingdom15
Raje... Chin...India15
Hosm... Kenn...India15
Meth... Kenn...India15
Alvi... Mary...Germany15
Joff... Mari...Deutschland15
Anth... Mary...Germany 15
Deni... Pete...Deutschland15
Leo... Espe...Switzerland13
M.S.... Domi...India13
M JO... IRUD...INDIA13
phil... chet...India.13
phil... chet...India13
phil... chet...India 13
M.S.... Cele...Tamil natu, India13
Pusp... Nath...India13
Mari... char...Tamilnadu12
SAHA... HUBE...India12
Bask... Kuma...Italy12
stel... r...India 11
suga... ponr...india11
Abiy... Mary...India11
Jesi... rani...India11
Jesi... Rani...India11
Anto... Selv...India 11
Jeri... Jeya...Sri lanka11
ம... ச...Norge 11
Juli... Nick...South India11
pino... reho...tamilnadu-india11
Jurm... Nobe...ITALY 11
Mary... Push...India11
KENN... ANNE...FRANCE11
KENN... ANNE...FRANCE11
alph... thyk...India10
Saha... Rodr...India10
SUSA... Deva...INDIA.10
R Ar... Anna...india10
Arul... Alex...India10
Thar... Kani...France 10
Raym... Gnan...United Kingdom10
Adai... Thom...India. 10
KOLA... AMAL...INDIA10
D.JE... MARY...tamilnadu10
Anth... Mary...Germany 10
sath... L...india9
Arul... Alex...India 9
alph... thyk...India9
puni... Thar...France 9
Prem... Nada...India9
SOOS... VALE...INDIA9
Aswi... Ruba...india9
Aroc... Alos...italy9
Thar... Kani...France 9
Mari... Semi...United Kingdom9
Mari... Just...Tamil Nadu 9
VIYA... I...Asia (India)9
Alon... Joli...Deutschland 9
Vija... Pitc...India9
pino... reho...tamilnadu-india9
Femi... Mary...India9
Celi... Jerr...Tamil Nadu 9
lay... jeev...india9
Alph... Jazl...France9
suji... suji...India9
Phil... Erut...Malaysia .9
alph... phil...india8
Aswi... Ruba...india8
J.la... Lath...lndia 8
jers... jers...Tamil Nadu 8
j je... vasa...srilanka8
S.Sa... Aro...TamilNadu 8
ஜ... ச...India8
John... John...Tamilnadu7
Virg... Benj...India7
JEBA... RACK...Tami Nadu 7
Thar... Kani...France 7
Thar... Kani...France 7
ROSE... kama...india7
ROSE... kama...india7
Adel... Adel...India7
A.An... I.T....India 7
எ... க...தமிழ்நாடு.7
Rach... mary...tamil nadu 5
R. A... A. R...Sri Lanka 5
s.je... prak...Tamil Nadue4
flor... kolp...india4
அ... ஆ...தமிழ் நாடு 4
flor... kolp...india3
flor... kolv...india3
Shal... Loui...India 2
jd... f...g1
soos... Nick...Tamil Nadu 1
Ann... Rath...sri Lanka 0