மறையறிவுத்தேர்வு இலக்கம் 108இல் பங்கு பற்றியோர் விபரம்

(உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை பாதுகாப்பதற்காக உங்களுடைய பெயரின் ஒரு பகுதி மாத்திரமே பிரசுரிக்கப்படுகின்றது)

Full Name Country Result
Sinn... Brem...U K15
Hele... Norb...Germany15
Guna... Vala...Deutschland15
Kala... Mari...Germany15
Mano... Aria...United Kingdom15
nilo... cani...Canada15
Mary... kuru...Canada15
abis... Kuha...Canada15
mary... Alfr...GERMANY15
Andr... Jose...Tamilnadu 15
Amal... Jose...India 15
Denn... J...Tamil Nadu ,India15
Just... Veth...Deutschland15
Alwi... Jose...India 15
J.L... JEBA...lndia15
Mary... Chri...Germany15
Mari... Thar...United Kingdom15
Raje... Chin...India15
Deni... Pete...Germany15
M.S.... Domi...India14
Alvi... Mary...Germany14
Mary... Auxi...India14
stel... r ...india 13
J.LA... JEBA...lndia13
Mari... char...Tamilnadu, India 13
phil... chet...India13
phil... chet...India.13
suga... ponr...india 13
jesi... Rani...India12
SAHA... HUBE...India12
D.JE... MARY...tamilnadu12
S Ni... Raj...India 12
Adai... Thom...India. 12
Stan... anto...India12
puni... Thar...France 12
Mary... Soos...Danmark12
Anth... Mary...Germany 12
RAYA... THOM...INDIA12
Amal... Jose...India 11
Raym... Gnan...United Kingdom11
Jesi... Rani...India11
Abiy... Mary...India11
SUSA... Deva...INDIA.11
R Ar... Anna...India11
jeni... pete...india11
jeni... pett...India 11
Rose... Ravi...Germany11
Leo... Espe...Switzerland10
Ceci... Susa...india10
M.S.... cele...Tamil Nadu10
Arul... Alex...India 10
lour... suji...India10
Sing... Anis...France 10
VIYA... I...Asia lndia 10
Celi... Jerr...Tamil Nadu 10
Rosy... Anne...India10
Anto... Selv...India 9
Alon... Joli...Deutschland 8
Andr... Ford...Ghana8
sath... L...india8
Saha... Rodr...India 8
Sri... Lath...India 8
Aroc... Alos...italy8
KOLA... AMAL...INDIA8
ம... ச...Norge 8
John... John...Tamil Nadu7
Aroc... Alos...italy. 7
Jeri... Jeya...Sri lanka7
pino... reho...india7
Phil... Erut...Malaysia.7
Leen... Mena...Srilanka 6
P.Su... sr...india6
suma... suma...India 5
அ... thyk...India5
ப... ந...India5
Raya... Anth...South India 5
josh... Josh...India4
Mary... Rani...India3
g... g...d1
abc... xyz...India1
Rebe... fdo...India1
dm... j...u1
UDAY... Deve...India 0
ROBI... Kunn...INDIA0
xyz... abc...India0
A.la... Raj...TamilNadu0
A.la... Raj...TamilNadu0
EARN... RICH...india0