மாதாந்த விவிலிய அறிவுத்தேடல் போட்டி
போட்டி தொடர் இலக்கம் - 125
வேதாகமப் பகுதி : ரூத் 3:1-18, 4:1-8
முடிவுத் திகதி : 2024-05-31

(சில வினாக்களுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விடைகள் சரியானவை, சரியான விடைகள் அனைத்தும் தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும்)
திருவிவிலியம் (பொது மொழிபெயர்ப்பு) நூலைப் பயன்படுத்துங்கள்.1. நகோமி ரூத்திடம் என்ன கூறினார்?

நீ இல்வாழ்க்கையில் ஈடுபடு
நீ மகிழ்ச்சியாய் இரு
நீ அவ்வாறு இருக்குமாறு செய்வது என் கடமை
போவாசு எங்கள் உறவினர்
அவருடைய பணிப் பெண்களோடு இத்தனை நாளும் இருந்தாய்

2. நகோமி ரூத்திடம் கவனமாகக் கேட்கும் படி கூறியது என்ன?

இன்றிரவு அவர் களத்தில் வாற்கோதுமை துாற்றிக்கொண்டிருப்பார்
நீ குளித்துவிட்டு எண்ணெய் தடவிக் கொள்
உன்னிடம் உள்ள ஆடைகளில் நல்லதை உடுத்திக் கொள்
பின்னர் அவரது களத்திற்கு போ
அவர் உண்டு குடிக்கும் வரை அவர் கண்ணில் படாமல் இரு

3. போவாசு உறங்கியதும் என்ன செய்யுமாறு நகோமி ரூத்திடம் கூறினாள்?

அவர் கால்களை மூடி இருக்கும் போர்வையை விலக்கிவிடு
நீ அங்கேயே படுத்துக்கொள்
அதற்கு மேல் நீ செய்ய வேண்டியதை அவரே சொல்வார்
நீ மாட்டுத் தொழுவத்திற்கு உணவு கொண்டு செல்
போவாவின் குதிரைகளுக்கு தண்ணீர் கொடு

4. ரூத் களத்திற்கு சென்ற போது என்ன நிகழ்ந்தது?

போவாசு உண்டு குடித்து மகிழ்ச்சியாய் இருப்பதை கண்டார்
போவாசு தானியக் குவியல் அருகே படுத்திருப்பதை கண்டார்
நள்ளிரவில் போவாசு விழித்துக் கொண்டார்
தன் கால் அருகில் ஒரு பெண் படுத்திருப்பதை கண்டார்
போவாசு தன் காலடியில் படுத்த பெண்ணை நோக்கி நீ யார் என்று கேட்டார்

5. போவாசு பெண்ணிடம் யார் என்று கேட்டபோது ரூத் என்ன சொன்னாள்?

நான் ரூத் என்று சொன்னாள்
உன் அடியாள் என்று சொன்னார்
நீரே என்னைக் காப்பாற்றும் முறை உறவினர் என்று சொன்னார்
அந்த முறைப்படி என்னை உமது போர்வையால் மூடும்
நான் உம்மை மணம் செய்து கொள்ள வந்துள்ளேன்

6. ரூத்திடம் போவாசு என்ன சொன்னார்?

ஆண்டவர் உனக்கு ஆசீர்வாதம் வழங்குவாராக
நீ இதுவரை காட்டிய குடும்பம் பற்றை விட இப்போது காட்டும் குடும்ப பற்று மேலானது
ஏனெனில் நீ பணம் உள்ள இளைஞனை நாடவில்லை
ஏழையாயினும் இளைஞனே வரவேண்டும் என்று நீ கேட்கவில்லை
நான் உனது உறவினர் அல்ல

7. போவாசு ரூத்திடம் இன்னும் அதிகமாகக் கூறியது என்ன?

மகளே கவலைப்படாதே
என் உறவு முறையினர் எல்லோருக்கும் நீ எவ்வளவு நல்லவள் என்பது தெரியும்
நான் உன்னை காப்பாற்றும் கடமையுள்ள உறவினர்
நீ கேட்பது அனைத்தையும் நான் செய்து முடிப்பேன்
என்னை விட நெருங்கிய உறவு முறையினர் ஒருவர் இங்கே இருக்கின்றார்


8. இந்த இரவு கழியும் வரை இங்கேயே இரு என போவாசு கூறிய அறிவுரை என்ன?

உனது முறை உறவினர் இங்கே இருக்கின்றார்
அவர் உனது உறவினராக தம் கடமையை ஏற்றுக் கொள்ள முன் வருவாரானால் நல்லது
அவர் ஏற்றுக் கொள்ளாவிடில் நானே அக்கடமையை ஏற்றுக் கொள்வேன்
பொழுது புலரும் வரை இங்கேயே படுத்திரு
ஆண்டவர் மேல் ஆணையிட்டு இதைக் கூறினார்

9. பொழுது புலர ரூத்து என்ன செய்தார்?

பொழுது புலரும் வரை அங்கே படுத்திருந்தார்
ஒரு பெண் களத்திற்கு வந்தது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது என பூவாசு கூறியதை ரூத்து நினைவில் வைத்திருந்தார்
ரூத்து ஆள் அடையாளம் தெரியாத வைகறை பொழுதில் எழுந்து விட்டார்
தனது போர்வையை விரித்து பிடித்தார்
பூவாசிடம் இருந்து ஆறு மரக்கால் கோதுமையை பெற்றுக் கொண்டார்

10. நகோமி ரூத்திடம் பேசிய உரையாடல் என்ன?

நான் உம்மிடம் வெறும் கையோடு வரக்கூடாது என போவாசு நினைத்தார்
அவர் ஆறு மரக்கால் கோதுமை கொடுத்தார்
நகோமி ரூத்திடம் இது எப்படி முடியும் என்பதை அறியும் வரை அங்கேயே காத்திரு எனக் கூறினார்
அவர் காலம் தாழ்த்த மாட்டார்
இன்றே இதற்கு அவர் நல்லதொரு முடிவு காண்பார்


11. பொது மன்றம் கூடும் வாயிலில் என்ன நிகழ்ந்தது?

போவாசு மன்றம் கூடும் வாயிலில் அமர்ந்து கொண்டார்
போவாசு முன்னர் குறிப்பிட்ட உறவினர் அவ்வழியாக வந்தார்
போவாசு அவரைப் பெயர் சொல்லி அழைத்தார்
போவாசு ஊர் பெரியோர்கள் 10 பேரை அங்கு வரவழைத்தார்
அவர்களை அருகில் அமருமாறு கூறினார்


12. போவாசுக்கும் தம் நெருங்கிய உறவினருக்கும் இடையிலான சந்திப்பின்போது நடந்த உரையாடல் என்ன?

நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கும் நகோமி தங்கள் நிலத்தை விற்கப் போகின்றார் என்றார்
இதை உம்காதில் போட்டு வைக்க நினைத்தேன்
போவாசு அந்த நெருங்கிய உறவினரிடம் அந்த நிலத்தை வாங்கிக் கொள்ளும் என்றார்
விருப்பம் இல்லை என்றால் சொல்லிவிடும் என்றும் சொன்னார்
சரி வேண்டுமானால் வாங்கிக் கொள்ளுகிறேன் என்று உறவினர் சொன்னார்


13. போவாசின் கூற்றுக்கு சம்மதித்த அந்த உறவினரிடம் தொடர்ந்து பேசிய விடயம் என்ன?

நகோமியிடம் நிலத்தை வாங்கும் நாளில் இறந்தவனின் மனைவி மோவாபியப் பெண் ரூத்தை உமது மனைவியாக ஏற்றுக் கொள்கிறீர் என்று சொன்னார்
இறந்தவருக்கு மரபு வழி தோன்றுவதற்காகவும் அவரது குடும்பச் சொத்து அவர் பெயரிலே தொடர்ந்து இருப்பதற்காகவும் இதை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார்
போவாசின் உறவினர் அந்த நிலத்தை வாங்க இயலாது எனச் சொன்னார்
நிலத்தை வாங்குவதனால் எனது குடும்ப சொத்து குறைந்து போகும் என போவாசு உறவினர் கூறினார்
நீரே அந்த உரிமையை எடுத்துக் கொள்ளும் என போவாசின் உறவினர் கூறினார்


14. நில விற்பனை அல்லது கொடுக்கல் வாங்கலில் வாங்கல் போது இஸ்ரேலரிடம் நடைமுறையில் இருந்த பழக்கம் என்ன?

ஒருவன் தமது காலணியை கழற்றி மற்றவரிடம் கொடுத்து விடுவது
ஒரு குவளை பால் கொடுத்தல்
சாட்சியாக சிலரை வைத்திருத்தல்
பணத்தாளின் மீது ஒப்பமிட்டுக் கொடுத்தல்
தண்ணீரால் கை கழுவுதல்


15. போவாசு தனது காலணியை கழற்றிக் கொடுத்து எதை உறுதி செய்தார்?

நான் எலிமலேக்கு கிலியோன் மக்லோன் ஆகியோருக்கு உரிமையான அனைத்தையும் வாங்கி விட்டேன்
மக்லோனின் மனைவியாக இருந்தமோவாபியப் பெண் ரூத்தை என் மனைவியாக ஏற்றுக் கொள்கிறேன்
இறந்தவரின் உரிமை சொத்து அவர் பெயரில் தொடர்ந்து இருக்கும்
அவரின் உறவின் முறையிலும் ஊரிலும் அது நீடித்து இருக்கும்
தனவு அம்பை ரூத்திடம் கொடுத்தார்


நீங்கள் கீழே குறிப்பிடும் முகவரிக்கு சான்றிதழ் அனுப்பிவைக்கப்படும்

First Name:
Last Name:
E-mail:
Address :

City Code :
City :
Country: